Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0516/2019
CPV Kód:45252127-4
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 1044 Budapest, Tímár utca 1.;Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 1044 Budapest, Tímár utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.;ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:9. §(1)bekezdés h)-i) pontja szerinti jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53394145
Postai cím: Laczkovich Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 14554100-1420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsmep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: 9. §(1)bekezdés h)-i) pontja szerinti jogi személy
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ÉPSZVT Előmechanika homokmosók cseréje
Hivatkozási szám: EKR000838472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252127-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén az újpesti mélybevezetésű csatorna homokfogójának technológiai fejlesztésének munkálatait kell elvégezni a rendelkezésre bocsátott tervek és információk alapján az alábbi két részben:
1. Technológiai gépészeti és villamos munkák elvégzése
2. Irányítástechnikai munkák elvégzése
A részletes követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás, a rendelkezésre bocsátott részletes kiviteli terv, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció részét képező építési és udvartéri munkák nem része jelen közbeszerzési kiírásnak!
Ajánlatkérő elvárása, hogy a beruházás megvalósítása után a beépített homokfogóból kinyert mosott homok szerves-anyag tartalma (m/m %) 3 % alatti legyen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 124845457 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Technológiai gépészeti és villamos munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252127-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 1044 Budapest, Tímár utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén az újpesti mélybevezetésű csatorna homokfogójának technológiai fejlesztésének technológiai gépészeti és villamos munkálatait kell elvégezni a rendelkezésre bocsátott tervek alapján.
Főbb mennyiségek:
-Homokmosó víztelenítő berendezés, (BS-SA-3100, BS-SA-4100,BS-SA-5100 ) különválasztott szervesanyag kivezetéssel 3db;
-Homokkihordó csiga (BC-TT-2100) 3db fogadógarattal, kültéren fűtött, izolált kivitelben, ledobó idommal 1db;
-Vezeték építése szabadon szerelve, idomokkal, karimákkal 94,5fm;
-Késtolózárak beszerzése és elhelyezése 6db;
-Rácsszemét és homok kihordó csiga (BC-TT-1100; BC-TT-2100) felett átjáró készítése és elhelyezése 2db;
-Pillangószelep beszerzése és elhelyezése 4db;
-Gömbcsap, menetes csatlakozású 33db;
-Dugattyús kompresszor a pneumatikus szerelvények működtetésére 1db;
-Vezeték építése szabadon szerelve 249fm;
-Meglévő radiátor áthelyezése szerelvényezéssel együtt 2db;
-Kismegszakítós leágazás kiépítése 2készlet;
-Mágneses motorvédő kapcsolók 12 db;
-Mágneskapcsolók 12 db;
-Kismegszakító, B-jellegű, 2A-es 6db;
-Frekvenciaváltó 12db.
A részletes követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás, a rendelkezésre bocsátott részletes kiviteli terv, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt Jótállás (sikeres átadás-átvételi eljárás befejező napját követő naptól számított minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Irányítástechnika munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45252127-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 1044 Budapest, Tímár utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén az újpesti mélybevezetésű csatorna homokfogójának technológiai fejlesztésének irányítástechnikai munkálatait kell elvégezni a rendelkezésre bocsátott tervek alapján.
Főbb mennyiségek:
Schneider gyártmányú PLC-alapú helyi irányító berendezés a rácsgépházi villamos helyiségébe, a meglévő SAIA PLC-k kiváltásaként az „UJ-PLC”meglévő műszerszekrényébe telepítve, szellőzéssel, világítással, a szükséges installációs szerelvényekkel, szünetmentes tápegységgel, és a szükséges további tápegységekkel, leválasztó elemekkel, túlfeszültség és zavarvédelmi modulokkal, relékkel, sorkapcsokkal kompletten. Az alkalmazói szoftver betöltése és tesztelése utáni próbák, beszabályozások elvégzésével,üzembe helyezéssel. A meglévő irányított technológia és a jelen tervezés fejlesztési igényei alapján az alábbi I/O kapacitásra:
-16 db AI
-8 db AO
-336db DI
-177db DO
-1 db RS485 kommunikációs port (MODBUS)
-12db Danfoss VLT AQUA Drive frekvenciaváltóhoz
-1 db RS4845 port 4db szintkülönbség távadóhoz
1 készlet.
A részletes követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás, a rendelkezésre bocsátott részletes kiviteli terv, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt Jótállás (sikeres átadás-átvételi eljárás befejező napját követő naptól számított minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (1) bekezdése.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Technológiai gépészeti és villamos munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17571953
Postai cím: Kígyós Major 1.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
E-mail: email@akvipatent.hu
Telefon: +36 306067880
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +56 487076
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11506115216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 105000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105510108
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csőszerelési feladatok, tervek felülvizsgálata.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MM Szereléstechnológia Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44510695
Postai cím: Fehérvári Út 160
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24826657243

Hivatalos név: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31732145
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13988560213

Hivatalos név: Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17571953
Postai cím: Kígyós Major 1.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11506115216

Hivatalos név: Digi-X Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65827206
Postai cím: Anilin Utca 2/A/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26354213242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Irányítástechnika munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23701210
Postai cím: Fertő Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: nagyne.mariann@atysco.hu
Telefon: +36 303039949
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12060991242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19335349
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ATYS-CO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23701210
Postai cím: Fertő Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12060991242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás 1. rész Technológiai gépészeti és villamos munkák elvégzése esetében a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zrt és a Digi-X Építő Zrt. ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges