Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:5268/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.; 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a.; 7624 Pécs, Szent István tér; 7621 Pécs, Széchenyi tér; 7621 Pécs, Apáca u.; 7634 Pécs, Kovács Béla u.;Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.;7630. Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37; 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a.; 7624 Pécs, Szent István tér; 7621 Pécs, Széchenyi tér; 7621 Pécs, Apáca u., 7634 Pécs, Kovács Béla u. 5.;Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. Cella Septichora 7624 Pécs, Szent István tér Kodály Központ 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.;Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TŰZ-PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási Mérnöki Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65494884
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komor István
Telefon: +36 302356211
E-mail: komor.istvan@zsn.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsokkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000787402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett, részben műemléki létesítményekben tűzvédelmi jelzőrendszer, Hi-fog rendszer, vagyonvédelmi rendszer, liftek karbantartási és üzemfenntartási munkái, valamint épületfelügyelet ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 42618240 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tűzvédelmi jelzőrendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45312100-8
További tárgyak:45343200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.; 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a.; 7624 Pécs, Szent István tér; 7621 Pécs, Széchenyi tér; 7621 Pécs, Apáca u.; 7634 Pécs, Kovács Béla u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Zsolnay Kulturális Negyedben, és a ZSÖK külső területeinél a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, a Tűzvédelmi rendszerek karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
Tűzvédelmi jelzőrendszer karbantartása
A Vállalkozó feladata a Zsolnay Kulturális Negyed épületeibe telepített 13 db Protec, 1 db Cooper típusú tűzjelző rendszer berendezéseinek féléves rendszerességgel történő gondos karbantartása, a tűzvédelmi jelzőrendszer működőképes állapotának fenntartása. A tűzjelző rendszerek felépítését a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
•A tűzjelző rendszer évente két alkalommal történő átvizsgálása, karbantartása, működésének ellenőrzése, amely kiterjed az érzékelők, jelzésadók, vezérlések, kézi jelzésadók, távfelügyeleti átjelzés, kulcsszéfek tesztelésére és működéspróbájára az előírt módszerek (tesztgáz) alkalmazásával.
•A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
•A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentáció elkészítése, a „Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási naplóba történő folyamatos feljegyzése.
•Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után.
•A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása a hiba jellegétől függő utólagos elszámolással.
A karbantartott eszközök meghibásodása - amennyiben az nem befolyásolja a rendszer egészének működését - esetén a Vállalkozó feladata, hogy a hibaelhárítást a bejelentés vételétől számított 48 órán belül megkezdje.
A Vállalkozó feladatait csak és kizárólag olyan szakemberek alkalmazásával végezheti, akik ehhez a hatóságilag előírt jogosítványokkal, engedélyekkel és a szükséges szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképesítések meglétének igazolásait Megrendelő kérésére bármikor köteles bemutatni. A karbantartási tevékenység során külön figyelmet kell fordítania a Protec rendszerek és a Zsolnay Kulturális Negyed egyes épületeiben kiépített HI-FOG rendszer összehangolására, a Zsolnay Kulturális Negyed tűzvédelmi berendezéseinek egységes rendszerként történő kezelésére. Vállalkozó tevékenysége során szavatol a vonatkozó jogszabályok betartásáért, folyamatosan együttműködik az illetékes hatóságokkal és a Megrendelő szakmai tanácsadó szervezetével.
Tűzgátló ajtók és RWA ( hő és füstelvezetés ) karbantartása
A Vállalkozó feladata a Zsolnay Kulturális Negyed egyes épületeiben található hő- és füstelvezető rendszer és a tűzgátló ajtók, motoros toló kapuk és ajtók féléves időszakonkénti gondos karbantartása, a berendezésekben keletkezett hibák azonnali elhárítása, valamint a berendezések nem garanciális hibáinak eseti javítása.
A félévente elvégzendő főbb karbantartási feladatok:
•Ablakoknál a zárva tartó mágnesek vizsgálata, tisztítása.
•Gázteleszkópok vizsgálata, tisztítása.
•Spirálrugós ablaknyitók vizsgálata, állítása, tisztítása.
•Orsómotoros ablakok működésének vizsgálata.
•Láncos motoros ablakok vizsgálata.
•Ajtónyitó motorok vizsgálata.
•Ajtócsukók vizsgálata, tisztítása, állítása.
•Füstelvezető ajtók zárszerkezeteinek, tartó mágneseinek vizsgálata.
•Vezérlések hibakód kiolvasása, tesztelése, akkumulátorok vizsgálata.
•Kezelők tesztelése, ellenőrzése.
•Nyílászárók (ajtók, ablakok) beállítási hibáinak javítása.
•Automata ajtók vizsgálata, futósínek, görgők tisztítása.
•Tapasztalt hibák elhárítása.
•Bevizsgálási jegyzőkönyv kiállítása.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár rész-és alszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. (min. 12 hónap, max. 24 hónap): pontszámítás.

II.2.1)
Elnevezés: Hi-fog rendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45312100-8
45343200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécs Zsolnay Negyedben a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken HI-FOG rendszerek karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
HI-FOG nagynyomású vízködös oltórendszer féléves és éves rendszeres karbantartása
A HI-FOG vízköddel oltó rendszer a Zsolnay Kulturális Negyed E02, E19, E22, E24, E28 jelű épületeinek védelmére került kiépítésre. A Vállalkozó feladata a beépített, automata tűzvédelmi oltórendszer üzemszerű működésének felülvizsgálata, karbantartása és javítása.
A Vállalkozó vállalja, hogy a Tűzvédelmi Rendszer meghibásodása vagy üzemzavara esetén az értesítést követően lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon megkezdi a javítást, a hibát, illetve az üzemzavart a lehető legrövidebb időn belül elhárítja. Vállalkozó szavatolja, hogy a karbantartás teljesítését elvégző személyek rendelkeznek a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga mindenkori részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott szükséges szakképesítéssel és engedéllyel.
A Vállalkozó vállalja, hogy a Tűzvédelmi Rendszer esetleges meghibásodásának elhárításához, illetve a karbantartáshoz szükséges cserealkatrészeket beszerzi.
A karbantartási tevékenység során külön figyelmet kell fordítania a beépített tűzjelző rendszerek és a kiépített HI-FOG rendszer összehangolására, a Zsolnay Kulturális Negyed tűzvédelmi berendezéseinek egységes rendszerként történő kezelésére.
Vállalkozó tevékenysége során szavatol a vonatkozó jogszabályok betartásáért, folyamatosan együttműködik az illetékes hatóságokkal és a Megrendelő szakmai tanácsadó szervezetével.
A rendszer részét képező 36 db N² palack biztosítása a Vállalkozó feladata. Megrendelő tájékoztatásul közli, hogy jelenleg ezek a Messer Hungarogáz Kft.-től kerülnek bérlésre. A vállalkozó a bérleti díjat a vállalkozási díjba beépítheti.

Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár rész-és alszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. (min. 12 hónap, max. 24 hónap): pontszámítás.

II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi rendszer karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45312000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630. Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37; 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a.; 7624 Pécs, Szent István tér; 7621 Pécs, Széchenyi tér; 7621 Pécs, Apáca u., 7634 Pécs, Kovács Béla u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécs Zsolnay Negyedben a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, a vagyonvédelmi rendszerek karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával, garanciális időszak alatt.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása
A Vállalkozó feladata a Zsolnay Kulturális Negyed épületeiben működő behatolás jelző, és beléptető rendszerek, valamint az E01 épület eszközei között feltüntetett alközponti rendszer, és teljes optikai hálózat, aktív eszközök, valamint az ezekhez az épületekhez kapcsolódó térfigyelő rendszer és a beltéri helyszínek biztonsági kamera hálózatának gondos karbantartása, a berendezésekben keletkezett hibák azonnali elhárítása, valamint a berendezések hibáinak eseti javítása.
A beépített berendezések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
• A rendszeres karbantartás előírt munkafeladatainak elvégzése.
• A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
• A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
• Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után, a veszélyes hulladékok megsemmisítése.
• A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár rész-és alszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. (min. 12 hónap, max. 24 hónap): pontszámítás.

II.2.1)
Elnevezés: Liftek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Cella Septichora 7624 Pécs, Szent István tér
Kodály Központ 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécs Zsolnay Negyedben és belvárosi területeknél a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, felvonók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
Liftek karbantartása
A Vállalkozó feladata a Rendszerkarbantartás keretében havi rendszerességgel, míg az Állagmegóvó Rendszerkarbantartás esetében negyedéves rendszerességgel a 6. számú mellékletben felsorolt személy és teherliftek és emelők hatóságilag előírt feladatainak, közöttük az ellenőrzési, tisztítási és kenési, valamint a szükséges be- és után állítási munkáinak elvégzése, a berendezésekben keletkezett hibák azonnali elhárítása.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
• A Rendszerkarbantartás és az Állagmegóvó Rendszerkarbantartás munkafeladatainak elvégzése.
• A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
• A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése, a liftkönyvek vezetése.
• Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után, a veszélyes hulladékok megsemmisítése.
• A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása.
A karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi célszerszám, valamint a szükséges mérő- és ellenőrző berendezések a Vállalkozó rendelkezésére kell, hogy álljanak.
A Vállalkozó rendszeresen ellenőrzi a gépelemek kopását és állapotát, a megelőző javításokról jelentést készít. A Vállalkozó. a gépházat, süllyesztéket és a kabin tetejét az üzemelésből eredő szennyeződésektől köteles megtisztítani.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár rész-és alszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. (min. 12 hónap, max. 24 hónap): pontszámítás.

II.2.1)
Elnevezés: Épületfelügyelet karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécs Zsolnay Negyedben a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, épületfelügyeleti rendszer karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával, garanciális időszak alatt.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
• Épületfelügyelet gépészeti automatika rendszerének karbantartása
A Vállalkozó feladata Zsolnay Kulturális Negyed területén kiépített épületfelügyeleti rendszer évenként kétszeri karbantartása az épületek vezérlőrendszerének, műszereinek és szabályozóköri elemeinek és a felügyeleti számítógépeinek időszakos karbantartása, valamint a karbantartás alatt feltárt hibák javítása.
Az épületfelügyeleti rendszer elemeit, valamint a rendszeres karbantartási feladatokat a 8. számú melléklet tartalmazza.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
• A rendszeres karbantartás előírt munkafeladatainak elvégzése.
• A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
• A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
• Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után, a veszélyes hulladékok megsemmisítése.
• A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Ár rész-és alszempont: fordított arányosítás, minőségi kritérium 1. (min. 12 hónap, max. 24 hónap): pontszámítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tűzvédelmi jelzőrendszer karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TŰZ-PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81197914
Postai cím: Táncsics M. Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: hegedus.k@tuzpartner.hu
Telefon: +36 703790676
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24979487202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22176000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tűzvédelmi jelzőrendszer karbantartása, hibajavítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TŰZ-PARTNER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81197914
Postai cím: Táncsics M. Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24979487202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hi-fog rendszer karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy a 2. rész tekintetében kizárólag 1 db, érvénytelen ajánlat érkezett, az eljárás 2. része eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ventor Tűzvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69562480
Postai cím: Vadkacsa utca 14
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12036567213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vagyonvédelmi rendszer karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: komaromi.attila@multialarm.hu
Telefon: +36 16662160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16662180
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15210000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22209054
Postai cím: Fátyolka utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11365073242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Liftek karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 4. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot adó thyssenkrupp Lift Kft. (1158 Budapest, Körvasút sor 110.) Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár is az eljárás becsült értékét és a rendelkezésre álló fedezet összegét meghaladja.
Tekintettel arra, hogy a hiányzó fedezeti összeg nem biztosítható, az eljárás 4. részét eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OTIS Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54340710
Postai cím: Váci Út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10385054241

Hivatalos név: Thyssenkrupp Lift Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92034655
Postai cím: Körvasút Sor 110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10669769242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Épületfelügyelet karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási Mérnöki Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45902512
Postai cím: BÉCSI ÚT 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.adrian@welltech.hu
Telefon: +36 12508210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12197837241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5232240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WELLTECH Épületgépészeti, Fővállalkozási Mérnöki Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45902512
Postai cím: BÉCSI ÚT 85
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12197837241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges