Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:5307/2019
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Teljesítés helye:HU322;HU322;HU322;HU322;HU322;HU322;HU322;HU213;HU322;HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Anastázia-2005 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.;Tisza-Kard Egészségügyi Szolgáltató Kft.;Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66521905
Postai cím: Tószegi Út 21.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lippai Norbert
Telefon: +36 56503710
E-mail: foigagazto@hetenyikorhaz.hu
Fax: +36 56503722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hetenyikorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi szolgáltatások beszerzése 48 hónapra
Hivatkozási szám: EKR000708072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi szolgáltatások beszerzése 48 hónap határozott időtartamra a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kórház-Rendelőintézetben 10 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 456640000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Általános sebészeti ügyeleti tevékenység
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85111100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek akut- és krónikus sebészeti ellátása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Ügyeleti időszakban hétköznap délután 15:00- reggel 07:00-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 07:00-tól másnap reggel 07:00-ig ügyeleti sebészeti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Az ellátás a Magyar Sebész Társaság honlapjának protokollok menüpontjában található szakmai irányelveknek megfelelően Osztályos vizit, betegvizsgálat, konzultációk, illetve beavatkozások/műtétek elvégzése;
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Aneszteziológiai ügyeleti tevékenység
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85111000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye településeinek valamennyi érzéstelenítési feladatának ellátása. Az ellátást a szakmai irányelvek,
osztályos protokollok, módszertani levelek, állásfoglalások, javaslatok, valamint az integrált minőségirányítási rendszer szabályai
alapján szükséges elvégezni (intézeti protokollok, osztályos működési rend). Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap délután 15:30- reggel 07:30-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 07:30-tól másnap reggel 07: 30-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Ezen időszakokban felelnek az ügyeleti tevékenységek zavartalan ellátásáért (kb. 2600 műtét/év).
•a Sürgősségi Betegellátó Osztály ambulanciáin és a különböző diagnosztikai egységekben végzett érzéstelenítések és a kritikus állapotban lévő betegek intrahospitális transzportja;
• A betegellátás során az Intézmény összes osztályával szakmai kapcsolattartás;
• Az aneszteziológus orvos utasítási jogkörrel bír az aneszteziológiai szakasszisztensek felett;
• osztályos vizit, betegvizsgálat, konzultációk, illetve beavatkozások/műtétek elvégzése;
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikus kórszövettani és cytopathológia
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85111800-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Patológiai Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi diagnosztikus kórszövettani és cytopathológiai szakorvosi és konzultációs tevékenység folyamatos biztosítása. Az ellátás a Magyar Patológus Társaság honlapján található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (
www.pathology.hu).
Diagnosztikus kórszövettani és cytopathológiai szakorvosi és konzultációs tevékenység feladatai a következők:
•szövettani vizsgálatok elvégzése;
•nőgyógyászati cytológia elvégzése;
•aspirációs cytológia elvégzése;
•a napi osztályos munkához kapcsolódó konzultációs tevékenység ellátása, illetve a minőségbiztosítás rendszerhez kapcsolódó időszaki értékelések elkészítése.
•A szerződés szerinti, a hatályos elszámolási szabályzatnak megfelelő elszámolási gyakorlat alól a felek megegyezése szerint kivételt képeznek egyes fekvő beteg ellátás során végzett beavatkozások szövettani mintái. Ezek vizsgálata esetében felek a WHO 29000 kód, lokalizációnkénti 1x elszámolást határozzák meg, azokban az esetekben, amikor a kérdéses minták napi rutin szerinti vizsgálatán túl – a szakma szabályainak megfelelően – egyebet nem igényelnek.
Ide sorolt beavatkozások:
o Arteficialis abortusz (művi abortusz,Nőgyógyászat)
o Varicectomia (visszér műtét Érsebészet)
o Tonsillectomia (mandula műtét, Fül-Orr-Gégészet)
o Adenectomia (orrmandula műtét, , Fül-Orr-Gégészet)
• tevékenység ellátását 3 fő hisztopathológussal, 1fő cytopathológus szakorvossal, 1 fő tudományos fokozattal (PhD) rendelkező szakorvossal látja el.
•a vizsgálati eredményeket elektronikus formában biztosítja, az ajánlatkérőnél működő egészségügyi informatikai rendszer alkalmazásával;
•A működéshez szükséges tárgyi és szakdolgozói feltételeket, ajánlatkérő biztosítja.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Érsebészeti tevékenység ellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85111100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Érsebészeti Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi érsebészeti szakorvosi tevékenység folyamatos biztosítása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Az ellátás a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság honlapjának protokollok menüpontjában található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.angiologia.hu)
•érsebész szakorvosok részt vesznek az osztályon lévő érsebészeti betegek ellátásában (vizitek, kötéscserék, drainkivétel, varratszedés, naprakész adminisztráció stb.);
•A II. Belgyógyászat keretén belül működő Angiológiai Ambulancián elkészült angiographiás felvételek kiértékelése az angiológus belgyógyásszal és az intervenciós radiológussal együtt;
•Munkanapokon a tervezett és sürgős érsebészeti jellegű műtétek elvégzése, asszisztálása;
•Az egyéb osztályokon felmerülő érsebészeti konzíliumok megválaszolása, ellátása, különös tekintettel a Neurológiai Osztály, a Haemodinamikai Részleg és az Avas Klinika megfelelő érsebészeti hátterének biztosítására. Általában heti egy alkalommal a Rendelőintézetben Érsebészeti Szakrendelés.
•osztályos vizit, betegvizsgálat, konzultációk, illetve beavatkozások/műtétek elvégzése;
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Intenzív terápiás ügyeleti tevékenység
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Intenzív Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi intenzív terápiás szakorvosi ügyeleti tevékenység folyamatos biztosítása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap délután 15:30- reggel 07:30-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 07:30-tól másnap reggel 07:30-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Az ellátás a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság honlapján található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.anesztinfo.hu).irányelveknek megfelelően történik. (www.angiologia.hu).
•Intenzív Osztályon szakorvosi tevékenység végzése és intenzív terápiás konzíliumok adása más osztályok felé.
•Biztosítja az intenzív megfigyelést, kezelést azon betegek részére, akinél a kiesett, felborult, veszélyeztetett vitális funkciók helyettesítésére, helyreállítására szükség van.
•Széles körű megfigyelő, diagnosztikus és terápiás módszereket alkalmaz az oki terápia érdekében.
•Az intenzív terápiás szakorvos utasítási jogkörrel bír az intenzív terápiás szakasszisztenseknek, és az osztály egyéb dolgozói felett.
•Az intenzív terápiás szakorvos munkáját a szakmai irányelvek, osztályos protokollok, módszertani levelek, állásfoglalások, javaslatok, valamint az integrált minőségirányítása rendszer szabályai alapján végzi (intézeti protokollok, osztályos működési rend).
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kardiológiai őrző ellátására speciális kardiológia
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85121230-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Kardiológiai Osztályán Kardiológiai (Koronária) őrzőben a
szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi speciális kardiológiai szakorvosi tevékenység folyamatos
biztosítása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap délután 16:00- reggel 08:00-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 08:00-tól másnap reggel 08:00-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Az ellátás során a következő szakmai irányelveket megfelelően történik: • a Magyar Kardiológus Társaság (mint az Európai Kardiológus Társaság tagja) szakmai irányelvei, lásd https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines# • A Magyar Hypertonia Társaság Szakmai Irányelve: A hypertoniabetegség ellátásáról 2014 Szerk.: Prof.Dr. Kiss István https://hypertension.hu/protokollok.aspx • VII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia -2017 http:// metabolizmusonline.hu/rovatok/kardiovaszkularis-konszenzus-konferencia-2017-cikkek?pid=1
•folyamatos (non-stop) ügyelet biztosítása a Kardiológiai (Koronária) őrzőben, mely magában foglalja 3 betegségcsoport azonnali, legmagasabb szintű ellátását:
oheveny ST elevációs miokardiális infarktus,
oakut koronária szindróma egyéb formái és
ohemodinamikai instabilitással járó szívritmuszavarok.
•sürgős kardiológiai konzíliumok biztosítása a Sürgősségi Betegellátó Osztálynak és a kórház többi osztályának a Kardiológiai felnőtt szakambulancián keresztül olyan esetben, ha a Kardiológiai őrző tevékenységi körébe tartozó és azonnali beavatkozást igénylő betegellátás szükségesége merül fel.
•folyamatos telefonos konzultáció biztosítása a kórház által üzemeltetett „STEMI telefon”-on keresztül az Országos Mentőszolgálat és a Hemodinamikai Laboratórium ellátási területéhez tartozó egészségügyi szolgáltatók részére,
•valamint azon betegek direkt átvétele és ellátása akik a Kardiológiai őrző tevékenységi körébe tartozó betegségben vagy heveny állapotrosszabbodásban szenvednek és azonnali beavatkozást igényelnek.
• osztályos vizit, betegvizsgálat, konzultációk, illetve beavatkozások/műtétek elvégzése;
• Fenti tevékenységet a következő helyszíneken kell biztosítani:
o a Kardiológiai (Koronária) őrzőben
o a Kardiológiai osztályon
o a Hemodinamikai részlegen és a Kardiológiai rehabilitációs részlegen,
o a Hemodinamikai laboratóriumban.

A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ügyeleti időben végzett mellkassebészeti készenlét
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85121300-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Mellkassebészeti Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek, valamint Pest megye szomszédos településeinek valamennyi mellkassebészeti jellegű szakorvosi tevékenység folyamatos biztosítása.
Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap délután 15:00- reggel 07:00-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 07:00-tól másnap reggel 07:00-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően.
Az ellátás a magyar mellkassebész társaság honlapjának protokollok menüpontjában található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.mmst.hu)A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Neurológiai ügyeleti tevékenység
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak:85121220-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Neurológiai Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi neurológiai jellegű szakorvosi tevékenység folyamatos biztosítása.
Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap délután 15:30- reggel 07:30-ig illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 08:00-tól másnap reggel 08:00-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően.
Az ellátás a Magyar Neurológiai Társaság honlapján található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.miet.hu).
Az ellátás a magyar mellkassebész társaság honlapjának protokollok menüpontjában található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.mmst.hu)
•osztályos vizit, betegvizsgálat, konzultációk, illetve beavatkozások elvégzése;
•Szolgálatba lépés előtt köteles tájékozódni az osztály folyamatban lévő és az ügyeleti időre áthúzódó feladataira vonatkozóan (CT, MR vizsgálatok, várható betegfelvétel, áthúzódó konzílium).
•Az osztályon jelentkező osztályos orvosi teendők ellátása bármelyik betegnél, intézkedni a szükséges vizsgálatok haladéktalan elvégzéséről.
•Az SBO-ról, illetve a társosztályokról kért acut konzíliumok ellátása.
•Köteles a thrombolysis mobiltelefont ügyeleti időben magánál tartani, gondoskodni arról, hogy mindig feltöltött állapotban legyen.
•A felvett betegekről köteles részletes kórlapot felvenni, kitölteni, minden rendkívüli eseményt a beteg dekurzus lapján feltüntetni.
•Látogatási idő alatt a hozzátartozóknak felvilágosítást köteles adni.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sürgősségi Betegellátó Osztály Belgyógyászati
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi sürgősségi belgyógyászati jellegű szakorvosi tevékenység folyamatos biztosítása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon hétköznap nappali műszakban 7:00-19:00-ig, éjjeli műszakban 19:00-7:00-ig, illetve hétvégén-ünnepnapon reggel 07:00-tól másnap reggel 07:00-ig ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Az ellátás a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság honlapján található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.msotke.hu).
•A sürgősségi beteg fogadása, triage kategóriába történő sorolásának megfelelően ellátása a sürgősség figyelembevételével.
•A diagnózis felállítása, végleges vagy aktuális betegellátás, ellátás után hazabocsátás, más osztályra helyezés.
•Rövid időtartamú megfigyelés céljából a Sürgősségi Fekvőbeteg ellátó helyen való elhelyezés.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Triage ügyeleti tevékenység ellátása
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályán a szakma ellátási területébe tartozik a megye településeinek valamennyi triage ügyeleti tevékenység folyamatos biztosítása. Az ellátást napi 24 órában az év 365 napján végzi az intézmény. Munkanapokon, pihenő-és munkaszüneti napokon 24 órán át, folyamatosan triage ügyeleti ellátás van érvényben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. Az ellátás a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Triage munkacsoport honlapján található szakmai irányelveknek megfelelően történik. (www.msotke.hu/2017/12/19/triage-munkacsoport).
•A beteg súlyossági fokának meghatározása, adatok felvétele, számítógépbe való rögzítése a triage helységben;
•Felméri a beteg állapotát, a vitális paramétereket és egy gyors, tájékozódó vizsgálat után meghatározza a megfelelő kategóriába sorolást, illetve dönt arról, hogy a beteg vizsgálatának megkezdése melyik szakterületen történjen (belgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, egyéb szakterület pl. szemészet, fül-orr-gégészet, urológia).
•Szükség esetén a beteg karszalaggal történő ellátása;
•Megfelelő kezelőben referál az ott szolgálatot teljesítő orvosnak, tájékoztatja őt a beteg állapotáról, az ellátás sürgősségi igényéről, aláíratja az OMSZ menetlevelet.
•A beteget és/vagy a hozzátartozót tájékoztatja az ellátás megkezdésének és tartamának várható idejéről, az esetleges várakozás okáról.
•Újraélesztendő, illetve kritikus állapotú beteg érkezésekor, azonnal riasztja az orvost, majd a protokoll szerint megkezdi a beteg újra élesztését, illetve a beteg állapotának stabilizálását.
•Kompetenciáján belül beavatkozásokat végez (kompetenciakörét a Sürgősségi Betegellátó Osztály működési rendje tartalmazza).
•Folyamatosan figyelemmel kíséri a várakozó betegeket, a betegek állapotának változása esetén újraértékeli a sürgősségi kategóriát
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 193 - 437361
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Általános sebészeti ügyeleti tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Aneszteziológiai ügyeleti tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Diagnosztikus kórszövettani és cytopathológia
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Érsebészeti tevékenység ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Intenzív terápiás ügyeleti tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anastázia-2005 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53855150
Postai cím: Liget Utca 3.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: bencsik@hotmail.com
Telefon: +36 205150724
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106432000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6 Elnevezés: Kardiológiai őrző ellátására speciális kardiológia
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tisza-Kard Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59686194
Postai cím: Kökörcsin Utca 4/B
Város: Diósd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: tiszakard@gmail.com
Telefon: +36 209292378
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207360000
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 216320000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Ügyeleti időben végzett mellkassebészeti készenlét
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Neurológiai ügyeleti tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: Sürgősségi Betegellátó Osztály Belgyógyászati
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 017525 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Triage ügyeleti tevékenység ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/01 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64034340
Postai cím: Sóház Út 8.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: liver08kft@gmail.com
Telefon: +36 302992380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85708800
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105120000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
nyertes ajánlattevő(k) adószáma:
5. rész - Intenzív terápiás ügyeleti tevékenység Anastázia-2005 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Liget u. 3. 2. em. 1. Adószám: 13551252-1-16
6. rész - Kardiológiai őrző ellátására speciális kardiológia TISZA-KARD Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2049 Diósd, Kökörcsin utca 4. b. ép. Adószám: 12934238-1-13
10. rész - Triage ügyeleti tevékenység ellátása Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok, Sóház utca 8. 2. em. Adószám: 14274640-1-16
ajánlattevők neve, címe és adószáma részenkénti bontásban
1. rész - Általános sebészeti ügyeleti tevékenység Nem nyújtottak be ajánlatot
2. rész - Aneszteziológiai ügyeleti tevékenység Nem nyújtottak be ajánlatot
3. rész - Diagnosztikus kórszövettani és cytopathológia EKVIMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2089 Telki, Gábor Áron köz 1. Adószám: 22709611-2-13
4. rész - Érsebészeti tevékenység ellátása MORVARIX Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság5000 Szolnok, Rákóczi út 55. Adószám: 23319189-1-16
5. rész - Intenzív terápiás ügyeleti tevékenység Anastázia-2005 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Liget u. 3. 2. em. 1. Adószám: 13551252-1-16
6. rész - Kardiológiai őrző ellátására speciális kardiológia TISZA-KARD Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2049 Diósd, Kökörcsin utca 4. b. ép. Adószám: 12934238-1-13
7. rész - Ügyeleti időben végzett mellkassebészeti készenlét VERSATUSMED Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok,
Tompa Mihály utca 17. földszint 1. Adószám: 24350172-1-16
8. rész - Neurológiai ügyeleti tevékenység Nem nyújtottak be ajánlatot
9 rész - Sürgősségi Betegellátó Osztály Belgyógyászati tevékenység ENDO-BAR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok, Szellő utca 10. Adószám: 23893771-1-16
10. rész - Triage ügyeleti tevékenység ellátása Liver08 Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok, Sóház utca 8. 2. em. Adószám: 14274640-1-16
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt.148-155 §§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)