Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:549/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:IRMÁK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Teljesítés helye:Kesztölcs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wood West Kft.;Horizont Global Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IRMÁK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Nemzeti azonosítószám: AK25570
Postai cím: Köztársaság utca 115.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyulai Valéria
Telefon: 065357165
E-mail: gyulaivaleria@irmak.hu
Fax: 0653570066
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.irmak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.irmak.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben" 1.rész 2. számú szerződésmódosítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Kesztölcs
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2-2-2-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11915 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása című EFOP-2-2-2-17-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood West Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen u. 16/1
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Horizont Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174969061
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Kesztölcs
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 174969061
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood West Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen u. 16/1
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Horizont Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltak alapján Felek rögzítik, hogy a 2018. október 31. napjában meghatározott szerződés teljesítési határidő nem tartható, az eddigi késedelmet okozó napok száma összesen 182 nap.
a.) Fentiekre tekintettel a Felek a szerződés teljesítési határidejének módosítása mellett döntöttek a következők szerint:
Szerződés 6.1. pont
Eredeti előírás:
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2018. október 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.

Módosított előírás
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az eredeti szerződés megkötésének előzményei
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben” tárgyában, (a továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett az 1. részben.
Felek rögzítik, hogy az I. részben megkötött szerződés a következő feladatokra vonatkozott:
„1.rész: Kesztölc, Bánk Bán u. 31. szám (Hrsz 825) alatt 1 db 8 fős támogatott lakhatás kialakítása - meglévő 155 m2-es ingatlan felújítása és átalakítása, valamint Kesztölc alábbiakban meghatározott utcáiban építési feladatok ellátása”
Felek rögzítik, hogy szerződéskötésre 2018. június 14. napján sor került.

2. A szerződés módosításának előzményei
Felek rögzítik, hogy jelen közbeszerzési eljárással érintett Kesztölc Nyár utca 1870/2. hrsz számú terület vonatkozásában az 1. számú szerződésmódosításhoz képest változás nem következett be, a gáz hálózati csatlakozás kiépítése még mindig nem történt meg.

Megrendelő rögzíti, hogy az ivóvíz és szennyvízhálózatra történő bekötés az 1. számú szerződésmódosítást követően sem történt meg a Kesztölc, Lencsehegyi út 1781/75. hrsz esetében, és itt sem történt meg még a gáz hálózati csatlakozás kiépítése.
Felek rögzítik, hogy a fenti közművesítési késedelmek minden kivitelezési munkafolyamatot érintettek, azok a teljes kivitelezés időütemezését befolyásolták.
Felek rögzítik, hogy a fentiekre vonatkozó alátámasztó dokumentumok jelen szerződésmódosítás részét képezik.
3. Szerződés módosítás tartalma
A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltak alapján Felek rögzítik, hogy a 2018. október 31. napjában meghatározott szerződés teljesítési határidő nem tartható, az eddigi késedelmet okozó napok száma összesen 182 nap.
a.) Fentiekre tekintettel a Felek a szerződés teljesítési határidejének módosítása mellett döntöttek a következők szerint:
Szerződés 6.1. pont
Eredeti előírás:
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2018. október 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.

Módosított előírás
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
4. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő a legnagyobb gondossággal eljárva sem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 174969061 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 174969061 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben