Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/4
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.07.
Iktatószám:0055/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. (hrsz.: 444/31)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29791196
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllő, műemlék iskolaépület felújítása.
Hivatkozási szám: EKR000281852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gödöllő, műemlék iskolaépület felújítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45212314-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. (hrsz.: 444/31)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés tárgya a Gödöllő, Szabadság téri Szent Imre Katolikus Iskola műemlék iskolaépületének teljes körű felújítása, korszerűsítése (szigetelés, tetőszerkezet megerősítése, nyílászárók cseréje, javítása, vizesblokk korszerűsítése, külső-belső felújítás, gépészeti- és elektromos korszerűsítés) mely az alábbi főbb munkanemeket foglalja magában:
- Építészeti munkák;
- Bontási munkák;
- Műemlék nyílászárók;
- Kültéri munkák;
- Gépészeti munkák;
- Villamossági munkák;
- Statika.
Az épület 7043 törzsszám alatt nyilvántartott műemléki érték kategóriában védett. A kivitelezési munka örökségvédelmi bejelentés köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16516 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gödöllő, műemlék iskolaépület felújítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63445509
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111100-9
45212314-0
45310000-3
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. (hrsz.: 444/31)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés tárgya a Gödöllő, Szabadság téri Szent Imre Katolikus Iskola műemlék iskolaépületének teljes körű felújítása, korszerűsítése (szigetelés, tetőszerkezet megerősítése, nyílászárók cseréje, javítása, vizesblokk korszerűsítése, külső-belső felújítás, gépészeti- és elektromos korszerűsítés) mely az alábbi főbb munkanemeket foglalja magában:
- Építészeti munkák;
- Bontási munkák;
- Műemlék nyílászárók;
- Kültéri munkák;
- Gépészeti munkák;
- Villamossági munkák;
- Statika.
Az épület 7043 törzsszám alatt nyilvántartott műemléki érték kategóriában védett. A kivitelezési munka örökségvédelmi bejelentés köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67254749
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 309330723
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Szerz. 2.1. pontját az alábbiak szerint mód-ják:
Eredeti szerz-ses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJ. HATÁRIDEJE: szerz. aláírásától számított 100. naptári nap (sik. műszaki átad.-átv. ideje).
Határidőben telj. a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a telj. véghatáridején belül megval-nak.
Módosított szerz-ses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJ. HATÁRIDEJE: 2019. január 30. (sik. műszaki átad.-átv. ideje).
Határidőben telj. a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a telj. véghatáridején belül megval-nak.
2. Felek a Szerz. 3.1. pontját az alábbiak szerint mód-ják:
Eredeti szerz-ses feltétel:
A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 63.445.509,-Ft+ÁFA, azaz Hatvanhárommillió-négyszáznegyvenötezer-ötszázkilenc forint+ÁFA.
Módosított szerz-ses feltétel:
A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 67.254.749,-Ft+ÁFA, azaz Hatvanhétmillió-kettőszázötvennégyezer-hétszáznegyvenkilenc forint+ÁFA.
3. A Szerz. 3.1. pontjának módos-a során a vállalk-i díj 3.809.240,- Ft + ÁFA, azaz hárommillió-nyolcszázkilencezer-kettőszáznegyven forint+ÁFA összeggel történő növelése az alábbi új, azaz további műszaki tételek megval-nak az ellenértékét jelenti:
E tételek karakterkorlát miatt nem kerülnek rögzítésre.
4. Felek a Szerz. 4.5. pontját az alábbiak szerint mód-ják:
Eredeti szerz-ses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bek-e alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 6 db számla benyújt-ra jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
-1. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 15 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-2. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 30 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-3. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 45 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-4. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 60 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-5. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 75 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-Végszámla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 100 %-át elérő megval. telj. esetén. Végszámla összege a vállalk-i díj 25 %-a.Végszámla összege: 15.861.379,-Ft+ÁFA.
Módosított szerz-ses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem értve – 6 db számla benyújtására jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
-1. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 15 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-2. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 30 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-3. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 45 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-4. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 60 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-5. r.számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 75 %-át elérő megval. telj. esetén. R.számla összege a vállalk-i díj 15 %-a. R.számla összege: 9.516.826,-Ft+ÁFA.
-Végszámla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 100 %-át elérő megval. telj. esetén. Végszámla összege a vállalk-i díj 25 %-a.Végszámla összege: 15.861.379,-Ft+ÁFA.
Pótmunkára vonatkozó számlázás feltételei:
-Pótmunkára vonatkozó számla kibocs-nak ideje: a vállalk-i díj 100 %-átt elérő megval. telj. esetén (sik. műszaki átad.-átv.). Pótmunkára vonatkozó számla összege: 3.809.240,-Ft+ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pótmunkák szükségességét a költségvetésben nem szereplő, előre nem látható alábbi okok indokolják (karakterkotlát miatt rövidített, összefoglalt verzió):
- Épületen belüli és kívüli beton bontásával, törmelék elszállításával kapcsolatos munkák - munkák időigénye összesen: 9 munkanap;
- Sérült téglák kivésése, pótlásával kapcsolatos munkák - munkák időigénye összesen: 2 munkanap;
- Födém javításával kapcsolatos munkák - munkák időigénye összesen: 1 munkanap;
- Falazás javításával kapcsolatos munkák - munkák időigénye összesen: 9 munkanap ;
- Tetőszerkezet javításával kapcsolatos munkák - munkák időigénye összesen: 4 munkanap.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 63445509 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67254749 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben