Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5506/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért
Teljesítés helye:8291 Nagyvázsony Külterület, Hrsz: 082
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STYLUS Építő é s Üzemeltető Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért
Nemzeti azonosítószám: AK24955
Postai cím: Kinizsi utca 69.
Város: Nagyvázsony
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8291
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábryné dr. Takács Tímea
Telefon: +36 204748288
E-mail: takacst@invitel.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pontesalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pontesalapitvany.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére a Magyar Igásló, Ökoturisztikai és Tájérték Központ című TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére a Magyar Igásló, Ökoturisztikai és Tájérték Központ című TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45112710-5
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8291 Nagyvázsony Külterület, Hrsz: 082
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési és kivitelezési munkák bemutatása: A Nagyvázsonyi Igáslóközpont megvalósításához kapcsolódó létesítmények fő műszaki paraméterei: Területrendezés: mintegy 1000 m2 felületen, a meglévő viszonyok magassági rendezése humusz külön deponálás és visszaépítés a kész területen. A területrendezésből kiszoruló anyagot a helyszínen kell felhasználni. Kültéri szilárd burkolatú rész kialakítása: Kültéri sátor szerkezet fogadására alkalmas legalább 70m2 fedett kültéri szilárd burkolatú részt kell kialakítani. Kültéri kemence kialakítása: Fedett részhez kapcsolódó kültéri kemence létesítése maximum 22 fő kiszolgálására, különálló, vagy egybeépített állandó eső elleni védelemmel. Kültéri szalonnasütő létesítése: 1 db szalonnázó hely 6 fős paddal és asztallal, fedetlen kivitelben, helyi kőanyagból és fa
3
szerkezetből időjárás álló felületkezeléssel ellátva. Tanösvény létesítése: A lovasközponthoz kapcsolódóan szükséges egy tanösvény kialakítása, melynek kezdeti és végpontja a látogató központban lesz kialakítva, és a nyomvonala a telek határon belül a létesítmény közül és a létesítményen átvezetve kerül kialakításra. A tanösvény körülbelül 950 m hosszúságú. A tanösvényen interaktív feladatok, valamint tájékoztató táblák elhelyezése szükséges, melyek a lovas sportokat és lovas kultúrát oktató jelleggel mutatják be a látogatóknak. Pihenő padok kialakítása: 5 db pihenőpad kialakítása a terület attrakcióit összekötő útvonal mentén, a szalonnázó helyen kialakított padokkal azonos kivitelben. Szárnyék, karámrendszer kialakítása: maximum 200m2 alapterülettel, 30m2 takarmánytárolóval, fából készült autentikus kivitellel. A takarmány tároló esőtől védett, szilárd padozatú, az időjárás ellen ellenálló, de jól szellőző kivitelű kell, hogy legyen. Szilárd burkolatú útpálya kialakítása: a látogató központhoz kapcsolódó szilárd burkolatú útpálya a látogatók személygépjárművei számára, valamint az üzemeltetéshez használt járművek számára mintegy 50 m hosszban, 5,0 m szélességben, helyi anyagok, vagy helyi anyaghoz hasonló burkolatok alkalmazása mellet. Parkoló létesítése: a létesítményhez kapcsolódóan 10 db személygépjármű számára kialakított parkoló, melyből 1 db mozgáskorlátozottak számára van fenntartva a látogatóközpont főbejáratához közel, akadálymentesített kialakítással. Megújuló energia rendszerek: a kor követelményeinek megfelelően az üzemeltetési költségek és a költség optimalizáció figyelembe vételével egy levegő-víz hőszivattyús fűtési rendszerből kell készüljön a rendezvényközpont építési méreteinek figyelembe vétele mellett. A hőszivattyús rendszernek ki kell szolgálnia a bruttó 390 m2 alapterületű, földszint + tetőtér elrendezésű épületet. Napelemes rendszer telepítése: 2 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése. Elhelyezése az elektromos tervezővel és a megrendelővel egyeztetett módon. Meglévő ásott kúttal kapcsolatos feladatok: a területen található ásott kút felhasználandó az állatok tartására. A jelenlegi kút vizének minőség-ellenőrzése és annak eredménye szerinti kúttisztítása, valamint félautomata rendszerű autentikus kivitelű itató építése a boxok és karámrendszer közötti részre. Központi épület létesítése: a központi épület funkcióját tekintve a rendezvényközpont üzemeltetését és fedett rendezvényeit hivatott kiszolgálni. A tervezett látogató központ jellegű létesítmény 250 m2 hasznos alapterületű és 2 épületszárnyra tagolódik, melyet központi fogadótér fog közre. Az épületen belül szükséges a földszinten akadálymentesítetten kialakított bejáratokkal
4
ellátott 75 - 80 m2 fogadó és rendezvény tér kialakítása, 35 - 40 m2 kiállító tér kialakítása a látogatók számára. Szükséges továbbá szeparált vizesblokk kialakítás mintegy 25-30 m2 területen, 1 db mozgáskorlátozott koedukált WC-vel, a női mosdókban pelenkázó kialakítással. A kiszolgáló személyzet számára szükséges konyha mintegy 5 - 10 m2 területen a központi épületben. A központi épület mellett, vagy ahhoz kapcsolódóan kialakítható a fedett kültéri bemutatótér 22 fő részére. A központi épülethez kapcsolódó fedett lovas boxok kialakítása mintegy 130m2 területen 4 ló számára, önálló zárható szerszámossal, és WC-vel a kiszolgáló személyzet számára fenntartva. A központi épület és lovas boxok között a fedett átjárhatóság biztosítása szükséges. A központi épület tetőterében kialakítandó irodák és öltözők, személyzeti WC és zuhanyzó az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát hivatottak biztosítani. A központi épülettel szemben támasztott műszaki követelmények meg kell, hogy feleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak, melyet a szerkezetek kialakításánál figyelembe kell venni. A határoló főfalak vasbeton sávalapon kerülnek kialakításra talajpára elleni szigetelésű padozattal. A főfalak szerkezeti vastagsága 44 cm. A belső válaszfalak minimum 10 cm szerkezeti vastagságúak kell, hogy legyenek. A födém szerkezet kialakításánál figyelembe kell venni az építmény funkcióját, így látszó gerendás fa födém kerül kialakításra. A tetőszerkezet esetében a fedés rézvörös antikolt cserépfedés kell, hogy legyen, a kapcsolódó bádog szerkezetek acél, vagy alumínium kivitelűek porszórt felületi bevonattal. A tető szerkezete fából kell, hogy készüljön, a kialakításnál a szaruzat között legalább 20 cm hőszigeteléssel kell ellátni párazáró és páraáteresztő fóliák között, gipszkarton borítással. A kerámia szerkezetű oldalfalakat 1 cm vastagságban szükséges vakolni. A felületképzésük a külső és belső felületen egyaránt glettelt festett kivitelű, diszperziós festékkel. A födémet lépéshang elleni szigeteléssel kell ellátni. A vizes blokkokban kent szigetelést kell alkalmazni az élek mentén hajlaterősítő szalaggal. A padlóburkolatok PEI V. kopásállóságúak és R9 csúszásmentességűek kell, hogy legyenek. A fa szerkezeteket rovar és gombaölő kezelésnek kell alávetni a beépítés előtt, a tűzvédelmi szabályokat az épülettervezésekor tűzszakaszok kijelölésével, és a szerkezetek bevonatának szakszerű megválasztásával kell megtervezni. Az épületbe és a területre a vizet és a szennyvizet, valamint az elektromos energiát be kell vezetni. Az épület tervezésekor az épületnek illeszkednie kell az épített környezetbe, azzal egy egységet kell képeznie. Tervezési feladatok: fentiek mellett nyertes ajánlattevő feladatát képezi a létesítmény megvalósításához kapcsolódó hiba- és hiánymentes engedélyes tervek, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15467 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés tervezési és kivitelezési munkák elvégzésére a Magyar Igásló, Ökoturisztikai és Tájérték Központ című TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 azonosító számú projekt keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STYLUS Építő é s Üzemeltető Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belgrád rak part 2. III. / 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68505000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45350000-5
45315100-9
45442100-8
45112710-5
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8291 Nagyvázsony Külterület, Hrsz: 082
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezési és kivitelezési munkák bemutatása: A Nagyvázsonyi Igáslóközpont megvalósításához kapcsolódó létesítmények fő műszaki paraméterei: Területrendezés: mintegy 1000 m2 felületen, a meglévő viszonyok magassági rendezése humusz külön deponálás és visszaépítés a kész területen. A területrendezésből kiszoruló anyagot a helyszínen kell felhasználni. Kültéri szilárd burkolatú rész kialakítása: Kültéri sátor szerkezet fogadására alkalmas legalább 70m2 fedett kültéri szilárd burkolatú részt kell kialakítani. Kültéri kemence kialakítása: Fedett részhez kapcsolódó kültéri kemence létesítése maximum 22 fő kiszolgálására, különálló, vagy egybeépített állandó eső elleni védelemmel. Kültéri szalonnasütő létesítése: 1 db szalonnázó hely 6 fős paddal és asztallal, fedetlen kivitelben, helyi kőanyagból és fa szerkezetből időjárás álló felületkezeléssel ellátva. Tanösvény létesítése: A lovasközponthoz kapcsolódóan szükséges egy tanösvény kialakítása, melynek kezdeti és végpontja a látogató központban lesz kialakítva, és a nyomvonala a telek határon belül a létesítmény közül és a létesítményen átvezetve kerül kialakításra. A tanösvény körülbelül 950 m hosszúságú. A tanösvényen interaktív feladatok, valamint tájékoztató táblák elhelyezése szükséges, melyek a lovas sportokat és lovas kultúrát oktató jelleggel mutatják be a
7
látogatóknak. Pihenő padok kialakítása: 5 db pihenőpad kialakítása a terület attrakcióit összekötő útvonal mentén, a szalonnázó helyen kialakított padokkal azonos kivitelben. Szárnyék, karámrendszer kialakítása: maximum 200m2 alapterülettel, 30m2 takarmánytárolóval, fából készült autentikus kivitellel. A takarmány tároló esőtől védett, szilárd padozatú, az időjárás ellen ellenálló, de jól szellőző kivitelű kell, hogy legyen. Szilárd burkolatú útpálya kialakítása: a látogató központhoz kapcsolódó szilárd burkolatú útpálya a látogatók személygépjárművei számára, valamint az üzemeltetéshez használt járművek számára mintegy 50 m hosszban, 5,0 m szélességben, helyi anyagok, vagy helyi anyaghoz hasonló burkolatok alkalmazása mellet. Parkoló létesítése: a létesítményhez kapcsolódóan 10 db személygépjármű számára kialakított parkoló, melyből 1 db mozgáskorlátozottak számára van fenntartva a látogatóközpont főbejáratához közel, akadálymentesített kialakítással. Megújuló energia rendszerek: a kor követelményeinek megfelelően az üzemeltetési költségek és a költség optimalizáció figyelembe vételével egy levegő-víz hőszivattyús fűtési rendszerből kell készüljön a rendezvényközpont építési méreteinek figyelembe vétele mellett. A hőszivattyús rendszernek ki kell szolgálnia a bruttó 390 m2 alapterületű, földszint + tetőtér elrendezésű épületet. Napelemes rendszer telepítése: 2 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítése. Elhelyezése az elektromos tervezővel és a megrendelővel egyeztetett módon. Meglévő ásott kúttal kapcsolatos feladatok: a területen található ásott kút felhasználandó az állatok tartására. A jelenlegi kút vizének minőség-ellenőrzése és annak eredménye szerinti kúttisztítása, valamint félautomata rendszerű autentikus kivitelű itató építése a boxok és karámrendszer közötti részre. Központi épület létesítése: a központi épület funkcióját tekintve a rendezvényközpont üzemeltetését és fedett rendezvényeit hivatott kiszolgálni. A tervezett látogató központ jellegű létesítmény 250 m2 hasznos alapterületű és 2 épületszárnyra tagolódik, melyet központi fogadótér fog közre. Az épületen belül szükséges a földszinten akadálymentesítetten kialakított bejáratokkal ellátott 75 - 80 m2 fogadó és rendezvény tér kialakítása, 35 - 40 m2 kiállító tér kialakítása a látogatók számára. Szükséges továbbá szeparált vizesblokk kialakítás mintegy 25-30 m2 területen, 1 db mozgáskorlátozott koedukált WC-vel, a női mosdókban pelenkázó kialakítással. A kiszolgáló személyzet számára szükséges konyha mintegy 5 - 10 m2 területen a központi épületben. A központi épület mellett, vagy ahhoz kapcsolódóan kialakítható a fedett kültéri bemutatótér 22 fő részére. A központi épülethez
8
kapcsolódó fedett lovas boxok kialakítása mintegy 130m2 területen 4 ló számára, önálló zárható szerszámossal, és WC-vel a kiszolgáló személyzet számára fenntartva. A központi épület és lovas boxok között a fedett átjárhatóság biztosítása szükséges. A központi épület tetőterében kialakítandó irodák és öltözők, személyzeti WC és zuhanyzó az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát hivatottak biztosítani. A központi épülettel szemben támasztott műszaki követelmények meg kell, hogy feleljenek a hatályos jogszabályi előírásoknak, melyet a szerkezetek kialakításánál figyelembe kell venni. A határoló főfalak vasbeton sávalapon kerülnek kialakításra talajpára elleni szigetelésű padozattal. A főfalak szerkezeti vastagsága 44 cm. A belső válaszfalak minimum 10 cm szerkezeti vastagságúak kell, hogy legyenek. A födém szerkezet kialakításánál figyelembe kell venni az építmény funkcióját, így látszó gerendás fa födém kerül kialakításra. A tetőszerkezet esetében a fedés rézvörös antikolt cserépfedés kell, hogy legyen, a kapcsolódó bádog szerkezetek acél, vagy alumínium kivitelűek porszórt felületi bevonattal. A tető szerkezete fából kell, hogy készüljön, a kialakításnál a szaruzat között legalább 20 cm hőszigeteléssel kell ellátni párazáró és páraáteresztő fóliák között, gipszkarton borítással. A kerámia szerkezetű oldalfalakat 1 cm vastagságban szükséges vakolni. A felületképzésük a külső és belső felületen egyaránt glettelt festett kivitelű, diszperziós festékkel. A födémet lépéshang elleni szigeteléssel kell ellátni. A vizes blokkokban kent szigetelést kell alkalmazni az élek mentén hajlaterősítő szalaggal. A padlóburkolatok PEI V. kopásállóságúak és R9 csúszásmentességűek kell, hogy legyenek. A fa szerkezeteket rovar és gombaölő kezelésnek kell alávetni a beépítés előtt, a tűzvédelmi szabályokat az épülettervezésekor tűzszakaszok kijelölésével, és a szerkezetek bevonatának szakszerű megválasztásával kell megtervezni. Az épületbe és a területre a vizet és a szennyvizet, valamint az elektromos energiát be kell vezetni. Az épület tervezésekor az épületnek illeszkednie kell az épített környezetbe, azzal egy egységet kell képeznie. Tervezési feladatok: fentiek mellett nyertes ajánlattevő feladatát képezi a létesítmény megvalósításához kapcsolódó hiba- és hiánymentes engedélyes tervek, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68505000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STYLUS Építő é s Üzemeltető Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Belgrád rak part 2. III. / 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek 2018. november 28. napján helyszíni bejárást tartottak, mely bejárásról készült jegyzőkönyvben rögzítették az alábbiakat:
„A tűzivíz tározó a terveken az istálló északi sarkán található, a parkoló mellett. A Kivitelező a tűzivíz tározó építése során a földmunkánál sziklapadot talált. A tározó aránytalanul nagy költség mellett alakítható ki az eredetileg tervezett helyen, mivel a tározó mélysége 3,5 m, a sziklapadot pedig körülbelül 1,5 m mélyen találta a kivitelező.”
Megrendelő, Műszaki ellenőr és a Vállalkozó megállapította, hogy annak érdekében, hogy a projekt költségvetése tartható legyen, a tűzivíz tározó az eredetileg tervezett helyen nem valósítható meg, át kell helyezni egy másik helyre. A tűzivíz tározó új helyét a Megrendelő és a Műszaki ellenőr közösen kijelölte az épület dél - keleti oldalán az ide vonatkozó jogszabályi előírások alapján.
Felek - a Műszaki ellenőr egyetértésével - megállapították, hogy a tűzivíz tározó áthelyezése okán az építési engedély módosítását kell kezdeményezni.
Felek fentiekre tekintettel Felek megállapodtak abban, hogy az előre nem látható ok miatt szükségessé váló tervmódosítás miatt a kivitelezés időtartama meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely az építési engedély módosításához szükséges, továbbá - figyelemmel arra, hogy Vállalkozó a használatba vételi engedély iránti kérelmet a kivitelezés befejezését követően tudja beadni - a használatba vételi eljárás időtartamával.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68505000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68505000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A II.2.5. pontban feltüntetett véghatáridő tekintetében rögzítésre kerül, hogy a szerződésnek az eredeti befejezési időpontja 2018. december 1. napjában került meghatározásra, mely határidőt szerződésmódosítás keretében a szerződő felek módosították 2019. február 25. napjára, mely szerződésmódosításról 23812/2018 iktató számon tájékoztató jelent meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben