Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:551/2019
CPV Kód:45232140-5
Ajánlatkérő:Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DH-Szerviz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01725
Postai cím: Hatvan utca 12-14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: titkárság
Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu
Fax: +36 52509491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodásos vállalkozási szerződés kötése távhővezeték építésére, felújítására, karbantartására, valamint hőközponti épületgépészeti és villamos építési, felújítási munkák, továbbá hőközpont szakipari (festés, szigetelés, lakatos) karbantartási munkák elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Debrecenben, az Arany János utca 37. sz. alatti lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232142-9
További tárgyak:45350000-5
45330000-9
45232100-3
45310000-3
45223110-0
45231000-5
45231100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft
Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm.
Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db.
Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhatóan 80 db.
Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db.
Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db
Távhővezetéki szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db.
A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
264 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debrecenben, az Arany János utca 37. sz. alatti lakóépület részére primer távfűtési vezeték és hőközpont építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DH-Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út. 76. sz.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8601430
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232140-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232142-9
További tárgyak:45350000-5
45330000-9
45232100-3
45310000-3
45223110-0
45231000-5
45231100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: A Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: 1.200.000.000,- Ft
Távhőellátó csővezeték beépítése (szabadon és földbe fektetve): NA 25-től NA 600-ig várhatóan 6.000 fm.
Hőátadó egység szerelés: 100 kW-tól 1 500 kW-ig várhatóan 20 db.
Hőközpont épületgépészeti szerelése: 50 kW-tól 1 000 kW-ig várhat óan 80 db.
Hőközpont szakipari karbantartás: várhatóan 50 db.
Távhővezeték műtárgyi karbantartás: várhatóan 150 db
Távhővezetéki szakaszoló szerelvények cseréje, beépítése NA 50-től NA 600-ig várhatóan: 80 db.
A részletes műszaki paramétereket és szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8601430
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DH-Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi út. 76. sz.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: 2018. 12. 12.
A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: 2019. 01. 11.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Meg-rendelő előzetes jóváhagyása alapján.
Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési
határidő
III. A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A tejes műszaki tartalom megvalósítá-sa, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% 2018. 12. 12.”
Módosított:
„4. A teljesítési határidők:
Műszaki kivitelezés véghatárideje: A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2019. 04. 30.
A szerződés teljesítésének a véghatárideje pénzügyi teljesítéssel: A kivitelezési munkaterület átadását követő 50. nap, de legkésőbb: 2019. 05. 30.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján.
Rész-teljesítési ütemek Tevékenységek A részszámla összege a vonatkozó költségvetés százalékában. Teljesítési
határidő
III. A hőközpontok komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A tejes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel. Hőközpont: 40% A kivitelezési munkaterület átadását követő 20. nap, de legkésőbb: 2019. 04. 30.”
Eredeti:
"Végszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2018. 12. 12.
A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A tejes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%
3.078.334,- Ft + 27% ÁFA
azaz, hárommillió-hetvennyolcezer-háromszázharmincnégy 00/100 forint + ÁFA"
Módosított:
"Végszámla
Műszaki teljesítési határidő: 2019. 04. 30.
A műszaki tartalom: A hőközpont komplett helyszíni szerelése műszerész beüzemeléssel. A tejes műszaki tartalom megvalósítása, műszaki átadás-átvétel.
Érték: A részszámla összege az építés költségének százalékában: Hőközpont: 40%
3.078.334,- Ft + 27% ÁFA
azaz, hárommillió-hetvennyolcezer-háromszázharmincnégy 00/100 forint + ÁFA"
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés munkaterületének helyszínen harmadik fél, a Pércsi 37 Ingatlanforgalmazó Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. sz), mint megrendelő végeztet építészeti kivitelezési munkákat.
A Pércsi 37 Ingatlanforgalmazó Kft. írásbeli nyilatkozata alapján - a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó kivitelező által végzett munkák elhúzódása miatt - a tervezett időben a hőközponti komplett helyszíni szerelés műszaki megvalósításához alapvetően szükséges építészeti műszaki feltételeket nem tudja biztosítani. Előre láthatólag 2019. január második felében kezdődhet el a helyszíni munkavégzés, mivel várhatóan csak ettől az időponttól tud olyan munkaterületet biztosítani, ami az előre gyártott hőközponti blokkok helyszíni szerelését lehetővé teszi, továbbá biztosítja a hőközponti berendezések vagyonvédelmét. A Pércsi 37 Ingatlanforgalmazó Kft. 2018. 12. 07. keltű írásbeli akadályközlési nyilatkozata alapján vált szükségessé a III. részteljesítési ütem teljesítési határidejének módosítása.
A fentieken túl a Felek kijelentik az alábbiakat:
A Módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges, az alábbiak miatt:
Tekintettel arra, hogy a Módosítás csak a Keretmegállapodás keretében kötött egyedi vállalkozási szer-ződés teljesítési határidejét változtatja meg, amely nem érinti az Eljárás eredeti feltételeit, és a Vállalko-zási szerződés alapját képező konzultációs eljárásban pedig csupán egyetlen ajánlattevő vett és vehetett részt, ezért a Módosítás nem határoz meg olyan feltételek, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskö-tést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
A Módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mert a Módosítás a Szerződés szerinti szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányt nem változtatja meg.
A Módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert a Módosítás a teljesítési határidőn kívül más szerződéses tartal-mat nem érint.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8601430 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8601430 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben