Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:558/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:IRMÁK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Teljesítés helye:Esztergom
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wood West Kft.;Horizont Global Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IRMÁK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Nemzeti azonosítószám: AK25570
Postai cím: Köztársaság utca 115.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyulai Valéria
Telefon: 065357165
E-mail: gyulaivaleria@irmak.hu
Fax: 0653570066
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.irmak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.irmak.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Irmák Nonprofit Kft.-Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben-2.rész
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Irmák Nonprofit Kft.-Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben-2.rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2-2-2-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11915 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben-2.rész
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood West Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen u. 16/1
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Horizont Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 475134857
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
rmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása című EFOP-2-2-2-17-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 475134857
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wood West Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bethlen u. 16/1
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2730
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Horizont Global Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 110.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. Szerződés módosítás tartalma
a.) A 2. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a szerződés teljesítési határidejének módosítása mellett döntöttek a következők szerint:
Szerződés 6.1. pont
Eredeti előírás:
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2018. október 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
Módosított előírás
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Az eredeti szerződés megkötésének előzményei
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című és EFOP-2-2-2-17-2017-00001 számú projekthez kapcsolódóan új lakhatási formák létesítése Esztergom és Kesztölc településen - 2 részben” tárgyában, (a továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Vállalkozó lett a 2. részben.
Felek rögzítik, hogy a 2. részben megkötött szerződés a következő feladatokra vonatkozott:
2. rész: Esztergom-Kertváros következő utcáiban építési feladatok ellátása:
a.) Strázsa u. (hrsz. 30027) 1 db szolgáltatási központ kialakítása és 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
b.) Strázsa u. (hrsz. 30069/14), 1 db 9 fős támogatott lakhatás kialakítása
c.) Határ út (hrsz.483/3.), 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
d.) Határ út (hrsz. 479/2), 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
e.) Öntöde u (Petz testvérek hrsz. 17811), 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
f.) Határ út 479/5, 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
g.) Pozsonyi u. 67. (hrsz. 353.), 1 db 12 fős támogatott lakhatás kialakítása
Felek rögzítik, hogy szerződéskötésre 2018. június 14. napján sor került.
2. A szerződés módosításának előzményei
Felek rögzítik, hogy jelen közbeszerzési eljárással Esztergom területén érintett területeken közművek kiépítése volt szükséges, amelyek vonatkozásában Megrendelő a közbeszerzési eljárás megindítását követően Megrendelő a közművek kiépítésére vonatozóan árajánlatokat kért be, terveztetett és a hálózatra történő csatlakozási szerződéseket megkötötte. Felek rögzítik azonban, hogy a közművek kiépítéséhez szükséges volt Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának az engedélye. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyét többszöri egyeztetést követően 2018. július 31. napján kapta meg, amely jelentős időveszteséget okozott az kivitelezés megvalósításában.
Felek rögzítik továbbá, hogy megállapítható, hogy az egyes építési területeken késedelmesen történt a csatlakozó fővezeték építése, az elektromos áram vételezési lehetőség biztosítása, az ivóvíz-és szennyvíz bekötés megvalósítása.
A csatolt dokumentumokból is látható, hogy Megrendelő a kivitelezési szerződés teljesítése érdekében lehetőségein belül mindent megtette a feni bekötések, áram vételezési lehetőségek stb. biztosítása érdekében. A fenti késedelmek minden kivitelezési munkafolyamatot érintettek, azok a teljes kivitelezés időütemezését befolyásolták.
Fentiekre tekintettel Felek aláírták az 1. számú szerződésmódosítást, amelynek kapcsán a szerződés teljesítési határidejének 2018. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról döntöttek azzal, hogy az igazoltan elszámolható késedelmet okozó napok kapcsán Megrendelő és Vállalkozó csak 60 nap felhasználást rögzítettek és azt vették figyelembe.
Felek rögzítik a következőket:
- Strázsa utca 30027 hrsz ingatlan esetében a hálózatfejlesztésre még mindig nem került sor
- Strázsa utca 33027 hrsz és a Strázsa utca 30069/14 hrsz ingatlanok esetében a gázvezeték kiépítésére még mindig nem került sor
- Határ út 479/2 hrsz és Határ út 184/3 hrsz ingatlanok esetében a külső gázvezeték kiépítése még mindig nem történt meg
Felek rögzítik azonban, hogy az 1. számú szerződésmódosítás aláírását követően megállapították, hogy az év végi szerződés teljesítés a kötelezően biztosítandó szabadságok biztosítása miatt a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások nem biztosíthatóak teljeskörűen. Felek rögzítik továbbá azt is, hogy a jelen szerződés teljesítési fázisban ellátandó feladatok komoly szaktudással rendelkező szakemberek (villanyszerelő, gázszerelő stb) bevonását igényelte részben alvállalkozóként, azonban a szerződés teljesítésnek elhúzódása miatt ezen szakemberek a szerződés teljesítésének elhúzódása miatt korlátozottan, illetve később fognak tudni rendelkezésre állni.
Fentieken túl Felek rögzítik, hogy a szerződés időtartamának előrehaladtára tekintettel a következő kivitelezési fázisok, mint a magastető hő- és hangszigetelése, külső fal hangszigetelése, talajnedvesség elleni szigetelés, csapadékvíz elleni szigetelés, valamint a kőburkolatok készítése a szerződés módosításakor meglévő hőmérsékleten nem végezhető el szakszerűen, továbbá a száradási idők is meghosszabbodnak.

3. Szerződés módosítás tartalma
a.) A 2. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a szerződés teljesítési határidejének módosítása mellett döntöttek a következők szerint:
Szerződés 6.1. pont
Eredeti előírás:
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2018. október 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
Módosított előírás
6. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
4. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő a legnagyobb gondossággal eljárva sem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
5. A szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 475134857 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 475134857 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben