Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5646/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Miskolc
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Társy József
Telefon: 06-46-514-610
E-mail: tarsy.jozsef@borsod.gov.hu
Fax: +36 46512903
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Postai cím: Attila u. 34.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +3646507490
E-mail: janosik@t-online.hu
Fax: +3646327710
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Takarítási szolgáltatás megrendelése és higiéniai szerek beszerzése, valamint biztonságtechnikai tanácsadás és vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Miskolc
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/03/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Irodaépületek takarítása és higiéniai szerek beszerzése, valamint biztonságtechnikai felmérése és vagyonvédelmi feladatainak ellátása a dokumentációban részletezett műszaki követelmények alapján
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1622104500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2018/04/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2019/03/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Takarítási feladatokra vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft/hó)40
Eseti takarítás ellenértéke (Ft/óra)10
Élőerős őrzési, portaszolgálati feladatok ellátásának egységára (nettó Ft/fő/óra)25
Vagyonvédelmi szolgáltatás és biztonságtechnikai tanácsadás ellenértéke (nettó Ft/hó)15
Meghiúsulási kötbér (minimum 10.000.000,-Ft maximum 15.000.000,-Ft)5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 213 - 389614
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 065 - 113548
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 4.2. pontjában meghatározott, takarítási feladatokra vonatkozó havi díjat, a keretmegállapodás V.4 pontjában foglaltakra hivatkozással, megemelik a KSH fogyasztói árindex (infláció) mértékével, az alábbiak szerint:
„4.2. Megrendelő a kiállított teljesítési igazolásban szereplő szolgáltatás mennyisége alapján, az alábbiak megfizetésére köteles:
• Takarítási feladatokra vonatkozóan 15.532.413,- (nettó Ft/hó) összeget
A havi szolgáltatási díj magában foglalja:
o a rendszeres, időszaki takarítási feladatok ellátását, ezen kívül
o a takarítószerek, tisztító- és fertőtlenítő szerek, anyagok, higiéniai szerek (folyékony szappan), egészségügyi papírok (toalett- és kéztörlő papír) árát,
o törölközők, abroszok mosásának, vasalásának költségeit,
o a takarítási feladatok ellátásával kapcsolatos járulékos költségeket (pl. gépek el-, illetve visszaszállítása)….”
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 4.2. pontjában meghatározott élőerős őrzési, portaszolgálati feladatok ellátására vonatkozó óradíj, valamint a vagyonvédelmi
szolgáltatás és biztonságtechnikai tanácsadás havidíja, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint a keretmegállapodás V.3 pontjában foglaltakra hivatkozással, az alábbiak szerint módosul.
„4.2. Megrendelő a kiállított teljesítési igazolásban szereplő szolgáltatás mennyisége alapján, az alábbiak megfizetésére köteles:
• Élőerős őrzési, portaszolgálati feladatok ellátása tekintetében a teljesítésigazolásban szereplő mennyiségre vetítetten 1.616,- (nettó Ft/fő/óra) összeget fizet Vállalkozó részére.
• Vagyonvédelmi szolgáltatás és biztonságtechnikai tanácsadás ellenértéke 121.475,- (nettó Ft/hó) összeget - amely nem tartalmazza az élőerős őrzési, portaszolgálati feladatok ellátásának óradíját, melyet Felek külön állapítanak meg.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabályban előírt emelkedése, amely a közbeszerzési eljárás megindításakor előre nem volt látható.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2019/03/19 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Jánosik és Társai Kft. képviselője aláírásával elfogadta a szerződés módosítását.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/04/10 (év/hó/nap)