Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5656/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és Csurgói út - Kondorosi út közötti szakaszokon)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és Csurgói út - Kondorosi út közötti szakaszokon) felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és
Csurgói út - Kondorosi út közötti szakaszokon)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és Csurgói
út - Kondorosi út közötti szakaszokon) felújítása"
A teljes szakaszra jellemző a szegélykorrekció, a kijelölt gyalogátkelőhelyeken és az
útcsatlakozásoknál szegéllyel határolt sziget alakítandó ki. A forgalmi sávokban teljes
pályaszerkezet csere kerül kiépítésre, a parkolósávok alatt kopórétegcsere történik, a járdák teljes
szerkezete átépül. A helyszínrajzi korrekció, lejtésviszonyok és szegélyek megváltozása miatt a
meglévő víznyelő aknák egy része átépítésre kerül a tervezett szegélyhez igazodva. Egyes
kandeláberek áthelyezésre kerülnek a burkolat szélének megváltozása miatt. A területen 2 db fa
kerül kivágásra és ezek ellentételezésére gyepesített felületek létesülnek.
Főbb mennyiségek:
- Hidraulikus kötésű burkolatalap építés: 2170 m3
- Hengerelt aszfaltburkolat építés: 3117 m3
- Előregyártott betonszegély építés: 4138 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17416 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 861861861
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
További tárgyak:45233228-3
45233221-4
45233290-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és
Csurgói út - Kondorosi út közötti szakaszokon)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XI. Fehérvári út (Hamzsabégi út - Lecke utca és Csurgói
út - Kondorosi út közötti szakaszokon) felújítása"
A teljes szakaszra jellemző a szegélykorrekció, a kijelölt gyalogátkelőhelyeken és az
útcsatlakozásoknál szegéllyel határolt sziget alakítandó ki. A forgalmi sávokban teljes
pályaszerkezet csere kerül kiépítésre, a parkolósávok alatt kopórétegcsere történik, a járdák teljes
szerkezete átépül. A helyszínrajzi korrekció, lejtésviszonyok és szegélyek megváltozása miatt a
meglévő víznyelő aknák egy része átépítésre kerül a tervezett szegélyhez igazodva. Egyes
kandeláberek áthelyezésre kerülnek a burkolat szélének megváltozása miatt. A területen 2 db fa
kerül kivágásra és ezek ellentételezésére gyepesített felületek létesülnek.
Főbb mennyiségek:
- Hidraulikus kötésű burkolatalap építés: 2170 m3
- Hengerelt aszfaltburkolat építés: 3117 m3
- Előregyártott betonszegély építés: 4138 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 254
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 861861861
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mészáros u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó köteles a szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkát a munkaterület vállalkozó részére történő átadásától számított 254 napon belül elvégezni, azzal, hogy 2018. december 24. és 2019. március 17. között vállalkozó nem végezhet munkát.
Vállalkozó székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés 3.3. pontja értelmében megrendelő jogosult a szerződésben meghatározott teljesítési határidő egyszeri - különös tekintettel a téli útüzemeltetési időszakra (november 15. - március 15.), illetve a szerződésszerű teljesítést ellehetetlenítő körülményekre - legfeljebb 120 nap időtartammal történő meghosszabbításra, amennyiben a kivitelezési munkák során a hőmérséklet tartósan mínusz 5 fok alá csökken, és/vagy egyéb időjárási körülmények merülnek fel, amelyek nem teszik lehetővé a kivitelezési munkák építési technológiának megfelelő elvégzését. Műszaki ellenőr megállapította, hogy a téli időjárási körülmények nem teszik lehetővé 2018. december 14. napjától a kivitelezési munkák végzését. A kivitelezést ellehetetlenítő körülményekre és a téli útüzemeltetési időszakra tekintettel szükségessé vált a szerződésben teljesítési határidő módosítása oly módon, hogy a vállalkozó a szerződés szerint még hátralévő munkáit a téli útüzemeltetési időszak végétől (2018.03.18. napjától) folytatja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 861861861 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 861861861 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
SWIETELSKY Magyarország Kft.
(1016 Budapest, Mészáros u. 13., adószáma: 10572795-2-41)
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben