Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:575/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Teljesítés helye:Budapest, XII. Kerület, Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház Hrsz.: 8204/15

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
Telefon: +36 12025458
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.esztergomiersekseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház komplex felújításának befejező építési munkái, és területrendezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2
térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13444 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81707398
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45236200-2
További tárgyak:45233260-9
45317000-2
45232120-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XII. Kerület,
Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia Közösségi Ház
Hrsz.: 8204/15

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
az épület és az urnatemető környezetének rendezése, támfalak építése, növénytelepítés
látszóbeton támfalak építése 32 m3
épületkörüli járda és közösségi terek térburkolása 530 m2
kerítés építése az urnatemető körül 35 fm
tereprendezés 3000 m2
ebből növénytelepítés 2400 m2
belső közlekedési utak átépítése 600 m2
telken belüli gyeprácsos parkolók kialakítása 90 m2
térvilágítás fejlesztése, kandeláberek 2db áthelyezés +1 új
automata locsolóhálózat kiépítése 800 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85792786
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CSERKÚTI GENERÁL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mester u. 38. 1. em. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő 2018. július 6. napján vállalkozási szerződést kötött az „Apor Vilmos Közösségi ház komplex felújításának befejező építési munkái, és területrendezés” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési része („Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése”) tekintetében.
1) A szerződés IV.1. és IV. 3. pontja:
# IV.1. pont:
„A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói átalánydíjként) nettó 81 707 398,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 103 768 395,- Ft illeti meg.”
# IV.3. pont:
A Megrendelő - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján - tartalékkeretet biztosítanak. A tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz 4 085 370,- Ft.+ ÁFA.”
A Szerződő Felek a vállalkozási szerződést szerződés IV.1. és IV.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
# IV.1. pont:
„A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói átalánydíjként) nettó 81 707 398,- Ft illeti meg.”
A Felek a szerződés az ellenérték kifizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját alkalmazzák (Fordított ÁFA).”
# IV.3. pont:
„A Megrendelő - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján - tartalékkeretet biztosítanak. A tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz 4 085 370,- Ft.”
2) A szerződés VI.1 pontja alapján a teljesítési határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 150 nap, azaz 2018. december 14. napja.
A Szerződő Felek a teljesítési határidőt legkésőbb a szerződéskötéstől számított 240 napra módosították 2018. december 14. napján.

Jogalap megjelölése:
# a szerződés IV.1 és IV. 3. pontjának módosítása tekintetében: Kbt. 141. § (6) bek.
# a szerződés VI.1. pontjának módosítása tekintetében: a Kbt.141. §
A szerződésmódosítás indoklása:
# a szerződés IV.1 és IV. 3. pontjának módosítása tekintetében:
1) A szerződés IV. 1. pontja alapján a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 81 707 398,- Ft + ÁFA illeti meg, azaz a Vállalkozót megilleti az ÁFA.
A szerződés tárgyát képező építési munka az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. R.) 1. melléklete alapján építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
A 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a szolgáltatás igénybevevője - jelen esetben a Megrendelő - köteles az ÁFÁ megfizetni.
A fent előadottak alapján az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó helyett a Megrendelő köteles, azaz a szerződés IV.1. pontját módosítani szükséges.
A szerződés IV. 3. pontja az ÁFÁ-ra történő utalást tartalmaz, ezért a rendelkezést szintén módosítani szükséges.
2) Az eredeti szerződés alapján az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles (egyenes ÁFA). A szerződésmódosítás alapján az ÁFA megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője, jelen esetben a Megrendelő köteles (fordított ÁFA).
A fentiek alapján a szerződés nettó ellenértéke nem változik, a bruttó ellenérték pedig annyiban változik, hogy a fizetésre kötelezett személye változik meg: a Vállalkozó helyett a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett.
A szerződésmódosítás nem lényeges tekintettel arra, hogy az eredeti szerződéses feltételektől nem lényegesen eltérő feltételeket határoz meg.
Amennyiben a fenti feltétel szerepelt volna a szerződéskötést megelőző eljárásban, akkor valószínűleg az eredetileg részt vett ajánlatkérőkön kívül más ajánlattevők nem vettek volna részt az eljárásban, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás alapján a Vállalkozónak csupán csak az adófizetési kötelezettsége szűnt meg.
A módosítás alapján a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességére nem kerülhetett volna sor, ugyanis a módosított rendelkezés nem volt bírálati szempont.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes Ajánlattevőre javára változtatja meg. Az eredeti szerződés alapján ugyanis a Vállakozót megillette az ÁFA összege, a módosítás alapján a Vállalkozót nem illeti meg az ÁFA összege. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Megrendelő javára változtatta meg.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát nem érinti.
# a szerződés VI.1 pontjának módosítása tekintetében:
A szerződés VI.1 pontja alapján a teljesítési határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 150 nap, azaz 2018. december 14. napja.
A Szerződő Felek a teljesítési határidőt legkésőbb a szerződéskötéstől számított 240 napra módosítják az alábbi indokokra tekintettel:
A Megrendelő 2018.07.30.-án adta át a munkaterület a Vállalkozónak. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően megkezdte a bontási és kitűzési munkákat, melyek során az alábbi műszaki problémákkal szembesült:
1. A Vállalkozó az észak-dél irányban meglévő és átépítéssel érintett, lépcsősorokkal szabdalt járda bontása során, amely 2018. augusztus 1. napján kezdődött, a terveken előre nem jelzett 3 helyen erős és gyengeáramú kábelkeresztezést tárt fel. A meglévő vezetékek magassági pozíciója keresztezte az eredeti tervek alapján kialakítandó járdát, ezért azokat részben le kellett süllyeszteni, részben a tervezett járdát más, az eredeti tervektől eltérő szintbeli tagozódással kellett elkészíteni. A bontás során feltárt kábelkeresztezés folytán a közműszolgáltatókkal történő egyeztetéseket követően építészeti áttervezésre került sor.
2. A Vállalkozó a terven szereplő 1-es és 3-as támfal alapozásának földmunkája során, 2018. augusztus 8. napján , a támfalakat keresztező csapadékcsatornát, a 2-es támfal esetében keresztező gázvezetéket tárt fel, ezért a támfalak pozíciójának áttervezésre került sor.
3. A Vállalkozó a terven szereplő 6-os és 7-es támfalak kitűzése során észlelte, hogy a tervezéshez felhasznált földhivatali hiteles térképen szereplő telekhatártól jelentősen eltér a valóságban meglévő kerítés és utcai járda pozíciója, ezért azok elhelyezésén módosítani kellett, ami szintén áttervezéssel járt.
4. A támfalak módosított pozíciói azt eredményezték, hogy azok az eredeti tervektől eltérő terepszintekhez csatlakoztak, így nem csak építészeti, hanem statikai áttervezésük is szükségessé vált. A fentieken túl az áttervezés következtében az eredeti tervekben nem szereplő, útban lévő fákat is ki kellett vágni. A fák kivágásához fakivágási engedélyre volt szükség.
A fent előadottak alapján a kiviteli terveket módosítani kellett. A módosított kiviteli terv 2018. október 1. napján, a szükséges közműegyeztetéseket követően készült el. A Vállalkozó a végleges, módosított tervek elkészültéig, további munkákat nem tudott elvégezni, tekintettel arra, hogy a módosítás folytán az előkészítő munkák köre is módosult. A tervek módosítása 3 hónapos időtartamot vett igénybe, ezért a teljesítési határidő 90 nappal történő meghosszabbítása vált szükségessé.
Az Ajánlatkérő a felsorolt műszaki problémákkal a bontási és kitűzési munkák során, a Vállalkozó tájékoztatását követően észlelte. A műszaki problémákat Ajánlatkérő kellő gondosággal eljárva nem láthatta előre, tekintettel arra, hogy a keresztező csatornákra, illetve kábelekre a bontást követően, a hiteles térképmásolattól eltérő telekhatárra pedig a kitűzés során derült fényt.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás jellege nem változik, a szerződés továbbra is vállalkozási szerződés marad.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés ellenértékének 50%-át, tekintettel arra, hogy a módosítás az ellenértéket nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő 2018. július 6. napján vállalkozási szerződést kötött az „Apor Vilmos Közösségi ház komplex felújításának befejező építési munkái, és területrendezés” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. közbeszerzési része („Apor Vilmos Közösségi ház területrendezési munkái, támfal építése”) tekintetében.
1) A szerződés IV.1. és IV. 3. pontja:
# IV.1. pont:
„A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói átalánydíjként) nettó 81 707 398,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 103 768 395,- Ft illeti meg.”
# IV.3. pont:
A Megrendelő - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján - tartalékkeretet biztosítanak. A tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz 4 085 370,- Ft.+ ÁFA.”
A Szerződő Felek a vállalkozási szerződést szerződés IV.1. és IV.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
# IV.1. pont:
„A vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói átalánydíjként) nettó 81 707 398,- Ft illeti meg.”
A Felek a szerződés az ellenérték kifizetésére a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját alkalmazzák (Fordított ÁFA).”
# IV.3. pont:
„A Megrendelő - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján - tartalékkeretet biztosítanak. A tartalékkeret mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, azaz 4 085 370,- Ft.”
2) A szerződés VI.1 pontja alapján a teljesítési határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 150 nap, azaz 2018. december 14. napja.
A Szerződő Felek a teljesítési határidőt legkésőbb a szerződéskötéstől számított 240 napra módosították 2018. december 14. napján.

Jogalap megjelölése:
# a szerződés IV.1 és IV. 3. pontjának módosítása tekintetében: Kbt. 141. § (6) bek.
# a szerződés VI.1. pontjának módosítása tekintetében: a Kbt.141. §
A szerződésmódosítás indoklása:
# a szerződés IV.1 és IV. 3. pontjának módosítása tekintetében:
1) A szerződés IV. 1. pontja alapján a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításáért, teljesítésének ellenértékeként egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) nettó 81 707 398,- Ft + ÁFA illeti meg, azaz a Vállalkozót megilleti az ÁFA.
A szerződés tárgyát képező építési munka az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. R.) 1. melléklete alapján építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
A 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a szolgáltatás igénybevevője - jelen esetben a Megrendelő - köteles az ÁFÁ megfizetni.
A fent előadottak alapján az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó helyett a Megrendelő köteles, azaz a szerződés IV.1. pontját módosítani szükséges.
A szerződés IV. 3. pontja az ÁFÁ-ra történő utalást tartalmaz, ezért a rendelkezést szintén módosítani szükséges.
2) Az eredeti szerződés alapján az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles (egyenes ÁFA). A szerződésmódosítás alapján az ÁFA megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője, jelen esetben a Megrendelő köteles (fordított ÁFA).
A fentiek alapján a szerződés nettó ellenértéke nem változik, a bruttó ellenérték pedig annyiban változik, hogy a fizetésre kötelezett személye változik meg: a Vállalkozó helyett a Megrendelő lesz az adófizetésre kötelezett.
A szerződésmódosítás nem lényeges tekintettel arra, hogy az eredeti szerződéses feltételektől nem lényegesen eltérő feltételeket határoz meg.
Amennyiben a fenti feltétel szerepelt volna a szerződéskötést megelőző eljárásban, akkor valószínűleg az eredetileg részt vett ajánlatkérőkön kívül más ajánlattevők nem vettek volna részt az eljárásban, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás alapján a Vállalkozónak csupán csak az adófizetési kötelezettsége szűnt meg.
A módosítás alapján a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességére nem kerülhetett volna sor, ugyanis a módosított rendelkezés nem volt bírálati szempont.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes Ajánlattevőre javára változtatja meg. Az eredeti szerződés alapján ugyanis a Vállakozót megillette az ÁFA összege, a módosítás alapján a Vállalkozót nem illeti meg az ÁFA összege. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Megrendelő javára változtatta meg.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a módosítás a szerződés tárgyát nem érinti.
# a szerződés VI.1 pontjának módosítása tekintetében:
A szerződés VI.1 pontja alapján a teljesítési határidő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 150 nap, azaz 2018. december 14. napja.
A Szerződő Felek a teljesítési határidőt legkésőbb a szerződéskötéstől számított 240 napra módosítják az alábbi indokokra tekintettel:
A Megrendelő 2018.07.30.-án adta át a munkaterület a Vállalkozónak. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően megkezdte a bontási és kitűzési munkákat, melyek során az alábbi műszaki problémákkal szembesült:
1. A Vállalkozó az észak-dél irányban meglévő és átépítéssel érintett, lépcsősorokkal szabdalt járda bontása során, amely 2018. augusztus 1. napján kezdődött, a terveken előre nem jelzett 3 helyen erős és gyengeáramú kábelkeresztezést tárt fel. A meglévő vezetékek magassági pozíciója keresztezte az eredeti tervek alapján kialakítandó járdát, ezért azokat részben le kellett süllyeszteni, részben a tervezett járdát más, az eredeti tervektől eltérő szintbeli tagozódással kellett elkészíteni. A bontás során feltárt kábelkeresztezés folytán a közműszolgáltatókkal történő egyeztetéseket követően építészeti áttervezésre került sor.
2. A Vállalkozó a terven szereplő 1-es és 3-as támfal alapozásának földmunkája során, 2018. augusztus 8. napján , a támfalakat keresztező csapadékcsatornát, a 2-es támfal esetében keresztező gázvezetéket tárt fel, ezért a támfalak pozíciójának áttervezésre került sor.
3. A Vállalkozó a terven szereplő 6-os és 7-es támfalak kitűzése során észlelte, hogy a tervezéshez felhasznált földhivatali hiteles térképen szereplő telekhatártól jelentősen eltér a valóságban meglévő kerítés és utcai járda pozíciója, ezért azok elhelyezésén módosítani kellett, ami szintén áttervezéssel járt.
4. A támfalak módosított pozíciói azt eredményezték, hogy azok az eredeti tervektől eltérő terepszintekhez csatlakoztak, így nem csak építészeti, hanem statikai áttervezésük is szükségessé vált. A fentieken túl az áttervezés következtében az eredeti tervekben nem szereplő, útban lévő fákat is ki kellett vágni. A fák kivágásához fakivágási engedélyre volt szükség.
A fent előadottak alapján a kiviteli terveket módosítani kellett. A módosított kiviteli terv 2018. október 1. napján, a szükséges közműegyeztetéseket követően készült el. A Vállalkozó a végleges, módosított tervek elkészültéig, további munkákat nem tudott elvégezni, tekintettel arra, hogy a módosítás folytán az előkészítő munkák köre is módosult. A tervek módosítása 3 hónapos időtartamot vett igénybe, ezért a teljesítési határidő 90 nappal történő meghosszabbítása vált szükségessé.
Az Ajánlatkérő a felsorolt műszaki problémákkal a bontási és kitűzési munkák során, a Vállalkozó tájékoztatását követően észlelte. A műszaki problémákat Ajánlatkérő kellő gondosággal eljárva nem láthatta előre, tekintettel arra, hogy a keresztező csatornákra, illetve kábelekre a bontást követően, a hiteles térképmásolattól eltérő telekhatárra pedig a kitűzés során derült fényt.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás jellege nem változik, a szerződés továbbra is vállalkozási szerződés marad.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés ellenértékének 50%-át, tekintettel arra, hogy a módosítás az ellenértéket nem érinti.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81707398 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85792786 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben