Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5750/2019
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. hrsz.: 6121
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Békési Csaba
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000350642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000350642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tornászgyakorló épület építése Veszprémben
Hivatkozási szám: EKR000350642019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az érintett ingatlan területe 53 549,3 m2, melynek 9,8%-a kerül beépítésre.
A tervezett épület a tornász és gumiasztal szakágak edzését szolgálja. Versenyeket nem fognak rendezni benne.
Az épület földszintjén 804,57 m2 nagyságú gyakorlótér kerül kialakításra. A földszinten kaptak helyet még az öltözők, szertár, akadálymentes Wc, büfé, előcsarnok. A földszint helységeinek alapterülete összesen: 1061,02 m2. A gyakorlótér hosszoldala mentén végigfutó galéria épül, ahonnan jól megfigyelhető az edzőteremben folyó munka, ez egyben az emeleti helységeket feltáró folyosó is. Az emeleten a vendégek számára kétnemű vizesblokk, egy társalgó-tanuló sarok, iroda, tárgyaló, gépészeti és elektromos helyiségek, valamint a személyzeti öltöző készül. Az emeleti helységek alapterülete összesen: 192,07 m2. Az emeleti gépészeti helyiségből lehet felmenni a harmadik szintre, ahol a galéria fölött végigfut egy technológiai folyosó, itt közlekednek a szellőzési, fűtési vezetékek a gépektől a csarnokfölötti álmennyezeti térig. A hőszivattyúk és a légkezelő gépek kültéri egységei egy süllyesztett tetőrészen, szint magas attika falak mögött elrejtve helyezkednek el. A gépészeti szint helyiségei összesen: 66,08 m2.
Az épület vasbeton vázas csarnoképület, előre gyártott vasbeton vázszerkezettel (1146 m2), az alapozás talpgerenda rendszerrel összefogott tömb és sávalapokkal készül (250 m3), a közbenső födémek előregyártott feszített zsaluzóelemekkel kialakított 20 cm vastag helyszíni vasbeton lemez mezők (430 m2), a zárófödém és a közbenső teherhordó szerkezetek – horganyzott acél szelemenek (13,74 t + 631,5 fm), a zárófödém trapézlemezzel fedett kialakítású (1028 m2). A homlokzati vasbeton pillérek között, kitöltő falazat készül, különböző vastagságú beton falazóelemekkel (Leier UNI 30, 38, Leier FF20) (510,40 m2). A válaszfalakat általános esetben 10 cm vastag kerámia válaszfalak, csupán a gépészeti elemek elhelyezésénél készülnek helyenként 6 cm vastag kerámia válaszfalak vagy 10 cm vastag Ytong előtétfalak (607,8 m2). Az épület homlokzata, vékonyvakolattal (1046 m2), HPL lemezburkolattal (aranysárga, antracit)(40,2 m2) a keleti (fehér) és a nyugati homlokzaton (antracit) egy-egy Schüco FWS 50 rendszerű függönyfallal készül (374,61 m2). A nyílászárók Schüco alumínium nyílászárók antracitszürke illetve fehérszínben (22,64 m2).
Az épület hőszigetelése: talajon fekvő padló hőszigetelését zúzottkő fagyvédő rétegre fektetett extrudált polisztirolhab (836 m2), lábazati zónában p.v. + 30 cm magasságig 15 cm Austrotherm Expert Fix formahabosított polisztirol (121 m2), a homlokzati falak és vasbeton pillérek előtt 20 cm Rockwool Frontrock Max-E kőzetgyapot hőszigetelés készül (639 m2). A tető könnyűszerkezetes szakaszán szintén kőzetgyapot hőszigetelés készül, két rétegben (932,1 m2). A gépészeti terasz vasbeton zárófödémén fordított rétegrend készül Austrotherm XPS TOP 30 TB SF zártcellás polisztirol hőszigeteléssel (186 m2).
További műszaki paraméterek:
• A parkolómérleg az építési telekre vonatkozóan negatív, személygépkocsi elhelyezését az építési tevékenységhez kapcsolódóan nem kell biztosítani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes mennyiségek a kiadott költségvetési kiírásokban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyára való tekintettel, figyelembe véve a műszaki tartalmat a részajánlat biztosítása csak Ajánlatkérő gazdasági sérelme mellett lenne lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tornászgyakorló épület építése Veszprémben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. hrsz.: 6121
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan területe 53 549,3 m2, melynek 9,8%-a kerül beépítésre.
A tervezett épület a tornász és gumiasztal szakágak edzését szolgálja. Versenyeket nem fognak rendezni benne.
Az épület földszintjén 804,57 m2 nagyságú gyakorlótér kerül kialakításra. A földszinten kaptak helyet még az öltözők, szertár, akadálymentes Wc, büfé, előcsarnok. A földszint helységeinek alapterülete összesen: 1061,02 m2. A gyakorlótér hosszoldala mentén végigfutó galéria épül, ahonnan jól megfigyelhető az edzőteremben folyó munka, ez egyben az emeleti helységeket feltáró folyosó is. Az emeleten a vendégek számára kétnemű vizesblokk, egy társalgó-tanuló sarok, iroda, tárgyaló, gépészeti és elektromos helyiségek, valamint a személyzeti öltöző készül. Az emeleti helységek alapterülete összesen: 192,07 m2. Az emeleti gépészeti helyiségből lehet felmenni a harmadik szintre, ahol a galéria fölött végigfut egy technológiai folyosó, itt közlekednek a szellőzési, fűtési vezetékek a gépektől a csarnokfölötti álmennyezeti térig. A hőszivattyúk és a légkezelő gépek kültéri egységei egy süllyesztett tetőrészen, szint magas attika falak mögött elrejtve helyezkednek el. A gépészeti szint helyiségei összesen: 66,08 m2.
Az épület vasbeton vázas csarnoképület, előre gyártott vasbeton vázszerkezettel (1146 m2), az alapozás talpgerenda rendszerrel összefogott tömb és sávalapokkal készül (250 m3), a közbenső födémek előregyártott feszített zsaluzóelemekkel kialakított 20 cm vastag helyszíni vasbeton lemez mezők (430 m2), a zárófödém és a közbenső teherhordó szerkezetek – horganyzott acél szelemenek (13,74 t + 631,5 fm), a zárófödém trapézlemezzel fedett kialakítású (1028 m2). A homlokzati vasbeton pillérek között, kitöltő falazat készül, különböző vastagságú beton falazóelemekkel (Leier UNI 30, 38, Leier FF20) (510,40 m2). A válaszfalakat általános esetben 10 cm vastag kerámia válaszfalak, csupán a gépészeti elemek elhelyezésénél készülnek helyenként 6 cm vastag kerámia válaszfalak vagy 10 cm vastag Ytong előtétfalak (607,8 m2). Az épület homlokzata, vékonyvakolattal (1046 m2), HPL lemezburkolattal (aranysárga, antracit)(40,2 m2) a keleti (fehér) és a nyugati homlokzaton (antracit) egy-egy Schüco FWS 50 rendszerű függönyfallal készül (374,61 m2). A nyílászárók Schüco alumínium nyílászárók antracitszürke illetve fehérszínben (22,64 m2).
Az épület hőszigetelése: talajon fekvő padló hőszigetelését zúzottkő fagyvédő rétegre fektetett extrudált polisztirolhab (836 m2), lábazati zónában p.v. + 30 cm magasságig 15 cm Austrotherm Expert Fix formahabosított polisztirol (121 m2), a homlokzati falak és vasbeton pillérek előtt 20 cm Rockwool Frontrock Max-E kőzetgyapot hőszigetelés készül (639 m2). A tető könnyűszerkezetes szakaszán szintén kőzetgyapot hőszigetelés készül, két rétegben (932,1 m2). A gépészeti terasz vasbeton zárófödémén fordított rétegrend készül Austrotherm XPS TOP 30 TB SF zártcellás polisztirol hőszigeteléssel (186 m2).
További műszaki paraméterek:
• A parkolómérleg az építési telekre vonatkozóan negatív, személygépkocsi elhelyezését az építési tevékenységhez kapcsolódóan nem kell biztosítani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részletes mennyiségek a kiadott költségvetési kiírásokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap v. 48 hónap) felüli szakmai tapasztalat 15
2 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap.) Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 460
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Értékelési ponttartomány 0-10. 1.r. fordított arányosítás; 2. r: egyenes arányosítás; 3.r: egyenes arányosítás. Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) alapján. Jelen szerződés az aláírását köv. azon a napon lép hatályba, amelyen Megr. a hatályos támogatói okirattal és módosított támogatási szerződéssel rendelkezik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt .62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKR r. 12. § (2) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. P1) ATnek a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának a napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti nettó árbevétele összességében nem éri el a 500 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. M1) AT-nek a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, Rendelet 23. § szerinti módon kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal: a) ajánlattevő neve, b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §a irányadó. M2) Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandók: Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; Karakterkorlát miatt a folytatás az alkalmassági minimumkövetelményeknél.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 675 m2 hasznos alapterületű épület megépítésére és/vagy már meglévő épület bővítésére és/vagy felújítására, ahol előregyártott szerkezetek beépítése történt, vonatkozó referenciát. A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető, legfeljebb azonban 5 (öt) szerződés bemutatásával igazolható a követelménynek való megfelelés. M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be min. M2)1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. M2)2) Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. M2)3) Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási módok felsorolása és rövid leírásának folytatása: b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. e) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt.65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződéses mellékkötelezettségeket és biztosítékokat köti ki: a) Késedelmi kötbér b) Meghiúsulási kötbér c) Jótállási kötelezettség d) Teljesítési biztosíték e) Jólteljesítési biztosíték A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A beszerzés támogatásból valósúl meg, utófinanszírozás. Nyertes AT a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőb a szerződéskötést követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő általi rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával és a részszámlázással kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, 3 (három) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése, valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-a és 32/B. §-a, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Bontás az EKR rendszerben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2-3. értékelési szempont: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani. 2) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 3) Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt és a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 50.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 100.000.000,- HUF/kárév. 4) A felhívás III.1.3) M2)1)-M2)3) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő. 5) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. 6) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Harsányi István 00055; 8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni.9)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el. 10) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza. 11.) Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést. Békési Csaba, Faksz 00012
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges