Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0580/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Putnoki Református Egyházközség
Teljesítés helye:3600 Putnok, Tompa M. u. hrsz: 306
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Putnoki Református Egyházközség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78346772
Postai cím: Andrássy Út 5
Város: Putnok
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Református templom felújítása
Hivatkozási szám: EKR000935092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő épület felújítása összesen alapterület: nettó 260,65 m2
Főbb munkanemek:
Homlokzati állvány készítés 12,00 – 20,00 m között: 439 m2
Homlokzati állvány készítés 20,00 – 30,00 m között: 900 m2
Terület előkészítés, fejtett föld mozgatása: 500 m2
Munka árok kiemelése: 14,40 m3
Építési hulladék elszállítása 36,00 m3
Szivárgó építés: 60 fm
Beton és kő fal bontása: 7,5 m3
Beton aljzatok készítése: 3,00 m3
Statikai szakvélemény: 1 db
Nyílás befalazás: 1,65 m3
Tető lécezés bontása: 562,80 m2
Tető fólia elhelyezése: 630 m2
Tetőlécezés készítése: 562,80 m2
Felső padlás készítése: 2,50 m3
Fa lépcső készítése: 6,2 m2
Faanyag védelme: 300 m2
Tetőszerkezet javítása: 1,50 m3
Szellőző vakolat készítése: 162,00 m2
Vakolat javítás: 131,00 m2
Homlokzati nemes vakolatkészítés, üvegszövettel: 1015 m2
Élvédő profilok elhelyezése: 180,00 fm
Azbeszttartalmú pala bontása: 562,80 m2
Tetőfedés cseréppel: 562,80 m2
Taréj gerinc készítése: 27,00 m
Veszélyes hulladék elhelyezése ( azbeszttartalmú pala): 12,00 m3
Fémlemez fedés bontása: 44,00 m2
Fémlemez fedés készítése: 22,00 m2
Függőeresz csatorna szerelése: 54,00 m
Lefolyócső szerelése: 36,00 m
Ereszszegély szerelése: 54,00 fm
Párkány lemezelése: 18,.00 fm
Falszegély szerelése: 44,00 fm
Homlokzati nyílászárók elhelyezése: 8 db
Fa padok elhelyezése: 34 db
Fa zsalugáterek elhelyezése: 4 db
Fa előpad, előlapok elhelyezése: 5 db
Padláson járó felület kialakítása bontott anyagból: 300 m2
Padok burkolása, párnázása: 9,55 m3
Belső festési munkák, felület előkészítéssel: 615,00 m2
Díszítőő festés, hengerezéssel: 36,00 m2
Torony lemez festés: 145,00 m2
Zúzottkő aljzat készítés padok alatt: 16,30 m3
Villámhárító rendszer javítása: 125,00 fm
Infra paneles felület fűtés, padokba szerelve: 25,00 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32825675 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Református templom felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261210-9
További tárgyak:45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Putnok, Tompa M. u. hrsz: 306
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület felújítása összesen alapterület: nettó 260,65 m2 Főbb munkanemek: Homlokzati állvány készítés 12,00 – 20,00 m
között: 439 m2 Homlokzati állvány készítés 20,00 – 30,00 m között: 900 m2 Terület előkészítés, fejtett föld mozgatása: 500 m2 Munka
árok kiemelése: 14,40 m3 Építési hulladék elszállítása 36,00 m3 Szivárgó építés: 60 fm Beton és kő fal bontása: 7,5 m3 Beton aljzatok
készítése: 3,00 m3 Statikai szakvélemény: 1 db Nyílás befalazás: 1,65 m3 Tető lécezés bontása: 562,80 m2 Tető fólia elhelyezése: 630
m2 Tetőlécezés készítése: 562,80 m2 Felső padlás készítése: 2,50 m3 Fa lépcső készítése: 6,2 m2 Faanyag védelme: 300 m2
Tetőszerkezet javítása: 1,50 m3 Szellőző vakolat készítése: 162,00 m2 Vakolat javítás: 131,00 m2 Homlokzati nemes vakolatkészítés,
üvegszövettel: 1015 m2 Élvédő profilok elhelyezése: 180,00 fm Azbeszttartalmú pala bontása: 562,80 m2 Tetőfedés cseréppel: 562,80
m2 Taréj gerinc készítése: 27,00 m Veszélyes hulladék elhelyezése ( azbeszttartalmú pala): 12,00 m3 Fémlemez fedés bontása: 44,00
m2 Fémlemez fedés készítése: 22,00 m2 Függőeresz csatorna szerelése: 54,00 m Lefolyócső szerelése: 36,00 m Ereszszegély szerelése
: 54,00 fm Párkány lemezelése: 18,.00 fm Falszegély szerelése: 44,00 fm Homlokzati nyílászárók elhelyezése: 8 db Fa padok
elhelyezése: 34 db Fa zsalugáterek elhelyezése: 4 db Fa előpad, előlapok elhelyezése: 5 db Padláson járó felület kialakítása bontott
anyagból: 300 m2 Padok burkolása, párnázása: 9,55 m3 Belső festési munkák, felület előkészítéssel: 615,00 m2 Díszítőő festés,
hengerezéssel: 36,00 m2 Torony lemez festés: 145,00 m2 Zúzottkő aljzat készítés padok alatt: 16,30 m3 Villámhárító rendszer javítása:
125,00 fm Infra paneles felület fűtés, padokba szerelve: 25,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Református templom felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
E-mail: monuszkft97@gmail.com
Telefon: +36 209791668
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30730864
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32825675
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Váradi László
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33125413
Postai cím: Szabadság Út 88
Város: Alsószuha
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 76454507225

Hivatalos név: MÓNUSZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69567517
Postai cím: Rákóczi Utca 4.
Város: Jósvafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580317205

Hivatalos név: PM-Energo Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79971665
Postai cím: Május 1 Telep 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540493205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges