Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:5879/2019
CPV Kód:45233100-0
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Zrt.;HE-DO Kft.;KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M25 autóút Északi ütem (15+000-18+890 km sz. közötti szakasz) kivitelezési munkáinak elvégzésére (PST: A025.02).
Hivatkozási szám: PST kód: A025.02
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M25 autóút Északi ütem (15+000-18+890 km sz. közötti szakasz) kivitelezési munkáinak elvégzésére (PST: A025.02).
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45221111-3
45230000-8
45233221-4
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: M25 autóút 15+000-18+890 km szel. között.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az M25 autóút 15+000-18+889,52 km sz. közötti ún. Északi ütem (2502 j. úti átkötés csomópontja és Eger közötti) új nyomvonalú szakasza 2x2 sávval, 24,60 m korona-szélességgel épül meg. Az M25 autóút és a 2502 j. ök. út keresztezésében, különszintű átlós fél lóhere alakú csomópont létesül. A csomópont műtárgyának megépítése a 2502 j. út átkötésének része, a csomóponti ágak megvalósítása jelen kivitelezés feladata. Az ún. Olajos út az M25 autóút (főirány) alatt mintegy 12 m hosszú hullámosított acélcső híd segítségével kerül átvezetésre. Az M25 autóút mellé a 16+300 és 18+300 km szelvényekben leállóöblök kerülnek kialakításra. Üzemi átjáró az M25 autóút 17+000 km szelvényében található. Kiépítendő az Olajosok útjának korrekciója,és mintegy 6 db szervizút is.
Csomópont:
Az M25 autóút és 2502 j. út átkötés különszintű csomópontjának kiépítése, a csomóponti ágakkal (a csomópont műtárgya nélkül).
Műtárgyak
Tervezett, építendő új műtárgyak:
- M25 autóút 16+849.53 km szelvényében felüljáró az Olajosok útja felett (B168 j.).
o hídszélesség: 24,60 m.
o felszerkezet hossza: 11,70 m.
Közművek.
Érintett közműtípusok:
- gázvezeték,
- bányaüzemi hírközlés,
- középfeszültségű elektromos vezeték,
- víz- és szennyvízvezeték a dokumentáció szerint,
- MOL vezeték.
A közművek átépítési terveinek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz szükséges engedélyek,jóváhagyások beszerzése, illetve az ezek alapján történő kivitelezés az elvégzendő feladat része.
Tervezési feladatok.
Kivitelező feladata az építés megkezdése és teljes időtartama alatt:
- a kivitelezés (építési beruházás) során szükséges részlettervek és kiegészítő tervek készítése; jóváhagyatása,a kiviteli tervek szükség szerinti aktualizálása és ennek megfelelő építés az esetleges hatósági előírások alapján,
- az építési engedélyek esetlegesen szükségessé váló módosítása és műtárgy kiviteli terv jóváhagyások megszerzése,
- vízjogi létesítési engedély megszerzése,
- a tervek megfelelősége a mindenkori hatályos Műszaki Előírásoknak és Jogszabályoknak és e szerinti megvalósítása,
- megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek,geodéziai megvalósulási térkép, a szükséges engedélyek,jóváhagyások és záradékok beszerzésével,
- az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése, és a szükséges engedélyek,jóváhagyások megszerzése,
- a forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása,
- Üzemi hírközlés kiépítéséhez szükséges tervek teljes körű elkészíttetése,jóváhagyatása,
- a közművek átépítési terveinek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése a megvalósításukhoz szükséges engedélyek,jóváhagyások beszerzésével,
- az építéssel érintett összes hatósággal,üzemeltetőkkel és kezelőkkel, valamint Önkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás és a szükséges egyeztetések lebonyolítása.
Vállalkozó feladata tervezői művezetés, külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, valamint terv és dokumentum felülvizsgálat.
Vállalkozó kötelezettsége minden,további jogszabály által megkövetelt hatósági, szakhatósági,közműszolgáltatói és egyéb engedély,hozzájárulás beszerzése,valamint az időközben lejárt engedélyek,hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség szerinti módosítása vagy azok újbóli beszerzése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 128 - 260184

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az M25 autóút Északi ütem (15+000-18+890 km sz. közötti szakasz) kivitelezési munkáinak elvégzésére (PST: A025.02)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánki Donát u. 5
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 989 299 404 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233100-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
További tárgyak:45221111-3
45230000-8
45233221-4
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: M25 autóút 15+000-18+890 km szel. között.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az M25 autóút 15+000-18+889,52 km sz. közötti ún. Északi ütem (2502 j. úti átkötés csomópontja és Eger közötti) új nyomvonalú szakasza 2x2 sávval, 24,60 m korona-szélességgel épül meg. Az M25 autóút és a 2502 j. ök. út keresztezésében, különszintű átlós fél lóhere alakú csomópont létesül. A csomópont műtárgyának megépítése a 2502 j. út átkötésének része, a csomóponti ágak megvalósítása jelen kivitelezés feladata. Az ún. Olajos út az M25 autóút (főirány) alatt mintegy 12 m hosszú hullámosított acélcső híd segítségével kerül átvezetésre. Az M25 autóút mellé a 16+300 és 18+300 km szelvényekben leállóöblök kerülnek kialakításra. Üzemi átjáró az M25 autóút 17+000 km szelvényében található. Kiépítendő az Olajosok útjának korrekciója,és mintegy 6 db szervizút is.
Csomópont:
Az M25 autóút és 2502 j. út átkötés különszintű csomópontjának kiépítése, a csomóponti ágakkal (a csomópont műtárgya nélkül).
Műtárgyak
Tervezett, építendő új műtárgyak:
- M25 autóút 16+849.53 km szelvényében felüljáró az Olajosok útja felett (B168 j.).
o hídszélesség: 24,60 m.
o felszerkezet hossza: 11,70 m.
Közművek.
Érintett közműtípusok:
- gázvezeték,
- bányaüzemi hírközlés,
- középfeszültségű elektromos vezeték,
- víz- és szennyvízvezeték a dokumentáció szerint,
- MOL vezeték.
A közművek átépítési terveinek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése és a megvalósításukhoz szükséges engedélyek,jóváhagyások beszerzése, illetve az ezek alapján történő kivitelezés az elvégzendő feladat része.
Tervezési feladatok.
Kivitelező feladata az építés megkezdése és teljes időtartama alatt:
- a kivitelezés (építési beruházás) során szükséges részlettervek és kiegészítő tervek készítése; jóváhagyatása,a kiviteli tervek szükség szerinti aktualizálása és ennek megfelelő építés az esetleges hatósági előírások alapján,
- az építési engedélyek esetlegesen szükségessé váló módosítása és műtárgy kiviteli terv jóváhagyások megszerzése,
- vízjogi létesítési engedély megszerzése,
- a tervek megfelelősége a mindenkori hatályos Műszaki Előírásoknak és Jogszabályoknak és e szerinti megvalósítása,
- megvalósulási és kezelői lehatárolási tervek,geodéziai megvalósulási térkép, a szükséges engedélyek,jóváhagyások és záradékok beszerzésével,
- az építési engedélyben és a hatósági előírásokban meghatározott tervek készítése, és a szükséges engedélyek,jóváhagyások megszerzése,
- a forgalomtechnikai jelzésrendszer megvalósítása előtt a felülvizsgált forgalomtechnikai terv elkészítése és közlekedés hatósági és közútkezelői jóváhagyatása,
- Üzemi hírközlés kiépítéséhez szükséges tervek teljes körű elkészíttetése,jóváhagyatása,
- a közművek átépítési terveinek felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése a megvalósításukhoz szükséges engedélyek,jóváhagyások beszerzésével,
- az építéssel érintett összes hatósággal,üzemeltetőkkel és kezelőkkel, valamint Önkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás és a szükséges egyeztetések lebonyolítása.
Vállalkozó feladata tervezői művezetés, külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, valamint terv és dokumentum felülvizsgálat.
Vállalkozó kötelezettsége minden,további jogszabály által megkövetelt hatósági, szakhatósági,közműszolgáltatói és egyéb engedély,hozzájárulás beszerzése,valamint az időközben lejárt engedélyek,hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség szerinti módosítása vagy azok újbóli beszerzése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 922 090 494
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: HE-DO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánki Donát u. 5.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozó a Szerződés teljesítése során 2017.08.16. napján Megrendelőtől a MOL Nyrt. vezetékei tekintetében egy kiegészített Együttműködési Megállapodás tervezetet kapott.
A tervezetben szereplő műszaki tartalom eltér a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésére bocsátott műszaki tartalomtól, melyre tekintettel Felek egyeztetést tartottak 2017.09.01. napján.
A MOL Nyrt. 2017.09.07. napján kelt UES10120/BM/K-121-100/2017 iktatószámú „M25 autóút, 2502 j. ök. út - Eger közötti szakasz - kiviteli terv - G4 Vízellátás” tárgyú üzemeltetői nyilatkozatában visszavonta a korábban kiadott tervnyilatkozatában foglaltakat, és előírta az érintett vízvezetékek bányászati létesítményekre, a MOL Nyrt. aktuális, üzleti stratégiai irányával összhangban a közelmúltban megváltozott igény szerint egységes új szakági kiviteli tervek készítését és engedélyeztetését, a megküldött felülvizsgált műszaki tartalom alapján.
Vállalkozó továbbá a munkaterületen közmű feltárást végzett és a terveken szereplőtől, valamint az Együttműködési Megállapodás tervezett műszaki tartalmától eltérő darabszámú és átmérőjű vezetékeket talált, tekintettel arra, hagy azokról a MOL Nyrt. nem rendelkezett megfelelő adatokkal.
2017. október 5. napján a MOL Nyrt. üzemeltetésében lévő közművek kiváltására vonatkozó háromoldalú együttműködési megállapodás a módosított műszaki tartalommal került megkötésre.
Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom változás miatt a Szerződéses Ár 67.208.910,- Ft összeggel csökken. Az eltérő műszaki tartalom megvalósítása a Befejezési Határidőre nincs kihatással.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.03.20.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, mivel megállapítható, hogy
- a módosítás eredményeként az ellenérték csökkenése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződés értékének 15%-át,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez,
- a szerződésmódosítás a szerződéses érték változásával jár,
- a szerződéses érték változása a fentiekben rögzített műszaki változással függ össze,
- a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő uniós eljárásrendben indította meg, így a szerződésmódosítást követő érték nem befolyásolja a becsült érték alapján meghatározott eljárásrendet.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 989 299 404 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 922 090 494 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben