Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:5971/2019
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:Egerszalók Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Egerszalók Széchenyi István út, Kossuth Lajos út, Sáfrány út.;Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620;Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620;Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620;Egerszalók HRSZ 303, 619, 538/1, 593/1, 106, 538/10, 305 NUTS-kód: HU-312.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egerszalók Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24384593
Postai cím: Sáfrány Út 7
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 36474332
E-mail: info@egerszalok.hu
Fax: +36 36474366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egerszalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egerszalók Turisztikai Fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000178002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése: 1. közbeszerzési rész: Közlekedési létesítmények kialakítása 2. közbeszerzési rész:
Információs pavilon épület kivitelezése 3. közbeszerzési rész: Tájépítészeti munkák elvégzése 4. közbeszerzési rész: Villamoshálózat korszerűsítése 5. közbeszerzési rész: Vizi-létesítmények korszerűsítése Egerszalókon, a Sáfrány út, Széchenyi István út és Kossuth Lajos út kereszteződésében kialakítandó egy új turisztikai célú fogadótér. A téren elhelyezésre kerül egy információs pavilon épület. Az épület egyszintes, turista információs irodát, és egy kávézót foglal magába. A beruházás eredményeként egy egybefüggő, használható turisztikai fogadótér és kapcsolódó rekreációs és egyéb használati zónák jönnek létre. A településközpont átalakítása érinti a jelenlegi forgalmi rendet, az azt biztosító meglevő utakat, melyek közül egyes szakaszokat el kell bontani és átépíteni. A meglévő parkolók elbontásra kerülnek, és új szabványos parkoló állásokat kell kialakítani. A beruházás területén a vízfolyás rendezésére és a közlekedési felületek csapadékvíz elvezetésére kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 213284020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közlekedési létesítmények kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112360-6
További tárgyak:45112711-2
45221000-2
45223300-9
45232130-2
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók Széchenyi István út, Kossuth Lajos út, Sáfrány út.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész: Közlekedési létesítmények kialakítása: - Megvalósítás helye: Egerszalók Széchenyi István út, Kossuth Lajos út,
Sáfrány út. - Széchenyi István út: 157,50m. - Kossuth Lajos út: 99,94m. - Sáfrány út: 71,91m. Széchenyi István út A tervezési szakasz a
37+796,50 km sz-ben kezdődik. A beavatkozási szakasz elején bal oldalon buszöböl lesz kialakítva. A 37+890,00 km sz. jobb oldalához
csatlakozik a Sáfrány út tengelye, a bal oldalához a Kossuth Lajos út tengelye csatlakozik. Az útcsatlakozásokat követően jobb oldalon
buszöböl lesz kialakítva. A tervezési szakasz vége csatlakozik a meglévő burkolathoz a 37+953,95 km sz-ben. A tervezési szakasz
hossza: 157,50m. Kossuth Lajos út A tervezési szakasz a Széchenyi István út (2416 j. közút) 37+890,00 bal oldalától indul. A Kossuth
út 6,00m széles, melyről párhuzamos és merőleges parkolók nyílnak a helyszínrajzon jelölt pozíciókban. A tervezési szakasz vége a 0+
099,84 km sz-ben található, ahol a tervezett burkolat csatlakozik a meglévő burkolathoz. A tervezési szakasz hossza: 99,94m. Sáfrány
út A tervezési szakasz a Széchenyi István út (2416 j. közút) 37+890,00 jobb oldalától indul. A Sáfrány út 5,50m széles, melyről
merőleges parkolók nyílnak az út bal oldalán, a helyszínrajzon jelölt pozíciókban. A tervezési szakasz vége a 0+071,91 km sz-ben
található, ahol a tervezett burkolat csatlakozik a meglévő burkolathoz. A tervezési szakasz hossza: 71,91m. Típus-pályaszerkezetek:
Járda • 80 mm beton térkő • 30 mm NZ 2/4 ágyazó zúzalék • 150 mm vtg. CKT-4 cementstabilizációs útalap • 200 mm fagyálló
szemcsés javító- és fagyvédő réteg Aszfalt burkolatú út felújítása esetén • 40 mm AC 11 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg • 20 mm aszfalt
burkolat visszamarása Aszfalt burkolatú út építése esetén • 40 mm AC 11 kopó 50/70 aszfalt kopóréteg • 70 mm AC 16 alap 50/70
aszfalt alapréteg • 200 mm vtg. CKT-4 cementstabilizációs útalap • 250 mm fagyálló szemcsés javító- és fagyvédő réteg Kiemelt
útszegély esetén • 50×250×(250-1000) mm egy. beton szegélykő • 150 mm C20/25-32-F1 min. beton alapgerenda • min. 150 mm
fagyálló szemcsés javító- és fagyvédő réteg Parkoló beton térkő • 80 mm beton térkő • 30 mm NZ 2/4 ágyazó zúzalék • 150 mm vtg.
CKT-4 cementstabilizációs útalap • 200 mm fagyálló szemcsés javító- és fagyvédő réteg Beton pályaszerkezetű autóbusz öblök • 180
mm vtg. CP4/2,7 (C30) beton burkolat • PE mg.-i fólia terítése • 200 mm vtg. CKT-4 cementstabilizációs útalap • 200 mm fagyálló
szemcsés javító- és fagyvédő réteg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Információs pavilon épület kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212600-2
45213200-5
45311200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész: Információs pavilon épület kivitelezése: - Megvalósítás helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538
/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620 Az épület egyszintes, turista információs irodát, és egy kávézót foglal magába: - Kávézó:
Közönségforgalmi tér: 23 m2 Akadálymentes mosdó: 3,5 m2 Raktár: 2 m2 Személyzeti öltöző: 1,2 m2 Személyzeti mosdó: 1,2 m2
Összesen: 30,9 m2 Információs iroda: Információs iroda: 8,5 m2 Raktár: 1,8 m2 Gépészeti helyiség: 1,8 m2 Összesen: 12,1 m2 A
pavilonépület földszintes, Észak-Déli tengelyű, hosszúkás épület. A tömegalakításnál a cél egy olyan szabadon elhelyezkedő,
könnyűszerkezetes ház, amely térfalat ad a központi térnek, ugyanakkor lehetővé teszi a hátsó, védettebb játszótér megközelítését. Az
épület fő tömegét a lebegő tető és a két kicsi fűtött terület határozza meg. A Pavilonon belül két fűtött tér található. A Széchényi István
úthoz közelebb elhelyezkedő a Turisztikai Információs központ. Az információs pult két bejárattal megközelíthető. Ebben a kis
tömegben kap helyet a zöldfelületek locsolását és a fogadótér áramellátását biztosító gépészeti helyiség, kívülről megközelíthetően. A
kávézó pozíciójából fakadóan két oldalra kiszolgálja a vendégeket, áttetsző keretet ad az érkező térnek és a füves teraszoknak
egyaránt. A kávézóhoz kapcsolódóan egy közforgalmi akadálymentes wc és egy személyzeti wc kap helyet az épületben. A tömegek
körül kialakult fedett teresedések buszváróként, bicikli tárolóként és kávézó teraszként működnek. A Pavilonépület a Fogadó tér egyik
leghangsúlyosabb térfala. A pavilonépületben elsődlegesen láng és gombamentesített ragasztott fa szerkezetű. A tető korcolt
fémlemezfedést kap, az esővíz kavicságyban van elszikkasztva a patakmeder felé. A fűtött terek 2,40 cm magas háromrétegű fa
nyílászárókat kapnak. A zárt kiszolgálórészeket könnyűszerkezetes falak határolják, kőzetgyapot hőszigeteléssel. A belső terek greslap
burkolatot kapnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájépítészeti munkák elvégzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112360-6
További tárgyak:45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész: Tájépítészeti munkák elvégzése: - Megvalósítás helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538
/6; 538/10; 593/1; 619; 620 - kivitelezéssel érintett terület nagysága: hozzávetőlegesen 8500m2 A tér fő burkolata sárgás-bézses színű
klinkertégla. Ebből az anyagból készül a központi négyzetes térrész, dupla parkettakötésben rakott téglaburkolattal, aminek
artisztikus megjelenését a tégla változatos rakásmódja adja meg. Az egyéb gyalogosfelületek, járdák es átmeneti terek világosszürke,
kiselemes térkő burkolatot kapnak. A burkolatban Egerszalókhoz, a boraszati kultúrához, valamint a gyógy- és termálvízhez
kapcsolódó motívumok, feliratok jelennek meg. A mély fekvésű területrészek kényelmes gyalogos megközelítése érdekében teraszos
kialakítás létesül, alacsony támfalak és az azokhoz kapcsolódó lépcsők építésével. terület észak-nyugati részén három gyepes terasz
épül, ahol a dekoratív növénykiültetés mellett piknik asztalok, fa játék tutaj es színes gumiburkolatban elhelyezett hinta található. A
tér közepén nagyobb burkolt felület kerül kialakításra, ami különböző rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A tér többi részén
elszórtan kisebb pihenő helyek tálalhatók új kényelmes, támlás, karfás fa ülőfelületű padokkal. Az új Főtér használatának kényelmét
szolgálják az új kerékpártárolók, ivókút és hulladékgyűjtők. A burkolatban elhelyezett lombos fákat faveremrács védi. A zöldfelületek
teljes mértékben megújulnak. A túlburjánzó aljnövényzet megszüntetésével átlátható terek létesülnek, valamint az értékes fák
kiemelésre kerülnek vizuális értelemben. A tervezett cserjefelületeket talajtakarók, alacsonyra növő virágzó cserjefajok es fajták
alkotják, fenntartható mennyiségben ültetve. A cserjék mellett látványos évelőkiültetések kerülnek telepítésre, illatos évelők es
díszfüvek felhasználásával. A patak közvetlen közelében vízparti évelők es vízpart imitátor növények kerülnek kiültetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra ( igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Villamoshálózat korszerűsítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45311200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/6; 538/10; 593/1; 619; 620
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. közbeszerzési rész: Villamoshálózat korszerűsítése: - Megvalósítás helye: Egerszalók HRSZ 106; 303; 305; 538/1; 538/2; 538/4; 538/
6; 538/10; 593/1; 619; 620 Bontás: B10/400 oszlop – B1, B3, B4, B7 4 db B10/1300 oszlop – B2, B5, B8 3 db F8+eG oszlop – B6 1 db
AXKA 3x95+25/95 mm2 légvezeték 183 m NFA2X 2x16 mm2 közvilágítási légvezeték 41,5 m Csatlakozó légvezeték 6 db Építés: B10/
400 oszlop - T4 1 db B10/800 oszlop – T2, T3 2 db B10/1300 oszlop – T1 1 db NAYY-J 4x150 mm2 kábel 21,5 m NAYY-J 4x95 mm2
kábel 182,2 m NAYY-J 4x25 mm2 kábel 507,5 m Csatlakozó légvezeték - SZ 1 db Csatlakozó kábel - FM1-FM6 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását ( igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra ( igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vizi-létesítmények korszerűsítése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112360-6
További tárgyak:45112711-2
45221000-2
45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók HRSZ 303, 619, 538/1, 593/1, 106, 538/10, 305 NUTS-kód: HU-312.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. közbeszerzési rész: Vizi-létesítmények korszerűsítése: - Megvalósítás helye: Egerszalók HRSZ 303, 619, 538/1, 593/1, 106, 538/10,
305 Kis-patak vízfolyáson: 73,00 m terméskő burkolatú meder 7,00 m O180 vb. csőáteresz (a meglévő csőáteresz
meghosszabbításaként) 28,40 m meglevő O180 vb. csőáteresz mosatása 38,80 m vegyes kialakítású (részben burkolt) meder 24,90 m
meglevő híd iszaptalanítása, karbantartása 21,20 m vegyes kialakítású (részben burkolt) meder 35,00m O200 hullámos acéllemez
csőáteresz 5,00 m terméskő burkolatú meder CS-1-0-0 jelű csapadékcsatorna: 121,00 m DN315 KG-PVC gyűjtőcsatorna 6,00m DN200
KG-PVC bekötővezeték 3db „B” típusú O100 belméretű tisztítóakna 3db 50x50 cm-es víznyelő akna CS-2-0-0 jelű csapadékcsatorna:
40,50 m DN315 KG-PVC gyűjtőcsatorna 9,00m DN200 KG-PVC bekötővezeték 1db „B” típusú O100 belméretű tisztítóakna 3db 50x50
cm-es víznyelő akna CS-3-0-0 jelű csapadékcsatorna: 35,00 m DN315 KG-PVC gyűjtőcsatorna 8,50m DN200 KG-PVC bekötővezeték
2db „B” típusú O100 belméretű tisztítóakna 2db 50x50 cm-es víznyelő akna CS-4-0-0 jelű csapadékcsatorna: 6,00 m DN315 KG-PVC
gyűjtőcsatorna 13,00m DN200 KG-PVC bekötővezeték 1db „B” típusú O100 belméretű tisztítóakna 2db 50x50 cm-es víznyelő akna SZB
-1 jelű csapadékcsatorna: 30,50 m DN160 KG-PVC gyűjtőcsatorna 3,00m DN110 KG-PVC bekötővezeték 3db DN400 KG-AL műanyag
tisztitónyilás VB-1 jelű bekötés: 43 m D25/PE bekötés VB-2 jelű bekötés: 37 m D25/PE bekötés 1x1m vízmérő akna útburkolat
helyreállítás (aszfalt burkolatú): 4,0 cm vtg. AC-11/F aszfalt kopóréteg 7,0 cm vtg. AC-22/F aszfalt kötőréteg 20 cm vtg. Ckt. utalap 20
cm vtg. homokoskavics ágyazat A csapadékcsatornák kiépítése az Egerszalók Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében
lévő utak (aszfalt burkolat) alatt útfelbontással kerül kivitelezésre. A csatorna fektetése után az utakat az eredeti állapotuknak
megfelelően helyre kell állítani. A burkolatoknak megfelelően az eredeti rétegrendek beépítése szükséges! A helyreállítandó
útburkolatok alatti földmű felső 50 cm-es rétege Trρ=95%-ra tömörítendő. A csapadékcsatornák kiépítése során a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében lévő 2416. számú Kisterenye-Tarnalelesz másodrendű főút alatt útfelbontással kerül kivitelezésre. A
csatorna fektetés munkaárka 1,0m-es szélességgel készül, az aszfaltburkolat vágásával, illetve felületi marásával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását ( igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra ( igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közlekedési létesítmények kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38338161
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40713444
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfalt burkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: Bódi Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17191014
Postai cím: Szüret Út 5
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13244482210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Információs pavilon épület kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: thermalepito@gmail.com
Telefon: +36 308509554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21996301
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35551741
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészet, elektromos szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210

Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210

Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájépítészeti munkák elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73386609
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 73549189
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Játszótér kialakítása
Öntözőrendszer kialakítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: Bódi Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17191014
Postai cím: Szüret Út 5
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13244482210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Villamoshálózat korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16809794
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23389598
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közvilágítási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: Bódi Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17191014
Postai cím: Szüret Út 5
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13244482210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Vizi-létesítmények korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: pekuagro@gmail.com
Telefon: +36 302735240
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34080093
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40080048
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Támfal szerkezetépítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PEKU AGRO Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95189866
Postai cím: Kiskanda Út 5. 2. em. 4.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22622426210

Hivatalos név: LARENTA Közműépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23667350
Postai cím: Farkasvölgy Út 37
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11170736210

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

Hivatalos név: Bódi Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17191014
Postai cím: Szüret Út 5
Város: Felsőtárkány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13244482210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges