Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6034/2019
CPV Kód:60120000-5
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:6x6 Taxi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koronczay Ildikó
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 24 havi időszakra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.
A keretszerződés összege bruttó 500.000.000 Ft
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződéskötéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést ajánlatkérő jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítani.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 064 - 120844

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - A MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP RÉSZÉRE TAXI JELLEGŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FUVARSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA TÁRGYBAN
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 500000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.4.2) pontban kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzés végleges összértékeként a szerződés keretösszege került feltüntetésre azzal, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt összeg nem nettó érték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartamra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.
A keretszerződés összege bruttó 500.000.000 Ft
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződés megkötésétől 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartam, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 500000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Előzmények:
Felek a Szerződést két alkalommal közös megegyezéssel módosították.
Az első számú módosításra 2018. június 12. napján került sor, figyelemmel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásra irányadó a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működésének feltételeiről, a taxi-állomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet az annak módosításáról szóló 14/2018 (V. 14.) Főv. Kgy. rendelettel módosításra került. A módosítás értelmében a rendeletben foglalt egységdíjak - rögzített hatósági árként - módosultak, amely módosítások a Szerződésben foglalt díjtételek módosítását is kötelezővé tették, tekintettel arra, hogy hatósági árakként kerültek meghatározásra. A módosítás ugyanakkor nem vonta maga után a keretösszeg módosulását, az változatlan maradt.
A Szerződés második számú módosítására 2018. július 18. napján került sor, amely módosítással Felek a Szerződés személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit módosították arra tekintettel, hogy 2018. május 25. napjától kezdődően kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete, amelynek 28. cikkére tekintettel a Felek kötelesek szerződésben rendelkezni a Megrendelő által a Keretszerződés teljesítése érdekében Vállalkozó részére átadott vagy a jövőben átadni kívánt személyes adatok kezelésének és Vállalkozó általi feldolgozásának feltételeiről.
Szerződés 3.3. pontjára figyelemmel a Szerződés időbeli hatálya a szerződéskötéstől számított 24 (huszonnégy) hónap, de a Szerződés 18.1. pontjára figyelemmel legfeljebb a keretösszeg kimerülése, azzal, hogy amennyiben a szerződés 24 (huszonnégy) hónapja alatt nem merül ki, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbítani a keret kimerülése érdekében legfeljebb egy alkalommal, maximum 6 (hat) hónapos időtartammal. Erre tekintettel Megrendelő a Szerződés időtartamát módosítja akként, hogy 2019. augusztus 21. napjáig meghosszabbítja azt.
Eredeti szerződés 3.3. pontjának szövegrésze:
3.3. A szerződés időtartama: a szerződéskötéstől számított 24 (huszonnégy) hónap
A szerződés 3.3. pontjának módosított szövegrésze:
3.3. A szerződés időtartama: A szerződés megkötésétől 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartam.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 18/03/2019 (nap/hónap/év)
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosításra arra figyelemmel kerül sor, hogy a közbeszerzési eljárás során az előzőekben hivatkozott ajánlati felhívásban megjelölt keretösszeg nem került teljesen fel-használásra, ezért szükséges az eredetileg kalkulált teljesítési időigény figyelembevételével megfelelő új teljesítési időszakot meghatározni.
Mivel jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy
- a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát.
- a szerződéses feltételek nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek megváltoztat-nák a szerződés általános jellegét,
ilyenként a felek között létrejött Vállalkozási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben