Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:604/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hernád Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2376 Hernád, Gesztenye u. 1. 124/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schön-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hernád Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19105
Postai cím: Köztársaság utca 47.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Telefon: +36 29374122
E-mail: polgarmester@hernad.hu
Fax: +36 29374122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hernad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2376 Hernád, Gesztenye u. 1. 124/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb jellemző mennyiség:
Felújítással érintett hasznos alapterület: 147,91 m2
Új építésű hasznos alapterület: 74,29 m2
Többlet az 1. sz. módosítással:
a.) A „régi” helyiségekben (03 váróterem, 04 akadálymentes wc, 05 wc, 06 szélfogó, 08 öltöző-teakonyha, 09 raktár, 10 wc, 11 akadálymentes wc, 12 váróterem, 13 szélfogó, 14 wc, 15 védőnőtanácsadó, 16 munkaszoba, 17 raktár) is az új épületrészen tervezett rétegrenddel megegyező rétegrendű padló kerül kiépítésre.
b.) A vizes blokkokban a technológia szerint szükséges alábbi rétegrend valósul meg: új vakolat, két réteg kenhető vízszigetelés, hajlat erősítő szalag, hidegburkolat, vízzáró fugázás.
Többlet a 2. számú szerződésmódosítással:
a.) Az épület mintegy 1/3-ának az alapozása elégtelen volt, ezért szükségessé vált az aláalapozás. Mennyisége: vasbeton alap készítése 6,6 m3.
b.) Szükséges az épület villámvédelmi rendszerének felújítása, kiépítése, valamint épület (vagyonvédelmi) riasztó rendszerének kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8523 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyermekorvosi rendelő átalakítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schön-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váradi út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50915617
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2376 Hernád, Gesztenye u. 1. 124/5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb jellemző mennyiség:
Felújítással érintett hasznos alapterület: 147,91 m2
Új építésű hasznos alapterület: 74,29 m2
Többlet az 1. sz. szerződésmódosítással:
a.) A „régi” helyiségekben (03 váróterem, 04 akadálymentes wc, 05 wc, 06 szélfogó, 08 öltöző-teakonyha, 09 raktár, 10 wc, 11 akadálymentes wc, 12 váróterem, 13 szélfogó, 14 wc, 15 védőnőtanácsadó, 16 munkaszoba, 17 raktár) is az új épületrészen tervezett rétegrenddel megegyező rétegrendű padló kerül kiépítésre.
b.) A vizes blokkokban a technológia szerint szükséges alábbi rétegrend valósul meg: új vakolat, két réteg kenhető vízszigetelés, hajlat erősítő szalag, hidegburkolat, vízzáró fugázás.
Többlet a 2. számú szerződésmódosítással:
a.) Az épület mintegy 1/3-ának az alapozása elégtelen volt, ezért szükségessé vált az aláalapozás. Mennyisége: vasbeton alap készítése 6,6 m3.
b.) Szükséges az épület villámvédelmi rendszerének felújítása, kiépítése, valamint épület (vagyonvédelmi) riasztó rendszerének kiépítése.
Többlet a 3. számú szerződésmódosítással:
Az eredetileg tervezett gázfűtés (kondenzációs gázkazán + radiátorok) helyett korszerűbb, jobb energiahatékonysági mutatókkal rendelkező levegő - levegő hőszivattyúval és padlófűtéssel lesz kiváltva. Az új fűtési rendszer a tervezett CC helyett BB energetikai besorolást, s jelentősen kedvezőbb üzemeltetési költségeket eredményez, a beruházási költség jelentéktelen változása mellett. A pontos műszaki tartalomváltoztatást a szerződés módosítás mellékletét képező tételes költségvetés ismerteti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 57460582
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schön-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váradi út 1.
Város: Hernád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2376
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Műszaki tartalom módosítása
A Vállalkozási Szerződés részét képező műszaki tartalom az alábbiak szerint módosul:
Az eredetileg tervezett gázfűtés (kondenzációs gázkazán + radiátorok) helyett korszerűbb, jobb energiahatékonysági mutatókkal rendelkező levegő - levegő hőszivattyúval és padlófűtéssel lesz kiváltva. Az új fűtési rendszer a tervezett CC helyett BB energetikai besorolást, s jelentősen kedvezőbb üzemeltetési költségeket eredményez, a beruházási költség jelentéktelen változása mellett. A pontos műszaki tartalomváltoztatást a szerződés módosítás mellékletét képező tételes költségvetés ismerteti.
2. Vállalkozási díj módosítása
A Vállalkozási szerződés VII/1. pontjában meghatározott vállalkozási díj nettó 57.286.882.- Ft + ÁFA összegről nettó 57.460.582.- Ft + ÁFA összegre módosul, az alábbiakra tekintettel:
Elmaradó költségvetési részek:
• Kondenzációs gázkazános fűtés + klíma: nettó 3 474 462 Ft
• Gázellátás: nettó 541 574 Ft
Összesen: nettó 4 016 036 Ft
Új hőszivattyús rendszer (fűtés + hűtés): nettó 4 189 736 Ft
Különbözet: + nettó 173.700 Ft
3.Teljesítési határidő módosítása
A Vállalkozási szerződés III/5. pontjának a meghatározott teljesítési határidő 2018. december 15-ről 2019. január 31-re módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Műszaki tartalom módosítása
A tervezethez képest a kivitelezés során szükségessé vált korábban az aljzatbeton teljes cseréje, mely már lehetővé tette a padlófűtés alkalmazását, s ezzel a korszerűbb hőszivattyús rendszer beépítését, ami hosszútávon költséghatékonyabb megoldást jelent.
2. Vállalkozási díj módosítása
A vállalkozási díj módosítása a műszaki tartalomváltozásból származó költségvetés módosítás miatt szükséges.
3. Teljesítési határidő módosítása
• A 2018-as év második felére az építőanyagok piacán jelentős építőanyaghiány keletkezett. A szigorú technológiai sorrend betartása a minőségi kivitelezés alapja, de az építőanyagok hiánya miatt fázisok maradtak volna ki, ami megengedhetetlen. A sorrend betartása miatt az építés 1-1 fázisa eltolódott, ezzel a teljesítési határidőt is eltolva. Legérzékenyebben a homlokzati- és födémhőszigetelés hiánya érintette a beruházást.
• Az áramszolgáltatónál a tulajdonos Hernád Nagyközségi Önkormányzat két évvel ezelőtt kezdeményezte az árambővítést. A kért földkábeles kiépítés a mai napig nem történt meg, azonban a szolgáltató a régi légkábelt december 2. hetében másikra cserélte.
• Hernád Nagyközség Önkormányzata kérelmezte az IH-nál a műszaki tartalom változást a fűtési rendszer tekintetében, melynek jóváhagyása elhúzódott, a jóváhagyásig viszont Megrendelő nem tudta szerződés-módosítás keretében a műszaki tartalom változását megrendelni.
Fenti okok miatt vált szükségessé a kivitelezési határidő módosítása.
Megállapítható, hogy a módosítást olyan időbeli csúszások okozták, amelyek a technológia jelentős mértékű megsértése és a minőség romlása nélkül nem voltak orvosolhatók. Ahhoz, hogy a kivitelezés az előírt és megrendelt minőségben valósuljon meg, szükséges a megfelelő anyagok beépítése, ezért indokolt azok beszerzése. Az okok előre nem láthatóak voltak, a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét, s az eredeti szerződéses értékhez képest 0,34 % ellenérték növekedéssel jár, mely a korábbi szerződés módosításokkal együtt összesen 12,86 % növekedést jelent.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 57286882 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 57460582 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben