Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/68
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.08.
Iktatószám: 6081/2019
CPV Kód: 45233161-5
Ajánlatkérő: Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5700 Gyula, Árpád u. 4529/1; Béke sgt. 4568; Eötvös utca 4705; 4704/1; 4712 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73264730
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526800
E-mail: molnar@gyula.hu
Fax: +36 66463056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyula.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Körforgalom létesítése Gyula belvárosában
Hivatkozási szám: EKR000126472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233161-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyula, Eötvös utca Árpád utca Béke sgt négyágú kereszteződésében körforgalom kerül kialakításra közvilágítás építésével valamint közművek kiváltásával.
Útépítés
A meglévő burkolat 1285 m2-en marásra kerül, helyette az alábbi pályaszerkezet épül:
- 5 cm AC-11 50/70 aszfaltbeton kopóréteg
- 0-5 cm AC-11 50/70 aszfaltbeton kiegyenlítő réteg
- meglévő útburkolat szükség szerint visszamarva
A meglévő burkolat 300m2-en szélesítésre kerül, amelynek pályaszerkezete:
- 5 cm AC-11 50/70 kopó réteg
- 9 cm AC-22 50/70 kötőréteg
- 25 cm CKt alap
- 20 cm homokos kavics
- 20 cm M-50 talajjavító
A körforgalomban kiépítésre kerül 150 m2 terelősziget, amelynek pályaszerkezete:
- 10 cm térkő
- 3 cm 0/5 ágyazó homok
- 5-25 cm CKt alap
- meglévő útburkolat 10 cm vastagságban visszamarva.
Körforgalom körül átépítésre kerül a 300 m2-en járda burkolatok, amelynek pályaszerkezete:
- 6 cm térkő
- 3 cm 0/5 ágyazó homok
- 10 cm CKt alap
- 10 cm homokos kavics
A körforgalom burkolat kialakítása során megépül 360 m kiemelt szegély, 345 süllyesztett szegély; 85 m K szegély és 282 m kerti szegély.
Közvilágítás építés
A közvilágítás átépítése során elbontásra kerül 8 db lámpaoszlop és 247 m közvilágítási kábel, amelyeket be kell szállítani az áramszolgáltató raktárába. 13 db 9,0 méter magas Schrader Contelum-9-60-4/K/KT új lámpaoszlop épül. A 13 oszlopból 4 db oszlopra TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5120 optika zebravilágítási lámpatest kerül elhelyezésre, 9 db oszlopra TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5102 útvilágítási lámpatest kerül elhelyezésre. Ezen kívül meglévő 3 db meglévő oszlopon elhelyezésre kerül szintén TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5102 útvilágítási lámpatest. Az építés során 428 méter NYCWY 0,6/1 kV 4x10 mm² földkábel kerül elhelyezésre, valamint 138 m NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm² kábel kerül behúzásra.
Kábelkiváltás
Kiváltó kábel építés 168 m hosszon Invitel Zrt üzemeltetésében lévő hálózaton és 64 m hosszon Magyar Telekom üzemeltetésében lévő hálózaton a kiváltási terv szerint.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 91929000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Körforgalom létesítése Gyula belvárosában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45112711-2
45233120-6
45233161-5
45316100-6
45233128-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Árpád u. 4529/1; Béke sgt. 4568; Eötvös utca 4705; 4704/1; 4712 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyula, Eötvös utca Árpád utca Béke sgt négyágú kereszteződésében körforgalom kerül kialakításra közvilágítás építésével valamint közművek kiváltásával.
Útépítés
A meglévő burkolat 1285 m2-en marásra kerül, helyette az alábbi pályaszerkezet épül:
- 5 cm AC-11 50/70 aszfaltbeton kopóréteg
- 0-5 cm AC-11 50/70 aszfaltbeton kiegyenlítő réteg
- meglévő útburkolat szükség szerint visszamarva
A meglévő burkolat 300m2-en szélesítésre kerül, amelynek pályaszerkezete:
- 5 cm AC-11 50/70 kopó réteg
- 9 cm AC-22 50/70 kötőréteg
- 25 cm CKt alap
- 20 cm homokos kavics
- 20 cm M-50 talajjavító
A körforgalomban kiépítésre kerül 150 m2 terelősziget, amelynek pályaszerkezete:
- 10 cm térkő
- 3 cm 0/5 ágyazó homok
- 5-25 cm CKt alap
- meglévő útburkolat 10 cm vastagságban visszamarva.
Körforgalom körül átépítésre kerül a 300 m2-en járda burkolatok, amelynek pályaszerkezete:
- 6 cm térkő
- 3 cm 0/5 ágyazó homok
- 10 cm CKt alap
- 10 cm homokos kavics
A körforgalom burkolat kialakítása során megépül 360 m kiemelt szegély, 345 süllyesztett szegély; 85 m K szegély és 282 m kerti szegély.
Közvilágítás építés
A közvilágítás átépítése során elbontásra kerül 8 db lámpaoszlop és 247 m közvilágítási kábel, amelyeket be kell szállítani az áramszolgáltató raktárába. 13 db 9,0 méter magas Schrader Contelum-9-60-4/K/KT új lámpaoszlop épül. A 13 oszlopból 4 db oszlopra TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5120 optika zebravilágítási lámpatest kerül elhelyezésre, 9 db oszlopra TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5102 útvilágítási lámpatest kerül elhelyezésre. Ezen kívül meglévő 3 db meglévő oszlopon elhelyezésre kerül szintén TECEO nagyteljesítményű LED fényforrással, 36 W összteljesítmény, 4800 lm fényáram, semleges fehér színhőmérséklet, lencsés 5102 útvilágítási lámpatest. Az építés során 428 méter NYCWY 0,6/1 kV 4x10 mm² földkábel kerül elhelyezésre, valamint 138 m NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm² kábel kerül behúzásra.
Kábelkiváltás
Kiváltó kábel építés 168 m hosszon Invitel Zrt üzemeltetésében lévő hálózaton és 64 m hosszon Magyar Telekom üzemeltetésében lévő hálózaton a kiváltási terv szerint.
A részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, építési engedély,
valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Körforgalom létesítése Gyula belvárosában
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 73184000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91929000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Felelős műszaki vezetői tevékenység
2. Földmunkák
3. Út- és burkolat építés
4. Közműépítés (víz, elektromos, hírközlés)
5. Geodézia, megvalósulás
6. Vízépítés
7. Irtási és növénytelepítési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22069184
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: BONAG Általános Vállalkozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75556015
Postai cím: Tompa Utca 2/1
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10574388204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges