Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6091/2019
CPV Kód:45262670-8
Ajánlatkérő:"REVI" Ipari-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU313;HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb szerszámgép gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "REVI" Ipari-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25943595
Postai cím: Ilona Major 1.
Város: Tar
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dóra Tímea
Telefon: +36 209595387
E-mail: drdoratimea@gmail.com
Fax: +36 56952990
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.revi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szerszámgép gyártása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Termelő berendezések-árubeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000341042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262670-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő termelőgépeket fémmegmunkálás céljára, 2 részben, összesen 6 db eszközt. 1 db lézervágó gépet fémmegmunkálás céljára és 5 db hegesztő berendezést.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 158439600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db lézervágó gép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262670-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: REVI Kft. Tar 3073 Ilona major 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 1 db lézervágó gépet fémmegmunkálás céljára. Az ajánlattevő feladata az eszköz teljesítési helyre történő leszállítása, üzembe helyezése, 8 órás próbaüzem betartása, és 3 fő betanítása a próbaüzem ideje alatt akiket az Ajánlatkérő jelöl ki. Az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet, az üzembe helyezésről és a próbaüzemről pedig üzembe helyezési jegyzőkönyvet készítenek a felek. Az oktatást minimum 120 perc időtartamban szükséges megtartani.
1 . lézervágó gép és tartozékai:
Beszerzendő mennyiség: 1 db
A gépek és tartozékai meg kell felelnie az Európia Unió szabványainak és CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Jótállás kezdő időpontja: a nyertes ajánlattevő részéről a szerződésszerű teljesítés napja, azaz a teljesítés igazolás kiállításának napja.
Jótállás időtartama: 12 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 .2.1. Távdiagnosztika (Igen/nem)  20
2 2.2. Kopó-fogyó alkatrészek cseréje max. a bejelentéstől számított 48 órán belül belül (előny a kevesebb)  20
3 2.3. Szállítás a szerződés hatályba lépésétől számítva max. 16 hét (előny a kevesebb)  30
4 2.4. Maximális munkadarab súly min. 850 kg (előny a több)  5
5 2.5. Asztal átállási idő max. 40 s (előny a kevesebb ) 5
6 2.6. Ismétlési pontosság (pozicionálás szórása) Ps (VDI/DGQ 3441) max. +/- 0,05mm (előny a kevesebb)  5
7 2.7. Pozicionálási pontosság Pa (VDI/DGQ 3441) max. +/- 0,1 mm (előny a kevesebb) 5
8 2.8. Acél (max. vágható vastagság) min. 20mm (előny a több) 5
9 2.9. Nemesacél (max. vágható vastagság) min. 15mm(előny a több)  5
10 2.10. Alumínium (max. vágható vastagság) min. 15 mm(előny a több) 5
11 2.11. Sárgaréz (max. vágható vastagság) min. 8 mm (előny a több)  5
12 2.12. Vörösréz (max. vágható vastagság) min. 8 mm (előny a több) 5
13 2.13. Teljes elektromos fogyasztás (elszívó, hűtő nélkül) max. 30 kw (előny a kevesebb)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 200
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00296
II.2.14) További információ:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza

II.2.1)
Elnevezés: 5 db hegesztőgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: REVI Kft. Tar 3073 Ilona major 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között kíván beszerezni az Ajánlatkérő 5 db hegesztőgépet. az ajánlattevő feladata az eszköz teljesítési helyre történő leszállítása, üzembe helyezése, 8 órás próbaüzem betartása, és a max. 3 fő betanítása a próbaüzem ideje alatt akiket az Ajánlatkérő jelöl ki. Az oktatásról oktatási jegyzőkönyvez, az üzembe helyezésről és a próbaüzemről pedig üzembe helyezési jegyzőkönyvet készítenek a felek. Az oktatást minimum 120 perc időtartamban szükséges megtartani.
Hegesztőgép és tartozékai:
Beszerzendő mennyiség: 5 db
A gépek és tartozékai meg kell felelnie az Európia Unió szabványainak és CE vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Jótállás kezdő időpontja: a nyertes ajánlattevő részéről a szerződésszerű teljesítés napja, azaz a teljesítés igazolás kiállításának napja.
Jótállás időtartama: min. 12 hónap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Garancia időtartama: min. 12 hónap felett vállalt időtartam (előny a több)  10
2 2.2. Szállítási határidő a szerződés hatályba lépésétől számított max. 16 hét (előny a kevesebb) 15
3 2.3. Kopó-fogyó alkatrészek cseréje max. a bejelentéstől számított 48 órán belül (előny a kevesebb)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00296
II.2.14) További információ:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 134 - 304847
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db lézervágó gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17987134
Postai cím: Lincoln Út 1
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.klement@hu.trumpf.com
Telefon: +36 29999122
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29999101
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 158439600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 5 db hegesztőgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 304847 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdése szerinti adatok:
a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
A közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában nem releváns.
A közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében csak egy ajánlattevő volt, aki a hiánypótlási felhívást nem teljesítette, emiatt az ajánlata nem teljeskörű. Az eljárás a Kbt.75.§ (1) bek. b) pontja szerint eredménytelen.
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét);
A közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában: TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, adószáma: 11866921-2-13
A közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában nem releváns.
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
A közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában:
név: TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 2220 Vecsés, Lincoln Út 1, adószám: 11866921-2-13
név: Bystronic Magyarország Kft., cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 5, adószám: 25813366-2-13
név: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft., cím: 6640 Csongrád, Attila u. 73. Ipari Park, adószám: 26254199-2-06
A közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában:
név: HEG-MEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, cím: 2120 Dunakeszi, Bajza Utca 14, adószám: 20338132213
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)