Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6128/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-BUILDER ÉPÍTŐIPARI ÉS MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petris Júlia
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonstrukciója és bővítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonsrtukciója és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11, HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1203 Budapest, Vízisport u. 2. hrsz: 170023/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonstrukciója és bővítése az alábbiak szerint:
Az építési telek területe: 25 750 m2
A meglévő, felújítandó fürdőépület beépített területe: 790,5 m2
A meglévő, felújítandó fürdőépület hasznos* alapterülete (nettó alapterülete):
pince: 25,3 m2 (109,6 m2)
földszint: 633,5 m2 (634,8 m2)
emelet és tetőtér: 549,5 m2 (549,5 m2)
összesen: 1208,3 m2 (1293,9 m2)
Az új fürdőépület beépített területe (pince kontúrján mérve, fedett teraszokkal együtt):
2336,18 m2
Az új fürdőépület hasznos* alapterülete (nettó alapterülete):
pince: 1379,6 m2 (1513,4 m2)
földszint (fedett teraszokkal): 1850,8 m2 (1850,8 m2)
medence és terasz: 695,0 m2 (695,0 m2)
emelet és tetőtér: 428,1 m2 (428,1 m2)
összesen: 4353,5 m2 (4487,3 m2)
A felújított, kibővített fürdőépületben ill. közvetlenül épület mellett található medencék száma: 9 db (+2 db Kneipp medence)
A külsőtéri medencék száma: 3 db
* hasznos alapterület OTÉK szerint (belmagasság nagyobb, mint 190 cm)
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 030 - 064538

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonstrukciója és bővítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E-BUILDER ÉPÍTŐIPARI ÉS MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: PÁVA UTCA 32. B. ÉP. 2/12
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3.073.574.662 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés 2019. március hó 27. napján módosult.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Postai cím: RIADÓ UTCA 5.
Város: BUDAPEST
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882859
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. §-a részletezi.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
Postai cím: RIADÓ UTCA 5.
Város: BUDAPEST
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1882859
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1203 Budapest, Vízisport u. 2. hrsz: 170023/2
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonstrukciója és bővítése az alábbiak szerint:
Az építési telek területe: 25 750 m2
A meglévő, felújítandó fürdőépület beépített területe: 790,5 m2
A meglévő, felújítandó fürdőépület hasznos* alapterülete (nettó alapterülete):
pince: 25,3 m2 (109,6 m2)
földszint: 633,5 m2 (634,8 m2)
emelet és tetőtér: 549,5 m2 (549,5 m2)
összesen: 1208,3 m2 (1293,9 m2)
Az új fürdőépület beépített területe (pince kontúrján mérve, fedett teraszokkal együtt):
2336,18 m2
Az új fürdőépület hasznos* alapterülete (nettó alapterülete):
pince: 1379,6 m2 (1513,4 m2)
földszint (fedett teraszokkal): 1850,8 m2 (1850,8 m2)
medence és terasz: 695,0 m2 (695,0 m2)
emelet és tetőtér: 428,1 m2 (428,1 m2)
összesen: 4353,5 m2 (4487,3 m2)
A felújított, kibővített fürdőépületben ill. közvetlenül épület mellett található medencék száma: 9 db (+2 db Kneipp medence)
A külsőtéri medencék száma: 3 db
* hasznos alapterület OTÉK szerint (belmagasság nagyobb, mint 190 cm)
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3.798.625.190
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E-BUILDER ÉPÍTŐIPARI ÉS MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: PÁVA UTCA 32. B. ÉP. 2/12.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződéskötéskor előre nem látható pótmunkák (Ptk. 6:244. §) felmerülése a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontjára hivatkozással - amely úgy rendelkezik, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha az új közbeszerzés lefolytatása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal, vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Jelen szerződés módosítása a hivatkozott törvényi feltételeknek eleget tesz.
A pihenő területek áttervezésre kerültek a Megrendelői igények változása következtében, ezzel biztosítható a Fürdő vendégek számára a tágasabb pihenőtér, illetve ezzel párhuzamosan helyiségcsoportok kerültek átalakításra. A tetőszinti diszponibilis tér beépítésre került, ahol a kiépített helyiségekkel nőtt a gyógyászati részleg területe.
Felek a Kivitelezési Szerződés II.1. pontjának 3. bekezdése „A teljesítés véghatáridején belül:” szövegrésznek a Kivitelezési Szerződés 2. számú módosításában rögzített „- meglévő régi épület és új főépületszárny teljes körű készre jelentése” határidejét 2019. május 31. napjára módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződéskötéskor előre nem látható pótmunkák (Ptk. 6:244. §) felmerülése a Kbt. 141. § (4) bekezdés bb) pontjára hivatkozással - amely úgy rendelkezik, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha az új közbeszerzés lefolytatása az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal, vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Jelen szerződés módosítása a hivatkozott törvényi feltételeknek eleget tesz.
A pihenő területek áttervezésre kerültek a Megrendelői igények változása következtében, ezzel biztosítható a Fürdő vendégek számára a tágasabb pihenőtér, illetve ezzel párhuzamosan helyiségcsoportok kerültek átalakításra. A tetőszinti diszponibilis tér beépítésre került, ahol a kiépített helyiségekkel nőtt a gyógyászati részleg területe.
Felek a Kivitelezési Szerződés II.1. pontjának 3. bekezdése „A teljesítés végha
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3.443.258.806. Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3.798.625.190 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben