Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6133/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj kerékpárút engedélyes és kiviteli terv_GINOP
Hivatkozási szám: EKR000608082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tokaj kerékpárút engedélyes és kiviteli terv_GINOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
71300000-1
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a GINOP 7.1.9-es pályázathoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése céljából ír ki közbeszerzést. A cél kerékpáros turisztikai útvonal tervezése Tokaj-Hegyalján, összekötve Tokaj, Tarcal és Bodrogkeresztúr településeket világörökségi környezetben, mely szempontot a tervezés során is figyelembe kell venni. A teljes kör hossza 19,5 kilométer lesz, ebből a tervezés során érintett, műszaki leírás szerinti szakaszok a következők:
- 6185 m kerékpár/kerékpár és gyalogút építés
- 3475 m közút/mezőgazdasági útépítés
- 290 m forgalomtechnika, burkolatfestés
- 1890 m burkolatjavítás
- 6475 m tervezői javaslat kidolgozása
mely feladatokhoz rendelkezésre áll egy korábban megtervezett, Tarcal és Tokaj közti engedélyes és kiviteli szintű kerékpáros útvonal terve, mely felhasználható a Műszaki leírásban foglaltak figyelembevételével.
A tervezési feladat része továbbá egy 3200 méternyi engedélyes és kiviteli szintű terv átdolgozása és ez alapján végleges kiviteli terv készítése a Műszaki leírásban megadott szempontok szerint, valamint a teljes útvonalra vonatkozó táblázási terv elkészítése, illetve kerékpáros parkolók (támaszok) létesítésének tervezése.
A felsorolt területek és útszakaszok alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése.
Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület-rendezési, közvilágítási és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A tervezés során együtt kell működni a sikeres pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítőjével (elsősorban költségbecslés és adatszolgáltatás), valamint a GINOP 7.1.6-16-os projektek tervezőivel, elsősorban a tokaji Bodrog parti sétány tervezőjével, végig a tervezés folyamata során.
A Tervezési feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok és a Műszaki leírás tartalmazza.
A tervezőnek feladata továbbá a művezetés biztosítása, havonta 2 alkalommal, értesítés után 24 órán belül, valamint közreműködés, pl. kérdések esetén válaszadás a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás során, illetve közúti biztonsági audit lebonyolítása, annak eredményeinek a tervezésénél figyelembevétele, mind az engedélyes mind a kiviteli tervek esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21641 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tokaj kerékpárút engedélyes és kiviteli terv_GINOP
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50720000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
71300000-1
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Megrendelő a GINOP 7.1.9-es pályázathoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése céljából ír ki közbeszerzést. A cél kerékpáros turisztikai útvonal tervezése Tokaj-Hegyalján, részben összekötve Tokaj, Tarcal és Bodrogkeresztúr településeket világörökségi környezetben,mely szempontot a tervezés során is figyelembe kell venni.A teljes kör hossza–a későbbi,tárgyi projekten kívüli ütemekkel együtt–19,5 km lesz,ebből a tervezés során érintett,műsz.leírás szerinti szakaszok a következők:
-3070 m kerékpár/kerékpár és gyalogút építés
-3805 m közút/mezőgazdasági útépítés
-290 m forgalomtechnika, burkolatfestés
mely feladatokhoz rendelkezésre áll egy korábban megtervezett,Tarcal és Tokaj közti engedélyes és kiviteli szintű kerékpáros útvonal terve,mely felhasználható a Műsz.leírásban foglaltak figyelembevételével.
A tervezési feladat része továbbá a teljes útvonalra (körre) vonatkozó táblázási terv elkészítése,ill. kerékpáros parkolók (támaszok) létesítésének tervezése a megadott helyszíneken.
Vállalkozó részletes feladatait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező és a szerződés 3.sz.mell. képező Műsz.leírás tartalmazza,azaz a felsorolt területek és útszakaszok alkalmas teljes körű,minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése.
Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési,forgalomtechnikai terv,építés alatti forgalomtechnikai terv,közmű szakági tervek,az esetleges kiváltásokkal,jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv,zöldterület-rendezési,közvilágítási és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást,és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A tervezés során együtt kell működni a sikeres pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány (MT) készítőjével (elsősorban költségbecslés és adatszolgáltatás),vmint a GINOP 7.1.6-16-os projektek tervezőivel, elsősorban a tokaji Bodrog parti sétány tervezőjével,végig a tervezés folyamata során.
A tervezőnek feladata továbbá a művezetés biztosítása,havonta 2 alkalommal,értesítés után 24 órán belül,vmint közreműködés,pl. kérdések esetén válaszadás a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás során,ill. közúti biztonsági audit lebonyolítása,annak eredményeinek a tervezésénél figyelembevétele,mind az engedélyes mind a kiviteli tervek esetében.
A Tervezési feladat részletes leírását a szerződés 3.sz.mell. képező Műsz.leírás tartalmazza.
Karakterkorlát miatt a VII.1) További információk pont itt folytatódik:
amelynek értelmében a Szerződés keretében elvégzendő tervezés tárgyát képező kerékpárút nyomvonala és műszaki tartalma módosul és több ütemben valósul meg. Ennek megfelelően a 1731/2018.(XII.18.) Korm.határozat 1.mellék. 45. sora alapján a Megrendelő a Tokaj–Hegyalján – Tokaj-kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. ütemét képező kerékpárút engedélyes és kiviteli terveit kell elkészítenie tervezőnek .
1.3.2.Kbt.141.§ (4) bekezdés cb) pont:
A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mert a háromszintű teljesítési tartalom változatlan marad (koncepció, engedélyes tervek, engedélyeztetés és kiviteli tervek szállítása)
1.3.3.Kbt.141.§ (4) bekezdés cc) pont:
Ellenérték növekedés (mert az ellenérték csökken) a szerződésmódosítás keretében nem valósul meg, mert a szerződésmódosítás következtében a csökkentett projekttartalom okán kisebb tervezési hányadot kell elvégeznie tervezőnek.
Fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglalt valamennyi feltételnek, továbbá a közpénz ésszerű és hatékonyfelhasználásának elve alapján Megrendelő az ajánlatban szereplő és az eredeti szerződésben rögzített tervezési díjat Tervezővel egyetértésben a ténylegesen elvégzendő feladat mértékéhez csökkenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28086001
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári Út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti pontja:
"3. Tervezői díj
3.1 A Tervezőt az 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: nettó 50.720.000,- Ft + ÁFA , azaz ötvenmillióhétszázhúszezer forint. + ÁFA.
3.2 Tervező a Tervezői díjért teljeskörűen vállalkozik a Tervezési feladat elvégzésére, valamennyi a szerződésben rögzített szerződéses kötelezettségének teljesítéséért. A Tervezői díj fix átalánydíj.
Tervező a Tervezői díjat a közbeszerzési eljárásban a tőle elvárható szakmai tapasztalatára alapozva, a Tervezési feladat ismeretében, a szükséges hatósági és egyéb eljárások jellemzőinek, és helyszín alapos ismeretében állapította meg.
A Tervezői díj a Tervezőnek Tervezési feladat teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja, beleértve a hatósági engedélyezési- és minden egyéb kapcsolódó eljárás díját, illetékét, valamint az engedélyezéshez szükséges egyéb dokumentációk előállításának költségét is.
A Tervezői díj tartalmazza jelen Szerződés 12. pontjában meghatározott szerzői jog, a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák, valamint valamennyi a Tervezési feladat megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedély megszerzéséhez szükséges munkavégzés ellenértékét is.
3.3 Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik"
A szerződés módosított pontja:
"3. Módosított Tervezői díj
3.1 A Tervezőt az 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: nettó 28.086.001,- Ft + ÁFA , azaz Huszonnyolcmillió-nyolcvanhatezeregy forint + ÁFA.
3.2 Tervező a Tervezői díjért teljeskörűen vállalkozik a Tervezési feladat elvégzésére, valamennyi a szerződésben rögzített szerződéses kötelezettségének teljesítéséért. A Tervezői díj fix átalánydíj.
Tervező a Tervezői díjat a közbeszerzési eljárásban a tőle elvárható szakmai tapasztalatára alapozva, a Tervezési feladat ismeretében, a szükséges hatósági és egyéb eljárások jellemzőinek, és helyszín alapos ismeretében állapította meg.
A Tervezői díj a Tervezőnek Tervezési feladat teljesítéséből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában foglalja, beleértve a hatósági engedélyezési- és minden egyéb kapcsolódó eljárás díját, illetékét, valamint az engedélyezéshez szükséges egyéb dokumentációk előállításának költségét is.
A Tervezői díj tartalmazza jelen Szerződés 12. pontjában meghatározott szerzői jog, a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák, valamint valamennyi a Tervezési feladat megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedély megszerzéséhez szükséges munkavégzés ellenértékét is.
3.3 Az ÁFA mértékének meghatározása, bevallása és megfizetése az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok szerint történik."
A szerződés eredeti pontja:
"7. Felelősségbiztosítás
A Tervező köteles a szerződéskötés időpontjára (322/2015. X.30.) Kr. 11. §-a) érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni, amely a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 50.000.000,-Ft/év és 25.000.000,- Ft/káresemény limit összegű.. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés 1. számú függeléke."
A szerződés módosított pontja:
"A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. pontjába az alábbi rendelkezés lép:
A Tervező köteles érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni (322/2015. X.30.) Kr. 11. §-a), amely a szerződés hatálya és időtartama alatt legalább 28.000.000,-Ft/év és 14.000.000,- Ft/káresemény limit összegű.. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés 1. számú függeléke."

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.3. Szerződő felek a jelen szerződést a mai nappal módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbi indokokra tekintettel:
1.3.1. Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pont:
A) Az „Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése Tokaj-Hegyalján – Tokaj kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. üteme” c. GINOP-7.1.9-17 pályázatra vonatkozó tervezési közbeszerzési kiírás időpontjában – 2018 őszén – abból indultunk ki, hogy a projektre a vonatkozó kormányhatározatban (1092/2017. [II. 21.]) szereplő 1,5 milliárd Ft a határozat előkészítése során rendelkezésre álló információk alapján a Tokaj-Tarcal-Bodrogkeresztúr-Tarcal kör teljes megvalósítására volt allokálva. Ennek megfelelően Megrendelő a fenti kormányhatározatot figyelembe véve a közbeszerzési eljárást a tárgyi szakasz koncepcionális, engedélyes és kiviteli tervezésére írta ki, melynek nyertese a Tervező lett.
Karakterkorlát miatt folytatás a VII.1) További információk: pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 50720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28086001 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Karakterkorlát miatt a VI.2.2)A módosítás okai pont itt folytatódik:
A tervező kiválasztására irányuló Közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződéskötést követően a tárgyi projekt kivitelezésének megvalósítását finanszírozó GINOP pályázat beadásáig–melynek szigorú határideje 2018.nov.15. volt–egyértelműen meg kellett győződnie Megrendelőnek a kiválasztott Tervezővel közösen arról,amely nem történhetett meg előbb,mint 2018.nov.12.,amely a szerződéskötés napja volt),h.a (bruttó) 1,5 milliárd Ft projektösszeg fedezetet nyújthat-e a kormányhatározatban szereplő teljes kivitelezői projekt tartalomra azaz az elképzelt és a kormányhatározatban rögzített műsz.tartalomra.A Közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott tervező a szerződéskötést követően volt abban a helyzetben,h.vmennyi feltétel ismeretében a rendelkezésre álló keret tükrében a fejlesztés konkrét megvalósításáról állást tudjon foglalni.A koncepcióterv elkészítése tárgyi tervezési szerződés első mérföldköve,fő tárgya pedig a nyomvonal koncepció szintű rögzítése mellett a tervezői költségbecslés.A koncepcióterv,vmint az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését a tervezés egységességének biztosítása,vmint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő mennyisége miatt szétválasztani nem volt mód.A GINOP pályázati kiírás lehetővé tette az 1,5 milliárd Ft-nál magasabb (2,1 milliárd Ft) összegű projekt befogadását. Ez szakmailag azt eredményezte,h. a kijelölt, de az eredetihez képest növelt költségkeret terhére a koncepcióterv alapján egyértelművé vált,h.még így is kizárólag egy csökkentett projekttartalom valósulhat meg,amely azt eredményezi h.az eredeti tervezési szerződési tartalomhoz képest csak kisebb tervezési hányadra (munkára) lesz Megrendelőnek szüksége.
B)A Szerződés aláírását követően, 2018.dec.18. napján hatályba lépett a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018.(XII.18.) Korm.határozat,
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.1.4) A közbeszerzés mennyiség
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben