Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:6167/2019
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Debreceni Szoboszlai Úti Általános Iskola (4030 Debrecen, Szoboszlai út 3.), Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4286 Bagamér, Arany János utca 2.);Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.);Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola (4032 Debrecen, Böszörményi út 150.), Debreceni Epreskerti Általános Iskola (4030 Debrecen, Epreskert u. 80.);Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.), Debreceni Epreskerti Általános Iskola (4030 Debrecen, Epreskert u. 80.);Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4286 Bagamér, Arany János u. 2.), Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes u. 7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Balázs-Diák Kft.;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros Csaba
Telefon: +36 52550232
E-mail: csaba.boros@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP - oktatási és sporteszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000739272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Oktatási és sporteszközök szállítása különböző EFOP-os pályázatok keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27336844 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Oktatási eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162200-7
További tárgyak:22114300-5
30195000-2
37524000-7
37524100-8
37524400-1
37524500-2
37524600-3
37531000-9
38437100-8
38437110-1
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Szoboszlai Úti Általános Iskola (4030 Debrecen, Szoboszlai út 3.), Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4286 Bagamér, Arany János utca 2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi oktatási eszközök szállítása:
8 csomag Rasberry PI 3 + hivatalos tápegység (tanulói csomag)
6 készlet automata pipetta
3 készlet 10 *96 db-os hegykészlet pipettákhoz
3 készlet ömlesztett hegykészlet pipettákhoz
6 db futtató kád
3 db tápegység futtató kádhoz
1 db Raven Progresszív mátrixok tesztcsomag
1 db színlátást vizsgáló táblák
2 db tér- és mélylátást vizsgáló eszköz
17 db Dobble játék
234 db Jenga társasjáték
1 db Goki mesterlogika társasjáték
1 db Taló társasjáték
2 db Dixit társasjáték
2 db Hanoi tornyai matematikai készségfejlesztő
1 db Életközösségek állatai növényei, állathangok CD
1 db Az élőlények osztályozása DVD
1 db Az állatok világa, az állatok országa – Biológia
2 db Digitális biológia tananyag – Növénytan (CD)
2 db Környezeti nevelés gyerekeknek (CD)
1 db Életközösségek CD (30 gépre licenc)
9 db Quarto amőba, ötödölő minőségi fa logikai játék
9 db térbeli amőba játék fából
1 db Biológia I-II. CD
2 db A Naprendszer CD
2 db Csillagrendszerünk
2 db Fizika II. -Geometriai optika CD
1 db Iskolai fizikai kísérletek 7. osztály CD
1 db Iskolai fizikai kísérletek 8. osztály CD
2 db univerzális kép- és kártyatartó
2 db Lézeroptika készlet, 3 db lézerfényforrással
2 db Az emberi test felépítése és működése;
2 db Az állatok világa a sarkvidékektől az egyenlítőig
2 db digitális Térkép - Föld 2.
2 db digitális Térkép - Európa 1.
2 db A Naprendszer oktatótabló
2 db Földrajz I-II. oktatótabló
2 db Helyünk a hazában (Magyarország, megye, járás, város) térkép
2 db Magyarország domborzata iskolai falitérkép
2 db demonstrációs szám- és jelkártya készlet
2 db mágneses demonstrációs óra
2 db mágneses szám- és alapműveleti jel és jelkártya készlet
2 db mágneses számoló korongok és műveleti jelek
2 db négyzetméter
2 csomag laminált kártya (Számok 0-100-ig)
2 db kéttányéros mérleg
2 db tapintás, érzékelés eszközcsomag
2 db állathangok eszközcsomag
3 db köbdeciméter kocka
3 db térfogat és mérőkészlet matematikához
3 db táblai vonalzókészlet
3 db tört rúdkészlet csomag
3 készlet mágneses törtek
3 csomag geometriai építőkészlet
3 db négyzetrácsos tábla
3 db téglatest (mágneses)
3 db mágneses háló téglatesthez
3 db kocka (mágneses)
3 db négyzetalapú gúla (mágneses)
3 db tanári henger
3 db formafelismerő zsák (geometriai testekkel)
3 db nagyméretű, a törtek vizuális tanításához kapcsolódó mágneses körök
3 db a törtek vizuális tanításához kapcsolódó mágneses körök
3 db digitális matematikai feladatgyűjtemény 5-8. osztály (5 gépes)
3 db térfogat- és felszínszámítás készlet
9 db nagy fa játékgyűjtemény (Philos nagy játékkészlet)
9 db Kalaha társasjáték NATÚR kövekkel
9 db Quoridor Classic Gigamic logikai társasjáték
9 db 4 a nyerő! ügyességi játék
2 csomag Gyümölcsök és illatuk kártyakészlet
5 db robot kiegészítőkkel
1 csomag a matematika oktatáshoz digitális tananyag csomag
1 csomag a szövegértés oktatáshoz digitális tananyag csomag
1 csomag digitális tananyag (iDoctum Angol nyelv kezdő)
2 db digitális tananyag (MATEMATIKA gyakorló 5. osztály)
2 db digitális tananyag (MATEMATIKA gyakorló 6. osztály)
6 db 24 db-os LÜK kirakó tábla
1 db A Tiltott sziget kooperatív társasjáték
2 db Activity Junior
1 db Activity Original
1 db Add tovább a szót!
1 db Add tovább a szót! (Pass the word)
1 db Agyaló 5. osztály matematika (LÜK füzet 24db-os táblához)
5 db Agyaló 6. osztály matematika (LÜK füzet 24db-os táblához)
1 db Angol nyelvű társasjáték 1.
1 db Angol szójáték rímpárokkal
1 db Batamo - Djeco asszociációs kártyajáték
1 db Bee-Bot csomag
1 db Beszélgetést indító dobókocka - angol
1 db Blokus társasjáték
4 db Brainbox - Magyarország
1 db Brainbox - találmányok
1 db Brainbox a világ országai
2 db Brainbox a világ városai
2 db Brainbox családi, nagy társasjáték
2 db Brainbox Matematika kicsiknek társasjáték
5 db Brainbox világtörténelem
3 db Brainstorm társasjáték
1 db Chocolate Fix -logikai játék
1 db concept társasjáték
3 db Cortex KIDS társasjáték
3 db Cortex társasjáték
1 db Csodakalap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041 EFOP-3.11.1-17-2017-00017
II.2.9) További információ:
A II.2.3) pont folytatásaként:
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.), Debreceni Epreskerti Általános Iskola (4030 Debrecen, Epreskert u. 80.)
A II.2.8) pont kiegészítéseként:
EFOP-3.1.6-16-2017-00038, EFOP-3.3.5-17-2017-00060

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztő eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22111000-1
További tárgyak:37510000-6
37513000-7
37523000-0
37524000-7
37524100-8
37524400-1
37524500-2
37524600-3
37531000-9
38437100-8
38437110-1
39162110-9
39162200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi fejlesztő eszközök szállítása:
4 db Húsz üzenetes kommunikátor
2 db Group Take N'talk-kommunikátor
1 db Rocking Plate alapszintű kommunikációs eszköz
11 db Story sequencer (üzenet rögzítős vizuális-auditív eszköz)
1 db PECS Starter KIT kommunikációs képgyűjtemény
11 db Big red twist taktilis és auditív visszacsatoló
2 db SWITCHHOPPER számítógéphez adaptáló eszköz
4 db Big KEYS XL Yellow owerty- billentyűzet
1 db Helpjoy-Joystick Mouse kétkezes joystick
4 db csepphinta
4 db Longikid vizsgálókészlet és kézikönyv
1 db szabadtéri modul
1 db klinikai diagnosztikus audiométer (adatrögzítő számítógéppel)
2 db Logico komplett csomag
2 db LÜK komplett csomag
11 db masszázs párna
11 db négy rácsos kommunikátor
4 db Rockin Say it play it (két üzenetes alap kommunikátor)
2 db Boardmaker with speaking dynamically pro V. 6. (szimbólum könyvtár)
1 db komplett Snoezelen-szoba
1 db Snoezelen sarok
1 db Hol vannak az állatok?
1 db Képkártyák-Keresd a párját!
1 db Képkártyák- Ellentétek
1 db Keresd a színeket!
1 db Érzékszerveink
1 db Első hanglottóm – Állatok CD-vel
1 db Képkártyák – iskola
1 db Öltöztetős figura – Testünk
1 db Kakukktojás
1 db Társadalmi viselkedés
1 db Képes történetek
1 db Beszédes arcok
1 db Tick - Tack Bumm! - Junior
1 db Képes történetek- Hogyan tovább?
1 db Képes történetek - Mi a következő? I.
1 db Képes történetek - Mesék I.
1 db Képes történetek - Mesék II.
1 db Állatok - Memóriajáték
1 db Logikai szett 1.
1 db Logikai szett 2.
1 db Logikit
1 db Geometriai hernyók
1 db Képkirakó - Formentera
1 db Súly memória
1 db Prepozíciók!
1 db Tapintós memória
1 db Válaszd ki! - Színek, formák, méretek
1 db Topo - Logo Vízió
1 db Topo - Logo Geo
1 db Térlátás, térérzékelés: Pont átfér?
1 db Irány a tájékozódáshoz!
1 db Hangok a környezetünkből CD-vel
1 db Hangzó dobozok
1 db Hangzó kocka
1 db Esőcsináló
1 db Hangzó készlet
1 db Hangkontroll: hallásélesítő készülék
1 db Golyóvezető labirintus: (kétoldalú)
1 db Jeges Golyóvezető
1 db Egyensúlyozó játék - Létrák
1 db Egyensúlyozó játék - Székek
1 db Írás előkészítő
1 db Csavarozz össze helyesen!
1 db Felfedező fal
1 db Jumbo finommotorikus csipeszek
1 db Krokodil csipeszek
1 db Ügyes nyuszi
1 db Fejlesztő egyensúlyozó korong - Gonge
1 db Forgó tárcsa
1 db Kövesd az útvonalat!
1 db Sindelar tréning csomag hanganyaggal iskolásoknak
1 db De jó, már én is tudom! Sindelar fejlesztőprogram magyar adaptációja
1 db tapintásos észlelés: Tactillo - Érzékelésfejlesztő
11 db masszírozó szőnyeg / Masszázs út
9 db masszírozó henger
11 db kéz és lábnyom készlet
13 db csörgő bébi labda
24 db egyensúly-zsák (gyümölcsös „babzsák” - dinnye, körte, szilva, alma)
28 db egyensúly-zsák (színes négyzet „babzsák - piros, sárga, zöld, kék)
1 db egyensúlyozó libikóka
2 db Dr. Koffer
2 db zenélő-világító bébikönyv
1 db mozgásfejlesztő táska
1 db járó-bambusz
6 db tapintós háziállatok puzzle
8 db fűzős tábla (Képes formák)
2 db hangrudak
6 db varázslatos pufik
8 db feladatlap pufihoz
9 db SWP Érzékelő ösvény, vegyes
9 db SWP Szivárványos folyami kövek
2 db OKOSKOCKA Számolás
3 db OKOSKOCKA Vizuális (iskolás)
3 db OKOSKOCKA Vizuális (óvodás)
3 db OKOSKOCKA Testséma
3 db OKOSKOCKA Anyanyelvi
3 db OKOSKOCKA Akusztikus
3 db OKOSKOCKA Tér- és időészlelés
3 db OKOSKOCKA Mese, szövegértés
5 db FIZIO-Aktív labda GM 316
90 db Csináld magad társasjáték készítő csomag
táblajátékok:
29 db db szoliter
29 db Dalma
29 db Quarto classic
29 db Blokus
35 db Pylos
81 csomag számolókorong műanyagból
81 db számolópálcika
2 db kocka csörgővel puha textilből
1 db érzékelő ösvény, vegyes
1 db szivárványos folyami kövek
1 db modulkészlet - Buli a réten
2 db csoportos lépegető
33 db ugrálózsák színes
1 db bújócskacső alagút
12 db egyensúly-zsák (színes tégla „babzsák - piros, sárga, kék, zöld)
1 db Bobo Car gyermekjármű - ZÖLD
1 db Érzékelő korongok 1.
1 db Textil tároló és szőnyeg
2 db csörgő bébi labda
1 db Viktória szivacs szett
1 db Roll-labda
1 db hengerpárna
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „LEGO-csomag”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37520000-9
További tárgyak:37524100-8
39162200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola (4032 Debrecen, Böszörményi út 150.), Debreceni Epreskerti Általános Iskola (4030 Debrecen, Epreskert u. 80.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi LEGO-termékek szállítása:
11 db Lego MoreToMath csomag 1. szett
11 db Lego MoreToMath csomag 2. szett
11 db WeDo 2.0 alapcsomag
11 db Lego Storystarter csomag
7 db LEGO EV 3 robot
3 db Lego WeDo robot
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041, EFOP-3.2.3-17-2017-00062
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Interaktív táblák
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak:30231200-9
30237450-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes utca 7.), Debreceni Epreskerti Általános Iskola (4030 Debrecen, Epreskert u. 80.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi interaktív táblák szállítása:
2 db mobil interaktív tábla (Ricoh PJ WX4152N projektor) + 1 db mobil interaktív tábla (ebeam edge+wireless)
1 db mobil interaktív tábla (180x120 cm félmatt fehér tábla)
2 db oldalfali projektor konzol
1 db interaktív tábla
3 db okosasztal (Viewsonic IFP5550 interaktív kijelző, Viewsonic VPC14-WP PC, Viewsonic LB-STND-005-3 Electronic Mobile Trolley interaktív kijelzőhöz)
2 db OmniTapps Player 3 év szoftverkövetéssel
2 db OmniTapps Composer 3 év szoftverkövetéssel
7 db LSK ClassBoard T2070S 70" interaktív kijelző
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell egyedi személyre szabott profilkialakítást (10 darab egyedi oktatási profil elkészítését) az OmniTapps szoftverhez, továbbá személyes utánkövetés az implementálás befejezését követő 6 hónapban.
További kiegészítő szolgáltatások:
1. Workshop tanároknak: módszertan, az okos osztály állomásainak működése, használata. Az Interaktív Oktató Asztal és a profilok koncepciója, működése, tartalommal feltöltése. 1 nap (6-10 fő/Workshop)
2. Workshop rendszergazdáknak: az okos osztály állomásainak működése, működtetése, beállítása, hibaelhárítás. 1 nap (3-5 fő)
3. Workshop tanároknak: Interaktív Oktató Asztal profiljaival kapcsolatos igények, elképzelések egyeztetése, pontosítása, megvalósításának véglegesítése. ½ nap (6-10 fő/Workshop)
4. Workshop tanároknak: Elkészült Ineraktív Oktató Asztal profilok ismertetése, használatuknak oktatása, kérdések-válaszok. ½ nap (6-10 fő/Workshop)
A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell az eszközök telepítéséről, a szoftver beüzemeléséről, projektorok felszereléséről, a rendszer installálásáról.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00038, EFOP-3.2.3-17-2017-00062
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sporteszközök
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37420000-8
37451700-1
37451900-3
37452100-2
37452200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4286 Bagamér, Arany János u. 2.), Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye (4024 Debrecen, Monti Ezredes u. 7.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi sporteszközök szállítása:
730 készlet fém tollaslabda készlet (tokban labdával)
438 db futball-labda (f500-as, 5. méret, hibrid)
730 db pöttyös labda (40 cm-es átmérőjű)
484 készlet pingpong ütő készlet (két darabos labdával és halóval)
468 doboz sakk
9 db jóga párna
4 db tornazsámoly
16 db tatami szőnyeg (piros-kék)
1 db tornaszőnyeg (csúszásmentes tatami huzatban fogóval)
2 db tornapad
5 db labdafújó kompresszor
2 db kézilabda szivacsból
2 db kosárlabda
5 db labda (pöttyös)
1 db 11 részes szivacsos tornaszer
85 db úszódeszka
85 db úszóöv
85 db vízbemerülő karika
140 db polifoam (kétrétegű)
100 db labda
2 db lengőteke
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00060, EFOP-3.1.6-16-2017-00038
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20526 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Oktatási eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8288432
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Fejlesztő eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ugyanis az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
A beérkezett egyetlen ajánlatban (Balázs-Diák Kft.) szereplő ajánlati ár (nettó 22.023.134. HUF) jelentősen meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló és a bontási jegyzőkönyvben szereplő forrás (nettó 14.559.442. HUF) mértékét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: „LEGO-csomag”
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ugyanis az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdésre tekintettel a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált, illetve a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.
A Kbt. 53. § (4) bekezdés szerint az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőr-zési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerző-dés felmondásának lenne helye, az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni. Jelen eljárás során az ajánlattételi határidő lejártát követően 2019. január 21-án a LEGO Education termékek hivatalos magyarországi disztribútora (H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) levélben arról tájékoztatta az ajánlatkérőt, hogy a III. részajánlat tekintetében a gyártó a 45210 LEGO MoreToMath készletet helyettesítő termék nélkül megszüntette. A fentieket egy másik ajánlattevő (Leg-Oktat Kft.) is megerősítette. Erre és az ajánlati kötöttségre tekintettel az ajánlattevők nem tudják biztosítani a fenti termékek szállítását, így ezen objektív és az ajánlatkérő által elháríthatatlan okból nem áll módjában a szerződést megkötni.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206

Hivatalos név: Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76209855
Postai cím: Erenyő Utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24962106205

Hivatalos név: Leg-Oktat Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97293673
Postai cím: Wesselényi Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26261896241

Hivatalos név: H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94198641
Postai cím: Délceg Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14347289242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Interaktív táblák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 202635409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13153940
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Stiefel Eurocart Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57789480
Postai cím: Búzavirág Utca 26
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10730904213

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24909707206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Sporteszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98027510
Postai cím: Székely Elek Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@drenco.hu
Telefon: +36 202999984
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358173242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5894472
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: Drenco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98027510
Postai cím: Székely Elek Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12358173242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges