Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6173/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Győr, Kecskemét, Nyíregyháza és Kaposvár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sensation Event&Congress Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása projekt képzési tevékenységeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása projekt képzési tevékenységeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés helye: Győr, Kecskemét, Nyíregyháza és Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása projekt képzési tevékenységeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása.
Képzés típus, beosztása I. paraméterek Célcsoport Szervezés maximális száma (szervezésenként maximum 2 csoport)
Terembérlet alkalmanként (alkalmanként maximum 2 terem)
Szállás alkalmanként (éj/fő) Tervezett maximális szállás éjszakák száma összesen VI.
Étkezés (egy főre)
Helyszín
(Helyszínenként maximum 3 alkalom)
Alkalom összesen (alkalmanként maximum 2 csoport)
Összes maximális résztvevői létszám (fő)
Tervezett csoportok száma összesen (átlag 10 fő/csoport) Tervezett ütemezés Büfészünet
(étkezések száma/alkalom)
Ebéd (étkezések száma/alkalom) Reggeli és vacsora (étkezések
száma/alkalom azoknak, akik szállást vesznek igénybe)
Laboratóriumi konzulens képzés 12 db 240 fő 24 db 2018. III. n.év - 2019. II. n. év labororvosok, laborszemélyzet.
12 alkalom 3 nap 2 480 3 3 2 Győr, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza,
A képzések óraszáma: maximum 8*45 perces (vagy 4*90 perces) blokkokban zajlik az oktatás.
A képzési napok jellemzően 9.00-10.00 óra körül kezdődnek. Az egyes képzések pontos napirendje, tematikája a tananyagfejlesztés során készül el.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő összesen 24 csoport, 240 fő képzésére vonatkozó rendezvényszervezési szolgáltatás igénybevételét tervezi, amelyből 18 csoport, 180 fő képzésére vonatkozó rendezvényszervezési szolgáltatást köteles megrendelni, ezen felül Ajánlatkérő nem köteles a rendezvényszervezési szolgáltatást megrendelni, a különbözetet opcionálisan hívja le a résztvevők létszámának függvényében. Ajánlatkérő legkésőbb a végteljesítési határidőt megelőző 3 hónappal rendelkezik az opcionális rész lehívásáról.
Részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
182 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása projekt képzési tevékenységeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sensation Event&Congress Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 82-84. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19880400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3 A teljesítés helye: Győr, Kecskemét, Nyíregyháza és Kaposvár
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektigazgatóságának
szervezésében az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 azonosító számú Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása projekt képzési tevékenységeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok ellátása.
Képzés típus, beosztása I. paraméterek Célcsoport Szervezés maximális száma (szervezésenként maximum 2 csoport)
Terembérlet alkalmanként (alkalmanként maximum 2 terem)
Szállás alkalmanként (éj/fő) Tervezett maximális szállás éjszakák száma összesen VI.
Étkezés (egy főre)
Helyszín
(Helyszínenként maximum 3 alkalom)
Alkalom összesen (alkalmanként maximum 2 csoport)
Összes maximális résztvevői létszám (fő)
Tervezett csoportok száma összesen (átlag 10 fő/csoport) Tervezett ütemezés Büfészünet
(étkezések száma/alkalom)
Ebéd (étkezések száma/alkalom) Reggeli és vacsora (étkezések
száma/alkalom azoknak, akik szállást vesznek igénybe)
Laboratóriumi konzulens képzés 12 db 240 fő 24 db 2018. III. n.év - 2019. II. n. év labororvosok, laborszemélyzet.
12 alkalom 3 nap 2 480 3 3 2 Győr, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza,
A képzések óraszáma: maximum 8*45 perces (vagy 4*90 perces) blokkokban zajlik az oktatás.
A képzési napok jellemzően 9.00-10.00 óra körül kezdődnek. Az egyes képzések pontos napirendje, tematikája a tananyagfejlesztés során készül el.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő összesen 24 csoport, 240 fő képzésére vonatkozó rendezvényszervezési szolgáltatás igénybevételét tervezi, amelyből 18 csoport, 180 fő képzésére vonatkozó rendezvényszervezési szolgáltatást köteles megrendelni, ezen felül Ajánlatkérő nem köteles a rendezvényszervezési szolgáltatást megrendelni, a különbözetet opcionálisan hívja le a résztvevők létszámának függvényében. Ajánlatkérő legkésőbb a végteljesítési határidőt megelőző 3 hónappal rendelkezik az opcionális rész lehívásáról.
Részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/12/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21781200
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sensation Event&Congress Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 82-84. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Tekintettel arra, hogy a projekt részéről megvalósított képzés igen nagy érdeklődéssel kísért, így arra a várakozáson felüli létszámban nyújtottak be jelentkezést, és szükségessé vált a képzéshez kapcsolódó, Vállalkozási Szerződés tárgyát képező rendezvényszervezési feladatokat a képzésen való megemelkedett létszámú résztvevők vonatkozásában is ellátni.
A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során megajánlott, és a Vállalkozási Szerződés 2. sz. mellékletét képező nettó ajánlati egységárak figyelembe vételével a Vállalkozási Szerződés 9.2. pontjában meghatározott 19.880.400,- Ft+ÁFA összeget 1.900.800,- Ft + ÁFA összeggel megemelik, melynek megfelelően a Vállalkozási Szerződés 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés alapján, a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a teljes mennyiségre vonatkozó nettó 21.781.200,- Ft+ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszáznyolcvanegyezer-kétszáz forint+ÁFA összeghatárig jogosult egyedi megrendeléseket igényelni a jelen szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárakon.”
A fentiekkel összefüggésben a Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás helyébe a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép.
A megemelkedett részvételi igény biztosítása érdekében, a keretösszeg emelésével összefüggésben megnövelik az egyes csoportokban résztvevők létszámát a 24 csoport vonatkozásában összességében 48 fővel, összesen 288 főre.
Ez nem érinti a Vállalkozási Szerződés részét és 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban megjelölt 12 alkalom (24 db csoport) mennyiséget.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Tekintettel arra, hogy a projekt részéről megvalósított képzés igen nagy érdeklődéssel kísért, így arra a várakozáson felüli létszámban nyújtottak be jelentkezést, és szükségessé vált a képzéshez kapcsolódó, Vállalkozási Szerződés tárgyát képező rendezvényszervezési feladatokat a képzésen való megemelkedett létszámú résztvevők vonatkozásában is ellátni.
A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során megajánlott, és a Vállalkozási Szerződés 2. sz. mellékletét képező nettó ajánlati egységárak figyelembe vételével a Vállalkozási Szerződés 9.2. pontjában meghatározott 19.880.400,- Ft+ÁFA összeget 1.900.800,- Ft + ÁFA összeggel megemelik, melynek megfelelően a Vállalkozási Szerződés 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés alapján, a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a teljes mennyiségre vonatkozó nettó 21.781.200,- Ft+ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-hétszáznyolcvanegyezer-kétszáz forint+ÁFA összeghatárig jogosult egyedi megrendeléseket igényelni a jelen szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárakon.”
A fentiekkel összefüggésben a Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírás helyébe a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép.
A megemelkedett részvételi igény biztosítása érdekében, a keretösszeg emelésével összefüggésben megnövelik az egyes csoportokban résztvevők létszámát a 24 csoport vonatkozásában összességében 48 fővel, összesen 288 főre.
Ez nem érinti a Vállalkozási Szerződés részét és 1. sz. mellékletét képező Műszaki leírásban megjelölt 12 alkalom (24 db csoport) mennyiséget.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19880400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21781200 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben