Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6177/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 14651800
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása
Hivatkozási szám: EKR000217312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
További orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004271 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 114255
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi eszközök és berendezések II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanítása a beüzemelés helyén, osztályonként minimum 3-maximum 10 fő, a beüzemelést követő 30 napon belül, munkaidőben, minimum 2, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben), a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítése, magyar nyelvű használati utasítások, felhasználói kézikönyvek átadása, az érvényes forgalomba hozatali engedélyek bemutatása.
Cito centrifuga 1 db
Halott fagyasztó 1x4 fő mobil 1 db
Halott hűtő 6x4 fő mobil 3 db
Hűtőlap 1 db
Immunfestő automata 1 db
Kiágyazó asztal 1 db
Kriosztát 1 db
Mettszetmerítő vízfürdő 6 db
Mikroszkóp 3 db
Mikroszkóp nagy 2 db
Mikrotom 2 db
Tárgylemez nyomtató 1 db
Zárt rendszerű víztelenítő automata 2 db
Vérgázanalizátor 1 db
Fedőautomata + átadóállomás 1 db
Fél-automata mikrotom 1 db
Kazettanyomtató 1 db
Szövettani festőautomata 1 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg!
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.
A próbaüzem lefolytatásához szükséges induló készlet és fogyóanyagok biztosítása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
Részletes információk a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Helyesen:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi eszközök és berendezések II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanítása a beüzemelés helyén, osztályonként minimum 3-maximum 10 fő, a beüzemelést követő 30 napon belül, munkaidőben, minimum 2, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben), a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítése, magyar nyelvű használati utasítások, felhasználói kézikönyvek átadása, az érvényes forgalomba hozatali engedélyek bemutatása.
Cito centrifuga 1 db
Halott fagyasztó 1x4 fő mobil 1 db
Halott hűtő 1x4 fő mobil 3 db
Hűtőlap 1 db
Immunfestő automata 1 db
Kiágyazó asztal 1 db
Kriosztát 1 db
Mettszetmerítő vízfürdő 6 db
Mikroszkóp 3 db
Mikroszkóp nagy 2 db
Mikrotom 2 db
Tárgylemez nyomtató 1 db
Zárt rendszerű víztelenítő automata 2 db
Vérgázanalizátor 1 db
Fedőautomata 1 db
Fél-automata mikrotom 1 db
Kazettanyomtató 1 db
Szövettani festőautomata 1 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg!
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.
A próbaüzem lefolytatásához szükséges induló készlet és fogyóanyagok biztosítása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
Részletes információk a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szakmai táblázat is módosításra került.
2. A felhívás II.2.4) pontjában az 1. rész keretében beszerzendő alábbi eszközök paraméterei kerültek megfelelően javításra:
- „Halott hűtő 6x4 fő mobil 3 db” eszköz, helyesen: „Halott hűtő 1x4 fő mobil 3 db”
- „Fedőautomata + átadóállomás 1 db” eszköz, helyesen: „Fedőautomata 1 db”
A szakasz további előírásai változatlanok maradnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ