Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6179/2019
CPV Kód:45317000-2
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110, HU120, HU3, HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Thales Austria GmbH (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők vezető tagja);Thales Rail Signalling Solutions Kft. (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők tagja)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: V080.08. Rákos-hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: PST:V080.08
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45317000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés:
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45213321-9
45231400-9
45314000-1
45234160-5
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU312 A teljesítés fő helyszíne: Rákos és Hatvan közötti vasúti vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiak:
A Rákos - Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési feladatok, valamint a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.
A ~53 km hosszú Rákos - Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Rákos és Hatvan állomás között ~52 km hosszban,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 73 db) bekötésével:
- önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos - Hatvanállomás között,
- önműködő sorompóberendezések létesítése: 23 db,
- állomási: 7 db,
- nyíltvonali: 16 db,
- Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljes körű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmas épületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson,
- új üzemi épület építése Gödöllő állomáson,
- Rákos állomás végponti és Hatvan állomás kezdőpont oldali térközcsatlakozás átalakítása,
- Rákos és Hatvan állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása két távvezérlőközponttal,
- távközlési berendezések telepítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tengelyszámlálós foglaltság érzékelő berendezések telepítése,
- távközlési és biztosítóberendezési áramellátó berendezések kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,
- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez,
- térköz és sorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,
- ETCS körzeti vezérlő létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- RBC-RBC átmenet előkészítése a későbbiekben építendő szomszédos RBC-k irányába,
- a szomszédos ETCS körzeti vezérlők csatlakoztatásának előkészítése,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos (tartalék) FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),
- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010.(XII.23.) NFM r. irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), szükség esetén tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: PST:V080.08

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 015 - 030196

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: V080.08 Rákos-Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkái
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Thales Austria GmbH (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők vezető tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Handelskai 92.
Város: Bécs
NUTS-kód: AT130
Postai irányítószám: A-1200
Ország: AT
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Thales Rail Signalling Solutions Kft. (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 23559000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás oka:
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján határidőmódosítás, valamint
Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján Megrendelő kapcsolattartójának módosítása
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 2019.03.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45317000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
További tárgyak:45213321-9
45231400-9
45314000-1
45234160-5
71540000-5
71400000-2
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU3, HU312 A teljesítés fő helyszíne: Rákos és Hatvan közötti vasúti vonalszakasz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiak:
A Rákos - Hatvan vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési feladatok, valamint a kapcsolódó munkák megvalósítása az alábbiak figyelembevételével, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak.
A ~53 km hosszú Rákos - Hatvan vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Rákos és Hatvan állomás között ~52 km hosszban,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezések szállítása, villamos állítású váltók (összesen 73 db) bekötésével:
- önműködő, emelt sebességű térköz biztosítóberendezés telepítése a nyílt vonalakon Rákos - Hatvanállomás között,
- önműködő sorompóberendezések létesítése: 23 db,
- állomási: 7 db,
- nyíltvonali: 16 db,
- Pécel és Aszód állomás felvételi épületének, továbbá Isaszeg állomás biztosítóberendezési üzemi épületének teljes körű rekonstrukciója, Hatvan állomáson a távközlési vonali kábelek végződtetésére alkalmas épületrész építése, és a végberendezések elhelyezésére Hatvan állomáson,
- új üzemi épület építése Gödöllő állomáson,
- Rákos állomás végponti és Hatvan állomás kezdőpont oldali térközcsatlakozás átalakítása,
- Rákos és Hatvan állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- Rákos és Hatvan állomások között központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) kialakítása két távvezérlőközponttal,
- távközlési berendezések telepítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tengelyszámlálós foglaltság érzékelő berendezések telepítése,
- távközlési és biztosítóberendezési áramellátó berendezések kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,
- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez,
- térköz és sorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,
- ETCS körzeti vezérlő létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- RBC-RBC átmenet előkészítése a későbbiekben építendő szomszédos RBC-k irányába,
- a szomszédos ETCS körzeti vezérlők csatlakoztatásának előkészítése,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos (tartalék) FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128 és EN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),
- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010.(XII.23.) NFM r. irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), szükség esetén tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 23559000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Thales Austria GmbH (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők vezető tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Handelskai 92.
Város: Bécs
NUTS-kód: AT130
Postai irányítószám: A-1200
Ország: AT
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Thales Rail Signalling Solutions Kft. (a nyertes "Thales" közös ajánlattevők tagja)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 9.2 pontjában rögzített „Magasépítés” című táblázatban szereplő „FM-M2 Jóváhagyás” teljesítési és fizetési mérföldkő az az alábbiak szerint módosul:
FM-M2
Jóváhagyás
Kötbérterhes részhatáridő:
2018. augusztus 31.
HELYETT
FM-M2
Jóváhagyás
Kötbérterhes részhatáridő:
2019. január 31.
A Szerződés 12. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
12. Kapcsolattartók
a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:
Név: Ress András
Beosztás: projektvezető
Telefon: 06-20/274 7315
Telefax: 06-1/436 8110
E-mail: ress.andras@nif.hu
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1.sz. szerz.módosításra a kötbérterhes részhatáridő módosítása vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a kapcsolattartó változása vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján került sor.A módosítás iránti igény indoka az volt, hogy az érintett műemléki területen az engedélyezési hatósági feladatokat ellátó Kulturális Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály Műemléki és Régészeti Osztály 2018. augusztus 31-ig nem adta meg állásfoglalását a Gödöllőn megvalósítandó üzemi épület homlokzati anyag használat kérdés körében, így Vállalkozó nem tudta szerződés szerint előírt határidőben teljesíteni az FM-M2 számú kötbérterhes részhatáridőhöz kapcsolódó engedélyeztetési feladatát.Az FM-M2 kötbérterhes fizetési mérföldkő módosított dátumaként, a tervjóváhagyási folyamatok felgyorsítása eredményeképpen 2019.január 10-én teljesítésre került.A szerz.módosítás további, nem lényeges módosítási indoka Megrendelő kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változás.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 23559000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 23559000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben