Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6182/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Berettyóújfalu, 3507/25.; 983/8; 991.; 1019/10.; 1036/4.; 1567.; 1588/1.; 1607. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S-Tér Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00940
Postai cím: Dózsa Gy. u. utca 17-19.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 54505424
E-mail: kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu
Fax: +36 54505440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.berettyoujfalu.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ,,Berettyóújfalu város parkjainak felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
,,Berettyóújfalu város parkjainak felújítása”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu, 3507/25.; 983/8; 991.; 1019/10.; 1036/4.; 1567.; 1588/1.; 1607. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalu város parkjainak felújítása, az alábbiak szerint:
BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP I.
(HRSZ.: 3507/25, 3507/25)
A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú rönk elemek bontására, a faszobrok elszállítására. A tervezett sétányok helyén alépítmény kiemelés szükséges. Összesen 26cm tükörkiemelésre van szükség, amelyből a felső 15cm gyepnyesés, majd 11cm föld kiemelés (286 m2).
A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 1 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A megújuló burkolat vízáteresztő szórt burkolattal épül tömörítés nélküli altalajra (289 m2), 6db. parki berendezés elhelyezésével (3 támlás pad, 3 hulladékgyűjtő). A terület déli részén, a meglévő gyepes sportpálya mögött épülne 1 db. streetball pálya vízáteresztő gumi burkolattal (132 m2). A területen 35,5 m2 felületű cserje telepítését (212 db.), valamint 36 m2-nyi évelő folt (325 db) kialakítása javasolt.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 286 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 47,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP 2.
(HRSZ.:3507/25)
A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 4 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen nincs szükség számot tevő bontásra. A meglévő 3 db emléktábla áthelyezésre kerül, valamint a beruházással érintett területen a fagyal sövény az északi és a nyugati oldalon kivágandó. A területen térkő burkolat (937 m2) és szórt burkolat (970 m2) kerül kialakításra. Továbbá kialakítandó 1 db. kutyafutattó, 1 db. fitness park és 1 db. játszótér. A fitness park és a játszótér egyaránt öntött gumi burkolatot kap 120 m2 és 195 m2, összesen 315 m2 burkolatot. Összesen 47 db. parki berendezés kerül elhelyezésre ( 25 támlás pad, 11 hulladékgyűjtő, 8 kerékpártároló, 3 ivókút). Összesen 19 db. lomhullató fa, 57 db. útsorfa ültetése, 472 m2 -nyi cserje ültetése és 10 m2-nyi évelő ültetése javasolt.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 970 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 2 db ivókút és 1 db kutyaitató vízellátását biztosítandó vízvezeték. A felhasznált vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókutak és kutyaitató csurgalékvizeinek elszikkasztására 1,5*1,5*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.
Épül fő műtárgyként 57,2m Dn25 KPE, 149,5 m Dn32 KPE vízvezeték, 3 db szikkasztó és 3 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP
(HRSZ.: 983/8)
A területen összesen 1 db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A meglévő park töredezett, elgyomosodott beton sportpályája, a hozzá tartozó folyókával és rövid járda szakasszal, szegéllyel együtt bontásra kerül. Elbontásra kerül továbbá a kiemelt szegély és a régi padrendszer. Az új járda szürke Citytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül, amelynek oldalirányú lejtése 1,5%, hosszanti lejtése pedig 1-1,3%. A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, valamint 23,5 m2 felületű cserje telepítése.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 33,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP SZÖKŐKÚT
(HRSZ.: 991)
A területen összesen 4db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami jellemzően aszfalt burkolat, valamint szegély bontást jelent, továbbá a parki berendezések közül több pad és hulladékgyűjtő bontandó és 400 m2 cserje kiírtása javasolt. A sétányok a jelenleg meglévő vonalvezetést követik némi módosítással. A megújuló burkolat vízáteresztő térkő burkolattal épül (836 m2), a járda szürke Semmelrock Citytop 6x10x20cm-es térkő burkolattal épül (130 m2). A belső sétány mentén helyenként kisebb pihenő lett kialakítva, amely vízáteresztő szórt burkolatú (15 m2). A tervezési területen 300 db. cserje telepítését tervezzük (50 m2) és 5445 db. növényből álló talajtakaró folt lett kialakítva (605 m2). Elhelyezésre került továbbá 19 db. parki berendezés is (9 támlás pad, 6 hulladékgyűjtő és 4 kerékpártároló).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 400 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, és a meglévő szökőkút vízellátását biztosítandó vízvezeték, illetve a szökőkút csurgalékvizeinek elvezetését biztosító gravitációs csatorna. A park Kossuth utcai vonalában a járda átépítésével egyidejűleg a meglévő monolit b. padkafolyóka elbontásra kerül és a tervezett járda magassági és vízszintes nyomvonalát lekövetve új, e.gy. Vb. padkafolyóka kerül kiépítésre.
A felhasznált vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal.
Épül fő műtárgyként 46,9m Dn32 KPE, 87,5 m Dn50 KPE vízvezeték , 3 db vízkonnektor, 44,5 m Dn125 KG-PVC csatorna és 186 m FP40/10/40 padkafolyóka..
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, BAJCSI ZSILINSZKY LAKÓTELEP
(HRSZ.: 1019/10)
A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú beton burkolatok szegéllyel együtt történő elbontására (112 m2). Továbbá utcabútorok elbontása, 11 fa kivágása és 10 m2-nyi cserje eltávolítására van szükség. A területen kiselemes térkő burkolat kerül kialakításra (833 m2) és 11 parki berendezés kerül kihelyezésre (3 db. támlás pad, 3 támla nélküli pad, 7 hulladékgyűjtő, 3 sakkasztal székkel). 5 db. lombos fa, valamint 817 db. cserje kiültetése. Kialakításra kerül még 1 db. játszótér, amely 195 m2 - nyi öntött gumi burkolatot kap.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 833 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 49,3 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, LIGET TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓ
(HRSZ.:1036/4, 1567)
A területen összesen 11db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségi állapot miatt, valamint az építési munkálatok miatt 14 db 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása és 9 db 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami beton és térkő burkolat, valamint szegély bontást jelent. A terület északnyugati sarkában található, a burkolatban álló vasoszlopok bontandók és a területen fellelhető 3 db híd is elbontásra kerül. A parki berendezések közül 4 db pad és 3 db hulladékgyűjtők kerülnek bontásra, valamint 96 m2 cserje kerül írtásra. A tervezett tanösvények egy része, valamint a járda szürke SemmelrockCitytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (572 m2), a tanösvény fennmaradó területe stabilizált szórt burkolattal épül (679 m2). A területen 1 db. sport pálya, 1 db. futópálya, 1 db. fitness park kialakítása javasolt. A sprot pálya Stabilizált szórt burkolatot kap (313 m2), a futópálya gumi burkolatot kap 1, 2 m szélességben (479 m2) és a fitness park öntött gumi burkolatot kap (122 m2).
A ligetben 5 db. stég, 3 db. híd, 24 db tanösvény tábla és 54 park berendezés kerül elhelyezésre (23 támlás pad, 4 napozóágy, 2 sakkasztal székekkel, 17 hulladékgyűjtő és 7 kerékpártároló)
A területen 10 db. lombhullató fa, 30 db. útsorfa, 714 db. cserje (119 m2) és 594 db. évelő (66 m2) ültetése javasolt
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 572 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 1 db ivókút vízellátását biztosítandó vízvezeték. A Liget területén található tájesztétikai tározó leűrítését biztosító betétpallós zsilip felújításra kerül.
A felhasznált vizek mérésére a tervezett PP vízóraaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 3/4” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókút csurgalékvizeinek elszikkasztására 1,5*1,5*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.
Épül fő műtárgyként 183 m Dn32 KPE vízvezeték, 1 db szikkasztó és 2 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
SZERELEMPARK REHABILITÁCIÓJA
(HRSZ.:1588/1)
A park rossz állapotú aszfalt burkolata szegély nélkül bontásra kerül (341 m2). Bontandó az áruház oldalában található 15 fokú, beton elemes lépcsőkar és a mellette elhelyezkedő hulladékgyűjtő. (15,6 m2). Kivágandó egy fagyal bokor a bontandó burkolat mellett, amelynek habitusa mára már inkább egy fáéhoz hasonlít. Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik, szürke Semmelrock Citytop 20x20x6 cm-es vízáteresztő térkő kockakővel épül (361,5 m2). Az áruház melletti lépcsősor helyére egy új, 15 lépcsőfokú vasbeton lépcsősor kerül kialakításra egy oldali fém korláttal és pofafallal látszóbeton minőségben (15,6 m2). A növényállomány honos és várostűrő fával, valamint a helyi adottságoknak megfelelő cserjével gazdagodik, 3 db. lombhullató fa, 9 db. útsorfa kerül kiültetésre, ezenfelül 30 m2 - en cserje ültetési és 754 m2 gyepesítési munkálatok végezendőek.
VÖRÖSMARTY TÉR REHABILITÁCIÓJA
(HRSZ.: 1607)
A területen összesen 1 db (10 cm-nél nem nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A park töredezett aszfalt burkolata szegély nélkülbontásra kerül (271 m2). Elbontásra kerül továbbá a régi pergola fém papucsai, a terület északnyugati sarkában lévő fém lánc korlát és a rossz állapotú hulladékgyűjtők.
Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik. A burkolat színe és formája a belső sétányok burkolatának figyelembevételével lett kiválasztva. A járda szürke Semmelrock Citytop 6x20x30cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (287,3 m2). Kialakításra kerül 1 db. kerékpártároló szórt burkolattal (20 m2). A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, 300 db. cserje telepítését (50m2) és 180 db évelő növény kiültetését tervezzük (20 m2). Tervezzük továbbá 1 db pergola elhelyezését és 14 db. parki berendezés elhelyezését (7 támlás pad, 2 hulladékgyűjtő és 5db kerkékpártároló).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13073 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "Berettyóújfalu város parkjainak felújítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Tér Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III/23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 211978175
Pénznem:

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112711-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu, 3507/25.; 983/8; 991.; 1019/10.; 1036/4.; 1567.; 1588/1.; 1607. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Berettyóújfalu város parkjainak felújítása, az alábbiak szerint:
BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP I.
(HRSZ.: 3507/25, 3507/25)
A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú rönk elemek bontására, a faszobrok elszállítására. A tervezett sétányok helyén alépítmény kiemelés szükséges. Összesen 26cm tükörkiemelésre van szükség, amelyből a felső 15cm gyepnyesés, majd 11cm föld kiemelés (286 m2).
A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 1 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A megújuló burkolat vízáteresztő szórt burkolattal épül tömörítés nélküli altalajra (289 m2), 6db. parki berendezés elhelyezésével (3 támlás pad, 3 hulladékgyűjtő). A terület déli részén, a meglévő gyepes sportpálya mögött épülne 1 db. streetball pálya vízáteresztő gumi burkolattal (132 m2). A területen 35,5 m2 felületű cserje telepítését (212 db.), valamint 36 m2-nyi évelő folt (325 db) kialakítása javasolt.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 286 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 47,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP 2.
(HRSZ.:3507/25)
A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 4 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen nincs szükség számot tevő bontásra. A meglévő 3 db emléktábla áthelyezésre kerül, valamint a beruházással érintett területen a fagyal sövény az északi és a nyugati oldalon kivágandó. A területen térkő burkolat (937 m2) és szórt burkolat (970 m2) kerül kialakításra. Továbbá kialakítandó 1 db. kutyafutattó, 1 db. fitness park és 1 db. játszótér. A fitness park és a játszótér egyaránt öntött gumi burkolatot kap 120 m2 és 195 m2, összesen 315 m2 burkolatot. Összesen 47 db. parki berendezés kerül elhelyezésre ( 25 támlás pad, 11 hulladékgyűjtő, 8 kerékpártároló, 3 ivókút). Összesen 19 db. lomhullató fa, 57 db. útsorfa ültetése, 472 m2 -nyi cserje ültetése és 10 m2-nyi évelő ültetése javasolt.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 970 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 2 db ivókút és 1 db kutyaitató vízellátását biztosítandó vízvezeték. A felhasznált vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókutak és kutyaitató csurgalékvizeinek elszikkasztására 1,5*1,5*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.
Épül fő műtárgyként 57,2m Dn25 KPE, 149,5 m Dn32 KPE vízvezeték, 3 db szikkasztó és 3 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP
(HRSZ.: 983/8)
A területen összesen 1 db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A meglévő park töredezett, elgyomosodott beton sportpályája, a hozzá tartozó folyókával és rövid járda szakasszal, szegéllyel együtt bontásra kerül. Elbontásra kerül továbbá a kiemelt szegély és a régi padrendszer. Az új járda szürke Citytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül, amelynek oldalirányú lejtése 1,5%, hosszanti lejtése pedig 1-1,3%. A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, valamint 23,5 m2 felületű cserje telepítése.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 33,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP SZÖKŐKÚT
(HRSZ.: 991)
A területen összesen 4db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami jellemzően aszfalt burkolat, valamint szegély bontást jelent, továbbá a parki berendezések közül több pad és hulladékgyűjtő bontandó és 400 m2 cserje kiírtása javasolt. A sétányok a jelenleg meglévő vonalvezetést követik némi módosítással. A megújuló burkolat vízáteresztő térkő burkolattal épül (836 m2), a járda szürke Semmelrock Citytop 6x10x20cm-es térkő burkolattal épül (130 m2). A belső sétány mentén helyenként kisebb pihenő lett kialakítva, amely vízáteresztő szórt burkolatú (15 m2). A tervezési területen 300 db. cserje telepítését tervezzük (50 m2) és 5445 db. növényből álló talajtakaró folt lett kialakítva (605 m2). Elhelyezésre került továbbá 19 db. parki berendezés is (9 támlás pad, 6 hulladékgyűjtő és 4 kerékpártároló).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 400 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, és a meglévő szökőkút vízellátását biztosítandó vízvezeték, illetve a szökőkút csurgalékvizeinek elvezetését biztosító gravitációs csatorna. A park Kossuth utcai vonalában a járda átépítésével egyidejűleg a meglévő monolit b. padkafolyóka elbontásra kerül és a tervezett járda magassági és vízszintes nyomvonalát lekövetve új, e.gy. Vb. padkafolyóka kerül kiépítésre.
A felhasznált vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal.
Épül fő műtárgyként 46,9m Dn32 KPE, 87,5 m Dn50 KPE vízvezeték , 3 db vízkonnektor, 44,5 m Dn125 KG-PVC csatorna és 186 m FP40/10/40 padkafolyóka..
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, BAJCSI ZSILINSZKY LAKÓTELEP
(HRSZ.: 1019/10)
A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú beton burkolatok szegéllyel együtt történő elbontására (112 m2). Továbbá utcabútorok elbontása, 11 fa kivágása és 10 m2-nyi cserje eltávolítására van szükség. A területen kiselemes térkő burkolat kerül kialakításra (833 m2) és 11 parki berendezés kerül kihelyezésre (3 db. támlás pad, 3 támla nélküli pad, 7 hulladékgyűjtő, 3 sakkasztal székkel). 5 db. lombos fa, valamint 817 db. cserje kiültetése. Kialakításra kerül még 1 db. játszótér, amely 195 m2 - nyi öntött gumi burkolatot kap.
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 833 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 49,3 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
BERETTYÓÚJFALU, LIGET TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓ
(HRSZ.:1036/4, 1567)
A területen összesen 11db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségi állapot miatt, valamint az építési munkálatok miatt 14 db 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása és 9 db 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami beton és térkő burkolat, valamint szegély bontást jelent. A terület északnyugati sarkában található, a burkolatban álló vasoszlopok bontandók és a területen fellelhető 3 db híd is elbontásra kerül. A parki berendezések közül 4 db pad és 3 db hulladékgyűjtők kerülnek bontásra, valamint 96 m2 cserje kerül írtásra. A tervezett tanösvények egy része, valamint a járda szürke SemmelrockCitytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (572 m2), a tanösvény fennmaradó területe stabilizált szórt burkolattal épül (679 m2). A területen 1 db. sport pálya, 1 db. futópálya, 1 db. fitness park kialakítása javasolt. A sprot pálya Stabilizált szórt burkolatot kap (313 m2), a futópálya gumi burkolatot kap 1, 2 m szélességben (479 m2) és a fitness park öntött gumi burkolatot kap (122 m2).
A ligetben 5 db. stég, 3 db. híd, 24 db tanösvény tábla és 54 park berendezés kerül elhelyezésre (23 támlás pad, 4 napozóágy, 2 sakkasztal székekkel, 17 hulladékgyűjtő és 7 kerékpártároló)
A területen 10 db. lombhullató fa, 30 db. útsorfa, 714 db. cserje (119 m2) és 594 db. évelő (66 m2) ültetése javasolt
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 572 m2 burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).
A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 1 db ivókút vízellátását biztosítandó vízvezeték. A Liget területén található tájesztétikai tározó leűrítését biztosító betétpallós zsilip felújításra kerül.
A felhasznált vizek mérésére a tervezett PP vízóraaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 3/4” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókút csurgalékvizeinek elszikkasztására 1,5*1,5*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.
Épül fő műtárgyként 183 m Dn32 KPE vízvezeték, 1 db szikkasztó és 2 db vízkonnektor.
A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.
SZERELEMPARK REHABILITÁCIÓJA
(HRSZ.:1588/1)
A park rossz állapotú aszfalt burkolata szegély nélkül bontásra kerül (341 m2). Bontandó az áruház oldalában található 15 fokú, beton elemes lépcsőkar és a mellette elhelyezkedő hulladékgyűjtő. (15,6 m2). Kivágandó egy fagyal bokor a bontandó burkolat mellett, amelynek habitusa mára már inkább egy fáéhoz hasonlít. Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik, szürke Semmelrock Citytop 20x20x6 cm-es vízáteresztő térkő kockakővel épül (361,5 m2). Az áruház melletti lépcsősor helyére egy új, 15 lépcsőfokú vasbeton lépcsősor kerül kialakításra egy oldali fém korláttal és pofafallal látszóbeton minőségben (15,6 m2). A növényállomány honos és várostűrő fával, valamint a helyi adottságoknak megfelelő cserjével gazdagodik, 3 db. lombhullató fa, 9 db. útsorfa kerül kiültetésre, ezenfelül 30 m2 - en cserje ültetési és 754 m2 gyepesítési munkálatok végezendőek.
VÖRÖSMARTY TÉR REHABILITÁCIÓJA
(HRSZ.: 1607)
A területen összesen 1 db (10 cm-nél nem nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A park töredezett aszfalt burkolata szegély nélkülbontásra kerül (271 m2). Elbontásra kerül továbbá a régi pergola fém papucsai, a terület északnyugati sarkában lévő fém lánc korlát és a rossz állapotú hulladékgyűjtők.
Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik. A burkolat színe és formája a belső sétányok burkolatának figyelembevételével lett kiválasztva. A járda szürke Semmelrock Citytop 6x20x30cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (287,3 m2). Kialakításra kerül 1 db. kerékpártároló szórt burkolattal (20 m2). A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, 300 db. cserje telepítését (50m2) és 180 db évelő növény kiültetését tervezzük (20 m2). Tervezzük továbbá 1 db pergola elhelyezését és 14 db. parki berendezés elhelyezését (7 támlás pad, 2 hulladékgyűjtő és 5db kerkékpártároló).
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 211979615
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-Tér Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III/23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2) A vállalkozási díj összege: Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra jogosult: A vállalkozási átalánydíj összege: Nettó összesen: 211 979 615 ,-Ft, ÁFA: 57 234 496 Ft, Bruttó összesen: 269 214 111, - Ft. A szerződés műszaki tartalma a szerződésmódosításban részletezettek szerint módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A parképítésre vonatkozó pályázat benyújtását megelőzően a Megrendelő lakossági fórumot tartott a pályázat műszaki tartalmát illetően, a lakossági fórumon a többség úgy nyilatkozott, támogatják, hogy kutyafuttató létesüljön, viszont a pályázat nyertességét követő fórumon kifejezetten ellenezték a kutyafuttatót és a lakosok egyértelműen jelezték, hogy nem tartanak igényt erre a létesítményre, így a megrendelő a létesítményt nem kívánja megépíteni. A tervezett gyalogjárda építése során az összes fát ki kellene vágni (kb. 20 db), így a gyalogjárdát nem építik meg. A lakossági igényekre tekintettel a kosárlabda gumiburkolattal való ellátására kívánják fordítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 211978175 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 211 979 615 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben