Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6189/2019
CPV Kód:45453100-8;45111000-8;45262800-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.; Hrsz: 2337/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39791016
Postai cím: Bocskai Út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Büki László
Telefon: +36 13724513
E-mail: buki.laszlo@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő Törcsvár Utcai Óvoda (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.; hrsz: 2337/9) bővítési munkái”
Hivatkozási szám: EKR000150042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45111000-8
45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő Törcsvár Utcai Óvoda (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.; hrsz: 2337/9) bővítési munkái A közbeszerzés mennyisége Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint: Az ingatlanon jelenleg egy T-alakú alaprajzi kialakítású, 720 m² beépített alapterületű egyszintes óvoda található, négy csoportszobával (~100 fős). Az építési beruházás során a meglévő épület kiszolgáló hátsó épületrész bontása és egy új 352,08 m² nettó alapterületű, 624,43 m² szintterületű kétszintes épületrész építésére kerül sor. A tárgyi férőhelybővítés során 2 új csoportszoba és egy tornaszoba létesítésére, valamint a szükséges kiszolgáló funkciók (irodák, fejlesztőszobák, gépészeti tér, melegítőkonyha) kialakítására kerül sor. Az építési beruházás a meglévő óvodaépület működésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett történhet. A tervezés során, ennek biztosítása érdekében az új épületrészt a meglévő, elbontandó, könnyűszerkezetes épületrész mellé került elhelyezésre, majd az óvoda két hónapos nyári szünete alatt az épület összeköttetésének, gépészeti, elektromos rendszerének kiépítésével, a könnyűszerkezetes épületrész bontásával biztosítjuk a folyamatos működést. Az óvoda bővítés alapvetően két részből áll: új bővítmény kialakítása során az óvodának zavartalanul, rendeltetésszerűen és biztonságosan kell üzemelnie, az ezzel kapcsolatos biztonsági előírások szerinti kiegészítő védőszerkezetek a kivitelező feladatait képezik., illetve a meglévő könnyűszerkezetes épületrész bontása és az új épületrész és a meglévő megmaradó épületrész összekötése. A Bővítmény kialakítása: az eredeti, T-alakú épület hátsó traktusa , mely egy könnyűszerkezetes bővítmény, mellé kerül kialakításra egy új kétszintes, 12,96x25,22 m beépített alapterületű épületrész, melynek a földszinti részén 2 db új csoportszoba a hozzá tartozó öltöző és vizesblokkal, irodák, teakonyha, melegítőkonyha kerül kialakításra, az emeleti szinten tornaszoba, fejlesztőszobák, vizesblokk, öltöző és a gépészeti helyiség kerül elhelyezésre. Az új épületrész kialakítását követően a könnyűszerkezetes, 9,74x24,61 m beépített alapterületű épületrész elbontását és a megmaradó két épületrész összekötését biztosító épületrész kiépítését az óvodai nyári szünet ideje alatt kell megvalósítani. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 295751394 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Törcsvár Utcai Óvoda bővítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45453100-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.; Hrsz: 2337/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgya
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában lévő Törcsvár Utcai Óvoda (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.; hrsz: 2337/9) bővítési munkái
A közbeszerzés mennyisége
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
Az ingatlanon jelenleg egy T-alakú alaprajzi kialakítású, 720 m² beépített alapterületű egyszintes óvoda található, négy csoportszobával (~100 fős). Az építési beruházás során a meglévő épület kiszolgáló hátsó épületrész bontása és egy új 352,08 m² nettó alapterületű, 624,43 m² szintterületű kétszintes épületrész építésére kerül sor. A tárgyi férőhelybővítés során 2 új csoportszoba és egy tornaszoba létesítésére, valamint a szükséges kiszolgáló funkciók (irodák, fejlesztőszobák, gépészeti tér, melegítőkonyha) kialakítására kerül sor.
Az építési beruházás a meglévő óvodaépület működésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett történhet. A tervezés során, ennek biztosítása érdekében az új épületrészt a meglévő, elbontandó, könnyűszerkezetes épületrész mellé került elhelyezésre, majd az óvoda két hónapos nyári szünete alatt az épület összeköttetésének, gépészeti, elektromos rendszerének kiépítésével, a könnyűszerkezetes épületrész bontásával biztosítjuk a folyamatos működést.
Az óvoda bővítés alapvetően két részből áll: új bővítmény kialakítása során az óvodának zavartalanul, rendeltetésszerűen és biztonságosan kell üzemelnie, az ezzel kapcsolatos biztonsági előírások szerinti kiegészítő védőszerkezetek a kivitelező feladatait képezik., illetve a meglévő könnyűszerkezetes épületrész bontása és az új épületrész és a meglévő megmaradó épületrész összekötése.
A Bővítmény kialakítása: az eredeti, T-alakú épület hátsó traktusa, mely egy könnyűszerkezetes bővítmény, mellé kerül kialakításra egy új kétszintes, 12,96x25,22 m beépített alapterületű épületrész, melynek a földszinti részén 2 db új csoportszoba a hozzá tartozó öltöző és vizesblokkal, irodák, teakonyha, melegítőkonyha kerül kialakításra, az emeleti szinten tornaszoba, fejlesztőszobák, vizesblokk, öltöző és a gépészeti helyiség kerül elhelyezésre.
Az új épületrész kialakítását követően a könnyűszerkezetes, 9,74x24,61 m beépített alapterületű épületrész elbontását és a megmaradó két épületrész összekötését biztosító épületrész kiépítését az óvodai nyári szünet ideje alatt kell megvalósítani.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jólteljesítési biztosíték (%) 20
2 3. Felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges mértéken felüli MV-É vagy MV-M szakterületen megszerzett szakmai gyakorlata (év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Törcsvár Utcai Óvoda bővítési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 289208516
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295751394
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82230551
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24916710242

Hivatalos név: Gazsi és Gazsi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51299767
Postai cím: Kátai Út 47
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12049260213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges