Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6190/2019
CPV Kód:38300000-8
Ajánlatkérő:Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye:MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mihucz Bernadett
Telefon: +36 14116720
E-mail: mihucz.bernadett@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzések az NVKP projektek keretében
Hivatkozási szám: EKR001105182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Multimode olvasó beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Multimode olvasó, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapon felsorolt eszközözzel műszakilag mindenben egyenértékű termék beszerzése.
További meghatározás annak terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a termék részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapon megismerhető.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti beüzemelési költségeket is, amely magában foglalja az eszköz leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyvek felvételét továbbá betanítást (maximum 4 fő részére, maximum 1 munkanap).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05449 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Multimode olvasó beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Multimode olvasó, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapon felsorolt eszközözzel műszakilag mindenben egyenértékű termék beszerzése.
További meghatározás annak terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban a termék részletes műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki adatlapon megismerhető.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti beüzemelési költségeket is, amely magában foglalja az eszköz leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyvek felvételét továbbá betanítást (maximum 4 fő részére, maximum 1 munkanap).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5800000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ibiotech.hu
Telefon: +36 302205505
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24406599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés VI.1. pontjában rögzítettek szerint Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolított le, tekintettel arra, hogy az NVKP 16-1-2016-0036 azonosítószámú pályázati forrás keretében a szerződés tárgyát érintő Támogatási Szerződés módosítása iránti igényt nyújtott be. A támogatási igények elfogadására (támogatói döntés), valamint a Támogatási Szerződésmódosítás megkötésére a Szerződés megkötésének napjáig nem került sor.
A Szerződés tárgyát képező eszközre Vevő folyamatban lévő kutatási keretében változatlanul szüksége van, erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés ellenértéke az NVKP 16-1-2016-0036 forrás helyett a „20460-3/2018/FEKUTSTRAT” azonosító számú (TSZ azonosítószám), Magyarország 2018. évi Központi költségvetésről szóló 2017. évi C. Törvény 1. sz. melléklet XX. EMMI fejezet 20/3/3 Kiválósági támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés VI.1. pontjában rögzítettek szerint Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolított le, tekintettel arra, hogy az NVKP 16-1-2016-0036 azonosítószámú pályázati forrás keretében a szerződés tárgyát érintő Támogatási Szerződés módosítása iránti igényt nyújtott be. A támogatási igények elfogadására (támogatói döntés), valamint a Támogatási Szerződésmódosítás megkötésére a Szerződés megkötésének napjáig nem került sor.
A Szerződés tárgyát képező eszközre Vevő folyamatban lévő kutatási keretében változatlanul szüksége van, erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a Szerződés ellenértéke az NVKP 16-1-2016-0036 forrás helyett a „20460-3/2018/FEKUTSTRAT” azonosító számú (TSZ azonosítószám), Magyarország 2018. évi Központi költségvetésről szóló 2017. évi C. Törvény 1. sz. melléklet XX. EMMI fejezet 20/3/3 Kiválósági támogatások fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben