Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6199/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7300 Komló, Pécsi út 42., hrsz.: 1251
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BGW Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Müller József
Telefon: +36 72584007
E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu
Fax: +36 72584008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komloonk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent Borbála Otthon ép.energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000088022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú pályáza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111000-8
45261400-8
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Pécsi út 42., hrsz.: 1251
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hőszigetelés „A-B” épület
5150 m2 homlokzati csőállvány állítása
15 m3 beton aljzat bontása
1140 m2 homlokzati vakolat leverése
690 m2 korlátok, kerítések bontása
1960 m2 hőszigetelő lemezek bontása
1715 m2 oldalfal vakolat készítése
4132 m2 vékonyvakolat, színvakolat felhordása
610 m2 vakolatjavítás homlokzaton
1960 m2 födém padló hőszigetelése
4227 m2 külső homlokzati fal hő és hangszigetelése

Hőszigetelés „C” épület
1130 m2 EPS hőszigetelés készítése
1130 m2 geotextília elhelyezése
3390 db. szigetelés mechanikai rögzítése
Akadálymentesítés
16,4 m3 munkaárok földkiemelése
20,5 m3 vasbeton sávalap készítése
31,25 m2 teherhordó falazat készítése
1 klt. meglévő rámpa bontása
51 m korlát elhelyezése rámpánál
Nyílászáró csere
361 db. különböző homlokzati nyílászáró bontása
356 db. különböző homlokzati nyílászáró beépítése
5 db. Hörmann SPV szekcionális kapu beépítése
209 db. redőny beépítése
Statika „A-B” épület
2029,4 m Z-C-…. könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése
2029,4 m2 egyhéjú tetőfedés (LINDAB) készítése
2029,4 m2 azbesztmentes hullámlemez fedés bontása
217,9 m függőeresz csatorna bontása
310 m lefolyócsatorna elhelyezése
40 t veszélyes hulladék ártalmatlanítása és elszállítása
Épületgépészet
1243 m csővezeték bontása
596 db. öntöttvas tagos radiátor leszerelése
863 m fűtési, HMV, HHY vezetékek szigetelése
793 m fűtési vezeték, fekete acélcső szerelése
1239 m fűtési vezeték, horganyzott acélcső szerelése
301 db. acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
Napelemes rendszer
364 db canadian solar (PRC) elhelyezése
Egyéb munkák
6834 m2 diszperziós festés előkészítéssel
776 m2 laminált parketta fektetése
209 db szúnyogháló felszerelése
1715 m2 Kitöltő falazat készítése
210 db áthidaló elhelyezése
Egyenértékűség (valamennyi rész tekintetében): Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24707 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosítószámú pályáza
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BGW Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82288837
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 62
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
E-mail: babos@bgwkft.hu
Telefon: +36 209389596
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72522893
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 369930402
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45111000-8
45261400-8
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Pécsi út 42., hrsz.: 1251
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hőszigetelés „A-B” épület
5150 m2 homlokzati csőállvány állítása
15 m3 beton aljzat bontása
1140 m2 homlokzati vakolat leverése
690 m2 korlátok, kerítések bontása
1960 m2 hőszigetelő lemezek bontása
1715 m2 oldalfal vakolat készítése
4132 m2 vékonyvakolat, színvakolat felhordása
610 m2 vakolatjavítás homlokzaton
1960 m2 födém padló hőszigetelése
4227 m2 külső homlokzati fal hő és hangszigetelése

Hőszigetelés „C” épület
1130 m2 EPS hőszigetelés készítése
1130 m2 geotextília elhelyezése
3390 db. szigetelés mechanikai rögzítése
Akadálymentesítés
16,4 m3 munkaárok földkiemelése
20,5 m3 vasbeton sávalap készítése
31,25 m2 teherhordó falazat készítése
1 klt. meglévő rámpa bontása
51 m korlát elhelyezése rámpánál
Nyílászáró csere
361 db. különböző homlokzati nyílászáró bontása
356 db. különböző homlokzati nyílászáró beépítése
5 db. Hörmann SPV szekcionális kapu beépítése
209 db. redőny beépítése
Statika „A-B” épület
2029,4 m Z-C-…. könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése
2029,4 m2 egyhéjú tetőfedés (LINDAB) készítése
2029,4 m2 azbesztmentes hullámlemez fedés bontása
217,9 m függőeresz csatorna bontása
310 m lefolyócsatorna elhelyezése
40 t veszélyes hulladék ártalmatlanítása és elszállítása
Épületgépészet
1243 m csővezeték bontása
596 db. öntöttvas tagos radiátor leszerelése
863 m fűtési, HMV, HHY vezetékek szigetelése
793 m fűtési vezeték, fekete acélcső szerelése
1239 m fűtési vezeték, horganyzott acélcső szerelése
301 db. acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése
Napelemes rendszer
364 db canadian solar (PRC) elhelyezése
Egyéb munkák
6834 m2 diszperziós festés előkészítéssel
776 m2 laminált parketta fektetése
209 db szúnyogháló felszerelése
1715 m2 Kitöltő falazat készítése
210 db áthidaló elhelyezése
Egyenértékűség (valamennyi rész tekintetében): Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
A dokumentációban megadott konkrét típusok a kivitelezés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt bizonyítási kötelezettség terheli.
Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.
Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a megrendelői követelmények tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 369930402
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BGW Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82288837
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 62
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
E-mail: babos@bgwkft.hu
Telefon: +36 209389596
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72522893
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti befejezési határideje: 2019. március 21. A módosított befejezési határidő: 2019. április 26.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó 2019. január 22–én kelt akadály közlésében és határidő módosítási kérelmében felsorolt, a kivitelezési határidő csúszását eredményező körülmények fennállnak.
A homlokzat szigetelési és színezési munkái a technológiai előírások szerint +5 C° hőmérséklet alatt nem végezhetőek, ebből kifolyólag decemberben, illetve januárban az építési naplóba bejegyzett napokon - Országos Meteorológia Szolgálat honlapjáról letöltött időjárás jelentéssel alátámasztva - homlokzati munkát nem tudtak végezni, illetve az elkövetkező időszak időjárásának előrejelzése alapján továbbra sem fognak tudni.
A Vállalkozó és az Üzemeltető között 2018. november 19-én létrejött feljegyzés alapján az Üzemeltető ápolástechnikai okokra hivatkozva az „A” épület déli egységének keleti oldalán lévő, szintenként 8-8 egységét munkavégzés céljából csak 2019. január 7-én tudta átadni. A beruházás megvalósításának időszakában az intézmény folyamatosan zavartalanul működik, ahol 140 fő idős ember ellátása folyik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 369930402 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 369930402 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben