Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6219/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24660893
Postai cím: Erzsébet tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
 
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59893215
Postai cím: Nádor Utca 36
Város: Budapet
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57883010
Postai cím: Hercegprímás Utca 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu

Hivatalos név: Belső-Pesti Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54900903
Postai cím: Damjanich Utca 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gázenergia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000404772019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Gázenergia-beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat részére 2019–2020.”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2019. 08.01. 06.00 CET–2020. 08.01. 06.00 CET időszakra
vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia-kereskedelmi szerződés keretében összesen 769.480
m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából. 769.480 m3/év (szankciómentes tolerenciasáv 20 %)
gázenergia vétele.
Ajánlatkérő a tolerancia sávval nem mennyiségi eltérést kíván rögzíteni, hanem azt kéri az ajánlattevőktől, hogy
abban az esetben, ha a tényleges fogyasztás a várható fogyasztáshoz képest mindkét irányban a 20 %-os
sávon belül marad, akkor nyertes ajánlattevő nem érvényesít ajánlatkérővel szemben semmiféle szankciót,
pótdíjat, vagy egyéb többletterhet.
Összesen 10 db felhasználási hely szerepel a portfólióban. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648
szabvány szerint 15 oC és 101 325 kPa referenciakörülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8-9. §-ai szerint igazolnia kell, hogy
nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10-11. §-ai szerint igazolnia kell,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles
benyújtania.
Ajánlattevők alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára
tekintettel:
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A földgáz ellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz kereskedelem
engedélyköteles tevékenység.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szükséges
engedéllyel nem rendelkezik. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott
ajánlattevő csatolja az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes áfa nélkül számított – árbevételéről,
illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (földgáz szállítás) származó – áfa nélkül számított –évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők) ha:
P/1. A jelen felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – áfa nélkül számított –
árbevétele egyik évben sem érte el a 100 millió Ft-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenységből származó – áfa nélkül számított – árbevétele egyik évben sem érte el a 80 millió Ft-ot, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulata szerinti esetben alkalmatlan az
ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó – áfa nélkül
számított – árbevétele nem éri el a 80 millió Ft-ot.
A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben ajánlatkérő végzi el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb földgáz
szállításait, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább
nettó 80 000 000 Ft összegben földgáz energia szállításról szóló referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az
ellenszolgáltatás teljesítése banki átutalással, havonta, felhasználási helyenként kiállított számla ellenében
történik.
Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér az aktuális szerződéses gázár 5 %-nak
megfelelő mértékben, a dokumentációban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR, a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020. május
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ESPD, iratminták, szerződéstervezet) a www.ekr.gov.hu.hu weboldalon találhatók meg.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be azeljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérőezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4)-(6) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb árértékelése szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást(konzorciumi megállapodás).
Árképzés, az ajánlati ár megadásának módja:
Árösszetétel:
Kapacitás lekötési díj: HUF/m3/h/év.
Forgalomarányos RH díj: HUF/GJ.
Földgáz energia díja HUF/MJ.
Ajánlatkérő kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek megadni a szerződéses időszak(2019. 08.01. 06.00 CET–2020. 08.01. 06.00 CET) fenti 3 tétel alapján számított összköltségének értékét HUF-ban. Ezt a tételt szükséges szerepeltetni a felolvasólapon. A számításnál a fogyasztási helyek jellemzőadatait tartalmazó mellékletben megadott éves teljes mennyiséget (769.480 m3) kérjük alapul venni, továbbá az összehasonlíthatóság érdekében fix 34,35 MJ/m3 fűtőértékkel számolni. Összes névleges teljesítmény: 728 m3/h.
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a www.ekr.gov.hu felületen.
FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni acégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák