Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0622/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Sárbogárd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Sárbogárd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69833175
Postai cím: Hősők Tere 2.
Város: Sárbogárd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 7000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 25520260
E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
Fax: +36 25520280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarbogard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése Sárbogárdon
Hivatkozási szám: EKR000325592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db vállalkozási szerződés beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése Sárbogárdon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Sárbogárd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárút építés: A módosított építési engedély I. ütem szerinti 52+950-szelvény és a 55+530 szelvény közötti 2580 méter kerékpárút megvalósítása. Szélessége 2,10-2,30 m között változó. Járdák szélessége 1,20-1,50 m között változó. Padka szélessége 0,5-1,0 m között változó.
Kerékpárút, járda pályaszerkezete:
- 3 cm AC-8 kopóréteg
- 3 cm AC-8 aszfalt kötőréteg
- 20 cm M56 mechanikai stabilizációs útalap
- 20 cm homokkavics
Útburkolat belterületi padkaszélesítésénél (kerékpársáv): /Tervtől eltérően/
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg bazalt kővázzal
- 10 cm AC-22 aszfalt kötőréteg
- aszfalterősítő háló
- 20 cm CKt
- 15 cm homokos kavics védőréteg
- Földmű tükör
Utólagos kiemelt szegély beépítés esetén (kerékpárút-közút elválasztó sáv):
/Tervtől eltérően/
- 4 cm AC-11 kopóréteg
- 4 cm AC-11 kötőréteg
- 4 cm AC-11 alapréteg
- 15 cm C12 alapréteg
Kocsibehajtók átépítése, burkolása:
- 3 cm AC-8 kopóréteg
- 3 cm AC-8 kötőréteg
- 15 cm Ckt.
- 20 cm homokkavics
Zárt-, és nyílt csapadékvízcsatorna építés: 2102 fm
SÁRSZENTMIKLÓS belterületét érintő rész
MU1-6-1 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 98,7 m TB 20/30/30 mederburkolóra változik, ebből 72,9 m víznyelőrácsos fedlapozású.
MU1-6-1-1 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 11,6 m PRT 25/20 mederburkolat.
MU1-6-2/1 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 190,1 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 4 db 9,1 m, rácsos folyókától: 6 db
15,5 m és padkafolyókától: 10 db 25,1 m.
MU1-0/2 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 318,0 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 10 db 28,9 m, rácsos folyókától: 5 db 8,5 m és padkafolyókától: 14 db 45,6 m.
MU1-0/3 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 168,5 m, Ø 1,00 m csapadékcsatorna. Víznyelő bekötés DN 200 KG-PVC csővel: 6 db, 7,4 m.
MU1-0/4 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 130,2 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 3 db 22,0 m, rácsos folyókától: 1 db 6,1 m.
MU1-14 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 257,4 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 3 db 4,3 m, rácsos folyókától: 10 db 29,3 m és padkafolyókától: 9 db 21,6 m.
MSZ1-6 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 396,0 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 5 db 17,2 m, rácsos folyókától: 14 db 46,9 m és padkafolyókától: 14 db 45,6 m.
MSZ1-7 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 195,2 m. Becsatlakozások DN 200 KG-PVC csővel: víznyelőtől: 9 db 21,9 m, rácsos folyókától: 11 db 27,5 m és padkafolyókától: 4 db 13,3 m.
SÁRBOGÁRD belterületét érintő rész
ST15-7 levezető: Tervezett kialakítás szerint a hossza 873,5 m-re változik! Tervezett 122,4 m DN 400 és 319,9 m DN 300 KG-PVC csapadékcsatorna 15 db tisztítóaknával. Becsatlakozások DN 200 KGPVC csővel: víznyelőtől: 5 db 14,1 m, rácsos folyókától: 26 db 37,9 m.
A tervezett kivitelezés építési engedélyköteles tevékenység.
A konkrét és teljeskörű mennyiségeket a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakemberek jogosultság megszerzéséhez szükséges összesített szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 72 hónap) 10
2 2.1 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 5
3 2.2 alszempont: M.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 5
4 3. részszempont: Többlet jótállás vállalása (min. 0 hó-max. 36 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00002 számú pályázat
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónap, a munkaterület átadás a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanap. Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút létesítése Sárbogárdon
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárást eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mert a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – bontási eljáráson ismertetett nettó 322 352 362 HUF összegű rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, aki a BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 856,32 összesített ponttal és nettó 665 975 644 HUF ajánlati árral.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: BODOC BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65992054
Postai cím: Szilasliget Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23297577242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges