Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6229/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22675
Postai cím: Lövőház utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
Telefon: +36 309424178
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szellkapu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szellkapu.hu
 
Hivatalos név: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK17885
Postai cím: Kis Rókus u. 16-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Glázer Tamás
Telefon: +36 309424178
E-mail: glazer.tamas@millenaris.hu
Fax: +36 17002423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.millenaris.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.millenaris.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Millenáris területén található létesítmények létesítménygazdálkodási-, üzemeltetési szolgáltatásai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötése a Millenáris területén lévő létesítmények komplex üzemeltetési, karbantartási, őrzésvédelmi, takarítási munkáinak elvégzésére / létesítménygazdálkodási szolgáltatások megvalósítására

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 5971 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 152546
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
B+N Referencia Zrt. és VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (B+N Referencia Zrt. (székhely: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.; adószám: 23480874-2-05) VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Hegyalja út 109., adószám: 10977956-2-43))
Lexcom Electrics Zrt. és Parter Event Kft. (Lexcom Electrics Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. K-440., adószám: 14645408-2-41), Parter Event Kft. (székhely: 1033 Budapest, Csikós utca 8. 1. em. 11.; adószám: 26082712-2-41))
UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.; adószám: 13646231-2-09)
Az eljárás eredménytelenségének indokai:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be:
A B+N Referencia Zrt. és VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
A Lexcom Electrics Zrt. és Parter Event Kft. közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
Az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A 2019/S 065-152546 számon az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetményben adminisztratív okok miatt nem került feltüntetésre minden információ.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ