Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6246/2019
CPV Kód:15130000-8
Ajánlatkérő:Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Teljesítés helye:HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kazincbarcikai Sütőipari Kft;ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Közös Vállalat;Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság;Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Baromfiudvar 2002 Kft.;Baromfiudvar 2002 Kft.;Baromfiudvar 2002 Kft.;SeM-KER Kereskedelmi Kft.;Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság;Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzati intézmény ellátó szolgálatai
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ózdi Városüzemeltető Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59427511
Postai cím: Zrínyi Miklós Út 5/B.
Város: Ózd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 48471422
E-mail: titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu
Fax: +36 48471422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovi-ozd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzati intézmény ellátó szolgálatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szállítási szerződés élelmiszerek beszerzésére
Hivatkozási szám: EKR001120152018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle élelmiszerek beszerzése 9 termékcsoportban az alábbiak szerint:
1.rész Sütőipari termékek
2.rész Tej és tejtermékek
3.rész Zöldség,gyümölcs,tojás
4.rész Tőkehús,
5.rész Húsipari termékek és töltelékáruk
6.rész Baromfihús
7.rész Száraztészták
8.rész Mirelit áruk
9.rész Konzervek,fűszerek,levesporok,leves alapok,mártások,levesbetétek,édességek,malomipari termékek,zsiradékok
A szerződés tárgyát képezi a termékek Ajánlatkérő telephelyeire történő leszállítása és a konyhára történő lerakodása legkésőbb 08:00 óráig.
Ajánlattevő kötelezettsége a termékek teljesítési helyre történő leszállítása,lerakodása és átadása.
A teljesítés akkor szerződésszerű, amennyiben a szállított áru megfelel a műszaki leírásban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak,valamint teljes egészében megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt feltételeknek, valamint az I. osztályú,friss áru minősítésnek.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 144881200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sütőipari termékek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15612500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
3600 Ózd, Petőfi út 18-20.,Mekcsey út 209.,Kőalja út 147.,Csépány út 214.,Somsály út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle sütőipari termékek (kenyér,kifli,zsömle,diákrúd,kalácsok,puffancs,pogácsák,perec,briós,croassan,kakaós csiga,bukta,zsemlemorzsa,péksütemények, pizzalap, hamburger zsömle) napi szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 11.990 kg, 689 csomag és 255.775 db
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áru teljesítési helyre történő leszállítása és átadása.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
1.rész Sütőipari termékek esetén: 100.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Tej,tejtermékek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
3600 Ózd, Petőfi út 18-20.,Mekcsey út 209.,Kőalja út 147.,Csépány út 214.,Somsály út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle tej és tejtermékek (kakaó,tejföl,tehéntúró,juhtúró,sajt,kefír,túró rudi,krémsajt,puding,actimel,joghurt,tejberizs,krémtúró,margarin,vajkrém,tejszín,tejszelet) szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 131.444 db,1.275 kg és 3.055 doboz.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szerződés tárgyát képezi a tej és tejtermékek közül a tej, tejföl, – heti megrendelése alapján – Vevő telephelyeire történő napi leszállítása, a joghurtok, tejberizs, krémtúró, margarin, vajkrém heti leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történő lerakodása legkésőbb 08:00 óráig.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége a Tej és tejtermékek teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
2.rész Tej,tejtermékek esetén: 150.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Zöldség,gyümölcs,tojás beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle zöldség,gyümölcs és tojás termékek heti és egyes termékeknél eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 124.274 kg, 50.160 db,1.064 csomó.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
3.rész Zöldség,gyümölcs,tojás esetén: 200.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Tőkehús beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle tőkehús (sertés és marha hús),húsipari termékek (csont)
napi és egyes termékeknél eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 26.010 kg
A szerződés tárgyát képezi a húsipari termékek közül a sertéscomb, a sertéslapocka, a sertés karaj, – heti megrendelése alapján - Vevő telephelyeire történő napi leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történő lerakodása legkésőbb 08:00 óráig.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
4.rész Tőkehús esetén: 200.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Húsipari termékek,töltelékáruk beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle húsipari termékek (szalonna,füstölt hús,füstölt bordacsont,tepertő) és töltelékáruk (sonka,kolbász,párizsi,felvágottak,virsli,kenőmájas)
napi és egyes termékeknél eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 7.109 kg
A szerződés tárgyát képezi a húsipari termékek közül a pulykamell sonka, tavaszi rolád, snidlinges csirkemell, gépsonka, csirkemell sonka, füstölt kolbász, párizsi, és felvágottak – heti megrendelése alapján – Vevő telephelyeire történő napi leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történő lerakodása legkésőbb 08:00 óráig.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
5.rész Húsipari termékek esetén: 50.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Baromfihús beszerzése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15112000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle baromfihúsok(comb,mell,apró hús,egész csirke,farhát,szárny,belsőség)
heti és egyes termékeknél eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 19.915 kg
A szerződés tárgyát képezi a baromfihús termékek közül a csirke felsőcomb filé, a csirke felsőcomb, csirke comb, csirke mellfilé, csirkemell belső filé – heti megrendelése alapján - Vevő alábbi telephelyeire történő heti leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történő lerakodása legkésőbb 08:00 óráig.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
6.rész Baromfihús esetén: 100.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Száraztészták beszerzése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15850000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle száraztészták(4 tojásos búzalisztből)
eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 10.694 kg
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
7.rész Száraztészták esetén: 30.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Mirelit áruk beszerzése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15896000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle mirelit áruk (mirelit zöldségek,zöldségkeverékek,gyümölcsök,ételek,mirelit húsáruk)
eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 57.915 kg
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
8.rész Mirelit áruk esetén: 150.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

II.2.1)
Elnevezés: Konzervek,fűszerek,levesporok,egyéb termékek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15890000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27.
3600 Ózd, Vasvár út 37.
3600 Ózd, Újváros tér 1.
3600 Ózd, Bolyky T. út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Különféle konzervek,fűszerek,levesporok,leves alapok,mártások,levesbetétek,édességek,cukor,malomipari termékek,gyümölcslevek és zsiradékok eseti szállítása az ajánlatkérő által működtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából.
Teljes mennyiség: 25.985 kg, 45.317 db,9.614 liter,37 karton,1.050 doboz, 3.506 üveg.
A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szállítás időtartama: munkanapokon 07 és 08 óra közötti időpontokban.
Ajánlattevő kötelezettsége az áruk teljesítési helyre történő leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is).
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett éves mennyiségtől + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.
Az Ajánlattételi biztosíték összege a részajánlatra vonatkozóan az alábbi:
9.rész Konzervek,fűszerek,levesporok stb. esetén: 150.000 Ft
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának és igazolásának feltételei a Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentáció VI. 3. pontjában részletezve.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 246 - 563512
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Sütőipari termékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kazincbarcikai Sütőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59244686
Postai cím: Kenyérgyár út 1 szám
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
E-mail: jozsefne.hir@gmail.com
Telefon: +36 303023872
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9663565
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8995405
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 8 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szállítási tevékenység.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Tej,tejtermékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Közös Vállalat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72564956
Postai cím: Kakastanya Kültelek
Város: Forró
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3849
Ország: Magyarország
E-mail: abaujtej@skylan.hu
Telefon: +36 303822278
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587384
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Egertej Tejipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68790345
Postai cím: Sas Utca 60.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: egertej@egertej.hu
Telefon: +36 36513100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36516796
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17606410
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19042045
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 8 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szállítási tevékenység.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Zöldség,gyümölcs,tojás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84246404
Postai cím: Debreceni Út 270
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@geminitrade.hu
Telefon: +36 209437305
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42403875
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26385868
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28748640
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Tőkehús beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24287500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23951800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Húsipari termékek,töltelékáruk beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5379520
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5766020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6 Elnevezés: Baromfihús beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65735215
Postai cím: Balmazújvárosi Út 10
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@baromfiudvar.hu
Telefon: +36 302485098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52512048
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15435700
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15756300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7. Rész száma: 7 Elnevezés: Száraztészták beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SeM-KER Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75415990
Postai cím: Mechatronikai Park 10
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: semker@t-online.hu
Telefon: +36 302482726
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46411106
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2994320
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2448926
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8. Rész száma: 8 Elnevezés: Mirelit áruk beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Naturice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57059273
Postai cím: Szikra telep 0946/13. hrsz.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
E-mail: magyari.andrea@naturicekft.hu
Telefon: +36 302877677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21337090
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21185000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9. Rész száma: 9 Elnevezés: Konzervek,fűszerek,levesporok,egyéb termékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gasztro Miskolc Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82724010
Postai cím: Fonoda Utca 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: gasztromiskolckft@gmail.com
Telefon: +36 309435127
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46509458
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21657156
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18987064
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18.§. szerinti adatok:
1. rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Kazincbarcikai Sütőipari Kft. (adószáma: 11986531-2-05)
Ajánlattevők adatai: 1. Kazincbarcikai Sütőipari Kft. (3700 Kazincbarcika, Kenyérgyár út 1, adószáma: 11986531-2-05)
2. Takács és Társa Kft. (3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 36., adószám: 11447108-2-05)
3. Lezák Zoltán vállalkozó (3641 Nagybarca, Bányatelep 1.,adószám: 45021493-2-25)
2.rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Egertej Tejipari Kft. és Abaújtej Tejfelvásárló és Forgalmazó Közös Vállalat konzorcium (adószáma: 11067555-2-10 és 10570267-2-05 )
Ajánlattevők adatai: 1. Egertej Tejipari Kft. és Abaújtej Tejfelvásárló és Forgalmazó Közös Vállalat konzorcium (3300 Eger, Sas utca 60., adószáma: 11067555-2-10 és 3849 Forró, Kakastanya Kültelek, adószáma: 10570267-2-05)
3.rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Gemini Trade Kft. (adószáma: 10661637-2-15)
Ajánlattevők adatai: Gemini Trade Kft. (4400 nyíregyháza, Debreceni út 270.,adószáma: 10661637-2-15)
4.rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Baromfiudvar 2002 Kft. (adószáma: 12830093-2-09)
Ajánlattevők adatai: 1. Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., adószáma: 12830093-2-09)

5.rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Baromfiudvar 2002 Kft. (adószáma: 12830093-2-09)
Ajánlattevők adatai: 1. Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., adószáma: 12830093-2-09)
2. Új Palini-Hús Élelmiszeripari Kft. (8774 Kilimán, Petőfi utca 23., adószám: 13168580-2-20)
6.rész: Nyertes ajánlattevő adatai: Baromfiudvar 2002 Kft. (adószáma: 12830093-2-09)
Ajánlattevők adatai: 1. Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., adószáma: 12830093-2-09)
7.rész Nyertes ajánlattevő adatai: SEM-KER Kereskedelmi Kft. (adószám: 10527740-2-05)
Ajánlattevők adatai: 1. SEM-KER Kereskedelmi Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 10, adószáma: 10527740-2-05)
2. Gasztro Miskolc Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19., adószám: 13782209-2-05)
3. Gemini Trade Kft. (4400 nyíregyháza, Debreceni út 270.,adószáma: 10661637-2-15)
8.rész Nyertes ajánlattevő adatai: Naturice Kft. (adószám: 25400263-2-09)
Ajánlattevők adatai: 1. Naturice Kft. (4080 Hajdúnánás, Szikra telep 0946/13. hrsz.,adószám: 25400263-2-09)
2. Jégtrade Élelmiszeripari Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A., adószám: 10828694-2-13)
3. Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., adószáma: 12830093-2-09)
9.rész Nyertes ajánlattevő adatai: Gasztro Miskolc Kft. (adószám: 13782209-2-05)
Ajánlattevők adatai: 1. Gasztro Miskolc Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 19., adószám: 13782209-2-05)
2. SEM-KER Kereskedelmi Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 10.,adószám: 10527740-2-05)
FAKSZ: Boronkayné Görzsöny Éva (00516)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.(3) bekezdése szerint:
A kérelem -a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül,a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)