Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6251/2019
CPV Kód:55500000-5
Ajánlatkérő:Csanádpalota Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Királyhegyes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Túri Kálmánné e.v.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csanádpalota Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16272
Postai cím: Kelemen László tér 10.
Város: Csanádpalota
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6913
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 62263001
E-mail: pmhiv@csanadpalota.hu
Fax: +36 62263-105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.csanadpalota.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csanádpalota és Királyhegyes települések gyermek közétkeztetési szolgáltatásainak beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Királyhegyes
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Királyhegyes
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Királyhegyes óvodai étkezés 26 adag/nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3822 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Királyhegyes
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/04/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Túri Kálmánné e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 59.
Város: Csanádpalota
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6913
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26144300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Királyhegyes
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Királyhegyes óvodai étkezés 26 adag/nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34696453
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Túri Kálmánné e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István u. 59.
Város: Csanádpalota
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6913
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés
Óvodai étkezés (nettó Ft/nap)
221 nap
910,- nettó Ft/ nap/fő
ebből:
reggeli 192,- nettó Ft/ nap/ fő
ebéd 547,-nettó Ft/ nap/ fő
uzsonna 171,- nettó Ft/ nap/ fő
1. módosítás
Óvodai étkezés (nettó Ft/nap)
221 nap
1016,- nettó Ft/ nap/fő
ebből:
reggeli 198,- nettó Ft/ nap/ fő
ebéd 630,-nettó Ft/ nap/ fő
uzsonna 188,- nettó Ft/ nap/ fő
2. (jelenlegi) módosítás
Óvodai étkezés (nettó Ft/nap)
221 nap
1148,- nettó Ft/ nap/fő
ebből:
reggeli 245,- nettó Ft/ nap/ fő
ebéd 690,-nettó Ft/ nap/ fő
uzsonna 213,- nettó Ft/ nap/ fő
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítás kizárólag az árak vonatkozásában történt, a szerződés-módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték nem haladta meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pont ca) alpontja vonatkozásában a Képviselő-testület vizsgálta, hogy milyen körülmények tették szükségessé a módosítást.
- nyersanyagköltség vonatkozásában a KSH 2018. februári gyorstájékoztatóját vette alapul, amely szerint az élelmiszerek ára 5,2 %-kal nőtt, ezen belül az étkeztetéshez szükséges nyersanyagok ára lényegesen magasabb arányban nőtt (burgonya, friss zöldség, gyümölcs 23,3 %, liszt 10,1 %, péksütemény 9,7 %, kenyéré 6,7 %-kal lett magasabb.
- a rezsiköltség vonatkozásában elsősorban a garantált bérminimum emelkedésének hatását vizsgálta. Megállapította, hogy a szerződéskötés időpontjában (2016. április 29.) a garantált bérminimum összege 129.000 Ft volt, amely a szerződés módosításának időpontjában 195.000 Ft-ra emelkedett. Az emelkedés mértéke 51,2 %. A szerződéskötést megelőző három évben is vizsgálta a garantált bérminimum emelkedését. 2013-2016 évek között ez az emelkedés mindössze 13,2 %-os volt.
Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy a fenti tényezőket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29189680 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34696453 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés megkötésének az eredeti eljárás eredményéről szóló hirdetményben megjelölt időpontja téves, a jelen hirdetmény V.1.1) pontjában meghatározott dátum a valós.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben