Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6259/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Teljesítés helye:Etyek Újhegy2091 Egyek, Gasztrósétány (Újhegy) alsó út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68881641
Postai cím: Tópart Utca 17.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bencsik Dorina
Telefon: +36 206200555
E-mail: bencsik.dorina@fejer.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fejer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Etyek Alsó út Gasztrosétány
Hivatkozási szám: EKR000827052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Etyek Alsó út Gasztrosétány
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Etyek Újhegy2091 Egyek, Gasztrósétány (Újhegy) alsó út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 cm 8/10 kiskockakő burkolat építése 1416 m2,
Szegély építése vulkáni eredetű természetes kőből süllyesztve 938 m,
Szegély építése vulkáni eredetű természetes kőből kiemelt 534 m,
Fedlapok szintbehelyezése 68 db,
4 cm AC11 kopó aszfaltréteg burkolat építése 42,5 m3
5 cm AC-16 alap aszfaltréteg építése 42,5 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 144
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23126 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Etyek Alsó út Gasztrosétány
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118094192
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Etyek Újhegy2091 Egyek, Gasztrósétány (Újhegy) alsó út
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
10 cm 8/10 kiskockakő burkolat építése 1416 m2, módosítás: 70 m hosszú szakaszon az aszfaltburkolat kialakítását megerősített pályaszerkezet
Szegély építése vulkáni eredetű természetes kőből süllyesztve 938 m,
Szegély építése vulkáni eredetű természetes kőből kiemelt 534 m,
Fedlapok szintbehelyezése 68 db,
4 cm AC11 kopó aszfaltréteg burkolat építése 42,5 m3
5 cm AC-16 alap aszfaltréteg építése 42,5 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 144
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 118094192
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A közbeszerzés műszaki tartalmában a burkolat típusa változik, mivel 70 fm-rel több aszfaltburkolat kerül megépítésre, kiskockakő burkolat helyett. A műszaki változás többletköltséggel nem jár, valamint a befejezési határidő módosítására sincs szükség. A műszaki tartalom jelen módosítása a szerződés jellegét egyáltalán nem változtatja meg, és illeszkedik az eredeti szerződéshez, mivel a tervezett aszfaltburkolat váltásának helyét változtatja meg Megrendelő.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A fent megjelölt közbeszerzési eljárás lezárulását, valamint a FE/ÚT/NS/A/723/12/2018. számú Etyek, Gasztrosétány alsó út építésére vonatkozó építési engedély kiadását követően a lezárult közbeszerzés tárgyát képező út mellett húzódó borászati feldolgozó üzem létesítményeit üzembe helyezték. Az üzembe helyezést követően borászati feldolgozó üzem tulajdonosa jelezte, hogy a már lezárult közbeszerzés műszaki tartalmában szereplő kiskockakő esetében a technológiához szükséges anyagmozgatás jelentős problémát és többletköltséget jelentene számára. Erre való tekintettel kérte a 70 m hosszú szakaszon az aszfaltburkolat kialakítását megerősített pályaszerkezettel.
Továbbá, a FE/ÚT/NS/A/723/12/2018. számú Etyek, Gasztrosétány alsó út építésére vonatkozó építési engedély IV. pont c) alpontja szerint „A pályaszerkezetek az Építtető, a Tervező, a Kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású és szavatosságú pályaszerkezetre.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 118094192 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 118094192 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosításhoz a Felek hozzájárultak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben