Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6275/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
Telefon: +36 304889164
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások (956) 2
Hivatkozási szám: EKR000211952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24.500.000.000,- Ft + ÁFA.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 5126 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 061 - 142475
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
 A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok – Jelentkezés összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
 Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb dok-okban.
 Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
 Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
 A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
 A jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti információkat. Részvételre jelentkező az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni.
 A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.
 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
 A közb. dok-k korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/
 FAKSZ: dr. Őszy Tamás, lajstromszám: 00092.
 A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
 Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel: A jelen közbeszerzés keretmegállapodás megkötésére irányul, amely alapján folyományaként ajánlatkérő több verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A részekre történő ajánlattétel ezáltal az egyes verseny újranyitások során valósulhat meg.
 Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását.
 Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, melynek eredményeképpen legfeljebb négy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.
 A 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §-ra hivatkozással ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban indokolást fog kérni a 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél alacsonyabb összegű megajánlások tekintetében.
 Ajánlati biztosíték: 30M, AT szakaszban.
 Ért folyt: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A KH útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. Értékelési módszer: Az 1-17. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 18. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás módszerével történik. Keretmegállapodásos eljárás második részeiben (verseny újranyitások: 1-17. szempontok első rész szerint, 18. szempont: Szolgáltatási keretszerződés 4.5. pontja szerinti rendkívüli szolgáltatást jogosult-e az ajánlattevő megtagadni? (igen/nem), ssz: 10. Értékelési módszer: Az 1-17. értékelési szp esetén fordított arányosítás, 18. szp esetén pontozás.
 Részvételre jelentkezések felbontásának ideje: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint az EKR-ben.
 Alkalmassági feltételek igazolási módjait és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumokat lásd részletesen dok-ban karakterkorlátozás miatt. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/04/11 12:00.
Helyesen:
 A jelentkezéseket kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok – Jelentkezés összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
 Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb dok-okban.
 Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
 Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
 A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
 A jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti információkat. Részvételre jelentkező az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni.
 A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.
 Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
 A közb. dok-k korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://www.ekr.gov.hu/
 FAKSZ: dr. Őszy Tamás, lajstromszám: 00092.
 A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
 Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel: A jelen közbeszerzés keretmegállapodás megkötésére irányul, amely alapján folyományaként ajánlatkérő több verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzési eljárást kíván lebonyolítani. A részekre történő ajánlattétel ezáltal az egyes verseny újranyitások során valósulhat meg.
 Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkezők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását.
 Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul, melynek eredményeképpen legfeljebb négy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást.
 A 2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §-ra hivatkozással ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban indokolást fog kérni a 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékénél alacsonyabb összegű megajánlások tekintetében.
 Ajánlati biztosíték: 30M, AT szakaszban.
 Ért folyt: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A KH útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. Értékelési módszer: Az 1-17. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 18. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás módszerével történik. Keretmegállapodásos eljárás második részeiben (verseny újranyitások: 1-17. szempontok első rész szerint, 18. szempont: Szolgáltatási keretszerződés 4.5. pontja szerinti rendkívüli szolgáltatást jogosult-e az ajánlattevő megtagadni? (igen/nem), ssz: 10. Értékelési módszer: Az 1-17. értékelési szp esetén fordított arányosítás, 18. szp esetén pontozás.
 Részvételre jelentkezések felbontásának ideje: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint az EKR-ben.
 Alkalmassági feltételek igazolási módjait és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumokat lásd részletesen dok-ban karakterkorlátozás miatt. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/04/04 19:58.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdésére hivatkozással a részvételi jelentkezések benyújtásának és bontásának határidejét módosítja. A közbeszerzési dokumentumok egyebekben nem változnak. A részvételi jelentkezések felbontásának új időpontja: 2019.04.16. napja 12:00 óra.
[Az egyéb információk VI.3. pont utolsó sorában jelzett bontási határidőt az EKR rendszer hibásan generálja, a részvételi jelentkezések bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint kerül sor.]
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ