Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6339/2019
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Magyar Vívó Szövetség
Teljesítés helye:a) Az alapmennyiséget alkotó termékek teljesítési helye: Gerevich Aladár Sportközpont (1146 Budapest, Istvánmezei út 3.) b) Az opciós rész teljesítési helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Szakszövetség
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Vívó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45624265
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tamás Henriette Brigitte
Telefon: +36 705231117
E-mail: tamas.henriette@hunfencing.hu
Fax: +36 14606910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hunfencing.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000287212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Szakszövetség
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vívóeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000287212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vívóeszközök beszerzése a Magyar Vívó Szövetség részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 118110236 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vívóeszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: a) Az alapmennyiséget alkotó termékek teljesítési helye:
Gerevich Aladár Sportközpont (1146 Budapest, Istvánmezei út 3.)
b) Az opciós rész teljesítési helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vívóeszközök beszerzése a Magyar Vívó Szövetség részére”
Eszközbeszerzés összesen nettó 118.110.236,- Forint összegben, mely tartalmaz egy fix megrendelést tartalmazó részt valamint egy opciós részre vonatkozó keretösszeget.
A fix mennyiség az alábbi eszközöket tartalmazza:
45 db selejtező pást (17 m x 1,5 m alumínium)
17 db pást rack (2db pást/rack) 1,5 m
4 db pást rack (2db pást/rack) 2 m
1 db pást rack (1db pást/rack) 2 m
200 db dob
200 db összekötő kábel
50 db földkábel
11 db Totemoszlop
5 db tároló táska videóbíró felszerelésnek (egyedi szivacsos)
100 db súly fegyverellenőrzésre
100 db résmérő fegyverellenőrzésre
32 db Színes vívó zsákok beszerzése Call Room-hoz
8 db Fejvéd ellenőrző
8 db Lamé ellenőrző
8 db Mobil fegyver és vezeték ellenörző gépek ellenőrzése
1 db Döntő pást alatti dobogórendszer
1 db Szállítóeszközök dobogórendszerhez I.
1 db Szállítóeszközök dobogórendszerhez II.
1 db Rampa a dobogórendszerhez
1 db Díjátadó dobogó
30 db FIE találatjelző gép távirányítóval
10 db FIE által jóváhagyott, (Ethernet porttal) hálózati kommunikációra képes, videó bíró és vezeték nélküli víváshoz megfelelő porttal rendelkező vívó találatjelző készülék, táskával.
20 db FA07 találatjelző gép felső kijelzőihez chip
10 db FA07 találatjelző gép adapter
Az opciós részben meghatározott termékek megnevezése (mennyisége előre nem meghatározott, a keretösszegből a fix mennyiség megrendelése után fennmaradó összeg erejéig) :
Két fegyvernemes edző találatjelző gép
Három fegyvernemes edző találatjelző gép
FIE találatjelző gép távirányítóval
FIE által jóváhagyott, (Ethernet porttal) hálózati kommunikációra képes, videó bíró és vezeték nélküli víváshoz megfelelő porttal rendelkező vívó találatjelző készülék, táskával.
Fali kijelző lámpa két fegyvernemes géphez
Fali kijelző lámpa három fegyvernemes géphez
Szőnyegpást
Felsővezeték szett
Kerekesszékes vívópást
Elektromos szúrópárna
Elektromos szúrópárna állvány
Falra szerelhető szúrópárna
Találatjelző TV vezérlő egység (mini PC)
Találatjelző totemoszlop hálózati switch
Találtjelző vezérlő egység management szerver
Versenybonyolitás hálózati vezérlő
Kivetitő TV a totemoszlopra
Kijelző védő plexi 42" TV-hez
Rack láda 42" TV készülékhez
Rack láda 60" TV készülékhez
FR 240-es névkiíróhoz chip
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás és ártábla” elnevezésű táblázat tartalmazza.

Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához a táblázatot, beárazva. A beárazott táblázat minősül szakmai ajánlatnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 118110236 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós rész eseti írásbeli megrendelésekkel kerülhet lehívásra. A keretösszeg mértéke a becsült érték összege csökkentve a nyertes ajánlattevő által a fix mennyiségre megajánlott összeggel, maximum a fix mennyiség 30%-a. Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés kezdő dátuma az eljárás befejezésének dátumára tekintettel módosulhat, azaz csak egy hozzávetőleges, tervezett kezdő időpont szerepel a felhívás II.2.7) pontjában.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el.
A fix megrendelés tekintetében a teljesítés határideje: 2019. június 30.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtania
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. szerinti alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint a bemutatott referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési időpont - év/hónap/nap - megjelölésével),
• a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
• az információt szolgáltató személy nevét
• a szállítás tárgyát, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő-e,
• a szállítás mennyiségét,
• saját teljesítés aránya
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a három év teljesítéseinek igazolása tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (6) (7) (9) bekezdések szerint kell eljárni.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (három) évben nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése a) pontja, 21/A §-a, és 22. § szerint igazolt legalább összesen nettó 61.000.000,- Ft összegű vételár ellenében történő sporteszközök értékesítésére vonatkozó referenciával.
Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a fenti eszközök értékesítését több szerződés – azaz több referencianyilatkozat/referenciaigazolás – alapján igazolja az ajánlattevő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással.
A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás. Az ellenérték kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
Egyéb előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termék nettó ellenértéke, mértéke napi 2.5%, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett termék nettó ellenértékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó vételárának 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését.
Jótállás: 6 hónapos teljes körű jótállás a szerződés-tervezet szerint.
Szavatosság: 2 év a szerződés-tervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti Támogatási Szerződés megkötése.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (4) bekezdését.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Hiánypótlás és felvilágosítás a Kbt. 71. § alapján. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet (projekttársaság), gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nagy Anita, levelezési címe: 1066 Budapest, Mozsár utca 16., e-mail címe: nagy.anita@nekszt.hu, lajstromszáma: 00903
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy az ajánlatkérő amiatt választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő eszközök felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A részajánlattétel nem biztosított mivel műszaki funkcionális egységet képeznek a beszerzendő áruk, ezáltal biztosítva a projekt megvalósítás céljait.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák