Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:635/2019
CPV Kód:71323100-9
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:1031 Budapest, Anikó utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PÖYRY ERŐTERV ZRt. és MVM OVIT Zrt. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nemzeti azonosítószám: AK04992
Postai cím: Anikó u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Judit főmunkatárs
Telefon: +36 13041107
E-mail: oroszj@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sajóivánka-OH (Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli terveinek elkészítésére és a kapcsolódó feladatok elvégzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71323100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Sajóivánka-OH (Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli terveinek elkészítésére és a kapcsolódó feladatok elvégzésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1031 Budapest, Anikó utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a Sajóivánka-OH (Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli
terveinek elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a
dokumentációban meghatározottak szerint:
A MAVIR ZRt. 2015. évi Hálózatfejlesztési Terve (a továbbiakban: HFT) előírja egy új
szlovák-magyar (Sajóivánka- Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés létesítését Sajóivánka
400/120 kV-os alállomás egy második távvezetékkel való alátámasztása céljából.
Elvégzendő főbb feladatok:
- Műszaki tervcsomag a vezetékjog engedélyeztetéshez (VET és VHR alapján) és a vezetékjog
engedély megszerzéséhez kapcsolódó egyéb eljárások dokumentációinak összeállítása,
- Környezetvédelmi engedély, Szakhatósági-, közműkezelői hozzájárulások megszerzése.
- Jogi személyiségű Ingatlantulajdonosok megkeresése és nyilatkozatuk megszerzése, szlovák
partnerekkel történő tervezői egyeztetések.
- Kivitelezési tervdokumentációk összeállítása (Alapozás, építés-szerelés, optikai összeköttetés
és a beruházás miatt szükséges kapcsolódó munkák tervei. Tervezési határ a magyar oldalon a
határkeresztezés végfeszítő oszlopa, illetve az áram- és védővezetők esetében a magyar oldali
feszítőoszlopon a határ felé néző feszítőszerelvény, OPGW esetében a magyar oldali
feszítőoszlopon lévő kötődoboz)
- A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további eseti tervezői feladatok ellátása
- Üzemeltetési engedélyeztetéshez (VET és VHR alapján) kapcsolódó dokumentáció
összeállítása (műszaki dokumentáció elkészítése, érintett szakhatóságok, hatóságok,
üzemeltetők, jogi személyek és gazdasági társaságok nyilatkozatainak, állásfoglalásainak
beszerzése), üzemeltetési engedély megszerzése.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A tárgyi beszerzés a MAVIR ZRt. 100 %-os előfinanszírozásában és az Európai Unió TEN-E programjában megkötött Európai Bizottság-MAVIR megállapodás alapján, legfeljebb 50 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16027 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 111130108 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Sajóivánka-OH (Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli terveinek elkészítésére és a kapcsolódó feladatok elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PÖYRY ERŐTERV ZRt. és MVM OVIT Zrt. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyal utca 1-3., Körvasútsor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094;1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 60500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71323100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71334000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1031 Budapest, Anikó utca 4.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a Sajóivánka-OH (Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés kiviteli
terveinek elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése az alábbiak figyelembevételével, a
dokumentációban meghatározottak szerint:
A MAVIR ZRt. 2015. évi Hálózatfejlesztési Terve (a továbbiakban: HFT) előírja egy új
szlovák-magyar (Sajóivánka- Rimaszombat) 400 kV-os összeköttetés létesítését Sajóivánka
400/120 kV-os alállomás egy második távvezetékkel való alátámasztása céljából.
Elvégzendő főbb feladatok:
- Műszaki tervcsomag a vezetékjog engedélyeztetéshez (VET és VHR alapján) és a vezetékjog
engedély megszerzéséhez kapcsolódó egyéb eljárások dokumentációinak összeállítása,
- Környezetvédelmi engedély, Szakhatósági-, közműkezelői hozzájárulások megszerzése.
- Jogi személyiségű Ingatlantulajdonosok megkeresése és nyilatkozatuk megszerzése, szlovák
partnerekkel történő tervezői egyeztetések.
- Kivitelezési tervdokumentációk összeállítása (Alapozás, építés-szerelés, optikai összeköttetés
és a beruházás miatt szükséges kapcsolódó munkák tervei. Tervezési határ a magyar oldalon a
határkeresztezés végfeszítő oszlopa, illetve az áram- és védővezetők esetében a magyar oldali
feszítőoszlopon a határ felé néző feszítőszerelvény, OPGW esetében a magyar oldali
feszítőoszlopon lévő kötődoboz)
- A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további eseti tervezői feladatok ellátása
- Üzemeltetési engedélyeztetéshez (VET és VHR alapján) kapcsolódó dokumentáció
összeállítása (műszaki dokumentáció elkészítése, érintett szakhatóságok, hatóságok,
üzemeltetők, jogi személyek és gazdasági társaságok nyilatkozatainak, állásfoglalásainak
beszerzése), üzemeltetési engedély megszerzése.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PÖYRY ERŐTERV ZRt. és MVM OVIT Zrt. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyal utca 1-3., Körvasútsor 105-106.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1094; 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A távvezetéki nyomvonal-biztosítási folyamat során szükségessé vált, hogy Dubicsány térségében át tervezésre kerüljön mintegy 2 km hosszban a távvezetéki nyomvonal.
A szerződés módosítása az új szakaszra hossz-arányosan megállapított díjat tartalmaz, amely nem lépi túl az eredeti szerződéses ár 10%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban került sor, a módosítás tartalma a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott előírásokra tekintettel megfelelő.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 60500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 65900000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben