Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6366/2019
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Győri Nemzeti Színház
Teljesítés helye:9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Patent Véd Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: AK02810
Postai cím: Czuczor Gergely utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó Angéla
Telefon: +36 96520604
E-mail: markoangela@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Őrzés-és vagyonvédelmi feladatok ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Őrzés-és vagyonvédelmi feladatok ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fegyver nélküli élőerős biztonsági szolgálat ellátása
Portási feladatok ellátása
A feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Őrzés- és vagyonvédelmi és feladatok ellátása élőerős szolgáltatással a Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban Vállalkozási keret-szerződés keretében 36 hónap időtartamra nettó 54 000 000.-Ft keretösszegig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5408 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. sz. módosítás Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Patent Véd Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mécs László utca 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79710000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
További tárgyak:79714000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fegyver nélküli élőerős biztonsági szolgálat ellátása
Portási feladatok ellátása
A feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Őrzés- és vagyonvédelmi és feladatok ellátása élőerős szolgáltatással a Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületében, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyházban Vállalkozási keret-szerződés keretében 36 hónap időtartamra nettó 54 000 000.-Ft keretösszegig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Patent Védelem Security Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mécs L. u. 7.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1./ Előzmények:
1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. április 11-én a Patent Véd Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9024 Győr, Mécs László utca 7.), mint Vállalkozó és Megrendelő Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Megrendelő által üzemeltetett Győri Nemzeti Színház (Győr, Czuczor G. u. 7. szám alatti) épületének, valamint a Győr, Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyház meghatározott helyiségeiben az őrzés- és vagyonvédelmi feladatok ellátására.
1.2. Felek rögzítik, hogy a Patent Véd Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással létrejött 2018. október 31-től, teljes körű jogutódként a Patent Védelem Security Kft. (cím: 9024 Győr, Mécs L. u. 7.). (1. sz. melléklet a jogutódlásról)
1.3. A Kbt. 139.§ (1) bek. b) pontja alapján a jogutód Patent Védelem Security Kft. nyilatkozott a szerződéskötést megelőző eljárásban előírt kizáró okok alá nem tartozásról, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. Ezen nyilatkozatok jelen módosítás mellékletét képezik. (2. sz. melléklet)
2./ Jelen szerződésmódosítás tartalma
2.1. Felek rögzítik, hogy az 1.2. pontban foglalt jogutódlás következtében az 1.1. pontban foglalt szerződésbe Vállalkozó helyébe jogutódként a Patent Védelem Security Kft. lép. A jogutód ellátja a szerződéssel kapcsolatos feladatokat, viseli a terheket és szedi a hasznait.
2.2. Az eredeti Szerződés 2.1. pontja helyébe jelen módosítással az alábbi rendelkezés lép:
Eredeti szerződéses feltétel:
„2.1. Vállalási ár havonta: 2 168 657.- Ft + áfa/hó, azaz Kettőmillió-egyszázhatvannyolcezer-hatszázötvenhét forint + áfa havonta. Az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül felszámításra.
A felek tudomásul veszik, hogy a számla kiállítása az ÁFA Tv. 58.§ alapján kerül kiállításra.
A vállalási ár a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján az alábbi részekből tevődik össze:
I. Élőerős őrzési feladat
I.1. Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tevékenység)
nettó 598.400.- Ft/hó +Áfa.
I.2. Minősített portaszolgálatok, gyalogos (intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység)
nettó 1.221.057.- Ft/hó +Áfa.
II. Pénzkísérési tevékenység fegyverrel (vagyonvédelmi tevékenység) nettó 50 000.- Ft/hó
III. Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése nettó 299 200.- Ft/hó
Összesen havonta fizetendő vállalási ár: nettó 2 168 657.- Ft + Áfa,
összesen: bruttó: 2 754 194.- Ft”
Módosított feltétel:
„2.1.
„2.1. Vállalási ár havonta: 1 843 358.- Ft + áfa/hó, azaz Egymillió-nyolcszáznegyvenháromezer-háromszázötvennyolc forint + áfa havonta. Az áfa összege a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kerül felszámításra.
A felek tudomásul veszik, hogy a számla kiállítása az ÁFA Tv. 58.§ alapján kerül kiállításra.
A vállalási ár a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján az alábbi részekből tevődik össze:
I. Élőerős őrzési feladat
I.1. Portaszolgálati, ügyfélirányítói feladatok (nem vagyonvédelmi tevékenység)
nettó 598.400.- Ft/hó +Áfa.
I.2. Minősített portaszolgálatok, gyalogos (intézményi) járőr (vagyonvédelmi tevékenység)
nettó 895.758.- Ft/hó +Áfa.
II. Pénzkísérési tevékenység fegyverrel (vagyonvédelmi tevékenység) nettó 50 000.- Ft/hó
III. Tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezés kezelése nettó 299.200.- Ft/hó
Összesen havonta fizetendő vállalási ár: nettó 1 843 358.- Ft + Áfa,
összesen: bruttó: 2 341 065.- Ft”
2.3. Az eredeti Szerződés 2. sz. melléklete helyébe jelen szerződés módosítás 3. sz. melléklete lép.
3. / A szerződés módosítás indoka: A Kbt. 139.§ (1) bek. b) pontja szerinti jogutódlás, valamint a Kbt. 141.§ (6) bek. szerinti módosítás, tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj csökkent, a feladatelosztás Megrendelőnél változott, ami kisebb vállalkozói igénybevételhez vezetett.
Jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekben az eredeti Szerződés rendelkezései az irányadóak a továbbiakban is. A szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a 2013.évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3. / A szerződés módosítás indoka: A Kbt. 139.§ (1) bek. b) pontja szerinti jogutódlás, valamint a Kbt. 141.§ (6) bek. szerinti módosítás, tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj csökkent, a feladatelosztás Megrendelőnél változott, ami kisebb vállalkozói igénybevételhez vezetett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés keretösszege (nettó 54 000 000.-Ft) nem változott, azonban a havi díj csökkent a módosításban foglaltak szerint.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben