Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6368/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest X. kerület Hrsz.: 42443, 42469, 42309/59, 42360/1, 42444/24, 42444/34, 42450/1, 42450/2, 42450/3, 42450/4, 42492/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportliget felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000483962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportliget felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
További tárgyak:45100000-8
45112711-2
45112720-8
45212200-8
45223700-3
45232120-9
45233293-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület
Hrsz.: 42443, 42469, 42309/59, 42360/1, 42444/24, 42444/34, 42450/1, 42450/2, 42450/3, 42450/4, 42492/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Sportliget felújítási munkái. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: Kertépítészet: bontási munkák, lépcsők és támfalak építése, térkő burkolatok 1500 m2, szegélyek, utcabútorok elhelyezése, kerítések. Közvilágítás: Bontási munkák, földkábelek elhelyezése, földmunka, elosztó berendezések és csatlakozó dobozok elhelyezése, közvilágítási oszlopok elhelyezése kompletten, földmunkával, alapozással, lámpatestekkel 35 db, üzembe helyezés. Sportvilágítás: földkábelek elhelyezése, földmunka, elosztó berendezések és csatlakozó dobozok elhelyezése, sportvilágítási oszlopok elhelyezése kompletten, földmunkával, alapozással, lámpatestekkel 20 db, beüzemelés. Sporttechnológia: bontási munkák, dühöngők – öntött gumiburkolat 591 m2, műfüves burkolat 297 m2, szegélyek, kosárlabda pálya – öntött gumiburkolat 995 m2, szegélyek, lábtenisz pálya, teqball asztal, saját testsúlyos edzőpark – öntött gumiburkolat 120 m2, golyójáték pálya, kis kutyafuttató, asztalitenisz – aszfaltburkolat 160 m2, szegélyépítés. Öntözőrendszer: automata öntözőrendszer telepítése, földmunkával, elektromos és gépészeti munkákkal együtt, rákötésekkel. Vízellátás-csatornázás: földmunkák, víz és csapadék vezetékhálózat kiépítése, előregyártott aknák elhelyezése fedlapokkal. Átmeneti terület: bontási munkák, térkő burkolat 100 m2, szegélyekkel, gyepfelújítás 6270 m2. Organizáció: organizációs költségek vállalkozó organizációs terve alapján. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19397 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportliget felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79329075
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: galgabau@gmail.com
Telefon: +36 209459527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 282809114
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
További tárgyak:45100000-8
45112711-2
45112720-8
45212200-8
45223700-3
45232120-9
45233293-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület
Hrsz.: 42443, 42469, 42309/59, 42360/1, 42444/24, 42444/34, 42450/1, 42450/2, 42450/3, 42450/4, 42492/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Sportliget felújítási munkái. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: Kertépítészet: bontási munkák, lépcsők és támfalak építése, térkő burkolatok 1500 m2, szegélyek, utcabútorok elhelyezése, kerítések. Közvilágítás: Bontási munkák, földkábelek elhelyezése, földmunka, elosztó berendezések és csatlakozó dobozok elhelyezése, közvilágítási oszlopok elhelyezése kompletten, földmunkával, alapozással, lámpatestekkel 35 db, üzembe helyezés. Sportvilágítás: földkábelek elhelyezése, földmunka, elosztó berendezések és csatlakozó dobozok elhelyezése, sportvilágítási oszlopok elhelyezése kompletten, földmunkával, alapozással, lámpatestekkel 20 db, beüzemelés. Sporttechnológia: bontási munkák, dühöngők – öntött gumiburkolat 591 m2, műfüves burkolat 297 m2, szegélyek, kosárlabda pálya – öntött gumiburkolat 995 m2, szegélyek, lábtenisz pálya, teqball asztal, saját testsúlyos edzőpark – öntött gumiburkolat 120 m2, golyójáték pálya, kis kutyafuttató, asztalitenisz – aszfaltburkolat 160 m2, szegélyépítés. Öntözőrendszer: automata öntözőrendszer telepítése, földmunkával, elektromos és gépészeti munkákkal együtt, rákötésekkel. Vízellátás-csatornázás: földmunkák, víz és csapadék vezetékhálózat kiépítése, előregyártott aknák elhelyezése fedlapokkal. Átmeneti terület: bontási munkák, térkő burkolat 100 m2, szegélyekkel, gyepfelújítás 6270 m2. Organizáció: organizációs költségek vállalkozó organizációs terve alapján. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 282809114
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galga Bau Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79329075
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 143.
Város: Tura
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2194
Ország: Magyarország
E-mail: galgabau@gmail.com
Telefon: +36 209459527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés módosuló rendelkezései
A szerződés 4.2. pontja
„4.2. Teljesítési részhatáridők:
1. 2018.12.01. (nem kötbérterhes)
2. 2019.01.05 (nem kötbérterhes)
3. 2019.02.20. (nem kötbérterhes)
4. 2019.03.20. (nem kötbérterhes)
A szerződés 12.2 pontjában megjelölt részszámlázásnak megfelelő műszaki tartalom teljesülésével.”
- ről.
„4.2. Teljesítési részhatáridők:
1. 2018.12.01. (nem kötbérterhes)
2. 2019.01.05 (nem kötbérterhes)
3. 2019.04.05. (nem kötbérterhes)
4. 2019.05.15. (nem kötbérterhes)
A szerződés 12.2 pontjában megjelölt részszámlázásnak megfelelő műszaki tartalom teljesülésével.”
- ra módosul.
A Szerződés 4.3. pontja
„4.3. Befejezés: 2019. április 9.
Hatósági igazolás és/vagy bizonyítvány beszerzése az illetékes építésügyi hatóság részéről.”
– ről
„4.3. Befejezés: 2019. május 31.
Hatósági igazolás és/vagy bizonyítvány beszerzése az illetékes építésügyi hatóság részéről.”
-re módosul.
A Szerződés 12.2. pontja szerinti táblázat
3. részszámla
(nem kötbérterhes) Vállalkozó által az Ajánlat részeként benyújtott számlázási ütemezés szerinti határidő: 2019.02.20.
4. részszámla
(nem kötbérterhes) Vállalkozó által az Ajánlat részeként benyújtott számlázási ütemezés szerinti határidő: 2019.03.20.
végszámla (kötbérterhes) 2019. április 9.
- ról.
3. részszámla
(nem kötbérterhes) Vállalkozó által az Ajánlat részeként benyújtott számlázási ütemezés szerinti határidő: 2019.04.05
4. részszámla
(nem kötbérterhes) Vállalkozó által az Ajánlat részeként benyújtott számlázási ütemezés szerinti határidő: 2019.05.15
végszámla (kötbérterhes) 2019. május 31.
- ra módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítás indoka: A tervező 2017. év végén, a kivitelezési munka tervezése során Kőbányai Önkormányzat (ÖNK) meghatalmazásából eljárva az ELMŰ Hálózati Kft.-nél (ELMŰ) hálózatfejlesztési igényt terjesztett elő. Az ELMŰ által 2018 januárjában megküldött, az igénybejelentéssel kapcsolatos műszaki tájékoztatót a Megrendelő (Megr.) határidőn belül hiánytalanul előkészítette, továbbá intézkedett annak ÖNK általi elfogadása érdekében. A Megr. a jóváhagyást követően a hálózatfejlesztési díjjal kapcsolatos ügyintézés érdekében 2018 februárjában átadta a műszaki tájékoztatót az igénybejelentésre jogosult ÖNK-tnak. Az ÖNK elmulasztotta határidőben megtenni a hálózatfejlesztéshez szükséges lépéseket.
A Megr. és a Vállalkozó (V) 2019 január elején szerzett tudomást arról, hogy a korábban megigényelt villamoshálózati energia nem áll rendelkezésre, annak ELMŰ általi kiadására nincs mód, tekintettel az ÖNK fentiekben részletezett mulasztására.
Folytatás VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 282809114 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 282809114 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges hálózatfejlesztésre a Megr. és a V. érdekkörén kívül álló okból nem került sor. A Megr. kellő gondosságot tanúsított annak érdekében, hogy a hálózatfejlesztési munkák határidőben elvégzésre kerüljenek, és a Szerződés szerinti munkák a Szerződés szerinti ütemezésben teljesíthetőek legyenek. Az ÖNK mulasztásából fakadóan ismételten intézkedni kellett a hálózatfejlesztési igény előterjesztése érdekében. A hálózatfejlesztés során az ELMŰ-nek intézkednie kell a szükségek tervek elkészítése, jóváhagyása, továbbá a hálózatbővítés kivitelezése érdekében, amely munkák időigénye a meglévő hálózat adottságaitól, a hálózatbővítéshez szükséges tervek összetettségétől függ. A hálózatfejlesztési munkák elvégzése, és a végleges energia kiadása, beüzemelése és bemérése, továbbá a közvilágítás BDK-nek történő átadása előfeltételét képezi bizonyos, munkák, tevékenységek teljesítésének, dokumentálásának, így különösen: közvilágítási, sportvilágítási, érintésvédelmi munkák, mérések, átadások elkészítése.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben