Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0064/2019
CPV Kód:45213200-5
Ajánlatkérő:Formula Táp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Teljesítés helye:Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz;Kaba 0532/10 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.;Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.;Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.;Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Nodix Trade Zrt.;Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.;ÉPGÁZ Építőipari Szolgáltató és Gázszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság;Hollik És Társa Iparitermék Előállitó és Forgalmazó Betéti Társaság;ELECTROCOOL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(;Tata Hűtőtechnika Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Formula Táp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93220170
Postai cím: Külső Újvárosi Út
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bíró Imre
Telefon: +36 54522008
E-mail: biro.imre@kabafrost.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hűtő tároló építése - VP-3-4.2.1-15
Hivatkozási szám: EKR000584502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés keretében egy 2020 m2 hűtőtároló és 1214 m2 nagyságú közlekedési folyosó, valamint a hozzájuk kapcsolódó hűtéstechnológia, épületgépészet, épület villamosság és infrastruktúra kialakítása valósul meg.
A közbeszerzés tizenkét részben valósul meg:
I. Rész: Hűtőtároló építészeti kivitelezése
II. Rész: Közlekedési folyosó és további létesítmények építészeti kivitelezése
III. Rész: Porta és mérlegház építészeti kivitelezése
IV. Rész: Hálózat fejlesztés (trafó) kivitelezése
V. Rész: Hálózat fejlesztés (elektromos légvezeték áthelyezése)kivitelezése
VI. Rész: Úthálózat építészeti kivitelezése
VII. Rész: Épületgépészet kivitelezése
VIII. Rész: Épületvillamosság kivitelezése
IX. Rész: Napelem kivitelezése
X. Rész: Hűtőház gépészet kivitelezése
XI. Rész: Dobozzáró
XII. Rész: Fémdetektorok
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1086012558 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hűtőtároló építészeti kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak:45213210-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett -20°C belső hőmérsékletű hűtőtároló épület acélszerkezetű csarnokként készül egyszintes kivitelben.
Alaprajzi mérete 49,03 m x 43,78 m, gerincmagassága 15,60 m. A 2 db tároló terem hasznos alapterülete 2020 m². A csarnokrész tiszta belmagassága rácsos tartó alsó síkján 12,40 m, a tetősík 3,50°-os hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel, kétirányú lejtéssel készül.
A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton pontalapokra támaszkodnak.
Az acélszerkezet a tűzvédelmi leírásnak megfelelően tűzvédő mázolással van ellátva.
A tervezett hűtőház épület tetőszerkezetén a déli oldalra összesen 200 db napelem kerül, melyhez a napelemek 15 fokos hajlásszögét biztosító zártszelvény tartókeretek kerülnek elhelyezésre. Ezen tartószerkezetek fogadják a napelem rendszer H fogadó – csúsztató alumínium elemét.
A hűtőtároló padlószerkezete méretezett 22 cm vastagságú felületerősített betonlemez, amely targoncaforgalomra és polcteherre méretezett, műanyagszál erősítéssel valósul meg. A padlószerkezet hőszigetelése alatt elektromos fűtőkábel kerül elhelyezésre.
A tervezett hűtőtermek oldalfala és álmennyezete egyaránt 20 cm vastagságban gyártott, 2 oldalán fém fegyverzettel ellátott IPN töltetű szendvicspanel, Q minibox mintázattal, RAL9010 színben, függőleges elhelyezéssel.
Az épület oldalfalát külső oldalon a homlokzaton trapézlemezek alkotják.
A tető PVC lágyfedéssel készül.
A terepszintről a tetőtérbe való feljutást fali hágcsó biztosítja horganyzott kivitelben. Elemei: konzol és függesztő rúd, kilépő, védőkosár, felső korlát, felmászás elleni védőelem.
A hűtőház tetőterének kiszellőztetése a tetőgerinc teljes hosszában hajtott síklemez tetőgerinc szellőző beépítésevel biztosított.
Tervezett tárolók kapui targonca közlekedésre alkalmas gépi mozgatású tolókapuk. A hűtőtermek északi homlokzatán menekülő ajtókat kell elhelyezni hő és UV védelmi zsilip kialakításával.
A hűtéstechnológia beépítése külön szerződésben jelen eljárás X. részében kiírva történik.
Az épületgépészet és épület villamosság beépítése külön szerződésekben jelen eljárás VII. és VIII. részében kiírva történik.
A jogerős építési engedélyt, valamint a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 8 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3.Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Közlekedési folyosó, további létesítmények építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett +8°C belső hőmérsékletű közlekedő folyosók, valamint a hűtés nélküli technológiai helyiségek acélszerkezetű csarnokként készülnek egyszintes kivitelben.
A helyiségek összes hasznos alapterülete 1214 m².
Az épületrészek tiszta belmagassága keretsaroknál > 5,34 m, álmennyezet alsó sík 5,61 m, a tetősík 3,50°-os hajlással, északi irányú gerinccel, egyirányú lejtéssel készül.
A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton pontalapokra támaszkodnak.
Az acélszerkezet a tűzvédelmi leírásnak megfelelően tűzvédő mázolással van ellátva.
A közlekedési és technológiai terekbe tervezett padlószerkezet 20 cm vastagságú felületerősített betonlemez, targoncaforgalomra méretezett, műanyagszál erősítéssel készül. A hűtött közlekedők padlószerkezete hőszigetelt.
A tervezett épületrész oldalfala és álmennyezete egyaránt 10 cm vastagságban gyártott, 2 oldalán fém fegyverzettel ellátott IPN töltetű szendvicspanel, Q minibox mintázattal, RAL9010 színben, függőleges elhelyezéssel kerül kivitelezésre.
A tervezett épületrészek külső tűzgátló oldalfala 10 cm vastagságban gyártott 2 oldalán fém fegyverzettel ellátott ásványgyapot töltetű szendvicspanelből, RAL9010 színben, függőleges fektetéssel, a tűzvédelmi leírásnak megfelelően kerül kialakításra.
A tető PVC lágyfedéssel készül.
A terepszintről a tetőkre való feljutást fali hágcsók biztosítják horganyzott kivitelben. Elemei: konzol és függesztő rúd, kilépő, védőkosár, felső korlát, felmászás elleni védőelem.
A tervezett technológiai terek gépészeti és hűtőgépészeti kiszellőztetésére a szabad véghomlokzatokon gravitációs szellőzők beépítése szükséges.
A különböző tűzszakaszok elhatárolásához a targonca közlekedéshez tűzgátló tolókapuk, a személyi közlekedéshez
tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre a tűzvédelmi leírásnak megfelelően.
A hűtéstechnológia beépítése külön szerződésben jelen eljárás X. részében kiírva történik.
Az épületgépészet és épület villamosság beépítése külön szerződésekben jelen eljárás VII. és VIII. részében kiírva történik.
A jogerős építési engedélyt, valamint a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 8 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Porta és mérlegház építészeti kivitelezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alaprajzi mérete 10,08 m x 4,55 m, mely 2 db acélkeretet foglal magában.
A helyiségek összes hasznos alapterülete 31 m².
A tiszta belmagassága keretsaroknál tartó alsó síkján >2,55 m, a tetősík 13,49 m és 20,00°-os hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel, kétirányú lejtéssel készül.
A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton pontalapokra támaszkodnak. A keretek egymáshoz acél „Z150” szelemenekkel kapcsolódnak.
A tervezett épület oldalfala és tetőszerkezete egyaránt 12 cm vastagságban gyártott 2 oldalán fém fegyverzettel ellátott IPN töltetű szendvicspanel, RAL9010 színben.
Bontható kazettás látszóbordás álmennyezet készül a vonatkozó kiviteli terven jelölt helyiségekben.
A nyílászárók 6 kamrás rendszerű bukó-nyíló ablak és ajtószárnyakkal műanyag profilokból készülnek, fehér színben.
A helyiségek 30 cm x 30 cm lapméretű, 0,8 cm vastag polírozott kerámia burkolatot kapnak, saját anyagából készült 8 cm magas kísérő lábazat felragasztásával.
A fűtés- klimatizálás technológia beépítése külön szerződésben jelen eljárás VII. részében kiírva történik.
Az épületgépészet és épület villamosság beépítése külön szerződésekben jelen eljárás VII. és VIII. részében kiírva történik.
A jogerős építési engedélyt, valamint a részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 20 hét és max. 24 hét, előny az alacsonyabb, csak egész hét ajánlható meg)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Hálózat fejlesztés (trafó) kivitelezése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglevő épített házas trafóállomás KÖF kezelőterének SM6 mező J06 cellájából induló 22 kV-os kábelt kell lefektetni, a meglevő 22 kV-os, NA2XS(F)Y 3x1x150 mm² saját üzemi tulajdonú betáp kábelek mellé, az új 1,6 MVA olajos transzformátor ellátására. Az SM6 mező J06 cellája más beruházás keretében kerül kialakításra 2019. május közepéig.
Új, 1,6 MVA 22/0.4 kV-os olajos transzformátor telepítése belső kezelőterű kompakt betonházas transzformátor állomásba.
A kompakt transzformátor állomás árnyékmentes területen kerül elhelyezésre (körül napozott), ezért kiválasztásánál figyelembe kell venni a trafókamra későbbi kényszer szellőztetésének szükségességét.
A kompakt állomásban az új 22 kV-os vonali kábel fogadására alkalmas új RM6 gázszigetelésű kapcsoló berendezést, a trafó szekunder kapcsairól induló vezetékek fogadására 8 leágazásos NH2 400 A berendezést kell létesíteni.
Az NH2 berendezéstől 8 db NYY-J 4x240 mm2 kábelt kell fektetni és bekötni a jelen eljárás VIII. részében kiírt épületvillamosság keretében megépülő „elektromos helyiség” hűtőházi főelosztó 1. -2. mezőjébe.
Az épülő új hűtőház villamos energia veszteségének csökkentése érdekében 0,4 kV-s fázisjavító berendezés, telepítése szükséges az új „elektromos helyiség” hűtőházi főelosztó 4. mezőjébe.
Az épületvillamosság beépítése külön szerződésben jelen eljárás VIII. részében kiírva történik.
A kivitelezési munkákat a 0,4 kV-os kábelek és fázisjavítás kivételével E.ON akkreditálással rendelkező kivitelező végezheti.
Érintésvédelmet, villámvédelmet a hatályos jogszabályok szerint kell elkészíteni, a kivitelezés befejezése után a mérési jegyzőkönyvet át kell adni az üzemeltetőnek.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 5 hónap és max. 7 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Hálózat fejlesztés(elektromos légv. áthely.) kivit
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett építészeti fejlesztés érint egy E.ON tulajdonú, 22 kV-os légvezetéket, melyet ki kell váltani.
A kiváltás a hálózat tulajdonos tájékoztatója, valamint a tájékoztató alapján készült, és jóváhagyott tervdokumentáció alapján kell megvalósítani.
Bontandó 3 db oszlop, valamint 192 m légvezeték, építendő 4 db oszlop valamint 188 m légvezeték.
A kiváltást E.ON akkreditálással rendelkező kivitelező végezheti.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 8 hét és max. 12 hét, előny az alacsonyabb, csak egész hét ajánlható meg)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Úthálózat építészeti kivitelezése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaba Meteorit út 1. szám (hrsz: 0532/10) alatti telephelyen a meglevő közút csatlakozást felhasználva út, parkírozó építés és csapadékvíz elvezetés szükséges.
A tervezett beruházáshoz részben bontani kell a meglevő út és csapadékvíz szikkasztó árkokat.
Építésre kerül az új portaépület körül visszaforduló út, egy új hídmérleg aknát tartalmazó telephelyre bevezető út beton burkolattal, kisebb részben aszfalt burkolattal, 4 m burkolat szélességgel. Az épülő új hűtőtároló épület körül Ckt-4 burkolatú, az új hűtőgépháznál beton burkolatú út épül, 4 m burkolat szélességgel. Az építendő út, burkolt felület mindösszesen 3776 m².
Csapadékvíz elvezetése az épülő új utak körül szikkasztó árkokba, részben zárt formában a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe történik.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 5 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Épületgépészet kivitelezése
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épülő, jelen eljárás I. – II. - III. részében kiírt hűtőtároló, közlekedő folyosó és további létesítmények, és porta épületek épületgépészeti munkáinak elvégzése.
Hidegvíz ellátás az üzem meglevő hálózatáról, használati meleg víz ellátás a szükséges helyeken elektromos vízmelegítőkkel történik.
Tűzoltó vízellátás a meglevő és az épülő hidegvíz rendszerről, a tűzvédelmi leírásnak megfelelően valósul meg.
Technológiai vízelvezetés átemelő berendezéssel történik, részben nyomott, nagyrészt gravitációs csatornával, csatlakozva az üzem meglévő hálózatába.
Léghűtők, és a klíma berendezések olvadékvíz elvezetése a technológia vízelvezető, és a csapadékvíz elvezető hálózatba
Szociális szennyvízelvezetés átemelő berendezéssel történik, nyomott, részben gravitációs csatornával, csatlakozva az üzem meglevő hálózatába.
A csővezetékeket tűzszakasz határokon előírásoknak megfelelően kell átvezetni.
Hűtés az „elektromos helyiségben” állmennyezeti split klímával, a technológiai terekben az épülő, jelen eljárás X. részében kiírt hűtőház gépészet keretében történik.
Porta épület vizes helyiségeinek fűtése elektromos falifűtővel, a többi helyiség fűtése – hűtése inverteresmono-split klíma berendezéssel biztosított.
A hűtőgépház üzemi szellőzése gravitációs úton, alsó – felső fix zsalukkal, vész szellőzése RB-s ventillátorok beépítésével biztosított. A ventillátorokat a hűtés vezérlés indítja, jelen eljárás X. részében kiírt hűtőház gépészet keretében.
A targonca akkutöltő helyiség kiszellőzése elszívó ernyők magas pontjának tetősík fölé kivezetésével, friss levegő bevezetése fix zsaluk beépítésével biztosított.
A kivitelezés befejezése után a vízvezeték rendszerekről készült nyomáspróba jegyzőkönyvet át kell adni az üzemeltetőnek.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 5 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Épületvillamosság kivitelezése
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épülő, jelen eljárás I. – II. - III. részében kiírt hűtőtároló, közlekedő folyosó és további létesítmények, és porta épületek, valamint az épülő, jelen eljárás VI. részében kiírt út építés épületvillamossági munkái.
A tervezett új hűtőtároló, közlekedő folyosó és további létesítmények villamos energia ellátása az új épületben létesülő elektromos elosztóból, a porta épület villamos energia ellátása a TMK épület meglevő elosztójából történik. Névleges áram erősség 3400 A.
Az új elektromos elosztóban kell biztosítani jelen eljárás IV. részében kiírt, 0,4 kV-os betáp kábelek fogadását.
A fázisjavító berendezés helye az új elektromos elosztóban biztosított, megvalósítása külön szerződésben jelen eljárás IV. részében kiírtak szerint történik.
Fogyasztás mérés nem az energia kereskedővel történő elszámolást szolgálja.
A főelosztó berendezés kialakítása lehetővé teszi a tűzszakaszonkénti lekapcsolást, valamint a tűzszakaszon belüli áramkörök további szakaszolását.Tűzjelző rendszer kiépítése más beruházás keretében történik. Külön áramkör látja el a biztonsági világítást, iránymutató világítást, tűzgátló ajtók működtetését.
Világítást a hűtőtárolókban indukciós lámpatestek mozgásérzékelős vezérléssel, a többi helyiségben ledes fénycsöves lámpatestek biztosítják. A külső térvilágítás ledes lámpatestekkel történik.
A beépítésre kerülő épületgépészeti berendezéseknek (fűtés, hűtés, szellőzés, vízátemelés) csatlakozás biztosítása szükséges.
A beépítésre kerülő technológiai berendezéseknek csatlakozás biztosítását kell eszközölni.
Az áramkörök szerelése falon kívül, rézerű, műanyag szigetelésű kábelekkel történik, a tűzszakaszokon való átvezetéseknél tűzgátló tömítést kell alkalmazni. Minden kábelnek rendelkezni kell MEEI engedéllyel, kültéren csak UV álló anyagok alkalmazhatóak. A tűzálló kábelek FE180/E90 minőségi bizonylattal kell rendelkezzenek.
Szerelvények a helyiség jellegének megfelelő minőségben falon kívül kerülnek felszerelésre.
A túlfeszültség elleni védelem levezetőkkel történik.
Érintésvédelmet, villámvédelmet a tervek szerint kell elkészíteni, a kivitelezés befejezése után a mérési jegyzőkönyvet át kell adni az üzemeltetőnek.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 5 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Napelem kivitelezése
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 50 kWp teljesítményű napelem rendszert az épülő, jelen eljárás I. részében kiírt hűtőtároló PVC lágyfedésű tetőszerkezetén kiépített zártszelvény tartókeretre kell telepíteni.
Összesen 200 db napelem modul kerül felszerelésre alumínium tartószerkezeten.
A napelemekre 25 év után 80 % lineáris teljesítmény garancia szükséges.
A rendszer automatikus működésű, háromfázisú inverteren, túláram és túlfeszültség védelmi berendezéseken keresztül csatlakozik az üzem villamos energia hálózatára.
A termelt villamos energiát az üzem felhasználja, energia elosztó hálózatra visszatáplálás nincs.
A kivitelező feladata a tervezés, engedélyeztetés.
Érintésvédelmet, villámvédelmet el kell készíteni, a kivitelezés befejezése után a mérési jegyzőkönyvet át kell adni az üzemeltetőnek.
A részletes műszaki leírást és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap max. 12 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. Vállalt teljesítési határidő (min. 8 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Hűtőház gépészet kivitelezése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42513000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épülő, jelen eljárás I. – II. részében kiírt hűtőtároló, közlekedő folyosó és további létesítményekhez tartozó hűtőház gépészet (hűtéstechnológia) kivitelezési munkái.
A jelen eljárás keretében épülő új épületek hűtési energia ellátásához (I. ütem) ammónia hűtőközeggel üzemelő hűtési rendszer épül, a hozzá tartozó villamossággal együtt.
A hűtőgépház mérete, az edények mérete úgy került meghatározásra, hogy a később megépülő II. ütem hűtési energia igénye kielégíthető legyen új kompresszorok, kondenzátor, hűtés villamosság beépítésével.
Az I. ütem összes hűtési igénye -30 °C-on 572 kW, -12 °C-on 158 kW, melynek biztosításához egyfokozatú economizeres rendszer épül.
A hűtési igényt 2 db azonos teljesítményű, -30/+35 °C-nál 427 kW/db hűtőteljesítményű, saját elektronikus vezérléssel, inverteres hajtással, glikolos olajhűtéssel ellátott, csavarkompresszor aggregát biztosítja. Az olajhő épületgépészeti hasznosítása későbbi beruházásban valósul meg.
A kondenzációhoz téli üzemre, valamint glikol hűtésre alkalmas 1 db evaporativ kondenzátor kerül beépítésre, 1044 kW kondenzációs teljesítménnyel és 220 kW glikolhűtő teljesítménnyel, melyet + 35 °C környezeti és + 24 °C nedves levegő hőmérsékleten kell biztosítania.
A kondenzátor vízellátásához szükséges vízlágyító berendezés, és a hűtőgépház szellőzése jelen eljárás VII. részében kiírt épületgépészet keretében kerül beépítésre.
A tároló termekbe 2 – 2 db ventillációs léghűtőt kell felszerelni. Kialakításuk szívott kivitel kifúvó idommal , a ventilátor felől nézve baloldali csatlakozó csonkokkal, meleggázos olvasztással blokkban és csepptálcában, ventilátor káva fűtéssel, szigetelt csepptálcával, -20/-28 °C-nál 2 db 70 kW és 2 db 55 kW hűtőteljesítménnyel.
A közlekedő folyosóknál 8 db ventillációs léghűtőt kell felszerelni. Kialakításuk szívott kivitel, kétoldalt fújó munkatéri kivitel, +8/-10 °C-nál 25 kW hűtőteljesítménnyel, meleggázos olvasztással, szigetelt csepptálcával.
A hatósági felügyelet alá tartozó edények (cseppleválasztó, közbenső edény, olajgyűjtő) komplett gyártási engedélyeztetése a kivitelező feladata.
Csővezeték rendszer ST37 minőségű anyagból, szavatolt minőségű varratnélküli acélcsőből készül, a tűzszakasz határokon előírásoknak megfelelő átvezetéssel.
A hűtési rendszer beüzemeléséhez szükséges folyékony, vízmentes ammónia, és a kompresszorokhoz Reflo 68A hűtőkompresszor olaj beszerzése a kivitelező feladata.
A feladathoz tartozik a tervezett hűtési rendszer erőátviteli és vezérlési rendszerének kiépítése és „D” terv készítése.
A szükséges elosztó szekrények helye, villamos energia csatlakozása a jelen eljárás VIII. részében kiírt, épületvillamosság keretében megépülő „elektromos helyiség” hűtőházi főelosztóban biztosított. A rendszer mikroprocesszorral, érintő képernyős beállítással és működtetéssel, a mért adatok gyűjtésével és az épület felügyeleti rendszerhez való továbbításával 8 csatornás, bővíthető ammónia érzékelő rendszerrel, a talajfűtés érzékelőivel és működtetésével, kerül kivitelezésre.
A beépítésre kerülő anyagok, szerelvények minőségi bizonyítványait, a varratvizsgálati, nyomáspróba jegyzőkönyveit, az érintésvédelmi, villámvédelmi a mérési jegyzőkönyveket a kivitelezés befejezése után át kell adni az üzemeltetőnek.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap max. 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg)  20
2 2. A helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje a maximálisan előírt 24 órához képest (minimum 0 óra, maximum 12 óra, előny a nagyobb, csak egész óra ajánlható meg) 10
3 3. Vállalt teljesítési határidő (min. 8 hónap és max. 10 hónap, előny az alacsonyabb, csak egész hónap ajánlható meg)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül, HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Dobozzáró
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db dobozzáró gép beszerzése
Különböző, egy időben azonos méretű, fagyasztott zöldségeket tartalmazó kartondobozok alsó – felső lezárására alkalmas ragasztószalaggal.
Fő műszaki követelmények:
- kapacitás: legalább 300 db/h
- környezeti hőmérséklet: +5 °C - + 35°C
- alsó – felső ragasztófej
- felső fülbehajtás
- karton előtolás kétoldali hevederes hajtással
- karton méretek:
karton doboz hosszúsága: végtelen
karton doboz szélessége: 100 mm - 500 mm között
karton doboz magassága: 100 mm - 500 mm között
- ragasztószalag szélesség: 50 mm
- ragasztószalag átlapolás: min.70 mm
- hajtókazetták (2 db) magassága: min. 50 mm
- görgők teherbírása: min. 10 kg/db
- állítható munkamagasság: 650 mm – 900 mm
- karton váltás esetén kézi beállítás
- minimum festettkivitel
- minősítés feleljen meg a 2006/42/EK rendeletnek
- magyar nyelvű dokumentáció
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre, valamint a kezelő személyzet számára a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanításra is ki kell terjednie. A betanítandó személyzet száma: 3 fő, a betanítás elvárt óraszáma 8 óra személyenként.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáró szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a jelen eljárást megindító felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása, a megnevezés megadása pedig csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alátámasztania, megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ban említett bizonyítási eszközök.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Elektor-galvanizált, vagy tűzihorganyzott kivitel  10
2 2.Többlet jótállási idő a minimálisan előírt 12 hónapon felül (minimum 0, maximum 24, előny a magasabb hónapban megadva) 20
3 3.A helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje a maximálisan előírt 24 órához képest (minimum 0 óra, maximum 18 óra, előny a nagyobb, csak egész óra ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

II.2.1)
Elnevezés: Fémdetektorok
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35124000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Kaba 0532/10 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mindösszesen 2 db fémdetektor beszerzése az alábbiak szerint:
Fémdetektor 1:
1 db fémdetektor ömlesztett árut szállító szalaghoz, a szalagszerkezet meghagyásával, a szalagon ömlesztve érkező fagyasztott zöldségek fémtartalmának vizsgálatához.
Műszaki köv.:
- fémtartalom érzékelés esetén hang és fényjelzés, vezérlő jel adása szalag forgásirányváltáshoz, forgásirány váltást megrendelő alakítja ki
- 2 frekvenciás mérőfej
- termékréteg magassága: max 80 mm
- ablak mérete a szalag felett: min. 650 mm x 100 mm (szél.x mag.)
- szalag szélesség: 600 mm
- a vázszerkezet csatolt rajz szerinti, „ömlesztett áru fémdetektor szalag”
- gyári alapérzékenység: Inox kisebb mint 2,0 mm
vas kisebb mint 1,5 mm
nem mágnesezhető fém: kisebb mint 2,1 mm
- teszt etalonok, mindhárom vizsgált fémre 0,5 – 6 mm átmérő között, min 0,5 mm-es lépcsőnként
- min.100 termékmemória
- környezeti zavaró hatásokra érzéketlenség
- adatgyűjtés, tárolás (műszak adatok, vizsgált termék, selejt termék száma)
- esemény naplózás, lekérdezés (belépés, beállítás, tesztelés, stb)
- vízmentes Enternet csatlakozás
- többszintű jelszavas hozzáférhetőség
- magyar nyelvű érintőképernyő, és dokumentáció
- környezeti hőmérséklet -5 °C + 15 °C
- megfelelések megadása (pl. BRC)
- Inox kivitel
- IP65 védettség
- élelmiszeripari minősítés, feleljen meg a 1935/2004/EK és a 2006/42/EK rendeleteknek
Fémdetektor 2.
1 db fémdetektor Zsákba csomagolt árut szállító szalaghoz fémdetektor szállítása, a szalagszerkezet meghagyásával, a szalagon érkező,Pe és papírzsákba csomagolt fagyasztott zöldségek fémtartalmának vizsgálata.
Műszaki követelmények:
- fémtartalom érzékelés esetén hang és fényjelzés, valamint vezérlő jel adása szalag leállításához, a leállítást megrendelő alakítja ki
- 2 frekvenciás mérőfej
- detektálás sebessége: 5 zsák/perc
- zsák súlya: 20 kg
- zsák hossza: 800 mm
- zsák szélessége: 450 mm
- zsák magassága: 150 mm
- ablak mérete a szalag felett: 650 x 250 mm (szélesség x magasság) a zsák hosszirányban
- szalag szélessége: 600 mm
- a vázszerkezet csatolt rajz szerinti, „zsákos áru fémdetektor szalag”
- elvárt érzékenység: Inox kisebb mint 2,0 mm
vas kisebb mint 1,5 mm
nem mágnesezhető fém kisebb mint 2,2 mm
- teszt etalonok, mindhárom vizsgált fémre 0,5 mm – 6 mm átmérő között, min 0,5 mm-es lépcsőnként
- min. 100 termékmemória
- környezeti zavaró hatásokra érzéketlenség
- adatgyűjtés, tárolás (műszak adatok, vizsgált termék, selejt termék száma)
- esemény naplózás, lekérdezés (belépés, beállítás, tesztelés, stb)
- vízmentes Enternet csatlakozás
- többszintű jelszavas hozzáférhetőség
- magyar nyelvű érintőképernyő, dokumentáció
- környezeti hőmérséklet -5 °C + 15 °C
- megfelelések megadása (pl. BRC)
- Inox kivitel
- IP65 védettség
- élelmiszeripari minősítés, feleljen meg a 1935/2004/EK és a 2006/42/EK rendeleteknek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott árnak a megfelelő helyszínre történő szállításra, az üzembe helyezésre is ki kell terjednie. Az eszközök betanítást nem igényelnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Érzékenység vas anyagokra (minimum 0,1 mm, maximum 1,5 mm, előny az alacsonyabb, tizedmilliméterben megadva) 20
2 2.Többlet jótállási idő a minimálisan előírt 12 hónapon felül (minimum 0, maximum 24, előny a magasabb hónapban megadva) 10
3 3. A helyszíni hibaelhárítás megkezdésének ideje a maximálisan előírt 48 órához képest (minimum 0 óra, maximum 18 óra, előny a nagyobb, csak egész óra ajánlható meg) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 4. Nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektszám: 1772960013
II.2.9) További információ:
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16053 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Hűtőtároló építészeti kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: info@femszerkezet.hu
Telefon: +36 42/461118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42/596728
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 371018529
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 346120385
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Zsaluzási munka, földmunka, síkalapozás, helyszíni beton és vb. munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Közlekedési folyosó, további létesítmények építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: info@femszerkezet.hu
Telefon: +36 42/461118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42/596728
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 202336730
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 188559939
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Zsaluzási munka, földmunka, síkalapozás, helyszíni beton és vb. munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Porta és mérlegház építészeti kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: info@femszerkezet.hu
Telefon: +36 42/461118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42/596728
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6340518
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5775365
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Zsaluzási munka, földmunka, síkalapozás, helyszíni beton és vb. munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Hálózat fejlesztés (trafó) kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80643582
Postai cím: San Marco Utca 9 II/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: zsigmond.banyai@univilltrade.hu
Telefon: +36 204724821
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22759379241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - 22 kW-os földkábel és tv. állomás telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53493956
Postai cím: Szmolnyica Sétány 6/5
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22742933244

Hivatalos név: “HUNYADI” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10916960
Postai cím: Gyár Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11550877243

Hivatalos név: Univill-Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80643582
Postai cím: San Marco Utca 9 II/5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22759379241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5. Rész száma: 5 Elnevezés: Hálózat fejlesztés(elektromos légv. áthely.) kivit
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nodix Trade Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93164447
Postai cím: Knézich Károly Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
E-mail: info@nodixtrade.hu
Telefon: +36 309033121
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23779356209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3729962
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nodix Trade Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93164447
Postai cím: Knézich Károly Utca 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23779356209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6 Elnevezés: Úthálózat építészeti kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
E-mail: info@femszerkezet.hu
Telefon: +36 42/461118
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42/596728
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42524088
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47039390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Útépítés, csapadékvíz elvezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51938860
Postai cím: Lomb Utca 16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4405
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10260308215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7. Rész száma: 7 Elnevezés: Épületgépészet kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPGÁZ Építőipari Szolgáltató és Gázszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19194800
Postai cím: Tessedik Sámuel Utca 1./A.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epgaz@t-online.hu
Telefon: +36 309452445
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13053572209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30994535
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35510146
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "LŐSZÉL" Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81416152
Postai cím: Déli sor
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13032858209

Hivatalos név: ÉPGÁZ Építőipari Szolgáltató és Gázszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19194800
Postai cím: Tessedik Sámuel Utca 1./A.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13053572209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8. Rész száma: 8 Elnevezés: Épületvillamosság kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hollik És Társa Iparitermék Előállitó és Forgalmazó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76034646
Postai cím: Szegfű utca 8
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
E-mail: info@hollik.hu
Telefon: +36 302991799
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22835305209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49543196
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66091830
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hollik És Társa Iparitermék Előállitó és Forgalmazó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76034646
Postai cím: Szegfű utca 8
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22835305209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9. Rész száma: 9 Elnevezés: Napelem kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELECTROCOOL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90666227
Postai cím: Szabó Kálmán Utca 35
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: akos.varga@electrocool.eu
Telefon: +36 304202796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14199141209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13960000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12267250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALTERNATÍV ENERGIA RENDSZEREK" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37164005
Postai cím: Tóthegy 92/b
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14718872208

Hivatalos név: ELECTROCOOL MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90666227
Postai cím: Szabó Kálmán Utca 35
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14199141209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10. Rész száma: 10 Elnevezés: Hűtőház gépészet kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tata Hűtőtechnika Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69561702
Postai cím: Szomódi Út 4.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@hutotechnika.hu
Telefon: +36 34587460
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34382379
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23498565211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 323292841
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 349108253
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tata Hűtőtechnika Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69561702
Postai cím: Szomódi Út 4.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23498565211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Dobozzáró
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen az eljárás ezen része.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SOCO SYSTEM EED KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64108205
Postai cím: Záhony Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12281059241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12. Rész száma: 12 Elnevezés: Fémdetektorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99039817
Postai cím: Tengerszem Utca 64-68
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.kun@bizerba.com
Telefon: +36 204441789
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553327242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4919064
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6140000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bizerba Mérleg Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99039817
Postai cím: Tengerszem Utca 64-68
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553327242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges