Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6417/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Orosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Gyöngyvirág Klub (5900 Orosháza, Székács J. u. 3. hrsz: 3902) Öreg Tölgy Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7. hrsz: 7393) Őszirózsa Klub (5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19 hrsz: 93 90) Reménység Klub (5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. hrsz: 882 7/A/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szonita Hungary Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15762
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.oroshaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1- 2016-00037 azonosítószámú projekt keretében”
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1- 2016-00037 azonosítószámú projekt keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262700-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45330000-9
45421130-4
45432100-5
45223300-9
45112700-2
45400000-1
09331000-8
45261310-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyöngyvirág Klub (5900 Orosháza, Székács J. u. 3. hrsz: 3902)
Öreg Tölgy Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7. hrsz: 7393)
Őszirózsa Klub (5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19 hrsz: 93 90)
Reménység Klub (5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. hrsz: 882 7/A/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
1.) Gyöngyvirág Klub (5900 Orosháza, Székács J. u. 3. hrsz: 3902)
Az épület beépített alapterülete: 127,25m2, hasznos alapterület: 85 ,91 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
2.) Öreg Tölgy Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7. hrsz: 7393)
Az épület beépített alapterülete: 164,34 m2, hasznos alapterület: 154,73 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
3.) Őszirózsa Klub (5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19 hrsz: 9390.
Az épület beépített alapterülete: 274,07 m2, hasznos alapterüle t: 208,27 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése , Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
Reménység Klub (5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. hrsz: 8827/A/2
Az épület beépített alapterülete: 395,27 m2, hasznos alapterület: 105 ,77 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15BS1_2016-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7634 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1- 2016-00037 azonosítószámú projekt keretében”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinyei Merse utca 10.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
E-mail: szokess @freemail.hu
Telefon: +36 302532430
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 302532430
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102195216
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261310-0
További tárgyak:45262700-8
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45421130-4
45432100-5
45223300-9
45112700-2
45400000-1
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: A teljesítés helye: Gyöngyvirág Klub (5900 Orosháza, Székács J. u. 3. hrsz: 3902)
Öreg Tölgy Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7. hrsz: 7393)
Őszirózsa Klub (5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19 hrsz: 93 90)
Reménység Klub (5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. hrsz: 882 7/A/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) Gyöngyvirág Klub (5900 Orosháza, Székács J. u. 3. hrsz: 3902)
Az épület beépített alapterülete: 127,25m2, hasznos alapterület: 85 ,91 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
2.) Öreg Tölgy Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7. hrsz: 7393)
Az épület beépített alapterülete: 164,34 m2, hasznos alapte rület: 154,73 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati n yílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
3.) Őszirózsa Klub (5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 19 hrsz: 9390.
Az épület beépített alapterülete: 274,07 m2, hasznos alapterüle t: 208,27 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati n yílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló épít ése , Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
Szolár rendszer felszerelése
Reménység Klub (5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. hrsz: 8827/A/2
Az épület beépített alapterülete: 395,27 m2, hasznos alapterület: 105 ,77 m2.
Épület külső hőszigetelése;
Födém hőszigetelése;
Padlóburkolat bontása , új burkolat építése;
Bádogozás;
Homlokzati nyílászárók cseréje;
Akadálymentesítés (Parkoló építése, Rámpák kiépítése, mozgáskorlátozott WC kialakítása)
Gépészeti rendszerek korszerűsítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 108711318
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szinyei Merse utca 10
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1063
Ország: HU
E-mail: sszokess @freemail.hu
Telefon: +36 302532430
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 302532430
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek között 2018. április 26. napján Vállalkozási szerződés aláírására került sor a Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására.
2. A szerződés alapján elvégzett építési munkákon kívül további pótmunkák megvalósítása vált szükségessé valamennyi teljesítési helyszínen, melyek az alábbiak (teljes részletességgel a szerződés mellékletei tartalmazzák):
• pihenőszoba kialakítása,
• hideg-meleg vízvételi lehetőség kialakítása,
• gázóra szekrény cseréje,
• konyhaszekrény készítése,
• vízvezeték-rendszert érintő munkálatok.
A fenti munkák az építőipari kivitelezési tevekénységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában foglalt definíciónak, azaz a szerződés alapját nem képező dokumentációban nem szereplő előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tételek, melyek így pótmunkának minősülnek. A munkák egy része a működési engedélyhez szükséges munkálatokból, másik része a kivitelezés során feltárt csőtörésből, vizesedésből adódik.
3. Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés III. 8 pontja szerint: „Pótmunka esetén a Felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. A pótmunka elszámolása a Ptk., a Kbt. valamint az egyéb hatályos jogszabályok pótmunkára vonatkozó rendelkezései szerint történik.”
II. a Felek az I. 2. pontra figyelemmel a Vállalkozási szerződés alábbi pontjait módosítják a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontban foglaltak alapján:
1. A III. Vállalkozói díj és annak megfizetése rész 2. pont a szerződésben:
Vállalkozó a szerződés teljesítésért Vállalkozói díjra jogosult, melynek mértéke:
Vállalkozó díj: 102.195.216,- Ft + ÁFA, azaz százkettőmillió-egyszázkilencvenötezer-kettőszáztizenhat forint + 27% általános forgalmi adó
a módosítást követően
Vállalkozó díj: 108.711.318,- Ft + ÁFA, azaz egyszáznyolcmillió-hétszáztizenegyezer-háromszáztizennyolc forint + 27% általános forgalmi adó
A vállalkozási díj a teljesítési helyeken felmerült pótmunkák miatt 6.516.102,- Ft + ÁFA összeggel növekszik, amely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át (6,38 %). A pótmunkák részletes leírását, a pótmunkák szükségességének indokolását és az árazott költségvetést a mellékletek tartalmazzák.
2. Vállalkozó - az előlegszámlát nem számítva - 3 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák kiállítására a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) - 25, 50 és 75 %-ot elérő (vagy pontos elérést lehetővé nem tevő előrehaladási mérték esetében azt műszakilag célszerű mértékben meghaladó) mértékű teljesítés esetén van lehetőség. A részszámla megfelelő teljesítési tartalmát a műszaki ellenőr igazolja. A műszaki ellenőr a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a munkák aktuális állapotának a végleges - elérendő - állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, és oly módon, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásához megfelelő alapot biztosítson. A részszámla összegét - a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32. § (6) bek. alapján - a Megrendelő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás - összesen - a teljes vállalkozási díj 80 %-át nem haladhatja meg.
a módosítást követően
Vállalkozó - az előlegszámlát nem számítva - 4 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására jogosult. A vállalkozói szerződés 1. számú módosításának hatályba lépését megelőzően a 25, 50 és 75 %-ot elérő (vagy pontos elérést lehetővé nem tevő előrehaladási mérték esetében azt műszakilag célszerű mértékben meghaladó) mértékű teljesítést követően a részszámla már benyújtásra került.
A 4. részszámla benyújtására a 1. számú szerződésmódosításban foglalt pótmunkák elvégzését követően van lehetőség 6.516.102,- Ft + ÁFA összegben.
A részszámla megfelelő teljesítési tartalmát a műszaki ellenőr igazolja. A műszaki ellenőr a munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a munkák aktuális állapotának a végleges - elérendő - állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, és oly módon, hogy a Vállalkozó elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásához megfelelő alapot biztosítson. A részszámla összegét - a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32. § (6) bek. alapján - a Megrendelő által teljesítés igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás - összesen - a teljes vállalkozási díj 80 %-át nem haladhatja meg.
3. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
4. Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történt aláírás napján lép életbe.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés alapján elvégzett építési munkákon kívül további pótmunkák megvalósítása vált szükségessé valamennyi teljesítési helyszínen, melyek az alábbiak (teljes részletességgel a szerződés mellékletei tartalmazzák):
• pihenőszoba kialakítása,
• hideg-meleg vízvételi lehetőség kialakítása,
• gázóra szekrény cseréje,
• konyhaszekrény készítése,
• vízvezeték-rendszert érintő munkálatok.
A fenti munkák az építőipari kivitelezési tevekénységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában foglalt definíciónak, azaz a szerződés alapját nem képező dokumentációban nem szereplő előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tételek, melyek így pótmunkának minősülnek. A munkák egy része a működési engedélyhez szükséges munkálatokból, másik része a kivitelezés során feltárt csőtörésből, vizesedésből adódik.
3. Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés III. 8 pontja szerint: „Pótmunka esetén a Felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak el azzal, hogy pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból kerülhet sor. A pótmunka elszámolása a Ptk., a Kbt. valamint az egyéb hatályos jogszabályok pótmunkára vonatkozó rendelkezései szerint történik.”
A pótmunkák elvégzése vált szükségessé, melynek értéke az
eredeti szerződés értékének 15 %-át nem haladta meg (6,38%)
A Közbeszerzések Tanácsának 2017. május 19-i a közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló útmutató II.1. pontja is rögzíti, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdése lehetővé teszi,
hogy a szerződés több elemének módosítása esetén azon elemek tekintetében is alkalmazásra
kerüljenek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak, amelyek az érték változásával közvetlenül
összefüggnek. A vállalkozó szerződés módosított pontjai vonatkozásában ez a kitétel
érvényesül, tekintve, hogy a részszámlázás módosítását is a pótmunka
szükségessége indokolta.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 102195216 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 108711318 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben