Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6454/2019
CPV Kód:45233253-7
Ajánlatkérő:Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Teljesítés helye:Érd
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dominit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72694411
Postai cím: Fehérvári Út 69/b
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Renglné Szalai Nikolett
Telefon: +36 308313480
E-mail: sz.nikolett@ekfi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekfi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járdaépítés és szegélykészítés
Hivatkozási szám: EKR000253402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szegélykészítés - Kb. 5790 méteren maximum nettó 70 000 000,- Ft összeg erejéig Érd belterületen, amely kiterjed az alábbi munkálatok elvégzésére is:
Irtás, föld- és sziklamunka
Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen kézi erővel talajosztály: V-VI.
Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig
Közműcsatorna-építés
Kör alakú öntöttvas akna fedlap és fedlap keret szintbehelyezése, cementhabarcs rögzítéssel,
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
Kőburkolat készítése
Beton vagy bazaltbeton járda bontása, homokos kavicságyazattal.
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előre gyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből.
A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előre gyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke.
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke.
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkő
Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal
Egy rétegű út-és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,
egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel.
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal.
Figyelemmel arra, hogy a felek keretszerződést kötnek a jelen fejezetben megjelölt mennyiségre és összegre, AK rögzíti, hogy a teljes mennyiséget és összeget köteles lehívni a szerződés időtartama alatt.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 70000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Járdaépítés és szegélykészítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Érd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szegélykészítés - Kb. 5790 méteren maximum nettó 70 000 000,- Ft összeg erejéig Érd belterületen, amely kiterjed az alábbi munkálatok elvégzésére is:
Irtás, föld- és sziklamunka
Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen kézi erővel talajosztály: V-VI.
Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,0 m távolságig
Közműcsatorna-építés
Kör alakú öntöttvas akna fedlap és fedlap keret szintbehelyezése, cementhabarcs rögzítéssel,
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
Kőburkolat készítése
Beton vagy bazaltbeton járda bontása, homokos kavicságyazattal.
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előre gyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből.
A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.
Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előre gyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal.
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor K szegélykő kopóréteg nélkül 25x15x25 cm, szürke.
Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke.
Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkő
Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal
Egy rétegű út-és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,
egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel.
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal.
Figyelemmel arra, hogy a felek keretszerződést kötnek a jelen fejezetben megjelölt mennyiségre és összegre, AK rögzíti, hogy a teljes mennyiséget és összeget köteles lehívni a szerződés időtartama alatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (0-36 hó) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói egységár összesen (nettó Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz: a szerződés kezdetének dátuma a szerződés felek általi aláírásának napja, de legkésőbb 2019.04.01.
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz: ajánlatadó az EMIR normarendszer szerint elemi költségvetési technológiai tétel díj értékére kéri az ajánlatát megadni az egységes mennyiségi értékre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 43-2011/2019 Rész száma: Elnevezés: Járdaépítés és szegélykészítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dominit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34410996
Postai cím: Favágó Utca 5
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: balogh.cs64@gmail.com
Telefon: +36 306190689
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356649213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: novakbau2006@gmail.com
Telefon: +36 702346648
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 88618 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dominit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34410996
Postai cím: Favágó Utca 5
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356649213

Hivatalos név: NOVÁKBAU 2006 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fellelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19710406
Postai cím: Tárnoki Út 22
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13740232213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges