Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6465/2019
CPV Kód:45212225-9
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajmási Bálint
Telefon: +36 706382114
E-mail: hajmasi.balint@nagykanizsa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykanizsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykanizsa.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - multicsarnok tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001066322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagykanizsa - multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24239 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 012 - 022848
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint
Teljesítési/Jólteljesítési biztosíték: 5% szerz. szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: 5 % feletti előleg esetén.
Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról nyilatkozni.
Jótállás: műsz. átvételtől 5 év teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. szerződés 11.1.p.
A fizetési mérföldkövek a szerződés 9.3. alapján.
Tartalékkeret kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 %-a.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 20 %
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
Helyesen:
Késedelmi/ Hibás teljesítés esetén a kijavítási időre eső késedelmi kötbér /meghiúsulási kötbér: szerződés szerint
Teljesítési/Jólteljesítési biztosíték: 5% szerz. szerint.
Előleg-visszafizetési biztosíték: 5 % feletti előleg esetén.
Ajánlattevő köteles a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról nyilatkozni.
Jótállás: műsz. átvételtől 5 év teljeskörű; a tervekre vonatkozó jótállási szabályok lásd. szerződés 11.1.p.
A fizetési mérföldkövek a szerződés 9.3. alapján.
Tartalékkeret összege: nettó 50.000.000,-Ft.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §, amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a alapján történik. Előleg Kbt. 135. § (8) bek. szerint 20 %
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ