Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6475/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 14584551
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoskorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoskorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szent János Kórház és Észak – budai Egyesített Kórházak kazánház nagyjavítási munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000785062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az 1980-as években telepített kazánok szükséges javítási munkái, a vízlágyító teljeskörű cseréje, szerelvények és csőszakaszok részleges cseréje, villamos hálózat részleges felújítása az eredetivel megegyező műszaki tartalommal. A kiviteli tervek készítése a vállalkozás része. Az ioncserélő cseréjekor a MKEH –nál szükség lehet engedélyezési eljárás lefolytatására.
Alapmennyiség:
- kazánház 1 db ioncserélő felújítás + 4 db vízállásmutató csere+1 db demag csere + 70 db szelepcser
- közműalagút: 180 fm csővezeték csere +36 m2 hőszigetelés csere +26 db szelepcser
- villanyszerelés: 48 db világítótest csere
- Kápolna: 2 db szivattyú és 1 db sámson
- Orthopédia: 2 db szivattyú és ~30 fm csővezeték szerelvényekkel
- BMC: 1 db szivattyú és ~60 fm csővezeték szerelvényekkel
- Intenzív: 1 db szivattyú + 1 db sámson + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Szülészet: 3 db szivattyú +3 db arikondezkör
- Szemészet: 1 db szivattyú
- Törzsépület: sámson + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- 1. sz. Belgyógyászat: ~ 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Sebészet: 18 fm csővezeték szerelvényekkel + kondenzleválasztó
- 4. sz. épület: 36 fm csővezeték szerelvényekkel + 3 db arikondenzkör
- Urológia: 2 db szivattyú + 3 db arikondenzkör + 54 fm csővezeték szerelvényekkel
- 2. sz. Belgyógyászat: 1 db szivattyú + 3 db arikondenzkör
Opciós mennyiség:
- Fül-orr-gége: 2 db szivattyú + 3 db arikondenzkör +27 fm csővezeték szerelvényekkel
- Gyerekosztály: 3 db arikondenzkör + 1 db visszacsapó szelep
- Mozgásszervi Rehab: 3 db arikondenzkör + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Trauma: 1 db szivattyú +24 fm csővezeték szerelvényekkel
- Felső telephelyi közműalagút: 78 fm csővezeték szerelvényekkel + 1 db hőcserélő iszapleválasztóval + 1 db szivattyú + 1 db sámson
Ajánlatkérő az opciós mennyiség megrendelésére a szerződéskötést követő 75. napig jogosult. Nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Jogosult az opciós jogát hőközpontonként érvényesíteni.
Valamennyi helyszínen a nyomáspróbák elvégzése hivatalosan dokumentálva kötelező.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben, amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent János Kórház kazánház nagyjavítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50531100-7
További tárgyak:71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1980-as években telepített kazánok szükséges javítási munkái, a vízlágyító teljeskörű cseréje, szerelvények és csőszakaszok részleges cseréje, villamos hálózat részleges felújítása az eredetivel megegyező műszaki tartalommal. A kiviteli tervek készítése a vállalkozás része. Az ioncserélő cseréjekor a MKEH –nál szükség lehet engedélyezési eljárás lefolytatására.
Alapmennyiség:
- kazánház 1 db ioncserélő felújítás + 4 db vízállásmutató csere+1 db demag csere + 70 db szelepcser
- közműalagút: 180fm csővezeték csere +36 m2 hőszigetelés csere +26 db szelepcser
- villanyszerelés: 48 db világítótest csere
- Kápolna: 2 db szivattyú és 1 db sámson
- Orthopédia: 2 db szivattyú és ~30fm csővezeték szerelvényekkel
- BMC: 1 db szivattyú és ~60fm csővezeték szerelvényekkel
- Intenzív: 1 db szivattyú + 1 db sámson + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Szülészet: 3 db szivattyú +3 db arikondezkör
- Szemészet: 1 db szivattyú
- Törzsépület: sámson + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- 1. sz. Belgyógyászat: ~ 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Sebészet: 18 fm csővezeték szerelvényekkel + kondenzleválasztó
- 4. sz. épület: 36 fm csővezeték szerelvényekkel + 3 db arikondenzkör
- Urológia: 2 db szivattyú + 3 db arikondenzkör + 54 fm csővezeték szerelvényekkel
- 2. sz. Belgyógyászat: 1 db szivattyú + 3 db arikondenzkör
Valamennyi helyszínen a nyomáspróbák elvégzése hivatalosan dokumentálva kötelező.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben, amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap , max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós mennyiség:
- Fül-orr-gége: 2 db szivattyú + 3 db arikondenzkör + 27 fm csővezeték szerelvényekkel
- Gyerekosztály: 3 db arikondenzkör + 1 db visszacsapó szelep
- Mozgásszervi Rehab: 3 db arikondenzkör + 12 fm csővezeték szerelvényekkel
- Trauma: 1 db szivattyú + 24 fm csővezeték szerelvényekkel
- Felső telephelyi közműalagút: 78 fm csővezeték szerelvényekkel + 1 db hőcserélő iszapleválasztóval + 1 db szivattyú + 1 db sámson
Ajánlatkérő az opciós mennyiség megrendelésére a szerződéskötést követő 75. napig jogosult. Nem köteles a teljes opciós mennyiséget megrendelni. Jogosult az opciós jogát hőközpontonként érvényesíteni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama:
Kezdés: A szerződés hatályba lépését követő 1. munkanap
Befejezés: A szerződés aláírását követő 90 nap, amely az opciós mennyiség megrendelése esetén hőközpontonként 5 nappal, de legfeljebb 25 nappal meghosszabbodik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: Szent János Kórház kazánház nagyjavítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Figyelemmel arra, hogy az eljárás során nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: A+B Csőszerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21086946
Postai cím: Mészáros Lőrinc Utca 170
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10827394243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlattevő neve, székhelye, adószáma:
A+B Csőszerelőipari Kft.
1194 Budapest Mészáros Lőrinc Utca 170.
10827394-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges