Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6500/2019
CPV Kód:45000000-7;45200000-9
Ajánlatkérő:Várvölgy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8316 Várvölgy, Kossuth Lajos u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Várvölgy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49674932
Postai cím: Kossuth Utca 67.
Város: Várvölgy
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8316
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háziorvosi rendelő felújítása
Hivatkozási szám: EKR000312592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
6,32 kWp-s napelemes rendszer: 1 kts (23 db 275W-os polikristályos napelem, 1 db GROWATT 6000UE inverter, Tartószerkezet /tartók, tartósinek, közbenső és végleszoritók, AC/DC túlfeszültség és túláram védelem, 100 méter szolár kábel, MC4 csatlakozók)
Homlokzati hőszigetelő rendszerek/ AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x40 mm: 26 m2, LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 15 cm: 175 m2, MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm: 33 m2
Szigetelés rögzítése/MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/220 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel: 700 db
Régi nyílászáró bontása: 1kts; műanyag kültéri nyílászárók konszignáció szerint, összesen: 14 kts; fa beltéri ajtó konszignáció szerint, összesen: 12 kts.
Zsaluzás és állványozás/Könnyű állványszerkezetek: Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből függőfolyosón mintmunkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,konzolos, a szükséges csőkiváltásokkal, 0,90-1,20 m padlószélességgel,munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig: 201 m2.
Akadálymentesítés:
Irtás, föld- és sziklamunka/Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály: 4,71 m3; Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével,mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/24 P-TT, Hegyeshalom: 11,24 m3; Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 mł-es konténerbe: 3 db.
Helyszíni beton és vasbeton munkák/Bontási munkák/Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból: 0,6 m3
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe/FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50: 0,12 t
Síkalapozás/Beton- és vasbetonalapok/Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,.....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal: 4,71 m3
Falazás és egyéb kőműves munkák/Teherhordó és kitöltő falazat készítése beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,150 mm falvastagságban, 150x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/230 mm,C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél: 7,45 m2
Helyszíni beton és vasbeton munkák/Közbenső és felületképző szerkezetek készítése - Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal: 4,49 m3
Bramac fagyálló beton padlóburkoló lap, akadálymentes rámpához és járdához, 343x168x17mm szürke: 44,95 m2
Egyedi csőkorlát akadálymentes rámpához, akadálymentes szabványok szerint kialakítva: 1 kts
Részletes műszaki leírás és konszignációk a műszaki dokumentációk között találhatók az EKR felületén.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25775796 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Háziorvosi rendelő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6,32 kWp-s napelemes rendszer: 1 kts (23 db 275W-os polikristályos napelem, 1 db GROWATT 6000UE inverter, Tartószerkezet /tartók, tartósinek, közbenső és végleszoritók, AC/DC túlfeszültség és túláram védelem, 100 méter szolár kábel, MC4 csatlakozók)
Homlokzati hőszigetelő rendszerek/ AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x40 mm: 26 m2, LB-Knauf polisztirol hőszigetelő lemez 15 cm: 175 m2, MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm: 33 m2
Szigetelés rögzítése/MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/220 mm, műanyag beütőszeges tárcsás dübel: 700 db
Régi nyílászáró bontása: 1kts; műanyag kültéri nyílászárók konszignáció szerint, összesen: 14 kts; fa beltéri ajtó konszignáció szerint, összesen: 12 kts.
Zsaluzás és állványozás/Könnyű állványszerkezetek: Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből függőfolyosón mintmunkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,konzolos, a szükséges csőkiváltásokkal, 0,90-1,20 m padlószélességgel,munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig: 201 m2.
Akadálymentesítés:
Irtás, föld- és sziklamunka/Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m˛ szelvényig, III. talajosztály: 4,71 m3; Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével,mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/24 P-TT, Hegyeshalom: 11,24 m3; Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 mł-es konténerbe: 3 db.
Helyszíni beton és vasbeton munkák/Bontási munkák/Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból: 0,6 m3
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe/FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50: 0,12 t
Síkalapozás/Beton- és vasbetonalapok/Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,.....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal: 4,71 m3
Falazás és egyéb kőműves munkák/Teherhordó és kitöltő falazat készítése beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,150 mm falvastagságban, 150x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/230 mm,C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél: 7,45 m2
Helyszíni beton és vasbeton munkák/Közbenső és felületképző szerkezetek készítése - Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal: 4,49 m3
Bramac fagyálló beton padlóburkoló lap, akadálymentes rámpához és járdához, 343x168x17mm szürke: 44,95 m2
Egyedi csőkorlát akadálymentes rámpához, akadálymentes szabványok szerint kialakítva: 1 kts
Részletes műszaki leírás és konszignációk a műszaki dokumentációk között találhatók az EKR felületén.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás vállalt időtartama – egész naptári hónapban megadva (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 15
2 2. Előteljesítés vállalt mértéke – egész naptári napokban megadva az ajánlattételi felhívás II.1.5. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest (minimum 0, maximum 48 nap ajánlható meg) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár a teljes kivitelezésre (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Háziorvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: rederrudi@gmail.com
Telefon: +36 305352980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25775796
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241

Hivatalos név: Két Tarbuza Kölcsönös Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14178175
Postai cím: Rákóczi utca 27
Város: Zalaszentlászló
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8788
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23475155220

Hivatalos név: Zala-Sadek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62695534
Postai cím: Dalos Utca 14.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868548220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges