Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6507/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.;4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.;4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.;4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Industry-Tech Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Metal Trading & Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ABRAZIV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Építőipar, gépgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi Utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miklóssy Máté
Telefon: +36 204683205
E-mail: miklossy.mate@keviep.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keviep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Építőipar, gépgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés
Hivatkozási szám: EKR000618092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Festőműhely elszívó rendszer-1 db.A festőműhely elszívó rendszer feladata a festőműhelyben keletkezett festék-pigmentektől szennyezett levegő elszívása, tisztítása és a temperált légcsere biztosítása.
2.rész: Szerszámgépek: 1 db.CNC vezérelt plazma és lángvágó gép (Fémmegmunkáló központ) és 1 db.Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép (Hajlító-, hajtogató-, simító- vagy egyengetőgép) A CNC vezérelt plazma és lángvágó gép különböző vastagságú és alakú, lemez alkatrészek méretpontos vágására, míg a Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép adott méretű lemezek megadott szögben ill. szögekben történő hajlítására alkalmas.
3.rész: Fémszóró berendezés: 1 db.Görgőpályás szemcseszóró gép.A gép feladata acélok (lemezek, profilanyagok) felületének mechanikai tisztítása, megfelelő előkészítési fokozat (pl. Sa1, Sa2) elérése.
4.rész: Kisgépek: 1 db. Mágnestalpasfúró gép (Szerszámgép fémek fúrására) és 1 db csőcsiszoló gép (Fémek felületi megmunkálására szolgáló szerszámgép). A mágnestalpas fúrógéppel hely kötöttsége nélkül végezhető a furatok készítése. A csőcsiszoló csövek megfelelő geometriai áthatásainak kialakítása a csatlakozó felületekhez.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 188366500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Festőműhely elszívó rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42122460-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: Festőműhely elszívó rendszer-1 db.A festőműhely elszívó rendszer feladata a festőműhelyben keletkezett festék-pigmentektől szennyezett levegő elszívása, tisztítása és a temperált légcsere biztosítása.
A festőműhely elszívó rendszer egy nagyteljesítményű elszívó rendszeren alapul, amely a festékkel és egyéb anyagokkal szennyezett levegőt elszívja a festőhelyiségből. Az elszívott levegő magával ragadja a mellészórt oldószer és szilárd festékszemcséket. A beszívott szennyezett levegőt a rendszer megszűri, 99%-ban megtisztítja ezt követően a szabadba engedi és temperált levegővel pótolja.
A beszerezni kívánt festőműhely elszívó rendszer a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.
A megajánlott készülék telepítése, beüzemelés és a gépkezelők betanítása ajánlattevő feladata és felelőssége. Próbaüzem időtartama alatt a személyzetet az Ajánlattevő biztosítja. Az ajánlattevő feladata a gépek helyszínre történő szállítása és az épületen belüli gépmozgatás.
Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
Elszívó fal:
Festék-pigmentektől 99%-ban megtisztított levegő
Leválasztó szűrők száma az elszívófalban 3 db
Elszívó fal mérete (hosszuság: 6 m, mélység: 0,6 m, magasság: 1 m)
Elszívott levegőmennyiség: 10000 m3/h
Ventilátor motorteljesítmény: 4 kW
Ventilátor feleljen meg az ATEX 2014/34/EU direktívának, Zóna 2 besorolású, rendelkezik EU megfelelőségi nyilatkozattal
A vezérlőszekrény a beépített érzékelőkkel és reteszekkel együtt bíztosítja a festőműhely berendezéseinek biztoságos működését.
A vezérlés PLC-vel történik, Siemens vagy azzal egyenértékű
Befúvó gépészet
Névleges levegő befúvás: 10000 m3/h
Ventilátor motorteljesítmény: 3 kW
Gázégő: 3 pont szabályozású, földgáz blokkégő, ABG-10-F vagy azzal egyenértékű típus
Gázégő maximális teljesítménye: 110 kW
Szűrési fokozat: 2
Hővisszanyerő berendezés:
Levegőmennyiség: 10000 m3/h
Hővisszanyerési teljesítmény: 50%
Technológiai beadványterv
Festési technológiára vonatkozó technológiai beadványterv készítése. Az eljárás lebonyolításában való közreműködés. A pontforrás-létesítési engedélykérelem és elhatárolási számítás elkészítése.
Mínőség, Tanúsítvány, Szolgáltatások
Forgalmazó/Gyártó ISO minősítése szükséges
Tanúsítvány EK vagy CE kötelező
Szolgáltatások: minimum 12 hónap év teljeskörű jótállás, hibajelzés 24 órán belüli visszaigazolása, hiba elhárítás 48 órán belüli megkezdése, általános használati utasítás, szállítás, helyszíni üzembe helyezés, telepítés, személyzet betanítása. Teljesítési (szállítási) határidő legkésőbb 2019. 06. 01.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (további minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 2. Az elszívó fal elszívott levegőmennyisége: legalább 10000-16000 m3/h  10
3 3. A befúvó gépészet hővisszanyerési teljesítménye: 50%-60% között 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00651
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. A helyszíni bejárás helye: Debrecenben, a Vágóhíd u. 18. szám alatt, találkozás a porta előtt. A helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2019. 01.31. 10:00. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) alapján valamennyi érintett gazdasági szereplő számára hozzáférővé fog tenni.

II.2.1)
Elnevezés: Szerszámgépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42638000-7
További tárgyak:42633000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db.CNC vezérelt plazma és lángvágó gép és 1 db.Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép. A CNC vezérelt plazma és lángvágó gép különböző vastagságú és alakú, lemez alkatrészek méretpontos vágására, míg a Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép adott méretű lemezek megadott szögben ill. szögekben történő hajlítására alkalmas.
1 db CNC vezérelt plazma- és lángvágó gép
Különböző vastagságú és alakú, lemez alkatrészek méretpontos vágására alkalmas lemezmegmunkáló és vágógép, amelynek a vezérlését programozott számítógép végzi. A vezérlő a legmagasabb színvonalon biztosítja a gép üzemeltetését és állapot követését.
A beszerezni kívánt CNC vezérelt plazma- és lángvágó gép a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.
A megajánlott készülék telepítése, beüzemelés és a gépkezelők betanítása ajánlattevő feladata és felelőssége. Próbaüzem időtartama alatt a személyzetet az Ajánlattevő biztosítja. Az ajánlattevő feladata a gépek helyszínre történő szállítása és az épületen belüli gépmozgatás.
Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
Hasznos munkatartomány: 6000 mm x 2000 mm
Tájolási pontosság: +/- 0,1 mm/m
Ismétlési pontosság: +/- 0,1 mm
Programozási pontosság: 0,01 mm
Pozicionálás maximális sebessége: 25 m/perc
Maximális vágási sebesség: 15 m/perc
Asztalmagasság: max. 800 mm
Meghajtások módja: X tengelyen mindkét oldalon szinkronizált servo; Y tengelyen servo; Z tengelyen servo mindkét (plazma, láng) kocsinál
Plazma vágófej jellemzői: 1 db kocsi egy plazmafejjel, a plazmafej nagypontosságú Z tengely szerinti vezérlésével, a plazmafej ütközővédelemmel ellátott
Plazma áramforrás típusa: 1 db HYPERTHERM XPR 300 Core finomsugaras plazma automatikus gázkeverővel True Hole technológiára készen, a gépen kizárólag HYPERTHERM plazma üzemeltethető.
A lángvágófej jellemzői: 1 db kocsi egy lángvágó fejjel, a fej nagypontosságú Z tengely szerinti vezérlésével, a ütközővédelemmel ellátott, a plazmafej Y síkban +/- 45 fokban manuálisan elfogatható.
Üzem indító kopó-fogyó készlet (indulócsomag) plusz egy készlet biztosítása (plazma, láng)
Lángvágó fej vágási kapacitás: 150 mm
Teljesítési (szállítási) határidő legkésőbb 2019. 06. 01.
További részletes specifikácók a Közbeszerzési dokumentációban találhatók.
1 db Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép:
Adott méretű lemezek megadott szögben ill. szögekben történő hajlítására alkalmas nagyteljesítményű élhajlító gép, amelynek a vezérlését programozott számítógép végzi. A vezérlő a legmagasabb színvonalon biztosítja a gép üzemeltetését és állapot követését.
A beszerezni kívánt Hidraulikus CNC vezérelt élhajlító gép a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.
A megajánlott készülék telepítése, beüzemelés és a gépkezelők betanítása ajánlattevő feladata és felelőssége. Próbaüzem időtartama alatt a személyzetet az Ajánlattevő biztosítja. Az ajánlattevő feladata a gépek helyszínre történő szállítása és az épületen belüli gépmozgatás.
Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
Teljes névleges hajlítási hossz: 5100 mm
Préserő: 5000 kN
Nagyterhelésű X-R-Z1-Z2 tengelyek szerinti hátsó ütköző
4 db 1000 mm-es lemeztartó konzol
V horony az asztalban egyedi V alsószerszámok felfogásához
Olajhűtő egység
CNC vezérelt asztal előfeszítés
Automatikus oldalsó keret elhajlás kompenzáció
Alkatrészek érintőképernyőn való gyors 2D-s tervezése és 3D animációja.
Automatikus anyagvastagság-mérés és hőmérséklet okozta keretelmozdulás kompenzáció
A lemez vastagságtól és a hajlítási szögtől függően a gép vezérlése meghatározza az ideális hajlítási folyamatot és javaslatot tesz a megfelelő szerszámozásra
Automatikus lézeres szerszám sziulett detektáló rendszer.
További részletes specifikációk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (további minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 3. Funkcionális tulajdonságok 20
3 3.1. Hidraulikus CNC élhajlító gép 10
4 3.1.1. Teljes névleges hajlítási hossz legalább: 5100 mm és 5500 mm között  5
5 3.1.2. Préserő legalább 5000 kN és 5500 kN között 5
6 3.2. CNC vezérelt plazma és lángvágó gép 10
7 3.2.1. Maximális vágási sebesség: legalább 15 m/perc és 20 m/ perc között 5
8 3.2.2. Pozicionálás maximális sebessége: 25 m/perc és 30 m/perc között 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. A nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00651
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. A helyszíni bejárás helye: Debrecenben, a Vágóhíd u. 18. szám alatt, találkozás a porta előtt. A helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2019. 01.31. 10:00. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) alapján valamennyi érintett gazdasági szereplő számára hozzáférővé fog tenni.

II.2.1)
Elnevezés: Fémszóró berendezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42665000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db.Görgőpályás szemcseszóró gép. A gép feladata acélok (lemezek, profilanyagok) felületének mechanikai tisztítása, megfelelő előkészítési fokozat (pl. Sa1, Sa2) elérése. 1db. görgőpályás szemcseszóró gép

Acélok (lemezek, profilanyagok) felületének szóróanyaggal történő mechanikai tisztítására, megfelelő előkészítési fokozat (pl. Sa1, Sa2) elérésére alkalmas görgőpályás szemcseszóró gép. A gép rendelkezik egy önálló elektromos vezérléssel, amely biztosítja a a teljes berendezés összehangolt működését.
A beszerezni kívánt görgőpályás szemcseszóró gép a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.
A megajánlott készülék telepítése, beüzemelés és a gépkezelők betanítása ajánlattevő feladata és felelőssége. Próbaüzem időtartama alatt a személyzetet az Ajánlattevő biztosítja. Az ajánlattevő feladata a gépek helyszínre történő szállítása és az épületen belüli gépmozgatás.

Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
A berendezés telepíthető legyen a megadott alapterületű és belmagasságú épületbe
(az épület rajz mellékelve, 13. számú melléklet)
Görgőpálya sebességtartománya ± 0,5-5 m/min
Maximális munkadarab méretek (hossz:12000 mm, szélesség: 1500/1600 mm, magasság: 500 mm) Minimális hosszuság: 1500 mm
Görgőpálya terhelhetősége 800 kg/görgő
Szóróturbinák száma: 4 db
Turbinák átmérője átmérője: 350 mm
Turbina egység tömege (ház nélkül) 46 kg/turbina
Hajtásteljesítmény: 11 kW/turbina
Szemcsekiszórás: 165 kg/turbina
Turbina szórási sebesség: 80 m/s
A maximális zajszint kibocsátás 83 db(A)
A por emisszió mértéke maximum 2mg/m3
Turbinamotorok frekvenciaváltóval történő szabályozása
Ventilátoros szemcselefúvatás a munkadarab felületéről és állítható kefés tisztítás szükséges
Forgószitadobos szemcsetisztítás
Adatkijelzés, adattovábbítás lehetősége, kimutatások a gép használatáról a termelés ellenőrzéséhez exportált jelentések generálása exel formátumban. Rendelkezzen hálózati kártyával, USB porttal, RS-232C/422/485 izolált soros porttal.
Első szemcsefeltöltés 1500 kg szükséges
Porleválasztó berendezés besorolása: ATEX, KST < 100 bar m/s
Forgalmazó/Gyártó ISO minősítése szükséges
Tanúsítvány EK vagy CE
Az ajánlati ár tartalmazza a szállítást, szerelést.
Szolgáltatások: minimum 24 hónap jótállás, hibajelzés 24 órán belüli visszaigazolása, hiba elhárítás 48 órán belüli megkezdése, általános használati utasítás, kézikönyv magyarul, szállítás, helyszíni üzembe helyezés, telepítés, személyzet betanítása.
Teljesítési (szállítási) határidő legfeljebb 120 nap.
A görgőpályás szemcseszóró gép elhelyezésére szolgáló épület metszetét a közbeszerzési dokumentumok 14. számú melléklete tartalmazza.
Tudnivalók az 1. a 2. és a 3. részek vonatkozásában
Csak új eszköz ajánlható meg. A fenti táblázatban a szállítandó eszközzel kapcsolatos minimum – követelmények szerepelnek, a megajánlott eszközöknek, ezeknek meg kell felelnie. Amennyiben a megajánlott gép bármely specifikációnak vagy minimálisan elvárt követelménynek nem felel meg, az ajánlat érvénytelennek tekintendő.
Az ajánlatkérő a telepítéshez az alábbiakat biztosítja:
• A kontrolpanelek fő áramforrásának kialakítása.
• Internet kapcsolat kialakítása a fő elemekhez.
• Központi szerver és/vagy internet kapcsolat kialakítása a kontrol panelekhez és az adatforgalomhoz.
• Bármely egyéb szükséges épület, padlózat, mennyezet vagy falak építése, bontása vagy egyéb földmunkák, amely összefüggésben van berendezés telepítésével.
Teljesítési (szállítási) határidő legkésőbb 2019. 06. 01.
A nyertes ajánlattevőnek 2 nap próbaüzemet és 2 fő részére 8-8 órában kezelési oktatást kell biztosítania, a próbaüzem ideje alatt a működés felügyeletére szakember biztosításával. A próbaüzem alatt a felhasználandó alapanyagot valamint a személyzetet az Ajánlatkérő biztosítja.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (további minimum 0 hónap, maximum 48 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10
2 3. A görgőpálya terhelhetősége 800 kg/görgő és 1000 kg/ görgő között 10
3 4. A turbina szórási sebessége 80 m/s és 90 m/s között 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. A nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00651
II.2.9) További információ:
Az ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. A helyszíni bejárás helye: Debrecenben, a Vágóhíd u. 18. szám alatt, találkozás a porta előtt. A helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2019. 01.31. 10:00. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ajánlatkérő a Kbt. 56.§ (6) alapján valamennyi érintett gazdasági szereplő számára hozzáférővé fog tenni.

II.2.1)
Elnevezés: Kisgépek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42637100-1
További tárgyak:42631000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen Vágóhíd utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db. Mágnestalpasfúró gép és 1 db csőcsiszoló gép. A mágnestalpas fúrógéppel hely kötöttsége nélkül végezhető a furatok készítése. A csőcsiszoló csövek megfelelő geometriai áthatásainak kialakítása a csatlakozó felületekhez.
1db. csőcsiszoló
Az eszközzel csövek megfelelő geometriai áthatásainak kialakítása történik a csatlakozó felületekhez.
A gép a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.

Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
Teljesítmény: 1400 W
Üresjárati fordulatszám: 750-3000 1/min
Szalagsebesség: 2,7-8,5 m/s
Szalaghossz: 760 mm
Szalagszélesség: 40 mm
Csőátmérő tartomány: 8-120 mm
Tömeg: max. 4 kg
Minimálisan elvárt jótállási idő 12 hónap
Teljesítési (szállítási) határidő legkésőbb 2019. 06. 01.
1 db. mágnestalpas fúrógép
Részletes specifikációk, minimálisan elvárt követelmények:
Teljesítmény: 1200 W
Üresjárati fordulatszám: 300-640 1/min
Fordulatszám teljes terhelésnél: 170-330 1/min
Fúrás maximális átmérője: 42 mm
Fúrás maximális mélysége: 50 mm
Fúrás maximális átmérője magfóróval: 16 mm
Maximális statikus forgatónyomaték: 85 Nm
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál: 10 kN
Tömeg: max. 12 kg
Minimálisan elvárt jótállási idő 12 hónap
Teljesítési (szállítási) határidő legkésőbb 2019. 06. 01.
Az eszközzel hely kötöttsége nélkül végezhető a furatok készítése. Könnyű, könnyen szállítható és erőteljes mágneses fúróállvány, amelynek mágneses alaplapja biztosítja a biztonságot és stabilitást. A könnyű irányítás érdekében elektronikus kapcsolópanellel rendelkezik.
A gép a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet szerinti megfelelősségi jelöléssel (CE) rendelkezik.
A 4. rész vonatkozásában is csak új eszköz ajánlható meg. A fenti táblázatban a szállítandó eszközökkel kapcsolatos minimum – követelmények szerepelnek, a megajánlott eszközöknek, ezeknek meg kell felelnie. Amennyiben a megajánlott gép bármely specifikációnak vagy minimálisan elvárt követelménynek nem felel meg, az ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Valamennyi rész műszaki leírásában a meghatározott eredetű, gyártmányú anyagra, szerkezetre, berendezésre való hivatkozás az elvárt műszaki színvonal meghatározására szolgál. Az ilyen megnevezések mellé a „vagy ezzel egyenértékű” kifejezés értendő. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
Valamennyi gép vonatkozásában be kell nyújtani a jelen dokumentáció 8. számú melléklete szerinti kitöltött nyilatkozatot. Az ajánlattevőnek ebben nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott készülék összességében megfelel-e a részletes specifikációnak, továbbá a megajánlott készülék egyes paraméterei megfelelnek-e az adott sorban szereplő specifikációnak.
Ha a megajánlott készülék összességében nem felel meg a részletes specifikációnak, vagy a megajánlott készülék valamely paramétere nem felel meg az adott sorban szereplő specifikációnak úgy abban az esetben az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatnak minden esetben tartalmaznia kell a megajánlott készülék részletes bemutatását, műszaki leírását, a szállításra, a beüzemelésre, az esetleges oktatásra és a próbaüzemre is kiterjedően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (további minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 10 10
2 3. Funkcionális tulajdonságok  10
3 3.1. Csőcsiszoló gép: Teljesítmény 1400 W és 1600 W között  5
4 3.2. Mágnestalpas fúrógép: Teljesítmény 1200 W és 1500 W között 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. A nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00651
II.2.9) További információ:
Valamennyi rész esetében a teljesítési határidő 2019. 06. 01.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Festőműhely elszívó rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Industry-Tech Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41055054
Postai cím: Galga utca 2 / C12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: info@industry-t.com
Telefon: +36 309006154
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24722797243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7910000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Innomontage Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21739042
Postai cím: Nagytétényi Út 102.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10430116243

Hivatalos név: Industry-Tech Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41055054
Postai cím: Galga utca 2 / C12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24722797243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szerszámgépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Metal Trading & Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22484974
Postai cím: Radnóti Tér 2. 3. em 78.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: info@mtckft.hu
Telefon: +36 88870155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88870155
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23744086219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117071797
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 126400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Metal Trading & Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22484974
Postai cím: Radnóti Tér 2. 3. em 78.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23744086219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Fémszóró berendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABRAZIV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89185551
Postai cím: Paul Lechler Utca 3
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: aisarok@abraziv.hu
Telefon: +36 204376260
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504275203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51269450
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52976500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KEMATECHNIK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49532191
Postai cím: Nagytétényi Út 102.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12881013243

Hivatalos név: ABRAZIV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89185551
Postai cím: Paul Lechler Utca 3
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10504275203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 4 Elnevezés: Kisgépek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért az eljárás a közbeszerzés negyedik része tekintetében a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Baktria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22597474
Postai cím: Simonffy Utca 4-6 fsz.41
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22933018209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az ajánlatkérő az Innomontage Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, a KEMATECHNIK Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, a Baktria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát - a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján - érvénytelenné nyilvánította.
2. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/
2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdése szerinti záró tanúsítvány még nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Ezért az
ajánlatkérő a 106. § (2a) bekezdése alapján jár el. A szerződéskötési moratórium letelt, a szerződések az 1-3. részek vonatkozásában megkötésre kerültek, azok azonban a közbeszerzésekért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphetnek hatályba.
3. A szerződések pénzügyi forrása:Gyártási technológia komplex fejlesztése a Keviép Kft.debreceni telephelyén
elnevezésű,GINOP-1.2.1-16-2017-00651 kódjelű pályázat származó uniós forrás és önerő.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges