Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6509/2019
CPV Kód:79416000-3
Ajánlatkérő:Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc, Megrendelők székhelyei illetve a foglalkoztatási kiállítások esetén a Megrendelő által megjelölt helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21392755
Postai cím: Petőfi Sándor Út 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várnai Beáta
Telefon: +36 302017536
E-mail: varnai.beata@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolcholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varnai Beáta
Telefon: +36 302017536
E-mail: varnai.beata@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Marketing tevékenység
Hivatkozási szám: EKR001149832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.feladat: Befektetésösztönző PR tevékenység
-6 db sajtóközl. megírása és kiküldése:3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés.
-24 db blogbejegyzés írása és megjelentetése.
-4 db interjú szervezése a város vezetőivel,kiemelt gazdasági szereplőivel
-sajtóháttérbeszélgetések szerv. negyedévente 1 alkalommal.
-Állandó médiafigyelés és kapcsolattartás, havi szintű riportolással.
2.feladat: Munkaerő-megtartó komm. tevékenység
-6 db sajtóközl. elkészítése, 3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés
-Projekt időtartama alatt 4 db fizetett PR cikk elkészítése és megjelentetése országos médiafelületen
-Adwords hirdetési kampány megvalósítása (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva) 1000 db elvárt kattintás
-Facebook hirdetés (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva): , elvárt elérés 500 000 / év, elvárt kumulált elérés: 1.500.000 fő / projekt szinten
-Interaktív banner grafikai tervezése: 4 db különb. tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1 médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
3.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő komm. tevékenység
-2 db közösségi média felület (facebook, instagram) stratégia átgondolása, tartalom menedzsmentje, Elvárás: 1 db post + szöveg + fotó a kért fotótárból/hét
-200 db fotó meghatározott témákban; Elvárás: 200 db saját fotó, 300 DPI felbontásban
-2 db kisfilm/spot/animáció 60-180 másodperces, HD felbontásban + film nyersanyag átadása
-banner grafikai tervezés/fotó retusálás; 4 különböző tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1 médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
-Rádió M hirdetés + gyártás 6 db spot – 4x80 megjelenés
-Helyi TV interjú/riport/tudósítás/reklámfilm: összesen 6db
-Helyi lap megjelenés: 2 db hirdetés/negyedév
4.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő nyomdai anyagok
-Reprezentatív tájékoztató kiadvány: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: A/5 álló méretben, 24 oldal angol, magyar nyelven (20 old. belív+4 old borító), 1500db, borító 250g matt műnyomó matt fóliával, belív 150 gr matt műnyomó, az elkészült tartalom elektronikus átadása
-Szórólap: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: ötféle tartalmi mutáció, A/5 álló méret (148*210 mm), 2 oldalas, összesen 5*5000 db, azaz 25.000 db
-Plakát: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: háromféle tartalmi mutáció, A/3 méretben (297*420 mm), 1 oldal, 3*500 db, 170 gr matt műnyomó papírminőség
5.feladat: Szóróajándékok-Toll 1500 db,-Hűtőmágnes 1000 db,Nyakpass 1500 db,Kulcstartó 1500 db,Cukorka 10.000 db
-Ajándéktasak 2 méretben: 1000 – 1000 db,bögre 500 db,Jegyzetfüzet A6 méretben 500 db
6.feladat: Szolgáltatások értékesítéstámogató eszközei
-Mobilstand: 1db 4m2 és modulárisan bővíthető 12 m2-ig.
-Sajtófal 1 db, 440 cm*170 cm*230 cm
-Irodaportál:•Egyedi kivitelezésű külső cégtábla 1db
•Egyedi kivitelezésű belső cégtábla 1db
•Cégér típus, világító, egyedi kivitelezésű jelző eszköz 1db
•Üveg matrica/fólia: a portál üveg felületének max. 30 %-a
-1db beton/aszfalt felületre állítható mobil sátor/pavilon 4db összecsukható székkel, 1db összecsukható asztallal
7.feladat: Rendezvényeken való részvétel, rendezvényszerv.
-Megjelenés országos, budapesti munkaerőpiaci kiállításon 2 db
-Helyi vagy agglomerációs munkaerőpiaci kiállítás, börzén catering és helyiség biztosítása a jelzett időszakban 9 db az alábbiak szerint: legalább 10 kiállító cég, és 50 fő befogadására alkalmas terület biztosítása,100 fő számára ásványvíz, üdítő, kávé bekészítése és 15 dkg/fő sós-édes,6 alk 200 fő részére meleg étkezés
8.feladat:- 12 db sajtóközl. 5 helyi garantált megjelenés- banner grafikai tervezése/fotó retusálás: 4 db különböző tartalom
-1db kisfilm/spot/animáció 60-180 mp, HD felbontásban -4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 orsz.
Részl. leírás KD-ban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48439000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Marketing tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak:22459100-3
22462000-6
79342200-5
79821000-5
79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, Megrendelők székhelyei illetve a foglalkoztatási kiállítások esetén a Megrendelő által megjelölt helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.feladat: Befektetésösztönző PR tevékenység
-6 db sajtóközl. megírása és kiküldése:3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés.
-24 db blogbejegyzés írása és megjelentetése.
-4 db interjú szervezése a város vezetőivel,kiemelt gazdasági szereplőivel
-sajtóháttérbeszélgetések szerv. negyedévente 1 alkalommal.
-Állandó médiafigyelés és kapcsolattartás, havi szintű riportolással.
2.feladat: Munkaerő-megtartó komm. tevékenység
-6 db sajtóközl. elkészítése, 3 db országos és 2 db helyi garantált megjelenés
-Projekt időtartama alatt 4 db fizetett PR cikk elkészítése és megjelentetése országos médiafelületen
-Adwords hirdetési kampány megvalósítása (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva) 1000 db elvárt kattintás
-Facebook hirdetés (a www.miskolcatehelyed.hu weboldalra irányítva): , elvárt elérés 500 000 / év, elvárt kumulált elérés: 1.500.000 fő / projekt szinten
-Interaktív banner grafikai tervezése: 4 db különb. tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1 médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
3.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő komm. tevékenység
-2 db közösségi média felület (facebook, instagram) stratégia átgondolása, tartalom menedzsmentje, Elvárás: 1 db post + szöveg + fotó a kért fotótárból/hét
-200 db fotó meghatározott témákban; Elvárás: 200 db saját fotó, 300 DPI felbontásban
-2 db kisfilm/spot/animáció 60-180 másodperces, HD felbontásban + film nyersanyag átadása
-banner grafikai tervezés/fotó retusálás; 4 különböző tartalom
-A 4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 országos felületen 2 hét időtartamban (összesen 1 médiafelület 2 hetes kampány jellegű igénybe vétele 4 féle kreatív tartalom (banner) megjelenítésével
-Rádió M hirdetés + gyártás 6 db spot – 4x80 megjelenés
-Helyi TV interjú/riport/tudósítás/reklámfilm: összesen 6db
-Helyi lap megjelenés: 2 db hirdetés/negyedév
4.feladat: Szolgáltatásokat népszerűsítő nyomdai anyagok
-Reprezentatív tájékoztató kiadvány: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: A/5 álló méretben, 24 oldal angol, magyar nyelven (20 old. belív+4 old borító), 1500db, borító 250g matt műnyomó matt fóliával, belív 150 gr matt műnyomó, az elkészült tartalom elektronikus átadása
-Szórólap: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: ötféle tartalmi mutáció, A/5 álló méret (148*210 mm), 2 oldalas, összesen 5*5000 db, azaz 25.000 db
-Plakát: Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: háromféle tartalmi mutáció, A/3 méretben (297*420 mm), 1 oldal, 3*500 db, 170 gr matt műnyomó papírminőség
5.feladat: Szóróajándékok-Toll 1500 db,-Hűtőmágnes 1000 db,Nyakpass 1500 db,Kulcstartó 1500 db,Cukorka 10.000 db
-Ajándéktasak 2 méretben: 1000 – 1000 db,bögre 500 db,Jegyzetfüzet A6 méretben 500 db
6.feladat: Szolgáltatások értékesítéstámogató eszközei
-Mobilstand: 1db 4m2 és modulárisan bővíthető 12 m2-ig.
-Sajtófal 1 db, 440 cm*170 cm*230 cm
-Irodaportál:•Egyedi kivitelezésű külső cégtábla 1db
•Egyedi kivitelezésű belső cégtábla 1db
•Cégér típus, világító, egyedi kivitelezésű jelző eszköz 1db
•Üveg matrica/fólia: a portál üveg felületének max. 30 %-a
-1db beton/aszfalt felületre állítható mobil sátor/pavilon 4db összecsukható székkel, 1db összecsukható asztallal
7.feladat: Rendezvényeken való részvétel, rendezvényszerv.
-Megjelenés országos, budapesti munkaerőpiaci kiállításon 2 db
-Helyi vagy agglomerációs munkaerőpiaci kiállítás, börzén catering és helyiség biztosítása a jelzett időszakban 9 db az alábbiak szerint: legalább 10 kiállító cég, és 50 fő befogadására alkalmas terület biztosítása,100 fő számára ásványvíz, üdítő, kávé bekészítése és 15 dkg/fő sós-édes,6 alk 200 fő részére meleg étkezés
8.feladat:- 12 db sajtóközl. 5 helyi garantált megjelenés- banner grafikai tervezése/fotó retusálás: 4 db különböző tartalom
-1db kisfilm/spot/animáció 60-180 mp, HD felbontásban -4 féle banner megjelentetése (rotálva) 1 helyi és 1 orsz.
Részl. leírás KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2 alkalmasság tekintetében megajánlott szakember az alkalmasság megállapításához előírt 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0, ajánlati ele 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001
II.2.9) További információ:
1. részszempont fordított arányosítás módszere, 2. részszempont egyenes arányosítás módszere. Kiosztható pontok: 0-10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Marketing tevékenység
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65718771
Postai cím: Szepsi Utca 1
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
E-mail: csaba.kedves@gmail.com
Telefon: +36 302076239
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26278902205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50537907
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48439000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: One PR Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60309947
Postai cím: Rákóczi Út 62
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2451
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14566802207

Hivatalos név: Innotime Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65718771
Postai cím: Szepsi Utca 1
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26278902205

Hivatalos név: Super11 Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84335472
Postai cím: Homonna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25460731243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges