Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6519/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Újkígyós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. hrsz.: 1328
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újkígyós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300705
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Újkígyós
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5661
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ferenc
Telefon: +36 66256100
E-mail: muszak@ujkigyos.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újkígyós 500m3-es vasbeton víztorony rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000149482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Leromlott állapotú 500m3-es vasbeton víztorony rekonstrukciója az alábbiak miatt indokolt:
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. június 1-től üzemelteti Újkígyós város ivóízellátó hálózatának részét képző 500 m3-es vasbeton víztornyot. A víztorony építése 1992-ben kezdődött csúszózsalus technológiával. A rendelkezésre álló információk alapján, a víztér belső felületét építéskor epoxi műgyanta bevonattal látták el, később ~ 3 mm vastag műanyag fóliával bélelték ki. A víztér vízzárósága hosszú távon továbbra sem volt megfelelő, így 2010-ben ismét újabb szigetelésre került sor, Eurokalmatron A és Eurokalmatron B vízzáró-felújító-javító habarcs felhasználásával.
Tekintettel arra, hogy rövid időn belül a víztorony víztere ismét szivárogni kezdett, az Üzemeltető megbízást adott Kiss Zsolt épület- és tartószerkezeti, igazságügyi szakértőnek, hogy tárgyi víztorony állapotáról előzetes szakértői vélemény készítsen. Az „Előzetes szakértői vélemény az Újkígyósi 500 m3-es víztorony időszakos vizsgálatáról” tárgyú dokumentáció közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának a részét képezi.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Újkígyós 500m3-es vasbeton víztorony rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. hrsz.: 1328
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Víztorony rövid ismertetése, leírás:
A víztorony az Újkígyósi vízműtelepen található, az 1328 hrszú. ingatlanon. A torony teljes magassága 42,00 m, az alsó átmérője 6,21m, a felső átmérője 10,22 m, a medencetér alsó szintje 29,5 m, a tároló térfogata 500m3. A túlfolyó szintje 39,70 m, a medencetér belépési szintje 39,85m. A torony monolit vasbeton szerkezetű forgástest, fala 25 cm vastag, a tervezett betonminőség C16-24 KK. A torony alapozása mikrocölöp, mely cölöpök fejeit 8,00 m átmérőjű, 70 cm vastag monolit vasbeton fejlemez köti össze. A tervezett beton minősége C 16-32/KK. A fejlemezről indítva a toronytest monolit vasbetonból készült, a belül üres forgástest, 25 cm-es állandó falvastagsággal, csúszó zsalus technológiával, változó torony keresztmetszettel.
Fejlesztés rövid ismertetése:
1. Víztorony statikai, szerkezeti megerősítése:
 Függő- és homlokzati állvány készítése
 Betonfelület előkészítése
 Víztorony statikai, szerkezeti megerősítése Sika Carbodur S812 vagy S512 lamella felragasztásával Sikadur-30 jelű anyaggal, és Sika Wrap-231 C/45 felragasztása Sikadur-330 jelű ragasztóba ágyazva.
2. Víztorony külső felületének kezelése, festése:
 Felület előkészítése
 Kilátszó betonacélok kezelése, festése, betonpótlások, betonfelület kezelése, festése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
3. Víztorony belső felületének kezelése, festése:
 Függő- és homlokzati állvány készítése
 Felület előkészítése
 Kilátszó betonacélok kezelése, festése, betonpótlások, betonfelület kezelése, festése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
4. Víztorony belső acélszerkezetének kezelése, festése, víztérben lévő acélszerkezetek nélkül (létra háttámasszal, pihenők, szolgálati cső, töltő-ürítő vezeték és szerelvényei, túlfolyó vezeték és szerelvényei, fenékleürítő és szerelvényei, tisztító vezeték és szerelvényei)
 Acélszerkezet előkészítése
 Acélszerkezetek kezelése, festése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
5. Víztérben lévő acélszerkezetek kezelése, festése, cseréje:
 Bebúvó nyílás bontása, cseréje KO anyagminőségűre
 Víztéri létra bontása, cseréje KO anyagminőségűre
 Töltő-ürítő vezeték, túlfolyó vezeték, fenékleürítő cseréje KO anyagminőségűre
 Szolgálati cső kezelése, festése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
6. Teljes technológia víztér belső kezelése, szigetelése ivóvíz engedélyes bevonattal:
 Függő- és homlokzati állvány készítése
 Felület előkészítése
 Kilátszó betonacélok kezelése, festése, betonpótlások, betonfelület kezelése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
 Vízvonal alatti és feletti részek teljeskörű szigetelése a költségvetésben szereplő, vagy azokkal megegyező minőségű anyagok felhasználásával.
7. Víztorony tetőszigetelése:
 Régi szigetelőanyag eltávolítása
 Sérült betonfelületek javítása, szigetelőlemez felragasztása
 Bádog szegélylemez javítása
 Víz lefolyó helyreállítása
8. Egyéb kapcsolódó tevékenységek
 Fel- és levonulási költség
 Építési hulladékok elszállítása
Az előzetes szakértői vélemény és szakcégekkel folytatott egyeztetések alapján elkészült az elvégzendő rekonstrukciós munkák árazatlan költségvetése. A feltüntetett anyagok az üzemeltető által preferált anyagok, azonban azonos fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező egyéb anyagok használata is megengedett. A megfelelőség bizonyítása és az üzemeltetővel történő egyeztetése a kivitelező feladata.
Az Üzemeltető a fenti munkálatok helyszínének megtekintését helyszíni bejárás keretében biztosítani fogja.
Az építési beruházáshoz kapcsolódó részletes leírást a műszaki leírás, illetve a költségvetés tartalmazza.
Az építési beruházás engedély nélkül végezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kivitelezés során a nyertes ajánlattevőnek az előteljesítésre lehetősége van.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Újkígyós 500m3-es vasbeton víztorony rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Eljárás eredménytelen a Kbt. 70.§ (1) bek. leírtak alapján, ugyanis a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A szerződéskötéshez rendelkezésre álló anyagi fedezetet összege, mely a bontási jegyzőkönyvben is szerepeltetésre került nettó 51 410 000 Ft. A rendelkezésre álló anyagi fedezet és a végleges ajánlatok közül a legalacsonyabb összeget tartalmazó ajánlat közötti különbség 8.130.290.-Ft.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Higyed Károly és Társa Ipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38810196
Postai cím: Szik sor Utca 5
Város: Bélmegyer
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5643
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715553204

Hivatalos név: DUNAKOR 2002. Korrózióvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92323746
Postai cím: Dózsa György Út 235.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12808094203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges