Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6520/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Sárdi-ér út melletti bel,- és külterületek:12606/6 hrsz-ú. szennyvízátemelő, 12607/2 hrsz-ú. közforg. elől el nem zárt magánút, 12607/7 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 12607/1 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 8142/5 hrsz.-ú Sárdi-ér utca, 8144 hrsz.-ú árok, 8146 hrsz-ú. közút, 12608 hrsz-ú, belterület, 12613 hrsz-ú belterület, 0256/53 hrsz.-ú külterület, 12606/1hrsz-ú ipartelep, 12606/2 hrsz-ú ipartelep, 12606/3 hrsz.-ú ipartelep, 12606/4 hrsz-ú ipartelep, 12606/5 hrsz-ú ipartelep, 12606/7 hrsz.-ú ipartelep, 12606/8 hrsz.-ú ipartelep, 12607/3 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/4 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/5 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/6 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/9 hrsz.-ú ipartelep, 8313/3 hrsz-ú, 8313/5 hrsz-ú, 8134 hrsz.-ú, 8142/5 hrsz.-ú közforgalmú út, 8135/10 hrsz.-ú, 8135/41 hrsz.-ú, 8135/43 hrsz.-ú kivett ipartelep.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07477
Postai cím: Welther K. utca 4.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aradi Tímea
Telefon: +36 94522966
E-mail: aradi.timea@szova.hu
Fax: +36 94314743
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szova.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szova.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Szombathely, Sárdi-ér úti 14,7 hektár területen alapinfrastruktúra kiépítése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Szombathely, Sárdi-ér úti 14,7 hektár területen alapinfrastruktúra kiépítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45233000-9
45233161-5
45233162-2
45231300-8
45311200-2
45317200-4
45231600-1
45232130-2
45232423-3
45231400-9
34928500-3
34928510-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Sárdi-ér út melletti bel,- és külterületek:12606/6 hrsz-ú. szennyvízátemelő, 12607/2 hrsz-ú. közforg. elől el nem zárt magánút, 12607/7 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 12607/1 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 8142/5 hrsz.-ú Sárdi-ér utca, 8144 hrsz.-ú árok, 8146 hrsz-ú. közút, 12608 hrsz-ú, belterület, 12613 hrsz-ú belterület, 0256/53 hrsz.-ú külterület, 12606/1hrsz-ú ipartelep, 12606/2 hrsz-ú ipartelep, 12606/3 hrsz.-ú ipartelep, 12606/4 hrsz-ú ipartelep, 12606/5 hrsz-ú ipartelep, 12606/7 hrsz.-ú ipartelep, 12606/8 hrsz.-ú ipartelep, 12607/3 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/4 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/5 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/6 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/9 hrsz.-ú ipartelep, 8313/3 hrsz-ú, 8313/5 hrsz-ú, 8134 hrsz.-ú, 8142/5 hrsz.-ú közforgalmú út, 8135/10 hrsz.-ú, 8135/41 hrsz.-ú, 8135/43 hrsz.-ú kivett ipartelep.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útburkolat építés:
2409 m kerékpár, járda és útburkolat építés
amelyből 6545 m2 útburkolat építési munka
Csapadékvíz elvezetés:
964,15 m csatornahossz különböző átmérővel, műtárgyakkal
Ivóvíz ellátás:
vízvezeték gerinc kiépítése D110 KPE 366 m, D225 KPE 253,5 m, feltalaji tűzcsapokkal, bekötővezetékkel
Szennyvíz ellátás:
szennyvízcsatorna gerincvezeték D315 224,9 m, D225 szennyvíz nyomóvezeték 308 m és szennyvízcsatorna gerinc D200 312,1 m és a szükséges tisztítóaknák, szennyvízátemelő telep, és bekötővezetékek
Közvilágítás:
26 db közvilágító oszlop és lámpatest elhelyezése, 1025 m kábelkiépítés
Iparterület áramellátása
22 kV 3x1x240mm2 keresztmetszetű kábelfektetés 1670 m hosszon, 2 db 20 kV-os transzformátor állomás építése
20 kV-os légvezeték kiváltás
4 db 20 kV-os légvezeték kiváltása földkábelre 1796 m hosszon.
Távközlési alépítmény és optikai kábel kiépítése
A Tátikai utcától új hírközlési alépítmény kiépítése, optikai kábel elhelyezés.
Az iparterület áramellátásához kapcsolódó feladatok teljesítése során nyertes ajánlattevőnek kötelessége harmadik féllel szerződést kötni, tekintettel arra, hogy a 22 kV 3x1x240mm2 keresztmetszetű kábelfektetést 1670 m hosszon, valamint 2 db 20 kV-os transzformátor állomás építési munkákat csak az áramszolgáltató minősített beszállítói végezhetik. Ajánlattevő az alábbi elérhetőségen szereplő valamelyik gazdasági szereplővel köteles a munkákat elvégeztetni.
https://www.meevet.hu/villanyszerelok/2/
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1237 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 41.
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302356961
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 448629537
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45233000-9
45233161-5
45233162-2
45231300-8
45311200-2
45317200-4
45231600-1
45232130-2
45232423-3
45231400-9
34928500-3
34928510-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Sárdi-ér út melletti bel,- és külterületek:12606/6 hrsz-ú. szennyvízátemelő, 12607/2 hrsz-ú. közforg. elől el nem zárt magánút, 12607/7 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 12607/1 hrsz-ú. közforgalom elől el nem zárt magánút, 8142/5 hrsz.-ú Sárdi-ér utca, 8144 hrsz.-ú árok, 8146 hrsz-ú. közút, 12608 hrsz-ú, belterület, 12613 hrsz-ú belterület, 0256/53 hrsz.-ú külterület, 12606/1hrsz-ú ipartelep, 12606/2 hrsz-ú ipartelep, 12606/3 hrsz.-ú ipartelep, 12606/4 hrsz-ú ipartelep, 12606/5 hrsz-ú ipartelep, 12606/7 hrsz.-ú ipartelep, 12606/8 hrsz.-ú ipartelep, 12607/3 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/4 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/5 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/6 hrsz.-ú beépítetlen terület, 12607/9 hrsz.-ú ipartelep, 8313/3 hrsz-ú, 8313/5 hrsz-ú, 8134 hrsz.-ú, 8142/5 hrsz.-ú közforgalmú út, 8135/10 hrsz.-ú, 8135/41 hrsz.-ú, 8135/43 hrsz.-ú kivett ipartelep.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Útburkolat építés:
2409 m kerékpár, járda és útburkolat építés
amelyből 6545 m2 útburkolat építési munka
Csapadékvíz elvezetés:
964,15 m csatornahossz különböző átmérővel, műtárgyakkal
Ivóvíz ellátás:
vízvezeték gerinc kiépítése D110 KPE 366 m, D225 KPE 253,5 m, feltalaji tűzcsapokkal, bekötővezetékkel
Szennyvíz ellátás:
szennyvízcsatorna gerincvezeték D315 224,9 m, D225 szennyvíz nyomóvezeték 308 m és szennyvízcsatorna gerinc D200 312,1 m és a szükséges tisztítóaknák, szennyvízátemelő telep, és bekötővezetékek
Közvilágítás:
26 db közvilágító oszlop és lámpatest elhelyezése, 1025 m kábelkiépítés
Iparterület áramellátása
22 kV 3x1x240mm2 keresztmetszetű kábelfektetés 1670 m hosszon, 2 db 20 kV-os transzformátor állomás építése
20 kV-os légvezeték kiváltás
4 db 20 kV-os légvezeték kiváltása földkábelre 1796 m hosszon.
Távközlési alépítmény és optikai kábel kiépítése
A Tátikai utcától új hírközlési alépítmény kiépítése, optikai kábel elhelyezés.
Az iparterület áramellátásához kapcsolódó feladatok teljesítése során nyertes ajánlattevőnek kötelessége harmadik féllel szerződést kötni, tekintettel arra, hogy a 22 kV 3x1x240mm2 keresztmetszetű kábelfektetést 1670 m hosszon, valamint 2 db 20 kV-os transzformátor állomás építési munkákat csak az áramszolgáltató minősített beszállítói végezhetik. Ajánlattevő az alábbi elérhetőségen szereplő valamelyik gazdasági szereplővel köteles a munkákat elvégeztetni.
https://www.meevet.hu/villanyszerelok/2/
A részletes feltételeket, elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 312
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 473442237
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 41.
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 302356961
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés 4.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Kivitelező a munkaterület átadását követő 312 naptári napon belül köteles a kivitelezést elvégezni, azaz ekkorra köteles kivitelező a hiánytalanul elvégzett kivitelezési munkát készre jelenteni.
2. A szerződés 8.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított kivitelezői díj összege 473.442.237,- Ft azaz négyszázhetvenhárommillió-négyszáznegyvenkettőezer-kettőszázharminchét forint + ÁFA egyösszegű átalánydíj (átalányár).
A többletmunka költségének kifizetésére a végszámla kiegyenlítésekor kerül sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Határidő módosítás indoka
1.1. A terület elektromos energia ellátásának kiépítésére az E-ON (többször benyújtott igénybejelentést követően) 2018. 09. 13-án kötötte meg a Csatlakozási Szerződést Kivitelezővel. A munkaterület átadása 2018. október 25. és november 5. között történt meg. Az átadáson az E-ON képviselője jelezte, hogy a rendszer kiépítését a jogosultsággal rendelkező alvállalkozója 2019. január 30. követően tudja elvégezni, mivel a szükséges anyagok („betonházas” trafók, kábelek) biztosítását a beszállítójuk csak 2019. január közepére vállalta. Az áramellátás E.on által vállalt időpontja (2019. január 31.) túl nyúlik a kivitelezői szerződés teljesítési határidején. Az energiaellátás kiépítését követően lehet a szennyvízátemelő telepet beüzemelni, a működéshez szükséges szoftvert az üzemeltetőnél telepíteni. Az átemelőre történő gravitációs csatornarendszer csatlakoztatása és próbaüzeme sem végezhető el a szivattyúk működés képtelensége miatt. A még kiépítésre váró áramellátás és a közvilágítás (eddig ismeretlen) nyomvonala több helyen az építendő utakat, járdákat keresztezi, illetve azok alatt halad át. Ezeken a szakaszokon sem út alépítményi, sem egyéb munkát végezni nem lehet. (1. számú melléklet - 2018. 11.30. napján kelt e-mail az E.on projektgazdájától)
1.2. Ugyanebben az időben a munkaterület átadáson a közvilágítás kiépítésével kapcsolatosan az E.on hivatalos képviselője, mint közműkezelő a korábbi közműkezelői nyilatkozatban foglaltakat módosítva kijelentette, hogy a terv szerinti közvilágítás nem épülhet ki, mivel a 8 m magas világító oszlopok a 120 kV-os távvezeték nyomvonala alá védő távolságon belülre esnek. Szükséges a kábel nyomvonalak és oszlophelyek áttervezése a megfelelő E.on engedélyek beszerzésével. A tervek készítése és engedélyezése folyamatban van, ezért a rendszer kiépítése nem kezdődhetett meg. (2. számú melléklet - E napló bejegyzés Villkász Kft., valamint 2/A. számú melléklet - 2018.11.29. napján kelt megrendelői e-mail.)
1.3. További akadályt jelent, hogy a magasfeszültségű légvezetékek, a kivitelező által már kiépített földkábelre történő átterhelését, a régi vezeték tervezett, és a kiviteli ütemtervben jelzett lekapcsolási napján, 2018. 10. 24-én (egy hónappal előre meghirdetett, az E.on-nal egyeztetett időpont) az egésznapos esőzés miatt a Sárdi-ér utcával párhuzamos szakaszon nem lehetett elvégezni, mert egyrészt csapadékos időjárásban magasfeszültségű hálózatszerelést nem végezhető, másrészt a felázott talaj nem tette lehetővé emelőgépek és más munkagépek munkaterületen történő közlekedését A következő az E.on által jóváhagyott és az érintett fogyasztókkal egyeztetett időpont 2018. november 30. volt.
Az érintett szakaszon légvezeték védőtávolságon belül a CS-4 és CS-4-1 csapadék rendszer kiépítése nem végezhető, csak az átterhelés fenti időpontja után. Az alépítményi, csatorna és kábelfektetési munkák elkészülte után végezhetők csak az érintett szakaszon járda és kerékpárút és útépítési munkák. (1. számú melléklet - 2018. 11.30. napján kelt e-mail az E.on projektgazdájától)
1.4. Az előre nem látható többlet munkák is (a Sárdi-ér befogadóvá alkalmassá tétele és a gázkiváltással kapcsolatos munkák, valamint az altalaj megerősítése a nem megfelelő teherbírás miatt), mintegy 20-25 napos többlet kiviteli időt igényeltek.
A munkák előre nem láthatósága az alábbiakkal indokolható:
A Sárdi-ér befogadó vízfolyásról a tervben külön hossz-szelvény készült, amely alapján nem volt látható a vízelvezetési probléma.
A meder felrakodás az érintett munkaterületen kívüli szakaszon is akadályt jelentett.
A meder partjai idegen tulajdonú magánterületen találhatóak. A tulajdonosokkal történt egyeztetések után lehetett a szükséges a tervekben nem szereplő munkákat elvégezni.
A meder kotrását a 86. sz. főút elkerülő szakaszán található, a tervezési területen kívüli híd küszöbszintjétől kell elvégezni visszafelé, mivel a meder hosszesése nagyon csekély, és a víz elfolyás csak így biztosítható, az utólagos felmérések alapján.
A közműtérképen jelzetthez képest a valóságban a gázvezeték magasabban lett fektetve, ezért vált szükségessé a kiváltás elvégzése. Ez szintén nem volt előrelátható
Az 1.1.,1.2.,1.3., 1.4. pontban kifejtett okok következtében az egymásra épülő munkák miatt a burkolatok kiépítése alkalmatlan időre, a téli időjárási (fagy és csapadék) körülmények közé tolódik. Január-február hónapban jelentős minőség romlás nélkül aszfaltozási munkákat végezni nem lehet.
Az aszfaltozási munkák az Útügyi műszaki előírás (ÚT 2-3.302) 2.2.3. pontja szerint az alaprétegnél a 0°C, kötőrétegnél + 5°C hőmérséklet alatt és csapadékos időben nem végezhetők. A téli alkalmatlan időjárási körülmények valamint nagyjavítás és karbantartások miatt az aszfaltüzem 2018. december 22-től 2019. március 15-ig zárva tart, aszfaltgyártás nem történik. (3. számú melléklet - STRABAG Nyilatkozat). Ezen tény, (nevezetesen, hogy december közepétől, március közéig aszfaltgyártás nem történik) igaz az országban lévő többi aszfaltüzemre is. Az áthúzódó, az akadályoztatással érintett aszfaltozási és pálya építési munkák (a Sárdi-ér utca útpálya aszfalt burkolata 3 rétegben 7 m szélesen 0+00-0+182 szelvény között. U-1 út 0+00-0+25 szelvény 3 réteg aszfalt terv szerinti útcsatlakozás 7-21 m szélességben, Sárdi.-ér utca járda 1 rétegben 4 cm vtg-ban 1,5 m szélességben 0+00-0+175 szelvény között. Sárdi.-ér út a kerékpár út 250 m hosszban 2,24 m szélesen 2 réteg aszfalt, valamint az U1 út felső (kopó rétege) 4 cm vtg-ban 7 m szélességben 326 m hosszban és U2 út felső (kopó rétege) 4 cm vtg-ban 7 m szélességben 255 fm hosszban) reális befejezési határideje az aszfaltkeverő telep újra indulását követően 30 nap (az eredeti ütemtervben is a felső kopóréteg kiépítésére 30 nap volt tervezve), vagyis 2019. április 15.
2. Többletmunkák költségének indoka
2.1 A kivitelező a munkálat megkezdését követően észlelte, hogy a Sárdi-ér vízfolyás rossz állapotban van, amelyet főként a tervezési területen kívül található 7+409- 7+257 a 7+257- a 86. sz. főút alatti híd közötti szakaszának a közcélú vízfolyás kezelője által karbantartási munkák el nem végzése okozta.
Ennek megfelelően 2018. június 22-én kelt levelében kivitelező jelezte, hogy a Sárdi-ér alkalmatlan befogadóként, a kotrási és irtási munkák elvégzése nélkül a csapadékvíz rendszer nem megépíthető. A meglévő mederfenék feliszapolódása miatt a rendszer működés képtelen lenne. A növényzet miatt a mederkotrási munkák csak irtás és tuskók eltávolítása után végezhetők el. (4. számú melléklet Sárdi-ér állapot felmérés, 5. számú melléklet árajánlat)
2.2. A közműtérképen jelzetthez képest a valóságban a gázvezeték magasabban lett fektetve. Ennek megfelelően 2018. július 20-án kelt levélben kivitelező jelezte - a gázszolgáltató képviselőjével történt egyeztetés alapján - a csapadékcsatorna megépítéséhez szükséges gázvezeték kiváltási költségeit. (6. számú melléklet - 2018. július 20. napján kelt költségelemzés)
2.3. Az U-2 jelű és U-1 jelű utakon kavicsos töltés építés elvégzése után ágyazati szinten 2018. október 05-én és október 09-én altalaj Teherbírás és tömörség vizsgálat mérést végeztetett a kivitelező. a mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a tervező által a közbeszerzési eljárásban előírt E2>50Mpa teherbírási érték kavics feltöltéssel nem érhető el. Javasolt tervezői megoldás az altalaj stabilizáció. A mérési eredmények alapján a munkálatok folytatásához a tervezői állásfoglalás szerint feltétlen szükséges az útfelületek altalaj stabilizációja. (7. számú melléklet - Somlai Péter tervezői nyilatkozat, 8. számú melléklet - 2018. 10. 17-i műszaki ellenőr e-naplóbejegyzés, 9. számú melléklet - Altalaj stabilizációs árajánlat)
A felmerült előre nem láthat többletmunkák költségeinek összegzése:
Sárdi-ér útépítés altalaj stabilizáció: nettó 15.505.200,- Ft
Sárdi-ér irtás és mederkotrás: nettó 7.359.000,-Ft
Sárdi-ér gázkiváltás: nettó 1.948.500,- Ft
Többletmunka összesen: 24.812.700,- Ft
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 448629537 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 473442237 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben